Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KORUMA KAVRAMININ TEMELLERİMRS1146430Güz Dönemi2+023
Ders Programı

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Hande YILMAZ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Ferdane Esra TANRIKULU
Dersin YardımcılarıDr. Öğr. Üyesi Hande Yılmaz
Dersin AmacıKoruma Bilincinin Oluşturulması ve Anıtsal Yapıların Korunması Yaklaşımlarını içermektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin içeriği, amaç ve kapsamının tanıtılması,Koruma düşüncesinin gelişimi ve kuramsal temeli,Koruması gerekli somut ve somut olmayan değerler ve belirlenmesindeki temel ilkeler,Ülkemizde tarihi çevre koruma süreci ve yasal platform,Uluslar arası tüzükler: Carta Del Restauro, Atina Anlaşması, Venedik Tüzüğü,Ülkemizde tarihi çevreyi oluşturan mimari miras ve koruma sorunları,Ülkemizde tarihi çevreyi oluşturan mimari miras ve koruma sorunları,Anıtlarda bozulmaya neden olan etkenler,Kültür Varlıklarının korunması ile ilgili kurumlar, kuruluşlar, görev ve yetkileri,Koruma ve Restorasyonda kullanılan araştırma yöntemleri,Sit ve anıtlar üzerinde oluşan tehditler,UNESCO Dünya Miras Listesi, belirleme kriterleri,Türkiye’den UNESCO Dünya Miras Listesine dahil olanlar, Koruma ve restorasyonda yöntem ve terminoloji; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Korumaya ve planlamaya ilişkin temel kavramları tanımlar.10, 16, 9A
Koruma ve planlama ilişkisinin önemini açıklayabilir.10, 14, 16, 9A
Uluslararası düzlemde koruma kavramının ortaya çıkışını ve gelişmesini ifade edebilir.10, 14, 16, 9A
Koruma politikalarını açıklayabilir.10, 14, 16, 9A
Anıtlarda bozulmaya neden olacak etkenleri listeleyebilecek10, 14, 16, 9A
Koruma ve restorasyonda belgelemenin önemini açıklayabilecek10, 14, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin içeriği, amaç ve kapsamının tanıtılması
2Koruma düşüncesinin gelişimi ve kuramsal temeli
3Koruması gerekli somut ve somut olmayan değerler ve belirlenmesindeki temel ilkeler
4Ülkemizde tarihi çevre koruma süreci ve yasal platform
5Uluslar arası tüzükler: Carta Del Restauro, Atina Anlaşması, Venedik Tüzüğü
6Ülkemizde tarihi çevreyi oluşturan mimari miras ve koruma sorunları
7Ülkemizde tarihi çevreyi oluşturan mimari miras ve koruma sorunları
8Anıtlarda bozulmaya neden olan etkenler
9Kültür Varlıklarının korunması ile ilgili kurumlar, kuruluşlar, görev ve yetkileri
10Koruma ve Restorasyonda kullanılan araştırma yöntemleri
11Sit ve anıtlar üzerinde oluşan tehditler
12UNESCO Dünya Miras Listesi, belirleme kriterleri
13Türkiye’den UNESCO Dünya Miras Listesine dahil olanlar
14 Koruma ve restorasyonda yöntem ve terminoloji
Kaynak
Prof.Dr. Zeynep AHUNBAY: Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayın, 2011
-Editör: Yelda Uçkan Olcay, Restorasyon ve Koruma İlkeleri, T.C. Anadolu Ü. Yay. No: 2856 -Cengiz Bektaş, Koruma Onarım, YEM, İstanbul, 1992. -Akın Nur, “Tescilli Kentsel Koruma Alanlarında Uygulama Sorunları”, Şehirciliğin Son 25 Yılı Semineri, İstanbul, 1984. -Feridun Akozan, Türkiye’ de Tarihi Anıtları Koruma Teşkilatı ve Kanunlar, İstanbul, 1977. -Gül Asatekin, “Kültür Varlıklarının Korunması ve Mimarlıkta Uzmanlaşma”, Mimarlık Dergisi, 1995. -Erder, Cevat, Tarihi Çevre Bilinci, ODTÜ Mim. Fak. Yayını, No: 24, Ankara, 1975. -T. C. Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Mevzuatı, Ankara, 2006. -Feilden, B. M. &Jokilehto, J., Management Guidelinesfor World CulturalHeritageSites, Iccrom, Rome, 1998. -Kuban, Doğan, Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu: Kuram ve Uygulama, İstanbul: YEM Yayın, 2000. - Tapan, Mete, Soru ve Cevaplarla Koruma, İstanbul: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2007. -Rodwell, Dennis, ConservationandSustainability in HistoricCities, Wiley-Blackwell, 2007.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanını ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
4
Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi kazanır.
X
5
Eserleri oluşturan hammaddeleri bilir, bozulmaları tanır, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur.
X
6
Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi kazanır.
X
7
Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.
X
8
Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilir ve uygulayabilir.
X
9
Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi kazanır.
10
Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi kazanır.
11
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi kazanır.
X
12
Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı14228
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı14228
Toplam İş Yükü (Saat)84
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(84/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KORUMA KAVRAMININ TEMELLERİMRS1146430Güz Dönemi2+023
Ders Programı

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Hande YILMAZ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Ferdane Esra TANRIKULU
Dersin YardımcılarıDr. Öğr. Üyesi Hande Yılmaz
Dersin AmacıKoruma Bilincinin Oluşturulması ve Anıtsal Yapıların Korunması Yaklaşımlarını içermektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin içeriği, amaç ve kapsamının tanıtılması,Koruma düşüncesinin gelişimi ve kuramsal temeli,Koruması gerekli somut ve somut olmayan değerler ve belirlenmesindeki temel ilkeler,Ülkemizde tarihi çevre koruma süreci ve yasal platform,Uluslar arası tüzükler: Carta Del Restauro, Atina Anlaşması, Venedik Tüzüğü,Ülkemizde tarihi çevreyi oluşturan mimari miras ve koruma sorunları,Ülkemizde tarihi çevreyi oluşturan mimari miras ve koruma sorunları,Anıtlarda bozulmaya neden olan etkenler,Kültür Varlıklarının korunması ile ilgili kurumlar, kuruluşlar, görev ve yetkileri,Koruma ve Restorasyonda kullanılan araştırma yöntemleri,Sit ve anıtlar üzerinde oluşan tehditler,UNESCO Dünya Miras Listesi, belirleme kriterleri,Türkiye’den UNESCO Dünya Miras Listesine dahil olanlar, Koruma ve restorasyonda yöntem ve terminoloji; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Korumaya ve planlamaya ilişkin temel kavramları tanımlar.10, 16, 9A
Koruma ve planlama ilişkisinin önemini açıklayabilir.10, 14, 16, 9A
Uluslararası düzlemde koruma kavramının ortaya çıkışını ve gelişmesini ifade edebilir.10, 14, 16, 9A
Koruma politikalarını açıklayabilir.10, 14, 16, 9A
Anıtlarda bozulmaya neden olacak etkenleri listeleyebilecek10, 14, 16, 9A
Koruma ve restorasyonda belgelemenin önemini açıklayabilecek10, 14, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin içeriği, amaç ve kapsamının tanıtılması
2Koruma düşüncesinin gelişimi ve kuramsal temeli
3Koruması gerekli somut ve somut olmayan değerler ve belirlenmesindeki temel ilkeler
4Ülkemizde tarihi çevre koruma süreci ve yasal platform
5Uluslar arası tüzükler: Carta Del Restauro, Atina Anlaşması, Venedik Tüzüğü
6Ülkemizde tarihi çevreyi oluşturan mimari miras ve koruma sorunları
7Ülkemizde tarihi çevreyi oluşturan mimari miras ve koruma sorunları
8Anıtlarda bozulmaya neden olan etkenler
9Kültür Varlıklarının korunması ile ilgili kurumlar, kuruluşlar, görev ve yetkileri
10Koruma ve Restorasyonda kullanılan araştırma yöntemleri
11Sit ve anıtlar üzerinde oluşan tehditler
12UNESCO Dünya Miras Listesi, belirleme kriterleri
13Türkiye’den UNESCO Dünya Miras Listesine dahil olanlar
14 Koruma ve restorasyonda yöntem ve terminoloji
Kaynak
Prof.Dr. Zeynep AHUNBAY: Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayın, 2011
-Editör: Yelda Uçkan Olcay, Restorasyon ve Koruma İlkeleri, T.C. Anadolu Ü. Yay. No: 2856 -Cengiz Bektaş, Koruma Onarım, YEM, İstanbul, 1992. -Akın Nur, “Tescilli Kentsel Koruma Alanlarında Uygulama Sorunları”, Şehirciliğin Son 25 Yılı Semineri, İstanbul, 1984. -Feridun Akozan, Türkiye’ de Tarihi Anıtları Koruma Teşkilatı ve Kanunlar, İstanbul, 1977. -Gül Asatekin, “Kültür Varlıklarının Korunması ve Mimarlıkta Uzmanlaşma”, Mimarlık Dergisi, 1995. -Erder, Cevat, Tarihi Çevre Bilinci, ODTÜ Mim. Fak. Yayını, No: 24, Ankara, 1975. -T. C. Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Mevzuatı, Ankara, 2006. -Feilden, B. M. &Jokilehto, J., Management Guidelinesfor World CulturalHeritageSites, Iccrom, Rome, 1998. -Kuban, Doğan, Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu: Kuram ve Uygulama, İstanbul: YEM Yayın, 2000. - Tapan, Mete, Soru ve Cevaplarla Koruma, İstanbul: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2007. -Rodwell, Dennis, ConservationandSustainability in HistoricCities, Wiley-Blackwell, 2007.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanını ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
4
Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi kazanır.
X
5
Eserleri oluşturan hammaddeleri bilir, bozulmaları tanır, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur.
X
6
Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi kazanır.
X
7
Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.
X
8
Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilir ve uygulayabilir.
X
9
Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi kazanır.
10
Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi kazanır.
11
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi kazanır.
X
12
Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 14:58Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:00