Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Lisans Programı; halkla ilişkiler ve reklamcılık sektöründe görev alabilecek donanımlara sahip, iş yaşamında etkili iletişim becerilerini kullanabilen, alanındaki gelişmeleri takip eden, yeni iletişim teknolojilerine hakim ve sosyal sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmeyi hedefler.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa sözel puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm zorunlu/seçmeli teorik ve uygulamalı dersleri başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
HR1138080İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞTürkçe3-6
HR1138090SİYASET BİLİMİNE GİRİŞTürkçe3-5
HR1138110HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞTürkçe3-6
HR1140430HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARITürkçe3-5
ATA1110800ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITürkçe2-2
İNG1111600İNGİLİZCE Iİngilizce3-4
TDL1110200TÜRK DİLİ ITürkçe2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
HR1238120İLETİŞİM HUKUKUTürkçe3-5
HR1238140REKLAMCILIĞA GİRİŞTürkçe3-6
HR1238210SOSYOLOJİYE GİRİŞTürkçe3-5
HR1250520İLETİŞİM BECERİLERİ VE SUNUM TEKNİKLERİTürkçe1+2-6
ATA1210000ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITürkçe2-2
İNG1211700İNGİLİZCE IIİngilizce3-4
TDL1220000TÜRK DİLİ IITürkçe2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.


İstihdam Olanakları

Mezunlar hem özel hem de kamu sektöründe geniş bir iş ortamında çalışma imkânı bulacaklardır. Mezunlar, ulusal / uluslararası reklam ajansları, halkla ilişkiler şirketleri, dijital iletişim şirketleri, medya örgütleri, etkinlik yönetimi şirketleri, medya planlama ve satın alma şirketleri, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, siyasi partilerde çalışabilirler. Ayrıca ulusal ve uluslararası şirketlerde stratejik iletişim uzmanı, kurumsal iletişim uzmanı veya halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışabilirler. Mezunlar ayrıca sıfırdan başlarak kendi ajansını kurma fırsatına da sahip olabilirler. Bununla birlikte, yüksek lisans ve doktora derecelerine devam edebilir, akademisyen olarak üniversitelerde görev alabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.240 AKTS' yi tamamlayan öğrenci mezun olacaktır.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Ayşen AKYÜZ

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders1234567891011121314
AJANS YÖNETİMİ44445555554555
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ00000055030000
DİJİTAL İÇERİK YÖNETİMİ22323243342553
DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI55343443455534
DİJİTAL REKLAMCILIK 54453455453544
DİKSİYON00000000500000
EKONOMİYE GİRİŞ00330303000020
FOTOĞRAF VE GÖRSEL İLETİŞİM 22224425355521
GAZETECİLİK ATÖLYESİ00000000220003
GİRİŞİMCİLİK55555555555555
GÖRSEL EFEKT VE UYGULAMALARI12332222334225
GÖRSEL KÜLTÜR 24545555345555
GÖSTERGEBİLİM 02002053030003
HALKLA İLİŞKİLER MODEL VE STRATEJİLERİ44554425454444
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI 45544555344455
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK PROJESİ55554533000355
HALKLA İLİŞKİLER YAZARLIĞI43534444245543
HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ54333435235544
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI12415223221324
İKNA STRATEJİLERİ 33434444444444
İLETİŞİM BECERİLERİ VE SUNUM TEKNİKLERİ22334444444344
İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ21134125245214
İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA SPSS UYGULAMALARI45344434251555
İLETİŞİM HUKUKU21313123132535
İLETİŞİM KURAMLARI33555555443354
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ55555555555555
İŞLETMEYE GİRİŞ55555535555555
İTİBAR YÖNETİMİ 44444444444440
KAMUOYU ARAŞTIRMALARI 00124412112122
KİŞİLERARASI İLETİŞİM 44444444444444
KURGU 45344355443554
KURGU I45344355443554
KURGU UYGULAMALARI I45344355443554
KURGU UYGULAMALARI II 22334234322444
KÜLTÜR, İLETİŞİM VE TOPLUM33455444545445
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM00002024203000
MASAÜSTÜ YAYINCILIK UYGULAMALARI 43345445255455
MEDYA ANALİZİ VE SÖYLEM 22234345322535
MEDYA PLANLAMA44444445554554
MÜŞTERİ DENEYİMİ YÖNETİMİ22344543222345
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 23342425533455
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ55555555555555
PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE ÖRNEK OLAYLAR 33340000004054
PAZARLAMA İLKELERİ55555555555555
PSİKOLOJİ 33333333333334
REKLAM ATÖLYESİ22323422242355
REKLAM DİLİ VE SÖYLEM00440500000000
REKLAM FİLMİ YAPIM VE YÖNETİMİ22324255434532
REKLAM MODEL VE STRATEJİLERİ22433254534255
REKLAM TASARIMI22333443324334
REKLAM YAZARLIĞI33333345553533
REKLAMCILIĞA GİRİŞ22355522245455
SAĞLIK İLETİŞİMİ 32122111232422
SAĞLIK TURİZM PAZARLAMASI 22232344433445
SANAT KURAMLARI VE UYGULAMALARI 33455534435544
SANATTA YARATICI DÜŞÜNCE VE ESTETİK 12433410005005
SİNEMA SANATI23242343332322
SİYASAL İLETİŞİM00333204000303
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ00124412112122
SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL KAMPANYALAR 22332242322355
SOSYOLOJİYE GİRİŞ11025334042000
STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLER55555555454544
TİPOGRAFİ VE TASARIM 31443334253334
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ33444434443444
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 33445555555555
WEB TASARIMINA GİRİŞ 35555554344555
YARATICI REKLAMCILIK22235422255454
YENİ MEDYADA HİR UYGULAMALARI 32445315151243
İlişkili Ders Sayısı / 68/83179185215226238228220255197226213232235249

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu