Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
RÖLÖVE IVMRS2215001Bahar Dönemi4+046
Ders Programı

( A ) Salı 13:30-14:15

( A ) Salı 14:30-15:15

( A ) Salı 15:30-16:15

( A ) Salı 16:30-17:15

( B ) Salı 13:30-14:15

( B ) Salı 14:30-15:15

( B ) Salı 15:30-16:15

( B ) Salı 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Hande YILMAZ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Kiraz ÇİFCİBAŞI DURNA, Öğr.Gör. Rabiya Yeşim YÜKSEL
Dersin YardımcılarıÖğr. Gör. Yeşim Yüksel, Öğr. Gör. Esra Yavuz
Dersin AmacıTaşınmaz kültür varlıklarının TC Kültür Bak. K.T.V.K.G.M. standartlarına göre envanter föylerinin hazırlanması; farklı ölçüm teknikleri kullanılarak bir yapının rölövesinin alınması; yapısal durumuna göre tahribatlarının saptanması ve araştırma dosyasının hazırlanmasının öğretilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Rölöve nedir, proje aşamaları, tarihçesi, rölöve çalışma grupları, konu seçimi.,Rölöve projesi hazırlama kriterleri, rölöve projesi için alan seçimi, envanter fişi
tanımı ve hazırlanması,Rölövede ölçüm teknikleri, rölövede kullanılan aletler, rölöve projeleri kontrolü,
örnek rölöveler, çalışılan krokinin rölöve çizimi.
,Rölöve ön araştırma teknikleri, rölöve projeleri kontrolü, alınan krokilerin çizimi.
Rölövede plan krokisi, projelerin kontrol edilmesi, plan krokisi çizimi.,Rölövede fotoğraf kullanımı, projelerin kontrol edilmesi, fotoğraftan
yararlanılarak alınan ölçüler ile çizim yapılması.,Rölöve ön araştırma teknikleri, rölöve projeleri kontrolü, alınan krokilerin çizimi.
Rölövede kesit krokisi, projelerin kontrol edilmesi, kesit krokisi çizimi.,Rölövede fotograf kullanımı, projelerin kontrol edilmesi, fotograftan
yararlanılarak alınan ölçüler ile çizim yapılması. Rölövede görünüş krokisi çizimi.,Rölöve çalışmalarının kontrolü,Rölöve çalışmalarının kontrolü,Rölöve çalışmalarının kontrolü,Rölöve çalışmalarının kontrolü,Rölöve çalışmalarının kontrolü,Rölöve çalışmalarının kontrolü,Dönem sonu proje teslimi ve sunumu ( Çalışma alanı plan, kesit görünüş rölöve
proje teslimi, fotoğraf albümü ve envanter raporu rölöve raporu ekleri ile
birlikte) .; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Tarihi ve kültürel yapıların korunması ile ilgili bilinç kazanmak. 16, 9A, D, E, F
Mevcut bir yapının rölövesini yapabilme becerisi kazanmak.14F
Koruma kanunları hakkında bilgi sahibi olmak.
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Rölöve nedir, proje aşamaları, tarihçesi, rölöve çalışma grupları, konu seçimi.
2Rölöve projesi hazırlama kriterleri, rölöve projesi için alan seçimi, envanter fişi
tanımı ve hazırlanması
3Rölövede ölçüm teknikleri, rölövede kullanılan aletler, rölöve projeleri kontrolü,
örnek rölöveler, çalışılan krokinin rölöve çizimi.
4Rölöve ön araştırma teknikleri, rölöve projeleri kontrolü, alınan krokilerin çizimi.
Rölövede plan krokisi, projelerin kontrol edilmesi, plan krokisi çizimi.
5Rölövede fotoğraf kullanımı, projelerin kontrol edilmesi, fotoğraftan
yararlanılarak alınan ölçüler ile çizim yapılması.
6Rölöve ön araştırma teknikleri, rölöve projeleri kontrolü, alınan krokilerin çizimi.
Rölövede kesit krokisi, projelerin kontrol edilmesi, kesit krokisi çizimi.
7Rölövede fotograf kullanımı, projelerin kontrol edilmesi, fotograftan
yararlanılarak alınan ölçüler ile çizim yapılması. Rölövede görünüş krokisi çizimi.
8Rölöve çalışmalarının kontrolü
9Rölöve çalışmalarının kontrolü
10Rölöve çalışmalarının kontrolü
11Rölöve çalışmalarının kontrolü
12Rölöve çalışmalarının kontrolü
13Rölöve çalışmalarının kontrolü
14Dönem sonu proje teslimi ve sunumu ( Çalışma alanı plan, kesit görünüş rölöve
proje teslimi, fotoğraf albümü ve envanter raporu rölöve raporu ekleri ile
birlikte) .
Kaynak
“Rölöve”, B. Uluengin, Yem Yayınevi “Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları” B. Uluengin “Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu”, Doğan Kuban,Yem Yayını, 2000; “Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon”, Z. Ahunbay, 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
3
Alanını ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
4
Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi kazanır.
5
Eserleri oluşturan hammaddeleri bilir, bozulmaları tanır, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur.
6
Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi kazanır.
7
Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.
8
Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilir ve uygulayabilir.
9
Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi kazanır.
10
Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi kazanır.
11
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi kazanır.
12
Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olur.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı14456
Genel Sınav ve Hazırlığı14456
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)168
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(168/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
RÖLÖVE IVMRS2215001Bahar Dönemi4+046
Ders Programı

( A ) Salı 13:30-14:15

( A ) Salı 14:30-15:15

( A ) Salı 15:30-16:15

( A ) Salı 16:30-17:15

( B ) Salı 13:30-14:15

( B ) Salı 14:30-15:15

( B ) Salı 15:30-16:15

( B ) Salı 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Hande YILMAZ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Kiraz ÇİFCİBAŞI DURNA, Öğr.Gör. Rabiya Yeşim YÜKSEL
Dersin YardımcılarıÖğr. Gör. Yeşim Yüksel, Öğr. Gör. Esra Yavuz
Dersin AmacıTaşınmaz kültür varlıklarının TC Kültür Bak. K.T.V.K.G.M. standartlarına göre envanter föylerinin hazırlanması; farklı ölçüm teknikleri kullanılarak bir yapının rölövesinin alınması; yapısal durumuna göre tahribatlarının saptanması ve araştırma dosyasının hazırlanmasının öğretilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Rölöve nedir, proje aşamaları, tarihçesi, rölöve çalışma grupları, konu seçimi.,Rölöve projesi hazırlama kriterleri, rölöve projesi için alan seçimi, envanter fişi
tanımı ve hazırlanması,Rölövede ölçüm teknikleri, rölövede kullanılan aletler, rölöve projeleri kontrolü,
örnek rölöveler, çalışılan krokinin rölöve çizimi.
,Rölöve ön araştırma teknikleri, rölöve projeleri kontrolü, alınan krokilerin çizimi.
Rölövede plan krokisi, projelerin kontrol edilmesi, plan krokisi çizimi.,Rölövede fotoğraf kullanımı, projelerin kontrol edilmesi, fotoğraftan
yararlanılarak alınan ölçüler ile çizim yapılması.,Rölöve ön araştırma teknikleri, rölöve projeleri kontrolü, alınan krokilerin çizimi.
Rölövede kesit krokisi, projelerin kontrol edilmesi, kesit krokisi çizimi.,Rölövede fotograf kullanımı, projelerin kontrol edilmesi, fotograftan
yararlanılarak alınan ölçüler ile çizim yapılması. Rölövede görünüş krokisi çizimi.,Rölöve çalışmalarının kontrolü,Rölöve çalışmalarının kontrolü,Rölöve çalışmalarının kontrolü,Rölöve çalışmalarının kontrolü,Rölöve çalışmalarının kontrolü,Rölöve çalışmalarının kontrolü,Dönem sonu proje teslimi ve sunumu ( Çalışma alanı plan, kesit görünüş rölöve
proje teslimi, fotoğraf albümü ve envanter raporu rölöve raporu ekleri ile
birlikte) .; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Tarihi ve kültürel yapıların korunması ile ilgili bilinç kazanmak. 16, 9A, D, E, F
Mevcut bir yapının rölövesini yapabilme becerisi kazanmak.14F
Koruma kanunları hakkında bilgi sahibi olmak.
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Rölöve nedir, proje aşamaları, tarihçesi, rölöve çalışma grupları, konu seçimi.
2Rölöve projesi hazırlama kriterleri, rölöve projesi için alan seçimi, envanter fişi
tanımı ve hazırlanması
3Rölövede ölçüm teknikleri, rölövede kullanılan aletler, rölöve projeleri kontrolü,
örnek rölöveler, çalışılan krokinin rölöve çizimi.
4Rölöve ön araştırma teknikleri, rölöve projeleri kontrolü, alınan krokilerin çizimi.
Rölövede plan krokisi, projelerin kontrol edilmesi, plan krokisi çizimi.
5Rölövede fotoğraf kullanımı, projelerin kontrol edilmesi, fotoğraftan
yararlanılarak alınan ölçüler ile çizim yapılması.
6Rölöve ön araştırma teknikleri, rölöve projeleri kontrolü, alınan krokilerin çizimi.
Rölövede kesit krokisi, projelerin kontrol edilmesi, kesit krokisi çizimi.
7Rölövede fotograf kullanımı, projelerin kontrol edilmesi, fotograftan
yararlanılarak alınan ölçüler ile çizim yapılması. Rölövede görünüş krokisi çizimi.
8Rölöve çalışmalarının kontrolü
9Rölöve çalışmalarının kontrolü
10Rölöve çalışmalarının kontrolü
11Rölöve çalışmalarının kontrolü
12Rölöve çalışmalarının kontrolü
13Rölöve çalışmalarının kontrolü
14Dönem sonu proje teslimi ve sunumu ( Çalışma alanı plan, kesit görünüş rölöve
proje teslimi, fotoğraf albümü ve envanter raporu rölöve raporu ekleri ile
birlikte) .
Kaynak
“Rölöve”, B. Uluengin, Yem Yayınevi “Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları” B. Uluengin “Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu”, Doğan Kuban,Yem Yayını, 2000; “Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon”, Z. Ahunbay, 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
3
Alanını ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
4
Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi kazanır.
5
Eserleri oluşturan hammaddeleri bilir, bozulmaları tanır, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur.
6
Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi kazanır.
7
Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.
8
Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilir ve uygulayabilir.
9
Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi kazanır.
10
Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi kazanır.
11
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi kazanır.
12
Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olur.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 14:58Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:00