Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Restorasyon Programı'nın amacı estetik, tarihsel, belgesel değerlere sahip kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacı ile, sivil mimarlık örneklerinin, anıtlar ve anıtsal yapıların envanter çalışmalarını yapabilen, rölöve, restitüsyon önerisini, restorasyon/rekonstrüksiyon projelerini hazırlayabilen, bu projelerin uygulamasında görev alabilen yeterli bilgi ve donanıma sahip sanat ve teknik elemanlarını yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa YKS 5 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız

1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MRS1111800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
MRS1128270 GELENEKSEL YAPI ELEMANLARI Türkçe 1+2 5
MRS1128310 MİMARLIK TARİHİ I Türkçe 2 4
MRS1146430 KORUMA KAVRAMININ TEMELLERİ Türkçe 2 3
MRS1160990 TEKNİK RESİM I Türkçe 2+2 6
MRS1161010 RÖLÖVE I Türkçe 2+2 6
İNG1110900 İNGİLİZCE I İngilizce 2 2
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MRS1227170 MALZEME BİLGİSİ Türkçe 3 3
MRS1228320 MİMARLIK TARİHİ II Türkçe 2 4
MRS1261020 TEKNİK RESİM II Türkçe 2+2 5
MRS1261080 RÖLÖVE II Türkçe 2+2 6
MRS1245140 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Türkçe 2 3
MRS1261040 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İLERİ ÇİZİM TEKNİKLERİ Türkçe 1+1 5
İNG1212000 İNGİLİZCE II İngilizce 2 2
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MRS2128350 GELENEKSEL YAPI TÜRLERİ Türkçe 3 3
MRS2145130 KEŞİF METRAJ Türkçe 3 3
MRS2145150 KONSERVASYON I Türkçe 2 2
MRS2161030 3 BOYUTLU BELGELEME TEKNİKLERİ VE RÖLÖVE I Türkçe 2+2 5
MRS2110934 MİMARLIK KAVRAMLARI Türkçe 2 5
MRS2110939 OSMANLI KENT DOKUSU I Türkçe 2 5
MRS2112223 MATEMATİK Türkçe 2 5
MRS2113784 3 BOYUTLU MODELLEME VE ANİMASYON I Türkçe 2 5
MRS2113786 MİTOLOJİ Türkçe 2 5
MRS2145340 İLETİŞİM BECERİLERİ Türkçe 2 5
MRS2145350 FOTOĞRAFLA BELGELEME I Türkçe 2 5
MRS2145360 YAPI MALZEMELERİ TEKNOLOJİLERİ Türkçe 2 5
MRS2145410 KENT VE MEKAN Türkçe 2 5
MRS2161050 ŞANTİYE ORGANİZASYONU Türkçe 2 5
ATA2110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
MRS2128360 STAJ Türkçe - 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MRS2260250 İŞ VE MESLEK ETİĞİ Türkçe 2 2
MRS2245180 SANAT TARİHİ Türkçe 2 5
MRS2245190 KONSERVASYON II Türkçe 2 2
MRS2261060 ANALİTİK RÖLÖVE VE RESTORASYON UYGULAMALARI Türkçe 2+2 6
MRS2228360 STAJ Türkçe - 5
MRS2212223 MATEMATİK Türkçe 2 5
MRS2213786 MİTOLOJİ Türkçe 2 5
MRS2245340 İLETİŞİM BECERİLERİ Türkçe 2 5
MRS2245410 KENT VE MEKAN Türkçe 2 5
MRS2210941 OSMANLI KENT DOKUSU II Türkçe 2 5
MRS2212224 1863'TEN GÜNÜMÜZE MODERN VE ÇAĞDAŞ SANAT Türkçe 2 5
MRS2213785 3 BOYUTLU MODELLEME VE ANİMASYON II Türkçe 2 5
MRS2245420 FOTOĞRAFLA BELGELEME II Türkçe 2 5
MRS2245440 TARİHİ YAPILARDA STRÜKTÜREL PROBLEMLER Türkçe 2 5
MRS2248750 YAPI METRAJ VE MALİYETİ Türkçe 2 5
MRS2261070 3 BOYUTLU BELGELEME TEKNİKLERİ VE RÖLÖVE II Türkçe 1+1 5
MRS2266160 TARİHİ ÇEVRE KORUMA VE RESTORASYON ÖRNEKLERİ Türkçe 2 5
ATA2210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
Alanını ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi kazanır.
Eserleri oluşturan hammaddeleri bilir, bozulmaları tanır, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur.
Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi kazanır.
Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.
Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilir ve uygulayabilir.
Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi kazanır.
Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi kazanır.
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi kazanır.
Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olur.

İstihdam Olanakları

Mimari restorasyon teknikerleri, mimarlık ve mühendislik ofislerinde, arkeolojik kazılarda, Milli Saraylarda restorasyon birimlerinde, konservasyon ve restorasyon laboratuvarlarında çalışma imkanı bulabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Hande YILMAZ

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 BOYUTLU BELGELEME TEKNİKLERİ VE RÖLÖVE I 550513151555
ANALİTİK RÖLÖVE VE RESTORASYON UYGULAMALARI 555555555555
BİLGİSAYAR DESTEKLİ İLERİ ÇİZİM TEKNİKLERİ 555500005055
FOTOĞRAFLA BELGELEME I 555500000055
FOTOĞRAFLA BELGELEME II 555500000055
GELENEKSEL YAPI ELEMANLARI 555511115155
GELENEKSEL YAPI TÜRLERİ 555101010025
İLETİŞİM BECERİLERİ 555500000005
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 540300000000
KENT VE MEKAN 443002010033
KEŞİF METRAJ 555300100055
KONSERVASYON I 554555540033
KONSERVASYON II 555455540043
KORUMA KAVRAMININ TEMELLERİ 552111150015
MALZEME BİLGİSİ 555551511023
MATEMATİK 101000000000
MİMARLIK TARİHİ I 555101100015
MİMARLIK TARİHİ II 555101100015
RÖLÖVE I 555522225555
RÖLÖVE II 555511113504
SANAT TARİHİ 555201000024
STAJ 555555555555
ŞANTİYE ORGANİZASYONU 505000000050
TARİHİ ÇEVRE KORUMA VE RESTORASYON ÖRNEKLERİ 555055050000
TARİHİ YAPILARDA STRÜKTÜREL PROBLEMLER 555352101045
TEKNİK RESİM I 505500005050
TEKNİK RESİM II 500500005040
YAPI MALZEMELERİ TEKNOLOJİLERİ 555444430033
YAPI METRAJ VE MALİYETİ 555511120042
İlişkili ders sayısı / 29/391401231209846474045412689100
İlişki ağırlığı444332233434

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu