Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
TIMBER STRUCTURE APPLICATIONS IICT2115136Fall Semester1+224
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Mustafa ERDEM
Name of Lecturer(s)
Assistant(s)
AimThe main aim of the course is to educate the students about the knowledge of traditional wood building application techniques and to be aware of the restoration of existing structures in this kind.
Course ContentThis course contains; Introduction of Wooden Materials. What is Wood as a building material? Why Wood?,Wood - Water relationship, Drying and Protection Methods, water resistance techniques,Introduction of tree types (needle and broad leaves). Places of use and features,Wooden Building Elements in Traditional Architecture. Definitions and uses,Structural system elements, wooden frame systems. Lecture about Wood Construction Techniques,Ceilings and Floors. Lecture about Wood Construction Techniques,Walls (interior and exterior walls, connections). Learning about the wall,1st Midterm Exam (There will be a theoretical exam covering what has been explained since the beginning of the semester),ROOFS. Roof Elements; Explanation of their names, sizes, features and functions,WOODEN DOORS. Door details,WOODEN WINDOWS. Window details,Types and purposes of use of fasteners in wooden doors and windows,WOODEN STAIRS. Things to pay attention,Wooden Joints.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
10, 9A, E
Teaching Methods:10: Discussion Method, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, E: Homework

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction of Wooden Materials. What is Wood as a building material? Why Wood?
2Wood - Water relationship, Drying and Protection Methods, water resistance techniques
3Introduction of tree types (needle and broad leaves). Places of use and features
4Wooden Building Elements in Traditional Architecture. Definitions and uses
5Structural system elements, wooden frame systems. Lecture about Wood Construction Techniques
6Ceilings and Floors. Lecture about Wood Construction Techniques
7Walls (interior and exterior walls, connections). Learning about the wall
81st Midterm Exam (There will be a theoretical exam covering what has been explained since the beginning of the semester)
9ROOFS. Roof Elements; Explanation of their names, sizes, features and functions
10WOODEN DOORS. Door details
11WOODEN WINDOWS. Window details
12Types and purposes of use of fasteners in wooden doors and windows
13WOODEN STAIRS. Things to pay attention
14Wooden Joints
Resources
To be provided by the lecturer.
PENCERE 1-2, Prof. Utarit İZGİ. Ahşap Pencereler - Prof. Muhittin BİNAN Ahşap Kapılar - Prof. Muhittin BİNAN Ahşap Çatılar - Prof. Muhittin BİNAN MERDİVENLER - Prof. Abdullah SARI Ahşap Yapılar - Reha GÜNAY Ahşap İnşaatta Örneklerle Statik - İnş. Müh. İ. Kani SÜBAŞI İnşaata Başlarken - Y. Müh. Mim. A. Turhan UYAROĞLU YAPI - Sedad Hakkı ELDE. Mimarlıkta Teknik Resim - Orhan ŞAHİNLER & Fehmi KIZIL YAPIM İLKELER - Malzemeler - Yöntemler - Çözümler - Prof. Dr. H. Çetin TÜRKÇÜ Mimarlık Sözlüğü - Doğan HASOL Çizimlerle Bina Yapım Rehberi - CHING & ADAMS Kudeb Yayınları - Genel Yayınlar Şantiye notlarım, örnek projeler, uygulama detaylarım Architectural Graphic Standards 1 . ve 2. cilt. (Amerikan Standartları) DETAILS Dergisinin sayıları

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
X
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
X
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
X
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
X
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
X
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Guided Problem Solving2510
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report2612
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam12020
General Exam12020
Performance Task, Maintenance Plan11010
Total Workload(Hour)114
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(114/30)4
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
TIMBER STRUCTURE APPLICATIONS IICT2115136Fall Semester1+224
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Mustafa ERDEM
Name of Lecturer(s)
Assistant(s)
AimThe main aim of the course is to educate the students about the knowledge of traditional wood building application techniques and to be aware of the restoration of existing structures in this kind.
Course ContentThis course contains; Introduction of Wooden Materials. What is Wood as a building material? Why Wood?,Wood - Water relationship, Drying and Protection Methods, water resistance techniques,Introduction of tree types (needle and broad leaves). Places of use and features,Wooden Building Elements in Traditional Architecture. Definitions and uses,Structural system elements, wooden frame systems. Lecture about Wood Construction Techniques,Ceilings and Floors. Lecture about Wood Construction Techniques,Walls (interior and exterior walls, connections). Learning about the wall,1st Midterm Exam (There will be a theoretical exam covering what has been explained since the beginning of the semester),ROOFS. Roof Elements; Explanation of their names, sizes, features and functions,WOODEN DOORS. Door details,WOODEN WINDOWS. Window details,Types and purposes of use of fasteners in wooden doors and windows,WOODEN STAIRS. Things to pay attention,Wooden Joints.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
10, 9A, E
Teaching Methods:10: Discussion Method, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, E: Homework

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction of Wooden Materials. What is Wood as a building material? Why Wood?
2Wood - Water relationship, Drying and Protection Methods, water resistance techniques
3Introduction of tree types (needle and broad leaves). Places of use and features
4Wooden Building Elements in Traditional Architecture. Definitions and uses
5Structural system elements, wooden frame systems. Lecture about Wood Construction Techniques
6Ceilings and Floors. Lecture about Wood Construction Techniques
7Walls (interior and exterior walls, connections). Learning about the wall
81st Midterm Exam (There will be a theoretical exam covering what has been explained since the beginning of the semester)
9ROOFS. Roof Elements; Explanation of their names, sizes, features and functions
10WOODEN DOORS. Door details
11WOODEN WINDOWS. Window details
12Types and purposes of use of fasteners in wooden doors and windows
13WOODEN STAIRS. Things to pay attention
14Wooden Joints
Resources
To be provided by the lecturer.
PENCERE 1-2, Prof. Utarit İZGİ. Ahşap Pencereler - Prof. Muhittin BİNAN Ahşap Kapılar - Prof. Muhittin BİNAN Ahşap Çatılar - Prof. Muhittin BİNAN MERDİVENLER - Prof. Abdullah SARI Ahşap Yapılar - Reha GÜNAY Ahşap İnşaatta Örneklerle Statik - İnş. Müh. İ. Kani SÜBAŞI İnşaata Başlarken - Y. Müh. Mim. A. Turhan UYAROĞLU YAPI - Sedad Hakkı ELDE. Mimarlıkta Teknik Resim - Orhan ŞAHİNLER & Fehmi KIZIL YAPIM İLKELER - Malzemeler - Yöntemler - Çözümler - Prof. Dr. H. Çetin TÜRKÇÜ Mimarlık Sözlüğü - Doğan HASOL Çizimlerle Bina Yapım Rehberi - CHING & ADAMS Kudeb Yayınları - Genel Yayınlar Şantiye notlarım, örnek projeler, uygulama detaylarım Architectural Graphic Standards 1 . ve 2. cilt. (Amerikan Standartları) DETAILS Dergisinin sayıları

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
X
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
X
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
X
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
X
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
X
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:02Son Güncelleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:23