Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FOTOĞRAFLA BELGELEME IIMRS2245420Bahar Dönemi2+025
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Hande YILMAZ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı mimari fotoğrafinin temel ilke, teknik ve kavramlarını öğrenen öğrencilerin mimari fotoğrafi ve belgeleme faaliyetlerinde daha ileri teknik ve estetik aşamaya gelmelerini sağlamak, elde ettikleri ileri bilgiler ve teknikler aracılığıyla mimari yapı ve eserleri fotoğrafik açıdan belli bir tema ve ileti inşa edecek biçimde estetik çerçevede nasıl kompoze edebilecekleri ve yapılandırabileceklerini göstermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Dersin içerik ve yönteminin anlatılması.,2. Mimari fotoğrafçılığın tarihçesi ve Günümüzdeki Anlamının Eleştirisi,3. Mimari fotoğrafın teleolojisi ve gelişmiş belgeleme,4. Algı, Görsel algılama ve Görüntü oluşumunda efektif ileri yapılandırmalar,5. Dijital fotoğraf makineleri ve Belgelemedeki Entegre İşlevleri,6. Efektif komponentlerin ileri düzey kullanımları ve Tematik Ölçümler,7. İleri Işıklandırma yöntem ve teknikleri,8. İleri Düzey Çekim Yöntemi Belirleme,9. İleri Düzey Çekim teknikleri I,10. İleri Düzey Çekim Teknikeri II,11. İleri Düzey Çekim teknikleri III,12. Maket Fotoğrafları, 3D efekt, Sorun Giderme,13. Mimari metinlerin (yapı/eserlerin) çözümlenmesi ve belgelenmesi,14. Fotografik mimari belgelemenin sanatsal önemi ve reklam, tanıtım ve pazarlamada kitle iletişimsel ticari işlevi.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1. Fotoğrafik süreci gelişmiş bir estetik ve teknikle yorumlayabilecektir.
1.1. Mimari fotoğrafinin çağdaş işlevlerini kavrar.
1.2. Temel fotoğrafik belgeleme öğelerini ayırd eder ve sınıflandırır.
1.3. Fotoğrafik Tematik süreci açıklar ve örnekler.
2. Optik tematiği yapılandırabilecektir. Kamera ve ışık ekipmanları ve aksesuarlarını teknik olarak optimum bir biçimde kompoze edebilecektir.
2.1. Temel ışık ve kamera ekipmanlarını tematik çerçevede kullanabilir.
2.2. Doğru ekipmanları optimum bir biçimde kullanarak, Uygun perspektif ve doğal/yapay ışık ortamında tematik kurgulayıp fotoğrafik belge kompoze edebilir.
2.3. Görsel bir metni (mimari yapı veya fotoğrafik temayı) analitik bileşenlerine yetkin bir biçimde teknik ve estetik açıdan ayırıp yorumlayabilir, çözümleyebilir, tartışabilir ve geliştirebilir.
3. Temel fotoğrafçılık ve mimari fotoğrafçılık alanlarında içgörü ve teknik kazanacak, mimari yapı ve eserleri teknik ve estetik çerçevede belge niteliğinde fotoğraflayabilecek ve fotoğrafçılık nosyon ve terimlerini kavrayarak teknik olarak kullanabilecektir.
3.1. Mimari metinleri (yapıları) analitik eleştirel bir gözle çözümler, yorumlar ve belgeler.
3.2. Mimari fotoğrafçılık hakkında içgörü kazanır.
3.3. Mimari metinleri (yapıları) bilimsel, sanatsal ya da mesleki faaliyetlerinde teknik terminolojiyle yorumlar, pazarlama estetiği açısından etkin mimari fotoğrafi belgelemeleri yapar.
3.4. Kitle iletişimi, medya, halkla ilişkiler, tanıtım, pazarlama, ürün/kod ekimi ve reklam faaliyetleri açısından fotoğrafinin önemini kavrar ve mimari fotoğrafide özgün metinler yaratır.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Dersin içerik ve yönteminin anlatılması.
22. Mimari fotoğrafçılığın tarihçesi ve Günümüzdeki Anlamının Eleştirisi
33. Mimari fotoğrafın teleolojisi ve gelişmiş belgeleme
44. Algı, Görsel algılama ve Görüntü oluşumunda efektif ileri yapılandırmalar
55. Dijital fotoğraf makineleri ve Belgelemedeki Entegre İşlevleri
66. Efektif komponentlerin ileri düzey kullanımları ve Tematik Ölçümler
77. İleri Işıklandırma yöntem ve teknikleri
88. İleri Düzey Çekim Yöntemi Belirleme
99. İleri Düzey Çekim teknikleri I
1010. İleri Düzey Çekim Teknikeri II
1111. İleri Düzey Çekim teknikleri III
1212. Maket Fotoğrafları, 3D efekt, Sorun Giderme
1313. Mimari metinlerin (yapı/eserlerin) çözümlenmesi ve belgelenmesi
1414. Fotografik mimari belgelemenin sanatsal önemi ve reklam, tanıtım ve pazarlamada kitle iletişimsel ticari işlevi.
Kaynak
Öğretim Üyesine Ait Ders Notları.
Kamburoğlu, Ö. (2016). Tüm Yönleriyle Mimari Fotoğraf, 1.b., Say Yay., İstanbul. Kamburoğlu, Ö. (2012). Fotoğrafın Temel Prensipleri, 1.b., Say Yay., Istanbul. Kamburoğlu, Ö. (2013). A’dan Z’ye Fotoğraf, 4.b., Say Yay., Istanbul. Kılıç, L. (2002). Fotoğrafa Başlarken, 1.b., Dost Yay., Eskişehir. Vardar, B. (2012). Sinema ve Televizyon Görüntüsünün Temel Öğeleri, 3.bs., Beta Yay., İstanbul. Kamburoğlu, Ö. (2012). Dijital Fotoğrafta Yaratıcı Teknikler, 2.b., Say Yay., Istanbul. Ertan, G. (1994). Fotoğraf Terimleri Sözlüğü, 1.b., Afa Yay., İstanbul. Fener, S. (2012). HD Sinematografi, 1.b., Antrakt Sinema Kitapları, Istanbul. Foss, B. (2012) Sinema ve TV’de Anlatım Teknikleri ve Dramatürji, 2.b., Hayalperest Yay. Istanbul. Brown, B. (2014). Sinematografi: Kuram ve Uygulama, 4.b., Hil Yay., İstanbul. Sontag, S. (2011). Fotoğraf Üzerine, 1.b., Agora Yay., İstanbul. Kuban, D. (2002). Mimarlık Kavramları, Yay. No.:4, Yapı Endüstri Merkezi Yay., İstanbul. Turani, A. (2015). Sanat Terimleri Sözlüğü, 16.b., Remzi Kitavbevi, İstanbul. Loos, A. (2015). Mimarlık Üzerine, 2.b., Janus Yay., İstanbul. Boudon, Philippe (2015). Mimari Mekân Üzerine: Mimarlık Epistemolojisi Üzerine Deneme, 1.b., Janus Yay., İstanbul. Stavrides, S. (2016). Kentsel Heterotopya: Özgürleşme Mekânı Olarak Eşikler Kentine Doğru, 1.b., Sel Yay., İstanbul. Kuban, D. (2015). Sanat, Mimarlık, Toplum Kültürü Üzerine Makaleler, 1.b., C.I, Boyut Yay., İstanbul. Freud, S. (1999). Sanat ve Edebiyat, 1.b., Payel Yay., İstanbul. Clark, T. (2011). Sanat ve Propaganda, 2.b., Ayrıntı Yay., İstanbul. Benjamin, W. (2012). Fotoğrafın Kısa Tarihi: Teknik araçlarla yeniden-üretim (çoğaltma) çağında sanat eseri, 1.b., Agora Yay., İstanbul. Derman, İ. (2009). Fotoğraf ve Gerçeklik, 1.b., Hayalbaz Yay., Istanbul. Eroğlu, Özkan (2013). Bir Resme Nasıl Bakmalıyız, 1.b., Tekhne Yay., İstanbul. Barrett, T. (2012). Fotoğrafı Eleştirmek, 2.b., Hayalperest Yay., Istanbul. Sartori, G. (2004). Görmenin İktidarı, 1.b., Karakutu Yay., İstanbul. Berger, J. (2016). Görme Biçimleri, Metis Yay, İstanbul. Kızıler, R. (2012). Jacques Derrida ile Birlikte Pera Peras Poros, Türkiye İş Bankası Yay., İstanbul. Zeytinoğlu, E., Akay, A. (2013). Pisuarın Bir Dekonstrüksiyonu, 1.b., Minör Yay., İstanbul. Kandinsky, W. (2013). Sanatta Ruhsallık Üzerine, 1.b., Altıikikırkbeş Yay., Istanbul. Gezgin, S., (1994). Basında Fotoğrafçılık, Der Yay: 154, İstanbul. Küçükerdoğan, B. (2010). Sinemada Kurgu ve Eisenstein, 1.b., Hayalperest Yay., Istanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanını ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
4
Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi kazanır.
X
5
Eserleri oluşturan hammaddeleri bilir, bozulmaları tanır, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur.
6
Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi kazanır.
7
Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.
8
Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilir ve uygulayabilir.
9
Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi kazanır.
10
Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi kazanır.
11
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi kazanır.
X
12
Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14456
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)84
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(84/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FOTOĞRAFLA BELGELEME IIMRS2245420Bahar Dönemi2+025
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Hande YILMAZ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı mimari fotoğrafinin temel ilke, teknik ve kavramlarını öğrenen öğrencilerin mimari fotoğrafi ve belgeleme faaliyetlerinde daha ileri teknik ve estetik aşamaya gelmelerini sağlamak, elde ettikleri ileri bilgiler ve teknikler aracılığıyla mimari yapı ve eserleri fotoğrafik açıdan belli bir tema ve ileti inşa edecek biçimde estetik çerçevede nasıl kompoze edebilecekleri ve yapılandırabileceklerini göstermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Dersin içerik ve yönteminin anlatılması.,2. Mimari fotoğrafçılığın tarihçesi ve Günümüzdeki Anlamının Eleştirisi,3. Mimari fotoğrafın teleolojisi ve gelişmiş belgeleme,4. Algı, Görsel algılama ve Görüntü oluşumunda efektif ileri yapılandırmalar,5. Dijital fotoğraf makineleri ve Belgelemedeki Entegre İşlevleri,6. Efektif komponentlerin ileri düzey kullanımları ve Tematik Ölçümler,7. İleri Işıklandırma yöntem ve teknikleri,8. İleri Düzey Çekim Yöntemi Belirleme,9. İleri Düzey Çekim teknikleri I,10. İleri Düzey Çekim Teknikeri II,11. İleri Düzey Çekim teknikleri III,12. Maket Fotoğrafları, 3D efekt, Sorun Giderme,13. Mimari metinlerin (yapı/eserlerin) çözümlenmesi ve belgelenmesi,14. Fotografik mimari belgelemenin sanatsal önemi ve reklam, tanıtım ve pazarlamada kitle iletişimsel ticari işlevi.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1. Fotoğrafik süreci gelişmiş bir estetik ve teknikle yorumlayabilecektir.
1.1. Mimari fotoğrafinin çağdaş işlevlerini kavrar.
1.2. Temel fotoğrafik belgeleme öğelerini ayırd eder ve sınıflandırır.
1.3. Fotoğrafik Tematik süreci açıklar ve örnekler.
2. Optik tematiği yapılandırabilecektir. Kamera ve ışık ekipmanları ve aksesuarlarını teknik olarak optimum bir biçimde kompoze edebilecektir.
2.1. Temel ışık ve kamera ekipmanlarını tematik çerçevede kullanabilir.
2.2. Doğru ekipmanları optimum bir biçimde kullanarak, Uygun perspektif ve doğal/yapay ışık ortamında tematik kurgulayıp fotoğrafik belge kompoze edebilir.
2.3. Görsel bir metni (mimari yapı veya fotoğrafik temayı) analitik bileşenlerine yetkin bir biçimde teknik ve estetik açıdan ayırıp yorumlayabilir, çözümleyebilir, tartışabilir ve geliştirebilir.
3. Temel fotoğrafçılık ve mimari fotoğrafçılık alanlarında içgörü ve teknik kazanacak, mimari yapı ve eserleri teknik ve estetik çerçevede belge niteliğinde fotoğraflayabilecek ve fotoğrafçılık nosyon ve terimlerini kavrayarak teknik olarak kullanabilecektir.
3.1. Mimari metinleri (yapıları) analitik eleştirel bir gözle çözümler, yorumlar ve belgeler.
3.2. Mimari fotoğrafçılık hakkında içgörü kazanır.
3.3. Mimari metinleri (yapıları) bilimsel, sanatsal ya da mesleki faaliyetlerinde teknik terminolojiyle yorumlar, pazarlama estetiği açısından etkin mimari fotoğrafi belgelemeleri yapar.
3.4. Kitle iletişimi, medya, halkla ilişkiler, tanıtım, pazarlama, ürün/kod ekimi ve reklam faaliyetleri açısından fotoğrafinin önemini kavrar ve mimari fotoğrafide özgün metinler yaratır.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Dersin içerik ve yönteminin anlatılması.
22. Mimari fotoğrafçılığın tarihçesi ve Günümüzdeki Anlamının Eleştirisi
33. Mimari fotoğrafın teleolojisi ve gelişmiş belgeleme
44. Algı, Görsel algılama ve Görüntü oluşumunda efektif ileri yapılandırmalar
55. Dijital fotoğraf makineleri ve Belgelemedeki Entegre İşlevleri
66. Efektif komponentlerin ileri düzey kullanımları ve Tematik Ölçümler
77. İleri Işıklandırma yöntem ve teknikleri
88. İleri Düzey Çekim Yöntemi Belirleme
99. İleri Düzey Çekim teknikleri I
1010. İleri Düzey Çekim Teknikeri II
1111. İleri Düzey Çekim teknikleri III
1212. Maket Fotoğrafları, 3D efekt, Sorun Giderme
1313. Mimari metinlerin (yapı/eserlerin) çözümlenmesi ve belgelenmesi
1414. Fotografik mimari belgelemenin sanatsal önemi ve reklam, tanıtım ve pazarlamada kitle iletişimsel ticari işlevi.
Kaynak
Öğretim Üyesine Ait Ders Notları.
Kamburoğlu, Ö. (2016). Tüm Yönleriyle Mimari Fotoğraf, 1.b., Say Yay., İstanbul. Kamburoğlu, Ö. (2012). Fotoğrafın Temel Prensipleri, 1.b., Say Yay., Istanbul. Kamburoğlu, Ö. (2013). A’dan Z’ye Fotoğraf, 4.b., Say Yay., Istanbul. Kılıç, L. (2002). Fotoğrafa Başlarken, 1.b., Dost Yay., Eskişehir. Vardar, B. (2012). Sinema ve Televizyon Görüntüsünün Temel Öğeleri, 3.bs., Beta Yay., İstanbul. Kamburoğlu, Ö. (2012). Dijital Fotoğrafta Yaratıcı Teknikler, 2.b., Say Yay., Istanbul. Ertan, G. (1994). Fotoğraf Terimleri Sözlüğü, 1.b., Afa Yay., İstanbul. Fener, S. (2012). HD Sinematografi, 1.b., Antrakt Sinema Kitapları, Istanbul. Foss, B. (2012) Sinema ve TV’de Anlatım Teknikleri ve Dramatürji, 2.b., Hayalperest Yay. Istanbul. Brown, B. (2014). Sinematografi: Kuram ve Uygulama, 4.b., Hil Yay., İstanbul. Sontag, S. (2011). Fotoğraf Üzerine, 1.b., Agora Yay., İstanbul. Kuban, D. (2002). Mimarlık Kavramları, Yay. No.:4, Yapı Endüstri Merkezi Yay., İstanbul. Turani, A. (2015). Sanat Terimleri Sözlüğü, 16.b., Remzi Kitavbevi, İstanbul. Loos, A. (2015). Mimarlık Üzerine, 2.b., Janus Yay., İstanbul. Boudon, Philippe (2015). Mimari Mekân Üzerine: Mimarlık Epistemolojisi Üzerine Deneme, 1.b., Janus Yay., İstanbul. Stavrides, S. (2016). Kentsel Heterotopya: Özgürleşme Mekânı Olarak Eşikler Kentine Doğru, 1.b., Sel Yay., İstanbul. Kuban, D. (2015). Sanat, Mimarlık, Toplum Kültürü Üzerine Makaleler, 1.b., C.I, Boyut Yay., İstanbul. Freud, S. (1999). Sanat ve Edebiyat, 1.b., Payel Yay., İstanbul. Clark, T. (2011). Sanat ve Propaganda, 2.b., Ayrıntı Yay., İstanbul. Benjamin, W. (2012). Fotoğrafın Kısa Tarihi: Teknik araçlarla yeniden-üretim (çoğaltma) çağında sanat eseri, 1.b., Agora Yay., İstanbul. Derman, İ. (2009). Fotoğraf ve Gerçeklik, 1.b., Hayalbaz Yay., Istanbul. Eroğlu, Özkan (2013). Bir Resme Nasıl Bakmalıyız, 1.b., Tekhne Yay., İstanbul. Barrett, T. (2012). Fotoğrafı Eleştirmek, 2.b., Hayalperest Yay., Istanbul. Sartori, G. (2004). Görmenin İktidarı, 1.b., Karakutu Yay., İstanbul. Berger, J. (2016). Görme Biçimleri, Metis Yay, İstanbul. Kızıler, R. (2012). Jacques Derrida ile Birlikte Pera Peras Poros, Türkiye İş Bankası Yay., İstanbul. Zeytinoğlu, E., Akay, A. (2013). Pisuarın Bir Dekonstrüksiyonu, 1.b., Minör Yay., İstanbul. Kandinsky, W. (2013). Sanatta Ruhsallık Üzerine, 1.b., Altıikikırkbeş Yay., Istanbul. Gezgin, S., (1994). Basında Fotoğrafçılık, Der Yay: 154, İstanbul. Küçükerdoğan, B. (2010). Sinemada Kurgu ve Eisenstein, 1.b., Hayalperest Yay., Istanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanını ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
4
Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi kazanır.
X
5
Eserleri oluşturan hammaddeleri bilir, bozulmaları tanır, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur.
6
Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi kazanır.
7
Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.
8
Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilir ve uygulayabilir.
9
Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi kazanır.
10
Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi kazanır.
11
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi kazanır.
X
12
Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 14:58Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:00