Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
RÖLÖVE IIMRS1261080Bahar Dönemi2+236
Ders Programı

( A ) Çarşamba 09:00-09:45

( A ) Çarşamba 10:00-10:45

( A ) Çarşamba 11:00-11:45

( A ) Çarşamba 12:00-12:45

( B ) Çarşamba 09:00-09:45

( B ) Çarşamba 10:00-10:45

( B ) Çarşamba 11:00-11:45

( B ) Çarşamba 12:00-12:45

( C ) Çarşamba 12:45-13:30

( C ) Çarşamba 13:30-14:15

( C ) Çarşamba 14:30-15:15

( C ) Çarşamba 15:30-16:15

( D ) Çarşamba 12:45-13:30

( D ) Çarşamba 13:30-14:15

( D ) Çarşamba 14:30-15:15

( D ) Çarşamba 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Hande YILMAZ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Mine ZIĞINDERE, Öğr.Gör. Fahrettin Doğan TEKİN
Dersin YardımcılarıÖğr.Gör. Esra Yavuz
Dersin AmacıTaşınmaz kültür varlıklarının TC Kültür Bak. K.T.V.K.G.M. standartlarına göre envanter föylerinin hazırlanması; farklı ölçüm teknikleri kullanılarak bir yapının rölövesinin alınması; yapısal durumuna göre tahribatlarının saptanması ve araştırma dosyasının hazırlanmasının öğretilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Rölöve ders kapsamının açıklanması, Taşınmaz kültür varlıkları, Sit alanı, mimari miras envanteri gibi tanım ve kavramların, koruma ilke ve kriterler kapsamında tartışılması,Envanter föyü hazırlanmasına yönelik teknik ve yöntemlerin öğretilmesi. Lejand oluşturma sistematiğinin açıklanması. Sit sınırı, ada, parsel ve harita bilgilerinin ayrıntılandırılması, İstanbul Tarihi Yarımada sit alanında çalışma bölgelerinin tanımlanması, harita üzerinde çalışma alan sınırlarının belirlenmesi,Dersin, Envanter çalışması yapılacak alanda uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi,Envanter çalışmasına yönelik analiz föylerinin hazırlanması,Sit alanında hazırlanan envanter föyleri ve araştırma dosyasının sunumu ve teslimi,Rölöve ölçüm tekniklerinin açıklanması (klasik rölöve / fotogrametrik rölöve/ 3 boyutlu lazer tarama cihazları ile rölöve alım teknikleri),Nivo, lazer metre, çelik şerit metre, su terazisi, profil tarağı benzeri ölçme aletleri kullanarak örnek yapıda bireysel olarak, rölöve çalışmasının yapılması, seçilen yağının kotlarına göre kroki çizimlerinin yapılması, fotoğraf ile tespitlerinin hazırlanması,Rölöve alımı için alanda çalışma (kotlara göre plan çizimleri).,Rölöve alımı için alanda çalışma (kotlara göre plan çizimleri),Fotoğraftan ölçü alma tekniğinin öğretilmesi, Ölçümü gerçekleştirilen yapının çizimleri üzerinde iyileştirme ve geliştirme yapılması (kesit ve görünüşlerin çıkartılması),Eski eser yapı üzerinde tahribatların belirlenmesi ve lejand çalışmasının yapılması, Ölçümü
gerçekleştirilen yapının çizimleri üzerinde iyileştirme ve geliştirme yapılması (plan, kesit, görünüşler),Eski eser yapı üzerinde tahribatların belirlenmesi ve lejand çalışmasının yapılması, Ölçümü gerçekleştirilen yapının çizimleri üzerinde iyileştirme ve geliştirme yapılması (plan, kesit, görünüşler),1. ara teslim (araştırma dosyası, fotoğraf albümü, rölöve analiz raporu, 1/50 ölçekli rölöve, analitik rölöve),Ölçümü gerçekleştirilen yapının çizimleri üzerinde iyileştirme ve geliştirme yapılması,1/10, 1/5 ve 1/2 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartları uygulanarak, NOKTA DETAY çizimlerinin hazırlanması, Ölçümü alınan yapının çizimleri üzerinde iyileştirme ve geliştirme yapılması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kentsel Sit alanlarının belirlendiği ölçekli haritaları okumayı öğrenir.14, 2, 5, 8, 9A, E, F
Taşınmaz kültür varlığını tanımlayan envanter föylerini T.C. Kültür Bak. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel. Müd. standartları çerçevesinde hazırlar.14, 5, 8, 9A, F
Tarihi çevre bilincinin kazanılması için yapılması gerekenleri formüle eder.16, 5, 6, 9A, E
Restorasyon ve koruma ile ilgili araştırma, analiz ve rölöve tekniklerini kavrar.16, 9A, E, F
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Rölöve ders kapsamının açıklanması, Taşınmaz kültür varlıkları, Sit alanı, mimari miras envanteri gibi tanım ve kavramların, koruma ilke ve kriterler kapsamında tartışılması
2Envanter föyü hazırlanmasına yönelik teknik ve yöntemlerin öğretilmesi. Lejand oluşturma sistematiğinin açıklanması. Sit sınırı, ada, parsel ve harita bilgilerinin ayrıntılandırılması, İstanbul Tarihi Yarımada sit alanında çalışma bölgelerinin tanımlanması, harita üzerinde çalışma alan sınırlarının belirlenmesi
3Dersin, Envanter çalışması yapılacak alanda uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi
4Envanter çalışmasına yönelik analiz föylerinin hazırlanması
5Sit alanında hazırlanan envanter föyleri ve araştırma dosyasının sunumu ve teslimi
6Rölöve ölçüm tekniklerinin açıklanması (klasik rölöve / fotogrametrik rölöve/ 3 boyutlu lazer tarama cihazları ile rölöve alım teknikleri)
7Nivo, lazer metre, çelik şerit metre, su terazisi, profil tarağı benzeri ölçme aletleri kullanarak örnek yapıda bireysel olarak, rölöve çalışmasının yapılması, seçilen yağının kotlarına göre kroki çizimlerinin yapılması, fotoğraf ile tespitlerinin hazırlanması
8Rölöve alımı için alanda çalışma (kotlara göre plan çizimleri).
9Rölöve alımı için alanda çalışma (kotlara göre plan çizimleri)
10Fotoğraftan ölçü alma tekniğinin öğretilmesi, Ölçümü gerçekleştirilen yapının çizimleri üzerinde iyileştirme ve geliştirme yapılması (kesit ve görünüşlerin çıkartılması)
11Eski eser yapı üzerinde tahribatların belirlenmesi ve lejand çalışmasının yapılması, Ölçümü
gerçekleştirilen yapının çizimleri üzerinde iyileştirme ve geliştirme yapılması (plan, kesit, görünüşler)
12Eski eser yapı üzerinde tahribatların belirlenmesi ve lejand çalışmasının yapılması, Ölçümü gerçekleştirilen yapının çizimleri üzerinde iyileştirme ve geliştirme yapılması (plan, kesit, görünüşler)
131. ara teslim (araştırma dosyası, fotoğraf albümü, rölöve analiz raporu, 1/50 ölçekli rölöve, analitik rölöve)
14Ölçümü gerçekleştirilen yapının çizimleri üzerinde iyileştirme ve geliştirme yapılması
151/10, 1/5 ve 1/2 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartları uygulanarak, NOKTA DETAY çizimlerinin hazırlanması, Ölçümü alınan yapının çizimleri üzerinde iyileştirme ve geliştirme yapılması
Kaynak
Öğretim üyesi tarafından karşılanacaktır.
Madran, E, Özgönül, N. 2007; Taşınmaz Kültür Mirasın Korunması; İlkeler, mevzuat, yöntem ve uygulamalar. Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi Yayınları. İstanbul. Binan, Can. 1996; Mimari Koruma Alanında Venedik Tüzüğü’nden Günümüze Düşünsel Gelşmenin Uluslararası Evrim Süreci, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlıık Fakültesi Yayını, İstanbul. Glover, P. 1999; Building Surveys, Architectural Press. Kuban, D. 2000; Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu; Kuram ve Uygulama, Yapı-endüstri merkezi yayınları, İstanbul. ICOMOS, 1999; Guide to Recording Historic Buildings, Architectural Press. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Mevzuatı, T.C. Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, 1996;Yayın no: 1806, Ankara. Uluengin, B., 2002; Rölöve, İstanbul, Yem Yayınevi. Uluengin, F., ULUENGİN B., ULUENGİN B., 2001; Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları, İstanbul, Yem Yayınevi. Şahinler, O., Kızıl, F., Mimarlıkta Teknik Resim. İzgi, U. Pencereler. Binan, M., Kapılar. Binan, M., Kapılar. Ahunbay, Z., 1996; Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayın, İstanbul. Akozan, F., 1997; Türkiye’de Tarihi Anıtları Koruma Teşkilatı ve Kanunlar, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayını, No: 47, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanını ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
4
Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi kazanır.
X
5
Eserleri oluşturan hammaddeleri bilir, bozulmaları tanır, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur.
X
6
Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi kazanır.
X
7
Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.
X
8
Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilir ve uygulayabilir.
X
9
Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi kazanır.
X
10
Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi kazanır.
X
11
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi kazanır.
12
Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14456
Okul Dışı Diğer Faaliyetler10440
Proje Sunumu / Seminer212
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)174
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(174/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
RÖLÖVE IIMRS1261080Bahar Dönemi2+236
Ders Programı

( A ) Çarşamba 09:00-09:45

( A ) Çarşamba 10:00-10:45

( A ) Çarşamba 11:00-11:45

( A ) Çarşamba 12:00-12:45

( B ) Çarşamba 09:00-09:45

( B ) Çarşamba 10:00-10:45

( B ) Çarşamba 11:00-11:45

( B ) Çarşamba 12:00-12:45

( C ) Çarşamba 12:45-13:30

( C ) Çarşamba 13:30-14:15

( C ) Çarşamba 14:30-15:15

( C ) Çarşamba 15:30-16:15

( D ) Çarşamba 12:45-13:30

( D ) Çarşamba 13:30-14:15

( D ) Çarşamba 14:30-15:15

( D ) Çarşamba 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Hande YILMAZ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Mine ZIĞINDERE, Öğr.Gör. Fahrettin Doğan TEKİN
Dersin YardımcılarıÖğr.Gör. Esra Yavuz
Dersin AmacıTaşınmaz kültür varlıklarının TC Kültür Bak. K.T.V.K.G.M. standartlarına göre envanter föylerinin hazırlanması; farklı ölçüm teknikleri kullanılarak bir yapının rölövesinin alınması; yapısal durumuna göre tahribatlarının saptanması ve araştırma dosyasının hazırlanmasının öğretilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Rölöve ders kapsamının açıklanması, Taşınmaz kültür varlıkları, Sit alanı, mimari miras envanteri gibi tanım ve kavramların, koruma ilke ve kriterler kapsamında tartışılması,Envanter föyü hazırlanmasına yönelik teknik ve yöntemlerin öğretilmesi. Lejand oluşturma sistematiğinin açıklanması. Sit sınırı, ada, parsel ve harita bilgilerinin ayrıntılandırılması, İstanbul Tarihi Yarımada sit alanında çalışma bölgelerinin tanımlanması, harita üzerinde çalışma alan sınırlarının belirlenmesi,Dersin, Envanter çalışması yapılacak alanda uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi,Envanter çalışmasına yönelik analiz föylerinin hazırlanması,Sit alanında hazırlanan envanter föyleri ve araştırma dosyasının sunumu ve teslimi,Rölöve ölçüm tekniklerinin açıklanması (klasik rölöve / fotogrametrik rölöve/ 3 boyutlu lazer tarama cihazları ile rölöve alım teknikleri),Nivo, lazer metre, çelik şerit metre, su terazisi, profil tarağı benzeri ölçme aletleri kullanarak örnek yapıda bireysel olarak, rölöve çalışmasının yapılması, seçilen yağının kotlarına göre kroki çizimlerinin yapılması, fotoğraf ile tespitlerinin hazırlanması,Rölöve alımı için alanda çalışma (kotlara göre plan çizimleri).,Rölöve alımı için alanda çalışma (kotlara göre plan çizimleri),Fotoğraftan ölçü alma tekniğinin öğretilmesi, Ölçümü gerçekleştirilen yapının çizimleri üzerinde iyileştirme ve geliştirme yapılması (kesit ve görünüşlerin çıkartılması),Eski eser yapı üzerinde tahribatların belirlenmesi ve lejand çalışmasının yapılması, Ölçümü
gerçekleştirilen yapının çizimleri üzerinde iyileştirme ve geliştirme yapılması (plan, kesit, görünüşler),Eski eser yapı üzerinde tahribatların belirlenmesi ve lejand çalışmasının yapılması, Ölçümü gerçekleştirilen yapının çizimleri üzerinde iyileştirme ve geliştirme yapılması (plan, kesit, görünüşler),1. ara teslim (araştırma dosyası, fotoğraf albümü, rölöve analiz raporu, 1/50 ölçekli rölöve, analitik rölöve),Ölçümü gerçekleştirilen yapının çizimleri üzerinde iyileştirme ve geliştirme yapılması,1/10, 1/5 ve 1/2 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartları uygulanarak, NOKTA DETAY çizimlerinin hazırlanması, Ölçümü alınan yapının çizimleri üzerinde iyileştirme ve geliştirme yapılması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kentsel Sit alanlarının belirlendiği ölçekli haritaları okumayı öğrenir.14, 2, 5, 8, 9A, E, F
Taşınmaz kültür varlığını tanımlayan envanter föylerini T.C. Kültür Bak. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel. Müd. standartları çerçevesinde hazırlar.14, 5, 8, 9A, F
Tarihi çevre bilincinin kazanılması için yapılması gerekenleri formüle eder.16, 5, 6, 9A, E
Restorasyon ve koruma ile ilgili araştırma, analiz ve rölöve tekniklerini kavrar.16, 9A, E, F
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Rölöve ders kapsamının açıklanması, Taşınmaz kültür varlıkları, Sit alanı, mimari miras envanteri gibi tanım ve kavramların, koruma ilke ve kriterler kapsamında tartışılması
2Envanter föyü hazırlanmasına yönelik teknik ve yöntemlerin öğretilmesi. Lejand oluşturma sistematiğinin açıklanması. Sit sınırı, ada, parsel ve harita bilgilerinin ayrıntılandırılması, İstanbul Tarihi Yarımada sit alanında çalışma bölgelerinin tanımlanması, harita üzerinde çalışma alan sınırlarının belirlenmesi
3Dersin, Envanter çalışması yapılacak alanda uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi
4Envanter çalışmasına yönelik analiz föylerinin hazırlanması
5Sit alanında hazırlanan envanter föyleri ve araştırma dosyasının sunumu ve teslimi
6Rölöve ölçüm tekniklerinin açıklanması (klasik rölöve / fotogrametrik rölöve/ 3 boyutlu lazer tarama cihazları ile rölöve alım teknikleri)
7Nivo, lazer metre, çelik şerit metre, su terazisi, profil tarağı benzeri ölçme aletleri kullanarak örnek yapıda bireysel olarak, rölöve çalışmasının yapılması, seçilen yağının kotlarına göre kroki çizimlerinin yapılması, fotoğraf ile tespitlerinin hazırlanması
8Rölöve alımı için alanda çalışma (kotlara göre plan çizimleri).
9Rölöve alımı için alanda çalışma (kotlara göre plan çizimleri)
10Fotoğraftan ölçü alma tekniğinin öğretilmesi, Ölçümü gerçekleştirilen yapının çizimleri üzerinde iyileştirme ve geliştirme yapılması (kesit ve görünüşlerin çıkartılması)
11Eski eser yapı üzerinde tahribatların belirlenmesi ve lejand çalışmasının yapılması, Ölçümü
gerçekleştirilen yapının çizimleri üzerinde iyileştirme ve geliştirme yapılması (plan, kesit, görünüşler)
12Eski eser yapı üzerinde tahribatların belirlenmesi ve lejand çalışmasının yapılması, Ölçümü gerçekleştirilen yapının çizimleri üzerinde iyileştirme ve geliştirme yapılması (plan, kesit, görünüşler)
131. ara teslim (araştırma dosyası, fotoğraf albümü, rölöve analiz raporu, 1/50 ölçekli rölöve, analitik rölöve)
14Ölçümü gerçekleştirilen yapının çizimleri üzerinde iyileştirme ve geliştirme yapılması
151/10, 1/5 ve 1/2 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartları uygulanarak, NOKTA DETAY çizimlerinin hazırlanması, Ölçümü alınan yapının çizimleri üzerinde iyileştirme ve geliştirme yapılması
Kaynak
Öğretim üyesi tarafından karşılanacaktır.
Madran, E, Özgönül, N. 2007; Taşınmaz Kültür Mirasın Korunması; İlkeler, mevzuat, yöntem ve uygulamalar. Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi Yayınları. İstanbul. Binan, Can. 1996; Mimari Koruma Alanında Venedik Tüzüğü’nden Günümüze Düşünsel Gelşmenin Uluslararası Evrim Süreci, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlıık Fakültesi Yayını, İstanbul. Glover, P. 1999; Building Surveys, Architectural Press. Kuban, D. 2000; Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu; Kuram ve Uygulama, Yapı-endüstri merkezi yayınları, İstanbul. ICOMOS, 1999; Guide to Recording Historic Buildings, Architectural Press. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Mevzuatı, T.C. Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, 1996;Yayın no: 1806, Ankara. Uluengin, B., 2002; Rölöve, İstanbul, Yem Yayınevi. Uluengin, F., ULUENGİN B., ULUENGİN B., 2001; Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları, İstanbul, Yem Yayınevi. Şahinler, O., Kızıl, F., Mimarlıkta Teknik Resim. İzgi, U. Pencereler. Binan, M., Kapılar. Binan, M., Kapılar. Ahunbay, Z., 1996; Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayın, İstanbul. Akozan, F., 1997; Türkiye’de Tarihi Anıtları Koruma Teşkilatı ve Kanunlar, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayını, No: 47, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanını ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
4
Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi kazanır.
X
5
Eserleri oluşturan hammaddeleri bilir, bozulmaları tanır, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur.
X
6
Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi kazanır.
X
7
Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.
X
8
Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilir ve uygulayabilir.
X
9
Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi kazanır.
X
10
Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi kazanır.
X
11
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi kazanır.
12
Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 14:58Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:00