Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İKNA STRATEJİLERİ HR2252550Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Şifa ELCİL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Şifa ELCİL
Dersin YardımcılarıDr. Şifa ELCİL
Dersin AmacıDersin amacı; ikna kavramı ve ikna süreci, stratejik iletişim sürecinde iknanın yeri, kurumsal ve toplumsal iletişimde ikna süreci ile ilgili bilgi birikimi oluşturmaktır. Dersin %70'ine devam zorunluluğu vardır.
Dersin İçeriğiBu ders; İkna kavramı ,İletişim ve ikna ,İknanın tarihsel gelişimi ,Kişilerarası iletişim, grup iletişimi ve ikna ,Kurumsal iletişimde iknanın yeri,Liderlik, motivasyon ve ikna
,Kişilik özellikleri ve iknada kişilik özelliklerinin önemi.,İkna kuramları,İkna kuramları 2,İkna süreci ve ikna sürecine etki eden engeller.,İknaya direnme,İkna tekniklerinin siyasal iletişimde kullanılması. Örnek olaylar üzerine inceleme. ,Örnek vaka analizleri
,Örnek vaka analizleri
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1.İknanın önemini kavrar. 2.Etkili iletişimde iknanın önemini kavrar. 3.Kurumsal iletişim yönetiminde iknanın önemini tespit eder. 4.Toplumsal iletişimde iknanın değerini kavrar. 5.İknaya ve manüplasyona yönelik uygulamaları içselleştirir. 10, 13, 16, 19, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İkna kavramı Ders notları
2İletişim ve ikna Ders notları
3İknanın tarihsel gelişimi Ders notları
4Kişilerarası iletişim, grup iletişimi ve ikna Ders notları
5Kurumsal iletişimde iknanın yeriDers notları
6Liderlik, motivasyon ve ikna
Ders notları
7Kişilik özellikleri ve iknada kişilik özelliklerinin önemi.Ders notları
8İkna kuramlarıDers notları
9İkna kuramları 2Ders notları, ödev
10İkna süreci ve ikna sürecine etki eden engeller.Ders notları, ödev
11İknaya direnmeDers notları, ödev
12İkna tekniklerinin siyasal iletişimde kullanılması. Örnek olaylar üzerine inceleme. Ders notları, ödev
13Örnek vaka analizleri
Vaka analizi
14Örnek vaka analizleri
Vaka analizi
Kaynak
1. Cengiz ANIK, Siyasal İkna, Vadi Yayınları, Ankara . 2. Ahmet Haluk YÜKSEL, İkna Edici İletişim, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:94, Eskişehir. 3. Robert B. CIALDINI, İknanın Psikolojisi, MediaCat, İstanbul 4. Reha Oğuz TÜRKKAN, İkna ve Uzlaşma Sanatı, Hayat Yayınları,İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
X
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
X
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır.
X
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
13
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanır.
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.
X
17
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14570
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi5315
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11111
Genel Sınav ve Hazırlığı11212
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İKNA STRATEJİLERİ HR2252550Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Şifa ELCİL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Şifa ELCİL
Dersin YardımcılarıDr. Şifa ELCİL
Dersin AmacıDersin amacı; ikna kavramı ve ikna süreci, stratejik iletişim sürecinde iknanın yeri, kurumsal ve toplumsal iletişimde ikna süreci ile ilgili bilgi birikimi oluşturmaktır. Dersin %70'ine devam zorunluluğu vardır.
Dersin İçeriğiBu ders; İkna kavramı ,İletişim ve ikna ,İknanın tarihsel gelişimi ,Kişilerarası iletişim, grup iletişimi ve ikna ,Kurumsal iletişimde iknanın yeri,Liderlik, motivasyon ve ikna
,Kişilik özellikleri ve iknada kişilik özelliklerinin önemi.,İkna kuramları,İkna kuramları 2,İkna süreci ve ikna sürecine etki eden engeller.,İknaya direnme,İkna tekniklerinin siyasal iletişimde kullanılması. Örnek olaylar üzerine inceleme. ,Örnek vaka analizleri
,Örnek vaka analizleri
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1.İknanın önemini kavrar. 2.Etkili iletişimde iknanın önemini kavrar. 3.Kurumsal iletişim yönetiminde iknanın önemini tespit eder. 4.Toplumsal iletişimde iknanın değerini kavrar. 5.İknaya ve manüplasyona yönelik uygulamaları içselleştirir. 10, 13, 16, 19, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İkna kavramı Ders notları
2İletişim ve ikna Ders notları
3İknanın tarihsel gelişimi Ders notları
4Kişilerarası iletişim, grup iletişimi ve ikna Ders notları
5Kurumsal iletişimde iknanın yeriDers notları
6Liderlik, motivasyon ve ikna
Ders notları
7Kişilik özellikleri ve iknada kişilik özelliklerinin önemi.Ders notları
8İkna kuramlarıDers notları
9İkna kuramları 2Ders notları, ödev
10İkna süreci ve ikna sürecine etki eden engeller.Ders notları, ödev
11İknaya direnmeDers notları, ödev
12İkna tekniklerinin siyasal iletişimde kullanılması. Örnek olaylar üzerine inceleme. Ders notları, ödev
13Örnek vaka analizleri
Vaka analizi
14Örnek vaka analizleri
Vaka analizi
Kaynak
1. Cengiz ANIK, Siyasal İkna, Vadi Yayınları, Ankara . 2. Ahmet Haluk YÜKSEL, İkna Edici İletişim, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:94, Eskişehir. 3. Robert B. CIALDINI, İknanın Psikolojisi, MediaCat, İstanbul 4. Reha Oğuz TÜRKKAN, İkna ve Uzlaşma Sanatı, Hayat Yayınları,İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
X
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
X
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır.
X
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
13
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanır.
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.
X
17
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 16:57Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2022 - 16:59