Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLETİŞİM BECERİLERİMRS2145340Güz Dönemi2+025
Ders Programı

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Cumartesi 10:00-10:45

Cumartesi 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Hülya ÖZKAN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Betül KOÇAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı; iletişim süreçleri, temel iletişim kavramları, iletişim tarihi, yapısı, fonksiyonları, özellikleri, türleri, iletişim bilimlerinin diğer disiplinler ile ilişkileri, iletişim modelleri ve iletişim etiği konusunda öğrenciyi bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; İletişim ile İlgili Temel Kavramlar,İletişim Sürecinin Özellikleri,İletişim Türleri,İletişimde Engeller,İletişim ve Çatışma,Konuşma ve Dinleme,Kültür ve İletişim,İletişim Modelleri,Yarı yıl Sınavı,Grup İletişimi,Örgütsel İletişim,İkna Edici İletişim,Sözsüz İletişim,Beden Dili; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.İletişim Bilimleri alanına ilişkin temel kavramları tanımlar.
2.İletişim süreçlerinin ve araçlarının tarihsel gelişimini bilir.
4.İletişimi etkin bir şekilde kullanır.
13.Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik ilkelerin önemini kavrar.
3. İletişim sürecini ve süreçte yer alan öğelerin özelliklerini ifade eder.
5. İletişim süreci içinde kültürün önemini saptar.
6. Etkili bir konuşma için gerekli olan öğeleri etkin bir biçimde uygular.
7. Tanık oldukları iletişim süreçlerini analiz edebilirler.
8. Kendi iletişim tarzları hakkında farkındalık kazanırlar.
9. Kendi iletişim tarzlarında gerekli değişimi başlatabilirler.
10. Çatışma durumlarında sağlıklı iletişim geliştirme becerisine sahip olurlar.
11. Yaşamın her alanında var olan iletişimin hangi çeşidini kullanacağını değerlendirir.
12. Sözsüz iletişim yöntemlerini kullanır.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İletişim ile İlgili Temel Kavramlar
2İletişim Sürecinin Özellikleri
3İletişim Türleri
4İletişimde Engeller
5İletişim ve Çatışma
6Konuşma ve Dinleme
7Kültür ve İletişim
8İletişim Modelleri
9Yarı yıl Sınavı
10Grup İletişimi
11Örgütsel İletişim
12İkna Edici İletişim
13Sözsüz İletişim
14Beden Dili
Kaynak
1. Öğrencileri için üniversite web sitesinin ilgili platformlarında yayınlanan ders notları.
2.Güngör, Nazife. İletişime Giriş. Ankara: Siyasal Kitabevi, 2015. 3.Güngör, Nazife. İletişim- Kuramlar- Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi, 2015. 4.Briggs, Asa ve Burke, Peter. Medayanın Toplumsal Tarihi. İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2011. 5.Baldini, Massimo. İletişim Tarihi. İstanbul: Avcıol Yayınları, 2000. 6.Zıllıoğlu, Merih. İletişim nedir. İstanbul: Cem Yayınevi, 1996. 7.Oskay, Ünsal. İletişimin ABC’si. İstanbul: Alfa Yayınları, 2005 8.Aziz, Aysel. İletişime Giriş. İstanbul: Hiperlink Yayınları, 2010. 9.Çamdereli, Mete. İletişime Giriş. İstanbul: Dem Yayınları, 2008. 10. AÖF, Genel İletişim Ders Kitabı.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanını ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
4
Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi kazanır.
X
5
Eserleri oluşturan hammaddeleri bilir, bozulmaları tanır, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur.
6
Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi kazanır.
7
Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.
8
Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilir ve uygulayabilir.
9
Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi kazanır.
10
Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi kazanır.
11
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi kazanır.
12
Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı22040
Ara Sınav ve Hazırlığı12121
Genel Sınav ve Hazırlığı12121
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)138
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(138/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLETİŞİM BECERİLERİMRS2145340Güz Dönemi2+025
Ders Programı

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Cumartesi 10:00-10:45

Cumartesi 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Hülya ÖZKAN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Betül KOÇAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı; iletişim süreçleri, temel iletişim kavramları, iletişim tarihi, yapısı, fonksiyonları, özellikleri, türleri, iletişim bilimlerinin diğer disiplinler ile ilişkileri, iletişim modelleri ve iletişim etiği konusunda öğrenciyi bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; İletişim ile İlgili Temel Kavramlar,İletişim Sürecinin Özellikleri,İletişim Türleri,İletişimde Engeller,İletişim ve Çatışma,Konuşma ve Dinleme,Kültür ve İletişim,İletişim Modelleri,Yarı yıl Sınavı,Grup İletişimi,Örgütsel İletişim,İkna Edici İletişim,Sözsüz İletişim,Beden Dili; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.İletişim Bilimleri alanına ilişkin temel kavramları tanımlar.
2.İletişim süreçlerinin ve araçlarının tarihsel gelişimini bilir.
4.İletişimi etkin bir şekilde kullanır.
13.Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik ilkelerin önemini kavrar.
3. İletişim sürecini ve süreçte yer alan öğelerin özelliklerini ifade eder.
5. İletişim süreci içinde kültürün önemini saptar.
6. Etkili bir konuşma için gerekli olan öğeleri etkin bir biçimde uygular.
7. Tanık oldukları iletişim süreçlerini analiz edebilirler.
8. Kendi iletişim tarzları hakkında farkındalık kazanırlar.
9. Kendi iletişim tarzlarında gerekli değişimi başlatabilirler.
10. Çatışma durumlarında sağlıklı iletişim geliştirme becerisine sahip olurlar.
11. Yaşamın her alanında var olan iletişimin hangi çeşidini kullanacağını değerlendirir.
12. Sözsüz iletişim yöntemlerini kullanır.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İletişim ile İlgili Temel Kavramlar
2İletişim Sürecinin Özellikleri
3İletişim Türleri
4İletişimde Engeller
5İletişim ve Çatışma
6Konuşma ve Dinleme
7Kültür ve İletişim
8İletişim Modelleri
9Yarı yıl Sınavı
10Grup İletişimi
11Örgütsel İletişim
12İkna Edici İletişim
13Sözsüz İletişim
14Beden Dili
Kaynak
1. Öğrencileri için üniversite web sitesinin ilgili platformlarında yayınlanan ders notları.
2.Güngör, Nazife. İletişime Giriş. Ankara: Siyasal Kitabevi, 2015. 3.Güngör, Nazife. İletişim- Kuramlar- Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi, 2015. 4.Briggs, Asa ve Burke, Peter. Medayanın Toplumsal Tarihi. İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2011. 5.Baldini, Massimo. İletişim Tarihi. İstanbul: Avcıol Yayınları, 2000. 6.Zıllıoğlu, Merih. İletişim nedir. İstanbul: Cem Yayınevi, 1996. 7.Oskay, Ünsal. İletişimin ABC’si. İstanbul: Alfa Yayınları, 2005 8.Aziz, Aysel. İletişime Giriş. İstanbul: Hiperlink Yayınları, 2010. 9.Çamdereli, Mete. İletişime Giriş. İstanbul: Dem Yayınları, 2008. 10. AÖF, Genel İletişim Ders Kitabı.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanını ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
4
Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi kazanır.
X
5
Eserleri oluşturan hammaddeleri bilir, bozulmaları tanır, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur.
6
Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi kazanır.
7
Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.
8
Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilir ve uygulayabilir.
9
Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi kazanır.
10
Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi kazanır.
11
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi kazanır.
12
Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 14:58Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:00