Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FOTOĞRAFLA BELGELEME IMRS2145350Güz Dönemi2+025
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Hande YILMAZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Hande YILMAZ
Dersin YardımcılarıYrd. Doç. Dr. Ali Barış KAPLAN
Dersin AmacıRölöve ve mimari çekim çalışmalarında fotoğrafla belgeleme tekniklerini kullanılmasını öğretmek, bu amaca yönelik olarak rölövede siluet, plan, kesit, görünüş, detay çalışmalarında fotoğraf tekniklerinin yararları uygulamalı olarak aktarmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Dersin içerik ve yönteminin anlatılması.,2. Fotoğraf makinası ve Mimari fotoğrafçılığın tarihçesi.,3. Mimari fotoğrafın teleolojisi ve belgeleme,4. Algı, Görsel algılama ve Görüntü oluşumu,5. Analog ve Dijital fotoğraf makineleri ve siyah-beyaz filmler,6. Ölçüm sistemleri ve temel öğeler,7. Işıklandırma yöntem ve teknikleri,8. Belgeleme çekimlerinde kullanılan fotoğraf makineleri,9. Çekim Yöntemi Belirleme,10. Çekim teknikleri I,11. Çekim Teknikeri II,12. Çekim teknikleri III,13. Maket Fotoğrafları ve 3D efekt,14. Genel sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1. Fotoğraf makinasını tüm bileşenleriyle tanıyacak ve fotoğrafik süreci yorumlayabilecektir.11, 14, 9I
1.1. Fotoğraf makinasının tarihsel gelişimini ve çağdaş işlevlerini kavrar.11, 14, 9F
1.2. Kameranın temel öğelerini ayırd eder ve sınıflandırır.
1.3. Fotoğrafik süreci açıklar ve örnekler.
2. Işık bilgisi ve optik tematiği tanımlayabilecektir. Kamera ve ışık ekipmanları ve aksesuarlarını tanıyacak ve ayırt edebilecektir.
2.1. Temel ışık ve kamera ekipmanlarını öğrenir ve fotoğrafik çerçevede kullanabilir.
2.2. Işık ve perspektif bilgisiyle doğru ekipmanları optimum bir biçimde kullanarak fotoğrafik tematik kurgulayıp kompoze edebilir.
2.3. Görsel bir metni (mimari yapı veya fotoğrafik temayı) analitik bileşenlerine teknik ve estetik açıdan ayırıp yorumlayabilir, çözümleyebilir, tartışabilir ve geliştirebilir.
3. Temel fotoğrafçılık ve mimari fotoğrafçılık alanlarında içgörü ve teknik kazanacak, mimari yapı ve eserleri teknik ve estetik çerçevede belge niteliğinde fotoğraflayabilecek ve fotoğrafçılık nosyon ve terimlerini kavrayarak teknik olarak kullanabilecektir.
3.1. Mimari metinleri (yapıları) analitik eleştirel bir gözle çözümler, yorumlar ve belgeler.
3.2. Mimari fotoğrafçılık hakkında içgörü kazanır.
3.3. Mimari metinleri (yapıları) bilimsel, sanatsal ya da mesleki faaliyetlerinde teknik terminolojiyle yorumlar, pazarlama estetiği açısından etkin mimari fotoğrafi belgelemeleri yapar.
3.4. Kitle iletişimi, medya, halkla ilişkiler, tanıtım, pazarlama, ürün/kod ekimi ve reklam faaliyetleri açısından fotoğrafinin önemini kavrar ve mimari fotoğrafide özgün metinler yaratır.
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:F: Proje Görevi, I: Portfolyo Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Dersin içerik ve yönteminin anlatılması.
22. Fotoğraf makinası ve Mimari fotoğrafçılığın tarihçesi.
33. Mimari fotoğrafın teleolojisi ve belgeleme
44. Algı, Görsel algılama ve Görüntü oluşumu
55. Analog ve Dijital fotoğraf makineleri ve siyah-beyaz filmler
66. Ölçüm sistemleri ve temel öğeler
77. Işıklandırma yöntem ve teknikleri
88. Belgeleme çekimlerinde kullanılan fotoğraf makineleri
99. Çekim Yöntemi Belirleme
1010. Çekim teknikleri I
1111. Çekim Teknikeri II
1212. Çekim teknikleri III
1313. Maket Fotoğrafları ve 3D efekt
1414. Genel sınav
Kaynak
Benjamin, W. (2012). Fotoğrafın Kısa Tarihi: Teknik araçlarla yeniden-üretim (çoğaltma) çağında sanat eseri, 1.b., Agora Yay., İstanbul. Derman, İ. (2009). Fotoğraf ve Gerçeklik, 1.b., Hayalbaz Yay., Istanbul. Eroğlu, Özkan (2013). Bir Resme Nasıl Bakmalıyız, 1.b., Tekhne Yay., İstanbul. Barrett, T. (2012). Fotoğrafı Eleştirmek, 2.b., Hayalperest Yay., Istanbul. Sartori, G. (2004). Görmenin İktidarı, 1.b., Karakutu Yay., İstanbul. Berger, J. (2016). Görme Biçimleri, Metis Yay, İstanbul. Kızıler, R. (2012). Jacques Derrida ile Birlikte Pera Peras Poros, Türkiye İş Bankası Yay., İstanbul. Zeytinoğlu, E., Akay, A. (2013). Pisuarın Bir Dekonstrüksiyonu, 1.b., Minör Yay., İstanbul. Kandinsky, W. (2013). Sanatta Ruhsallık Üzerine, 1.b., Altıikikırkbeş Yay., Istanbul. Gezgin, S., (1994). Basında Fotoğrafçılık, Der Yay: 154, İstanbul. Küçükerdoğan, B. (2010). Sinemada Kurgu ve Eisenstein, 1.b., Hayalperest Yay., Istanbul.
Kamburoğlu, Ö. (2016). Tüm Yönleriyle Mimari Fotoğraf, 1.b., Say Yay., İstanbul. Kamburoğlu, Ö. (2012). Fotoğrafın Temel Prensipleri, 1.b., Say Yay., Istanbul. Kamburoğlu, Ö. (2013). A’dan Z’ye Fotoğraf, 4.b., Say Yay., Istanbul. Kılıç, L. (2002). Fotoğrafa Başlarken, 1.b., Dost Yay., Eskişehir. Vardar, B. (2012). Sinema ve Televizyon Görüntüsünün Temel Öğeleri, 3.bs., Beta Yay., İstanbul. Kamburoğlu, Ö. (2012). Dijital Fotoğrafta Yaratıcı Teknikler, 2.b., Say Yay., Istanbul. Ertan, G. (1994). Fotoğraf Terimleri Sözlüğü, 1.b., Afa Yay., İstanbul. Fener, S. (2012). HD Sinematografi, 1.b., Antrakt Sinema Kitapları, Istanbul. Foss, B. (2012) Sinema ve TV’de Anlatım Teknikleri ve Dramatürji, 2.b., Hayalperest Yay. Istanbul. Brown, B. (2014). Sinematografi: Kuram ve Uygulama, 4.b., Hil Yay., İstanbul. Sontag, S. (2011). Fotoğraf Üzerine, 1.b., Agora Yay., İstanbul. Kuban, D. (2002). Mimarlık Kavramları, Yay. No.:4, Yapı Endüstri Merkezi Yay., İstanbul. Turani, A. (2015). Sanat Terimleri Sözlüğü, 16.b., Remzi Kitavbevi, İstanbul. Loos, A. (2015). Mimarlık Üzerine, 2.b., Janus Yay., İstanbul. Boudon, Philippe (2015). Mimari Mekân Üzerine: Mimarlık Epistemolojisi Üzerine Deneme, 1.b., Janus Yay., İstanbul. Stavrides, S. (2016). Kentsel Heterotopya: Özgürleşme Mekânı Olarak Eşikler Kentine Doğru, 1.b., Sel Yay., İstanbul. Kuban, D. (2015). Sanat, Mimarlık, Toplum Kültürü Üzerine Makaleler, 1.b., C.I, Boyut Yay., İstanbul. Freud, S. (1999). Sanat ve Edebiyat, 1.b., Payel Yay., İstanbul. Clark, T. (2011). Sanat ve Propaganda, 2.b., Ayrıntı Yay., İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanını ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
4
Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi kazanır.
X
5
Eserleri oluşturan hammaddeleri bilir, bozulmaları tanır, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur.
6
Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi kazanır.
7
Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.
8
Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilir ve uygulayabilir.
9
Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi kazanır.
10
Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi kazanır.
11
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi kazanır.
X
12
Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14456
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı14228
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı14228
Toplam İş Yükü (Saat)140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(140/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FOTOĞRAFLA BELGELEME IMRS2145350Güz Dönemi2+025
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Hande YILMAZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Hande YILMAZ
Dersin YardımcılarıYrd. Doç. Dr. Ali Barış KAPLAN
Dersin AmacıRölöve ve mimari çekim çalışmalarında fotoğrafla belgeleme tekniklerini kullanılmasını öğretmek, bu amaca yönelik olarak rölövede siluet, plan, kesit, görünüş, detay çalışmalarında fotoğraf tekniklerinin yararları uygulamalı olarak aktarmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Dersin içerik ve yönteminin anlatılması.,2. Fotoğraf makinası ve Mimari fotoğrafçılığın tarihçesi.,3. Mimari fotoğrafın teleolojisi ve belgeleme,4. Algı, Görsel algılama ve Görüntü oluşumu,5. Analog ve Dijital fotoğraf makineleri ve siyah-beyaz filmler,6. Ölçüm sistemleri ve temel öğeler,7. Işıklandırma yöntem ve teknikleri,8. Belgeleme çekimlerinde kullanılan fotoğraf makineleri,9. Çekim Yöntemi Belirleme,10. Çekim teknikleri I,11. Çekim Teknikeri II,12. Çekim teknikleri III,13. Maket Fotoğrafları ve 3D efekt,14. Genel sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1. Fotoğraf makinasını tüm bileşenleriyle tanıyacak ve fotoğrafik süreci yorumlayabilecektir.11, 14, 9I
1.1. Fotoğraf makinasının tarihsel gelişimini ve çağdaş işlevlerini kavrar.11, 14, 9F
1.2. Kameranın temel öğelerini ayırd eder ve sınıflandırır.
1.3. Fotoğrafik süreci açıklar ve örnekler.
2. Işık bilgisi ve optik tematiği tanımlayabilecektir. Kamera ve ışık ekipmanları ve aksesuarlarını tanıyacak ve ayırt edebilecektir.
2.1. Temel ışık ve kamera ekipmanlarını öğrenir ve fotoğrafik çerçevede kullanabilir.
2.2. Işık ve perspektif bilgisiyle doğru ekipmanları optimum bir biçimde kullanarak fotoğrafik tematik kurgulayıp kompoze edebilir.
2.3. Görsel bir metni (mimari yapı veya fotoğrafik temayı) analitik bileşenlerine teknik ve estetik açıdan ayırıp yorumlayabilir, çözümleyebilir, tartışabilir ve geliştirebilir.
3. Temel fotoğrafçılık ve mimari fotoğrafçılık alanlarında içgörü ve teknik kazanacak, mimari yapı ve eserleri teknik ve estetik çerçevede belge niteliğinde fotoğraflayabilecek ve fotoğrafçılık nosyon ve terimlerini kavrayarak teknik olarak kullanabilecektir.
3.1. Mimari metinleri (yapıları) analitik eleştirel bir gözle çözümler, yorumlar ve belgeler.
3.2. Mimari fotoğrafçılık hakkında içgörü kazanır.
3.3. Mimari metinleri (yapıları) bilimsel, sanatsal ya da mesleki faaliyetlerinde teknik terminolojiyle yorumlar, pazarlama estetiği açısından etkin mimari fotoğrafi belgelemeleri yapar.
3.4. Kitle iletişimi, medya, halkla ilişkiler, tanıtım, pazarlama, ürün/kod ekimi ve reklam faaliyetleri açısından fotoğrafinin önemini kavrar ve mimari fotoğrafide özgün metinler yaratır.
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:F: Proje Görevi, I: Portfolyo Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Dersin içerik ve yönteminin anlatılması.
22. Fotoğraf makinası ve Mimari fotoğrafçılığın tarihçesi.
33. Mimari fotoğrafın teleolojisi ve belgeleme
44. Algı, Görsel algılama ve Görüntü oluşumu
55. Analog ve Dijital fotoğraf makineleri ve siyah-beyaz filmler
66. Ölçüm sistemleri ve temel öğeler
77. Işıklandırma yöntem ve teknikleri
88. Belgeleme çekimlerinde kullanılan fotoğraf makineleri
99. Çekim Yöntemi Belirleme
1010. Çekim teknikleri I
1111. Çekim Teknikeri II
1212. Çekim teknikleri III
1313. Maket Fotoğrafları ve 3D efekt
1414. Genel sınav
Kaynak
Benjamin, W. (2012). Fotoğrafın Kısa Tarihi: Teknik araçlarla yeniden-üretim (çoğaltma) çağında sanat eseri, 1.b., Agora Yay., İstanbul. Derman, İ. (2009). Fotoğraf ve Gerçeklik, 1.b., Hayalbaz Yay., Istanbul. Eroğlu, Özkan (2013). Bir Resme Nasıl Bakmalıyız, 1.b., Tekhne Yay., İstanbul. Barrett, T. (2012). Fotoğrafı Eleştirmek, 2.b., Hayalperest Yay., Istanbul. Sartori, G. (2004). Görmenin İktidarı, 1.b., Karakutu Yay., İstanbul. Berger, J. (2016). Görme Biçimleri, Metis Yay, İstanbul. Kızıler, R. (2012). Jacques Derrida ile Birlikte Pera Peras Poros, Türkiye İş Bankası Yay., İstanbul. Zeytinoğlu, E., Akay, A. (2013). Pisuarın Bir Dekonstrüksiyonu, 1.b., Minör Yay., İstanbul. Kandinsky, W. (2013). Sanatta Ruhsallık Üzerine, 1.b., Altıikikırkbeş Yay., Istanbul. Gezgin, S., (1994). Basında Fotoğrafçılık, Der Yay: 154, İstanbul. Küçükerdoğan, B. (2010). Sinemada Kurgu ve Eisenstein, 1.b., Hayalperest Yay., Istanbul.
Kamburoğlu, Ö. (2016). Tüm Yönleriyle Mimari Fotoğraf, 1.b., Say Yay., İstanbul. Kamburoğlu, Ö. (2012). Fotoğrafın Temel Prensipleri, 1.b., Say Yay., Istanbul. Kamburoğlu, Ö. (2013). A’dan Z’ye Fotoğraf, 4.b., Say Yay., Istanbul. Kılıç, L. (2002). Fotoğrafa Başlarken, 1.b., Dost Yay., Eskişehir. Vardar, B. (2012). Sinema ve Televizyon Görüntüsünün Temel Öğeleri, 3.bs., Beta Yay., İstanbul. Kamburoğlu, Ö. (2012). Dijital Fotoğrafta Yaratıcı Teknikler, 2.b., Say Yay., Istanbul. Ertan, G. (1994). Fotoğraf Terimleri Sözlüğü, 1.b., Afa Yay., İstanbul. Fener, S. (2012). HD Sinematografi, 1.b., Antrakt Sinema Kitapları, Istanbul. Foss, B. (2012) Sinema ve TV’de Anlatım Teknikleri ve Dramatürji, 2.b., Hayalperest Yay. Istanbul. Brown, B. (2014). Sinematografi: Kuram ve Uygulama, 4.b., Hil Yay., İstanbul. Sontag, S. (2011). Fotoğraf Üzerine, 1.b., Agora Yay., İstanbul. Kuban, D. (2002). Mimarlık Kavramları, Yay. No.:4, Yapı Endüstri Merkezi Yay., İstanbul. Turani, A. (2015). Sanat Terimleri Sözlüğü, 16.b., Remzi Kitavbevi, İstanbul. Loos, A. (2015). Mimarlık Üzerine, 2.b., Janus Yay., İstanbul. Boudon, Philippe (2015). Mimari Mekân Üzerine: Mimarlık Epistemolojisi Üzerine Deneme, 1.b., Janus Yay., İstanbul. Stavrides, S. (2016). Kentsel Heterotopya: Özgürleşme Mekânı Olarak Eşikler Kentine Doğru, 1.b., Sel Yay., İstanbul. Kuban, D. (2015). Sanat, Mimarlık, Toplum Kültürü Üzerine Makaleler, 1.b., C.I, Boyut Yay., İstanbul. Freud, S. (1999). Sanat ve Edebiyat, 1.b., Payel Yay., İstanbul. Clark, T. (2011). Sanat ve Propaganda, 2.b., Ayrıntı Yay., İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanını ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
4
Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi kazanır.
X
5
Eserleri oluşturan hammaddeleri bilir, bozulmaları tanır, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur.
6
Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi kazanır.
7
Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.
8
Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilir ve uygulayabilir.
9
Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi kazanır.
10
Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi kazanır.
11
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi kazanır.
X
12
Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 14:58Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:00