Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
OSMANLI KENT DOKUSU IIMRS2210941Bahar Dönemi2+025
Ders Programı

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Hande YILMAZ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Nazan YAMAÇ
Dersin YardımcılarıÖğr.Gör. Nazan YAMAÇ
Dersin AmacıSelçukluların Anadolu’ya girmesinden, erken dönem beyliklerini de içerecek şekilde ikinci dönem beyliklerine kadar olan süreçte, Anadolu’da Selçuklu döneminde XIII. Yüzyılın ilk yarısına kadar yer alan yapıların özellikle tipolojik yönden ayrıntılı tanıtımı, irdelenmesi, sanatının oluşumu ve ilerideki sanatsal dönemlere olan etkileri incelenmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Anadolu Selçuklu Kent Modelleri, bileşenleri/tarihsel ve coğrafi etkenler,Şehir kalesini fethettiklerinde yaptıkları ilk imar faaliyetlerinden örnekler,A. Selçuklu yaşamı; meslekler, kıyafetler, mimari bileşenler,A. Selçuklu ile B. Selçuklu mimarisi ve tarihi arasındaki farklılıklar,Mimaride sembolizm ve simgeler,Kent dokusu oluşumundaki etkenler; 6 çeşit yapı tiplemesi, doğuşu,Devlet kuruluşunda etken teşkilatlar ve faaliyetleri,Devlet kuruluşunda etken teşkilatlar ve faaliyetleri.,Sağlıklı yaşam aktiviteleri, yapıları,Selçuklu kent modeli (Karahanlılar) bilim ve eğitim sistemi ve yapıları
,Topak evden kent dokusuna; temel bileşimi, cephe tasarımı, çevre, estetik..,Uluslararası ticaret yollarını kervansaraylara bağlayan köprüler,Kent dokusu genel değerlendirme,Final sınavı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenci, Osmanlı mimarisindeki plan tiplerini bilir.14, 9A
Külliyelerin fonksiyonlarını bilir.14, 9A
Osmanlılardaki vakıf kurumunun toplumsal öneminin farkındadır. 14, 9A
Klasik devirde ortaya çıkacak plan şemalarının gelişimini görür. 14, 9A
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Anadolu Selçuklu Kent Modelleri, bileşenleri/tarihsel ve coğrafi etkenler
2Şehir kalesini fethettiklerinde yaptıkları ilk imar faaliyetlerinden örnekler
3A. Selçuklu yaşamı; meslekler, kıyafetler, mimari bileşenler
4A. Selçuklu ile B. Selçuklu mimarisi ve tarihi arasındaki farklılıklar
5Mimaride sembolizm ve simgeler
6Kent dokusu oluşumundaki etkenler; 6 çeşit yapı tiplemesi, doğuşu
7Devlet kuruluşunda etken teşkilatlar ve faaliyetleri
8Devlet kuruluşunda etken teşkilatlar ve faaliyetleri.
9Sağlıklı yaşam aktiviteleri, yapıları
10Selçuklu kent modeli (Karahanlılar) bilim ve eğitim sistemi ve yapıları
11Topak evden kent dokusuna; temel bileşimi, cephe tasarımı, çevre, estetik..
12Uluslararası ticaret yollarını kervansaraylara bağlayan köprüler
13Kent dokusu genel değerlendirme
14Final sınavı
Kaynak
ALTUN, Ara, Ortaçağ Türk mimarisinin Anahtarı İçin Bir Özet, İstanbul, 1988. ASLANAPA, Oktay, Anadolu'da İlk Türk Mimarisi, Başlangıcı ve Gelişmesi, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 1991. ASLANAPA, Oktay, Selçuklu Sanatı Bibliyografyası, İstanbul, 1971. BAYKARA, Tuncer, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 1985.
İLTER, Fügen, Osmanlılar'a Kadar Anadolu Türk Köprüleri, Karayolları Genel Müdürlüğü Matbaası, Ankara, 1978. KUBAN, Doğan, Anadolu Türk Mimarisi Tarihi, İstanbul, 1955. KURAN, Aptullah, Anadolu Medreseleri, I, Ankara,1969.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanını ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
4
Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi kazanır.
X
5
Eserleri oluşturan hammaddeleri bilir, bozulmaları tanır, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur.
X
6
Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi kazanır.
X
7
Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.
X
8
Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilir ve uygulayabilir.
X
9
Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi kazanır.
X
10
Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi kazanır.
X
11
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi kazanır.
X
12
Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14456
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı14228
Genel Sınav ve Hazırlığı14228
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(140/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
OSMANLI KENT DOKUSU IIMRS2210941Bahar Dönemi2+025
Ders Programı

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Hande YILMAZ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Nazan YAMAÇ
Dersin YardımcılarıÖğr.Gör. Nazan YAMAÇ
Dersin AmacıSelçukluların Anadolu’ya girmesinden, erken dönem beyliklerini de içerecek şekilde ikinci dönem beyliklerine kadar olan süreçte, Anadolu’da Selçuklu döneminde XIII. Yüzyılın ilk yarısına kadar yer alan yapıların özellikle tipolojik yönden ayrıntılı tanıtımı, irdelenmesi, sanatının oluşumu ve ilerideki sanatsal dönemlere olan etkileri incelenmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Anadolu Selçuklu Kent Modelleri, bileşenleri/tarihsel ve coğrafi etkenler,Şehir kalesini fethettiklerinde yaptıkları ilk imar faaliyetlerinden örnekler,A. Selçuklu yaşamı; meslekler, kıyafetler, mimari bileşenler,A. Selçuklu ile B. Selçuklu mimarisi ve tarihi arasındaki farklılıklar,Mimaride sembolizm ve simgeler,Kent dokusu oluşumundaki etkenler; 6 çeşit yapı tiplemesi, doğuşu,Devlet kuruluşunda etken teşkilatlar ve faaliyetleri,Devlet kuruluşunda etken teşkilatlar ve faaliyetleri.,Sağlıklı yaşam aktiviteleri, yapıları,Selçuklu kent modeli (Karahanlılar) bilim ve eğitim sistemi ve yapıları
,Topak evden kent dokusuna; temel bileşimi, cephe tasarımı, çevre, estetik..,Uluslararası ticaret yollarını kervansaraylara bağlayan köprüler,Kent dokusu genel değerlendirme,Final sınavı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenci, Osmanlı mimarisindeki plan tiplerini bilir.14, 9A
Külliyelerin fonksiyonlarını bilir.14, 9A
Osmanlılardaki vakıf kurumunun toplumsal öneminin farkındadır. 14, 9A
Klasik devirde ortaya çıkacak plan şemalarının gelişimini görür. 14, 9A
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Anadolu Selçuklu Kent Modelleri, bileşenleri/tarihsel ve coğrafi etkenler
2Şehir kalesini fethettiklerinde yaptıkları ilk imar faaliyetlerinden örnekler
3A. Selçuklu yaşamı; meslekler, kıyafetler, mimari bileşenler
4A. Selçuklu ile B. Selçuklu mimarisi ve tarihi arasındaki farklılıklar
5Mimaride sembolizm ve simgeler
6Kent dokusu oluşumundaki etkenler; 6 çeşit yapı tiplemesi, doğuşu
7Devlet kuruluşunda etken teşkilatlar ve faaliyetleri
8Devlet kuruluşunda etken teşkilatlar ve faaliyetleri.
9Sağlıklı yaşam aktiviteleri, yapıları
10Selçuklu kent modeli (Karahanlılar) bilim ve eğitim sistemi ve yapıları
11Topak evden kent dokusuna; temel bileşimi, cephe tasarımı, çevre, estetik..
12Uluslararası ticaret yollarını kervansaraylara bağlayan köprüler
13Kent dokusu genel değerlendirme
14Final sınavı
Kaynak
ALTUN, Ara, Ortaçağ Türk mimarisinin Anahtarı İçin Bir Özet, İstanbul, 1988. ASLANAPA, Oktay, Anadolu'da İlk Türk Mimarisi, Başlangıcı ve Gelişmesi, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 1991. ASLANAPA, Oktay, Selçuklu Sanatı Bibliyografyası, İstanbul, 1971. BAYKARA, Tuncer, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 1985.
İLTER, Fügen, Osmanlılar'a Kadar Anadolu Türk Köprüleri, Karayolları Genel Müdürlüğü Matbaası, Ankara, 1978. KUBAN, Doğan, Anadolu Türk Mimarisi Tarihi, İstanbul, 1955. KURAN, Aptullah, Anadolu Medreseleri, I, Ankara,1969.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanını ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
4
Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi kazanır.
X
5
Eserleri oluşturan hammaddeleri bilir, bozulmaları tanır, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur.
X
6
Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi kazanır.
X
7
Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.
X
8
Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilir ve uygulayabilir.
X
9
Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi kazanır.
X
10
Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi kazanır.
X
11
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi kazanır.
X
12
Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 14:58Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:00