Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
RÖLÖVE IIIMRS2114997Güz Dönemi4+045
Ders Programı

( A ) Salı 13:30-14:15

( A ) Salı 14:30-15:15

( A ) Salı 15:30-16:15

( A ) Salı 16:30-17:15

( B ) Salı 13:30-14:15

( B ) Salı 14:30-15:15

( B ) Salı 15:30-16:15

( B ) Salı 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Hande YILMAZ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Esra YAVUZ ÖZTÜRK, Öğr.Gör. Rabiya Yeşim YÜKSEL
Dersin YardımcılarıÖğr. Gör. Yeşim Yüksel Öğr. Gör. Esra Yavuz
Dersin AmacıTaşınmaz kültür varlıklarının TC Kültür Bak. K.T.V.K.G.M. standartlarına göre envanter föylerinin hazırlanması; farklı ölçüm teknikleri kullanılarak bir yapının rölövesinin alınması; yapısal durumuna göre tahribatlarının saptanması ve araştırma dosyasının hazırlanmasının öğretilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Rölöve ders kapsamının açıklanması, Taşınmaz kültür varlıkları, Sit alanı, mimari
miras envanteri gibi tanım ve kavramların, koruma ilke ve kriterler kapsamında
tartışılması
,Envanter föyü hazırlanmasına yönelik teknik ve yöntemlerin öğretilmesi. Lejand
oluşturma sistematiğinin açıklanması. Sit sınırı, ada, parsel ve harita bilgilerinin
ayrıntılandırılması, İstanbul Tarihi Yarımada sit alanında çalışma bölgelerinin
tanımlanması, harita üzerinde çalışma alan sınırlarının belirlenmesi
,Dersin, Envanter çalışması yapılacak alanda uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi,Envanter çalışmasına yönelik analiz föylerinin hazırlanması
,Sit alanında hazırlanan envanter föyleri ve araştırma dosyasının sunumu ve
teslimi
,Rölöve ölçüm tekniklerinin açıklanması (klasik rölöve / fotogrametrik rölöve/ 3
boyutlu lazer tarama cihazları ile rölöve alım teknikleri),Nivo, lazer metre, çelik şerit metre, su terazisi, profil tarağı benzeri ölçme aletleri
kullanarak örnek yapıda bireysel olarak, rölöve çalışmasının yapılması, seçilen
yağının kotlarına göre kroki çizimlerinin yapılması, fotoğraf ile tespitlerinin
hazırlanması,Rölöve alımı için alanda çalışma (kotlara göre plan çizimleri).,Rölöve alımı için alanda çalışma (kotlara göre plan çizimleri),Fotoğraftan ölçü alma tekniğinin öğretilmesi, Ölçümü gerçekleştirilen yapının
çizimleri üzerinde iyileştirme ve geliştirme yapılması (kesit ve görünüşlerin
çıkartılması),Eski eser yapı üzerinde tahribatların belirlenmesi ve lejand çalışmasının
yapılması, Ölçümügerçekleştirilen yapının çizimleri üzerinde iyileştirme ve
geliştirme yapılması (plan, kesit, görünüşler)
,Ölçümü gerçekleştirilen yapının çizimleri üzerinde iyileştirme ve geliştirme
yapılması.,1/10, 1/5 ve 1/2 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartları uygulanarak, NOKTA
DETAY çizimlerinin hazırlanması, Ölçümü alınan yapının çizimleri üzerinde
iyileştirme ve geliştirme yapılması,Genel Sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Rölöve ders kapsamının açıklanması, Taşınmaz kültür varlıkları, Sit alanı, mimari
miras envanteri gibi tanım ve kavramların, koruma ilke ve kriterler kapsamında
tartışılması
2Envanter föyü hazırlanmasına yönelik teknik ve yöntemlerin öğretilmesi. Lejand
oluşturma sistematiğinin açıklanması. Sit sınırı, ada, parsel ve harita bilgilerinin
ayrıntılandırılması, İstanbul Tarihi Yarımada sit alanında çalışma bölgelerinin
tanımlanması, harita üzerinde çalışma alan sınırlarının belirlenmesi
3Dersin, Envanter çalışması yapılacak alanda uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi
4Envanter çalışmasına yönelik analiz föylerinin hazırlanması
5Sit alanında hazırlanan envanter föyleri ve araştırma dosyasının sunumu ve
teslimi
6Rölöve ölçüm tekniklerinin açıklanması (klasik rölöve / fotogrametrik rölöve/ 3
boyutlu lazer tarama cihazları ile rölöve alım teknikleri)
7Nivo, lazer metre, çelik şerit metre, su terazisi, profil tarağı benzeri ölçme aletleri
kullanarak örnek yapıda bireysel olarak, rölöve çalışmasının yapılması, seçilen
yağının kotlarına göre kroki çizimlerinin yapılması, fotoğraf ile tespitlerinin
hazırlanması
8Rölöve alımı için alanda çalışma (kotlara göre plan çizimleri).
9Rölöve alımı için alanda çalışma (kotlara göre plan çizimleri)
10Fotoğraftan ölçü alma tekniğinin öğretilmesi, Ölçümü gerçekleştirilen yapının
çizimleri üzerinde iyileştirme ve geliştirme yapılması (kesit ve görünüşlerin
çıkartılması)
11Eski eser yapı üzerinde tahribatların belirlenmesi ve lejand çalışmasının
yapılması, Ölçümügerçekleştirilen yapının çizimleri üzerinde iyileştirme ve
geliştirme yapılması (plan, kesit, görünüşler)
12Ölçümü gerçekleştirilen yapının çizimleri üzerinde iyileştirme ve geliştirme
yapılması.
131/10, 1/5 ve 1/2 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartları uygulanarak, NOKTA
DETAY çizimlerinin hazırlanması, Ölçümü alınan yapının çizimleri üzerinde
iyileştirme ve geliştirme yapılması
14Genel Sınav
Kaynak
“Rölöve”, B. Uluengin, Yem Yayınevi “Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları” B. Uluengin “Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu”, Doğan Kuban,Yem Yay

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanını ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
4
Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi kazanır.
X
5
Eserleri oluşturan hammaddeleri bilir, bozulmaları tanır, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur.
X
6
Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi kazanır.
X
7
Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.
X
8
Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilir ve uygulayabilir.
X
9
Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi kazanır.
X
10
Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi kazanır.
X
11
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi kazanır.
X
12
Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı14342
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı14342
Toplam İş Yükü (Saat)140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(140/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
RÖLÖVE IIIMRS2114997Güz Dönemi4+045
Ders Programı

( A ) Salı 13:30-14:15

( A ) Salı 14:30-15:15

( A ) Salı 15:30-16:15

( A ) Salı 16:30-17:15

( B ) Salı 13:30-14:15

( B ) Salı 14:30-15:15

( B ) Salı 15:30-16:15

( B ) Salı 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Hande YILMAZ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Esra YAVUZ ÖZTÜRK, Öğr.Gör. Rabiya Yeşim YÜKSEL
Dersin YardımcılarıÖğr. Gör. Yeşim Yüksel Öğr. Gör. Esra Yavuz
Dersin AmacıTaşınmaz kültür varlıklarının TC Kültür Bak. K.T.V.K.G.M. standartlarına göre envanter föylerinin hazırlanması; farklı ölçüm teknikleri kullanılarak bir yapının rölövesinin alınması; yapısal durumuna göre tahribatlarının saptanması ve araştırma dosyasının hazırlanmasının öğretilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Rölöve ders kapsamının açıklanması, Taşınmaz kültür varlıkları, Sit alanı, mimari
miras envanteri gibi tanım ve kavramların, koruma ilke ve kriterler kapsamında
tartışılması
,Envanter föyü hazırlanmasına yönelik teknik ve yöntemlerin öğretilmesi. Lejand
oluşturma sistematiğinin açıklanması. Sit sınırı, ada, parsel ve harita bilgilerinin
ayrıntılandırılması, İstanbul Tarihi Yarımada sit alanında çalışma bölgelerinin
tanımlanması, harita üzerinde çalışma alan sınırlarının belirlenmesi
,Dersin, Envanter çalışması yapılacak alanda uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi,Envanter çalışmasına yönelik analiz föylerinin hazırlanması
,Sit alanında hazırlanan envanter föyleri ve araştırma dosyasının sunumu ve
teslimi
,Rölöve ölçüm tekniklerinin açıklanması (klasik rölöve / fotogrametrik rölöve/ 3
boyutlu lazer tarama cihazları ile rölöve alım teknikleri),Nivo, lazer metre, çelik şerit metre, su terazisi, profil tarağı benzeri ölçme aletleri
kullanarak örnek yapıda bireysel olarak, rölöve çalışmasının yapılması, seçilen
yağının kotlarına göre kroki çizimlerinin yapılması, fotoğraf ile tespitlerinin
hazırlanması,Rölöve alımı için alanda çalışma (kotlara göre plan çizimleri).,Rölöve alımı için alanda çalışma (kotlara göre plan çizimleri),Fotoğraftan ölçü alma tekniğinin öğretilmesi, Ölçümü gerçekleştirilen yapının
çizimleri üzerinde iyileştirme ve geliştirme yapılması (kesit ve görünüşlerin
çıkartılması),Eski eser yapı üzerinde tahribatların belirlenmesi ve lejand çalışmasının
yapılması, Ölçümügerçekleştirilen yapının çizimleri üzerinde iyileştirme ve
geliştirme yapılması (plan, kesit, görünüşler)
,Ölçümü gerçekleştirilen yapının çizimleri üzerinde iyileştirme ve geliştirme
yapılması.,1/10, 1/5 ve 1/2 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartları uygulanarak, NOKTA
DETAY çizimlerinin hazırlanması, Ölçümü alınan yapının çizimleri üzerinde
iyileştirme ve geliştirme yapılması,Genel Sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Rölöve ders kapsamının açıklanması, Taşınmaz kültür varlıkları, Sit alanı, mimari
miras envanteri gibi tanım ve kavramların, koruma ilke ve kriterler kapsamında
tartışılması
2Envanter föyü hazırlanmasına yönelik teknik ve yöntemlerin öğretilmesi. Lejand
oluşturma sistematiğinin açıklanması. Sit sınırı, ada, parsel ve harita bilgilerinin
ayrıntılandırılması, İstanbul Tarihi Yarımada sit alanında çalışma bölgelerinin
tanımlanması, harita üzerinde çalışma alan sınırlarının belirlenmesi
3Dersin, Envanter çalışması yapılacak alanda uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi
4Envanter çalışmasına yönelik analiz föylerinin hazırlanması
5Sit alanında hazırlanan envanter föyleri ve araştırma dosyasının sunumu ve
teslimi
6Rölöve ölçüm tekniklerinin açıklanması (klasik rölöve / fotogrametrik rölöve/ 3
boyutlu lazer tarama cihazları ile rölöve alım teknikleri)
7Nivo, lazer metre, çelik şerit metre, su terazisi, profil tarağı benzeri ölçme aletleri
kullanarak örnek yapıda bireysel olarak, rölöve çalışmasının yapılması, seçilen
yağının kotlarına göre kroki çizimlerinin yapılması, fotoğraf ile tespitlerinin
hazırlanması
8Rölöve alımı için alanda çalışma (kotlara göre plan çizimleri).
9Rölöve alımı için alanda çalışma (kotlara göre plan çizimleri)
10Fotoğraftan ölçü alma tekniğinin öğretilmesi, Ölçümü gerçekleştirilen yapının
çizimleri üzerinde iyileştirme ve geliştirme yapılması (kesit ve görünüşlerin
çıkartılması)
11Eski eser yapı üzerinde tahribatların belirlenmesi ve lejand çalışmasının
yapılması, Ölçümügerçekleştirilen yapının çizimleri üzerinde iyileştirme ve
geliştirme yapılması (plan, kesit, görünüşler)
12Ölçümü gerçekleştirilen yapının çizimleri üzerinde iyileştirme ve geliştirme
yapılması.
131/10, 1/5 ve 1/2 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartları uygulanarak, NOKTA
DETAY çizimlerinin hazırlanması, Ölçümü alınan yapının çizimleri üzerinde
iyileştirme ve geliştirme yapılması
14Genel Sınav
Kaynak
“Rölöve”, B. Uluengin, Yem Yayınevi “Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları” B. Uluengin “Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu”, Doğan Kuban,Yem Yay

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanını ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
4
Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi kazanır.
X
5
Eserleri oluşturan hammaddeleri bilir, bozulmaları tanır, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur.
X
6
Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi kazanır.
X
7
Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.
X
8
Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilir ve uygulayabilir.
X
9
Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi kazanır.
X
10
Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi kazanır.
X
11
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi kazanır.
X
12
Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 14:58Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:00