Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KENT VE MEKANMRS2245410Bahar Dönemi2+025
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Elif YURTOĞLU PEK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Elif YURTOĞLU PEK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin, kentlerin gelişimini tanımlayarak, günümüz mekan değişimlerini sorgulayıp yorumlamasını sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Mekân Kavramı ve Değişen Mekân Algısı,Kentlerin Doğuşu ve Kent Kuramları,Göç, Kimliksizleştirme, Soylulaştırma Kavramları,Kent Planlaması ve Planlamanın Evrimi,Yerelleşme ve Küreselleşme,Türkiye’de Konut Politikaları ve Yönetim İlişkisi,Gecekondudan Lüks Konut Sitelerine,Örneklerle Kentsel Dönüşüm Uygulamaları,Kentsel Dönüşüm Üzerine Video İzlenimi,Türk Sinemasında Kentlerin Dönüşümün İzleri,Kentsel Dönüşüm Üzerine: Türk sinemasından film izlenimi,Suç ve Mekan,Mekânın Gündelik Hayata Etkileri,Dünya Örnekleri Karşılaştırması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Kentsel mekan alanında temel bilgiler edinerek, sebep ve sonuçları tanımlayabilecektir.10, 13, 16, 19, 9A
1.1. Kentlerin doğuşundan günümüze tarihsel süreci yorumlar.10, 13, 16, 19, 9A
1.2. Yerelleşme ve küreselleşme kavramlarını tanımlar.10, 13, 16, 19, 9A
2. Konut politikalarında kentsel dönüşüm olgusunun önemini açıklayabilecektir.10, 13, 16, 19, 37, 9A
2.1. Kentsel dönüşümün, insan üzerindeki etkilerini tanımlar.10, 13, 16, 19, 37, 9A
2.2. Kentsel dönüşümün, konut değişimi üzerindeki etkilerini tanımlar.10, 13, 16, 19, 37, 9A
2.3. Kentsel dönüşümün sosyolojik çıktılarını yorumlar.10, 13, 16, 19, 37, 9A
3. Mekan, kent, insan, göç ve suç kavramlarını birbiriyle ilişkilendirebilecektir.10, 13, 16, 19, 37, 9A
3.1. Kentsel suç kavramının gündelik hayat ile ilişkisini açıklar.10, 13, 16, 19, 37, 9A
3.2. Göç ile insan hayatındaki değişiklikleri açıklar.10, 13, 16, 19, 37, 9A
4. İklim değişikliğinde kentlerin rolünü açıklayabilecektir.10, 13, 16, 19, 37, 9A
4.1. İklim değişikliği sebeplerini bilir.10, 13, 16, 19, 37, 9A
4.2. İklim değişikliğinin sonuçlarını bilir. 10, 13, 16, 19, 37, 9A
4.3. Kentler ve iklim değişikliği ikilisini yorumlar.10, 13, 16, 19, 37, 9A
5. Ulusal ve uluslararası göçü, sebep ve sonuçları ile değerlendirebilecektir.10, 13, 16, 19, 37, 9A
5.1. Uluslararası göçün sosyolojik etkisini bilir. 10, 13, 16, 19, 37, 9A
5.2. Göçün çeşitleri ve sebeplerini bilir.10, 13, 16, 19, 37, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Mekân Kavramı ve Değişen Mekân Algısı
2Kentlerin Doğuşu ve Kent Kuramları
3Göç, Kimliksizleştirme, Soylulaştırma Kavramları
4Kent Planlaması ve Planlamanın Evrimi
5Yerelleşme ve Küreselleşme
6Türkiye’de Konut Politikaları ve Yönetim İlişkisi
7Gecekondudan Lüks Konut Sitelerine
8Örneklerle Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
9Kentsel Dönüşüm Üzerine Video İzlenimi
10Türk Sinemasında Kentlerin Dönüşümün İzleri
11Kentsel Dönüşüm Üzerine: Türk sinemasından film izlenimi
12Suç ve Mekan
13Mekânın Gündelik Hayata Etkileri
14Dünya Örnekleri Karşılaştırması
Kaynak
Ders notu verilecektir.
Bozlağan, Recep - Yılmaz, Nail - Yılmaz, Müslüm, "İstanbul, Mekan ve İnsan", Marmara Belediyeler Birliği Yayınları, İstanbul, 2012. Tekeli, İlhan, "Modernizm, Modernite ve Türkiye'nin Kent Planlama Tarihi", Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2014. Taşçı, Hasan - Nebati, Nurettin, "Şehir Üzerine Düşünceler I", Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, İstanbul, 2014. Türkün, Asuman, "Mülk, Mahal, İnsan", İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2014.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanını ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
4
Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi kazanır.
5
Eserleri oluşturan hammaddeleri bilir, bozulmaları tanır, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur.
6
Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi kazanır.
X
7
Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.
8
Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilir ve uygulayabilir.
X
9
Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi kazanır.
10
Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi kazanır.
11
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi kazanır.
X
12
Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme61696
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi248
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11111
Genel Sınav ve Hazırlığı11313
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)156
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(156/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KENT VE MEKANMRS2245410Bahar Dönemi2+025
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Elif YURTOĞLU PEK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Elif YURTOĞLU PEK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin, kentlerin gelişimini tanımlayarak, günümüz mekan değişimlerini sorgulayıp yorumlamasını sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Mekân Kavramı ve Değişen Mekân Algısı,Kentlerin Doğuşu ve Kent Kuramları,Göç, Kimliksizleştirme, Soylulaştırma Kavramları,Kent Planlaması ve Planlamanın Evrimi,Yerelleşme ve Küreselleşme,Türkiye’de Konut Politikaları ve Yönetim İlişkisi,Gecekondudan Lüks Konut Sitelerine,Örneklerle Kentsel Dönüşüm Uygulamaları,Kentsel Dönüşüm Üzerine Video İzlenimi,Türk Sinemasında Kentlerin Dönüşümün İzleri,Kentsel Dönüşüm Üzerine: Türk sinemasından film izlenimi,Suç ve Mekan,Mekânın Gündelik Hayata Etkileri,Dünya Örnekleri Karşılaştırması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Kentsel mekan alanında temel bilgiler edinerek, sebep ve sonuçları tanımlayabilecektir.10, 13, 16, 19, 9A
1.1. Kentlerin doğuşundan günümüze tarihsel süreci yorumlar.10, 13, 16, 19, 9A
1.2. Yerelleşme ve küreselleşme kavramlarını tanımlar.10, 13, 16, 19, 9A
2. Konut politikalarında kentsel dönüşüm olgusunun önemini açıklayabilecektir.10, 13, 16, 19, 37, 9A
2.1. Kentsel dönüşümün, insan üzerindeki etkilerini tanımlar.10, 13, 16, 19, 37, 9A
2.2. Kentsel dönüşümün, konut değişimi üzerindeki etkilerini tanımlar.10, 13, 16, 19, 37, 9A
2.3. Kentsel dönüşümün sosyolojik çıktılarını yorumlar.10, 13, 16, 19, 37, 9A
3. Mekan, kent, insan, göç ve suç kavramlarını birbiriyle ilişkilendirebilecektir.10, 13, 16, 19, 37, 9A
3.1. Kentsel suç kavramının gündelik hayat ile ilişkisini açıklar.10, 13, 16, 19, 37, 9A
3.2. Göç ile insan hayatındaki değişiklikleri açıklar.10, 13, 16, 19, 37, 9A
4. İklim değişikliğinde kentlerin rolünü açıklayabilecektir.10, 13, 16, 19, 37, 9A
4.1. İklim değişikliği sebeplerini bilir.10, 13, 16, 19, 37, 9A
4.2. İklim değişikliğinin sonuçlarını bilir. 10, 13, 16, 19, 37, 9A
4.3. Kentler ve iklim değişikliği ikilisini yorumlar.10, 13, 16, 19, 37, 9A
5. Ulusal ve uluslararası göçü, sebep ve sonuçları ile değerlendirebilecektir.10, 13, 16, 19, 37, 9A
5.1. Uluslararası göçün sosyolojik etkisini bilir. 10, 13, 16, 19, 37, 9A
5.2. Göçün çeşitleri ve sebeplerini bilir.10, 13, 16, 19, 37, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Mekân Kavramı ve Değişen Mekân Algısı
2Kentlerin Doğuşu ve Kent Kuramları
3Göç, Kimliksizleştirme, Soylulaştırma Kavramları
4Kent Planlaması ve Planlamanın Evrimi
5Yerelleşme ve Küreselleşme
6Türkiye’de Konut Politikaları ve Yönetim İlişkisi
7Gecekondudan Lüks Konut Sitelerine
8Örneklerle Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
9Kentsel Dönüşüm Üzerine Video İzlenimi
10Türk Sinemasında Kentlerin Dönüşümün İzleri
11Kentsel Dönüşüm Üzerine: Türk sinemasından film izlenimi
12Suç ve Mekan
13Mekânın Gündelik Hayata Etkileri
14Dünya Örnekleri Karşılaştırması
Kaynak
Ders notu verilecektir.
Bozlağan, Recep - Yılmaz, Nail - Yılmaz, Müslüm, "İstanbul, Mekan ve İnsan", Marmara Belediyeler Birliği Yayınları, İstanbul, 2012. Tekeli, İlhan, "Modernizm, Modernite ve Türkiye'nin Kent Planlama Tarihi", Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2014. Taşçı, Hasan - Nebati, Nurettin, "Şehir Üzerine Düşünceler I", Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, İstanbul, 2014. Türkün, Asuman, "Mülk, Mahal, İnsan", İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2014.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanını ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
4
Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi kazanır.
5
Eserleri oluşturan hammaddeleri bilir, bozulmaları tanır, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur.
6
Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi kazanır.
X
7
Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.
8
Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilir ve uygulayabilir.
X
9
Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi kazanır.
10
Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi kazanır.
11
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi kazanır.
X
12
Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 14:58Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:00