Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SANAT TARİHİMRS2245180Bahar Dönemi2+025
Ders Programı

Cumartesi 14:30-15:15

Cumartesi 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Hande YILMAZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Hande YILMAZ
Dersin YardımcılarıYrd. Doç Dr. Hande Yılmaz
Dersin AmacıDersin amacı; temel odak noktası sanat olan derste sanat tarihini dönem ve akımlarıyla tanıtmaktır. Toplumsal, ekonomik ve siyasi koşullarla bağlantılı olarak sanat alanındaki tüm gelişmeler incelenecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Tarih öncesi çağlarda sanat,Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatı,Ortaçağ Avrupa sanatı (Roman ve Gotik),Rönesans sanatı,Barok ve Rokoko sanatları,Aydınlanma sonrası sanat akımları (Neo- Klasik- Romantizm),Aydınlanma sonrası sanat akımları (Neo- Klasik- Romantizm),Ders kapsamında yapılacak gezi,Aydınlanma sonrası sanat akımları (Realizm),Ondokuzuncu Yüzyılın ikinci yarısında Sanat (İzlenimcilik, Geç İzlenimcilik),Ondokuzuncu Yüzyılın ikinci yarısında Sanat (Sembolizm ve Art Nouveau),Yirminci Yüzyıl Sanatı (İkinci dünya savaşı sonrası sanat akımları),Yirminci Yüzyıl Sanatı (İkinci dünya savaşı sonrası sanat akımları), Ders kapsamında yapılacak gezi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1- Öğrencinin ilkçağlardan günümüze sanatı ve sanatın tarihi hakkında derinlemesine ve kapsamlı bilgi edinmesini sağlayacak.14, 16, 9A, E
2- Sanat tarihinin ele alınan dönemlerine dair bilgileri hatırlayacak.14, 16, 9A, E
3- Farklı dönemler ve eserler arasında bağlantı kuracak.14, 9A, E
4- Sanat tarihinin dönemlerini, akımlarını, sanatçıları, bir sanat eserinin konu, üslup, malzeme ve teknik özelliklerini tanıyacak.14, 9A, E
5- Bir sanat eseri gördüğünde bunu sanat tarihinden örneklerle ilişkilendirerek çözümleyecek.14, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tarih öncesi çağlarda sanat
2Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatı
3Ortaçağ Avrupa sanatı (Roman ve Gotik)
4Rönesans sanatı
5Barok ve Rokoko sanatları
6Aydınlanma sonrası sanat akımları (Neo- Klasik- Romantizm)
7Aydınlanma sonrası sanat akımları (Neo- Klasik- Romantizm)
8Ders kapsamında yapılacak gezi
9Aydınlanma sonrası sanat akımları (Realizm)
10Ondokuzuncu Yüzyılın ikinci yarısında Sanat (İzlenimcilik, Geç İzlenimcilik)
11Ondokuzuncu Yüzyılın ikinci yarısında Sanat (Sembolizm ve Art Nouveau)
12Yirminci Yüzyıl Sanatı (İkinci dünya savaşı sonrası sanat akımları)
13Yirminci Yüzyıl Sanatı (İkinci dünya savaşı sonrası sanat akımları)
14 Ders kapsamında yapılacak gezi
Kaynak
Ders notları derste verilecektir.
E. H. Gombrich;Sanatın Öyküsü, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2002. M. Hollingsworth; Dünya Sanat Tarihi, 2009. Honour H.,Fleming J.; A World History of Art, 1999. Roth, Leland M.; Mimarlığın Öyküsü, Kabalcı Yayınevi, 2002.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanını ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
4
Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi kazanır.
X
5
Eserleri oluşturan hammaddeleri bilir, bozulmaları tanır, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur.
X
6
Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi kazanır.
X
7
Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.
X
8
Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilir ve uygulayabilir.
X
9
Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi kazanır.
X
10
Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi kazanır.
X
11
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi kazanır.
X
12
Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler21224
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12828
Genel Sınav ve Hazırlığı12828
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(136/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SANAT TARİHİMRS2245180Bahar Dönemi2+025
Ders Programı

Cumartesi 14:30-15:15

Cumartesi 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Hande YILMAZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Hande YILMAZ
Dersin YardımcılarıYrd. Doç Dr. Hande Yılmaz
Dersin AmacıDersin amacı; temel odak noktası sanat olan derste sanat tarihini dönem ve akımlarıyla tanıtmaktır. Toplumsal, ekonomik ve siyasi koşullarla bağlantılı olarak sanat alanındaki tüm gelişmeler incelenecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Tarih öncesi çağlarda sanat,Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatı,Ortaçağ Avrupa sanatı (Roman ve Gotik),Rönesans sanatı,Barok ve Rokoko sanatları,Aydınlanma sonrası sanat akımları (Neo- Klasik- Romantizm),Aydınlanma sonrası sanat akımları (Neo- Klasik- Romantizm),Ders kapsamında yapılacak gezi,Aydınlanma sonrası sanat akımları (Realizm),Ondokuzuncu Yüzyılın ikinci yarısında Sanat (İzlenimcilik, Geç İzlenimcilik),Ondokuzuncu Yüzyılın ikinci yarısında Sanat (Sembolizm ve Art Nouveau),Yirminci Yüzyıl Sanatı (İkinci dünya savaşı sonrası sanat akımları),Yirminci Yüzyıl Sanatı (İkinci dünya savaşı sonrası sanat akımları), Ders kapsamında yapılacak gezi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1- Öğrencinin ilkçağlardan günümüze sanatı ve sanatın tarihi hakkında derinlemesine ve kapsamlı bilgi edinmesini sağlayacak.14, 16, 9A, E
2- Sanat tarihinin ele alınan dönemlerine dair bilgileri hatırlayacak.14, 16, 9A, E
3- Farklı dönemler ve eserler arasında bağlantı kuracak.14, 9A, E
4- Sanat tarihinin dönemlerini, akımlarını, sanatçıları, bir sanat eserinin konu, üslup, malzeme ve teknik özelliklerini tanıyacak.14, 9A, E
5- Bir sanat eseri gördüğünde bunu sanat tarihinden örneklerle ilişkilendirerek çözümleyecek.14, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tarih öncesi çağlarda sanat
2Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatı
3Ortaçağ Avrupa sanatı (Roman ve Gotik)
4Rönesans sanatı
5Barok ve Rokoko sanatları
6Aydınlanma sonrası sanat akımları (Neo- Klasik- Romantizm)
7Aydınlanma sonrası sanat akımları (Neo- Klasik- Romantizm)
8Ders kapsamında yapılacak gezi
9Aydınlanma sonrası sanat akımları (Realizm)
10Ondokuzuncu Yüzyılın ikinci yarısında Sanat (İzlenimcilik, Geç İzlenimcilik)
11Ondokuzuncu Yüzyılın ikinci yarısında Sanat (Sembolizm ve Art Nouveau)
12Yirminci Yüzyıl Sanatı (İkinci dünya savaşı sonrası sanat akımları)
13Yirminci Yüzyıl Sanatı (İkinci dünya savaşı sonrası sanat akımları)
14 Ders kapsamında yapılacak gezi
Kaynak
Ders notları derste verilecektir.
E. H. Gombrich;Sanatın Öyküsü, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2002. M. Hollingsworth; Dünya Sanat Tarihi, 2009. Honour H.,Fleming J.; A World History of Art, 1999. Roth, Leland M.; Mimarlığın Öyküsü, Kabalcı Yayınevi, 2002.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanını ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
4
Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi kazanır.
X
5
Eserleri oluşturan hammaddeleri bilir, bozulmaları tanır, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur.
X
6
Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi kazanır.
X
7
Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.
X
8
Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilir ve uygulayabilir.
X
9
Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi kazanır.
X
10
Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi kazanır.
X
11
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi kazanır.
X
12
Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 14:58Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:00