Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLERHR3279460Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 12:45-13:30

Pazartesi 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Şifa ELCİL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Şifa ELCİL
Dersin YardımcılarıDr. Şifa ELCİL
Dersin AmacıDersin Amacı Halkla ilişkilerde stratejik yönetim sürecinin işleyişi, stratejik yönetim çalışmaları ve stratejik yönetim düşüncesinin oluşması ile ilgili bilgi birikimi oluşturmaktır. Dersin %70'ine devam zorunluluğu vardır.
Dersin İçeriğiBu ders; Vizyon, misyon ve strateji kavramları,Stratejik yönetim süreci

,Durum analizi aşaması
,Stratejilerin belirlenmesi ve geliştirilmesi aşaması
,Halkla ilişkilerde stratejik analiz
,Örgüt, finansal yapı, insan kaynakları ve pazarlama faktörlerinin analizi
,Ekonomik, teknolojik, politik, sosyo-kültürel çevreler ve rekabet analizi

,Ara sınav/Doğal çevre faktörlerinin analizi
,SWOT,PESTCOM VE PEST analizleri
,Halkla ilişkilerde kampanya stratejisi

,İletişim stratejisi

,Halkla ilişkilerin uygulama alanları

,Risk yönetimi, olay yönetimi

,Halkla ilişkiler sonuçlarını ölçümlemede kullanılan teknikler
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1 Karmaşık iletişim problemlerini saptar. 2 Stratejik yönetim süreçlerini analiz eder. 3 Bir vakayı analiz eder. 4 Araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 5 Kurumsal yapılanmayı analiz eder. 10, 12, 16, 20, 4, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Vizyon, misyon ve strateji kavramlarıDers notları
1Stratejik yönetim süreci

Ders notları
3Durum analizi aşaması
Ders notları
4Stratejilerin belirlenmesi ve geliştirilmesi aşaması
Ders notları
5Halkla ilişkilerde stratejik analiz
Ders notları
6Örgüt, finansal yapı, insan kaynakları ve pazarlama faktörlerinin analizi
Ders notları
7Ekonomik, teknolojik, politik, sosyo-kültürel çevreler ve rekabet analizi

Ders notları
8Ara sınav/Doğal çevre faktörlerinin analizi
Ders notları
9SWOT,PESTCOM VE PEST analizleri
Ders notları, ödev
10Halkla ilişkilerde kampanya stratejisi

Ders notları, ödev
11İletişim stratejisi

Ders notları, ödev
12Halkla ilişkilerin uygulama alanları

Ders notları, ödev
13Risk yönetimi, olay yönetimi

Ders notları, ödev
14Halkla ilişkiler sonuçlarını ölçümlemede kullanılan teknikler
Ders notları, ödev
Kaynak
1-Ahmet Bülent Göksel, Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi, Nobel yayıncılık, Eylül, 2010 2-Salim Kadıbeşegil, Şimdi Stratejik İletişim Zamanı, Mediacat, Şubat, 2009 3-Ayla Okay/Aydemir Okay, Halkla İlişkiler Kavram, Strateji ve Uygulamaları, Der Yayınları, İstanbul, 2011

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
X
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
X
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır.
X
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
13
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanır.
X
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.
X
17
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14570
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi5315
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11111
Genel Sınav ve Hazırlığı11212
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLERHR3279460Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 12:45-13:30

Pazartesi 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Şifa ELCİL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Şifa ELCİL
Dersin YardımcılarıDr. Şifa ELCİL
Dersin AmacıDersin Amacı Halkla ilişkilerde stratejik yönetim sürecinin işleyişi, stratejik yönetim çalışmaları ve stratejik yönetim düşüncesinin oluşması ile ilgili bilgi birikimi oluşturmaktır. Dersin %70'ine devam zorunluluğu vardır.
Dersin İçeriğiBu ders; Vizyon, misyon ve strateji kavramları,Stratejik yönetim süreci

,Durum analizi aşaması
,Stratejilerin belirlenmesi ve geliştirilmesi aşaması
,Halkla ilişkilerde stratejik analiz
,Örgüt, finansal yapı, insan kaynakları ve pazarlama faktörlerinin analizi
,Ekonomik, teknolojik, politik, sosyo-kültürel çevreler ve rekabet analizi

,Ara sınav/Doğal çevre faktörlerinin analizi
,SWOT,PESTCOM VE PEST analizleri
,Halkla ilişkilerde kampanya stratejisi

,İletişim stratejisi

,Halkla ilişkilerin uygulama alanları

,Risk yönetimi, olay yönetimi

,Halkla ilişkiler sonuçlarını ölçümlemede kullanılan teknikler
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1 Karmaşık iletişim problemlerini saptar. 2 Stratejik yönetim süreçlerini analiz eder. 3 Bir vakayı analiz eder. 4 Araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 5 Kurumsal yapılanmayı analiz eder. 10, 12, 16, 20, 4, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Vizyon, misyon ve strateji kavramlarıDers notları
1Stratejik yönetim süreci

Ders notları
3Durum analizi aşaması
Ders notları
4Stratejilerin belirlenmesi ve geliştirilmesi aşaması
Ders notları
5Halkla ilişkilerde stratejik analiz
Ders notları
6Örgüt, finansal yapı, insan kaynakları ve pazarlama faktörlerinin analizi
Ders notları
7Ekonomik, teknolojik, politik, sosyo-kültürel çevreler ve rekabet analizi

Ders notları
8Ara sınav/Doğal çevre faktörlerinin analizi
Ders notları
9SWOT,PESTCOM VE PEST analizleri
Ders notları, ödev
10Halkla ilişkilerde kampanya stratejisi

Ders notları, ödev
11İletişim stratejisi

Ders notları, ödev
12Halkla ilişkilerin uygulama alanları

Ders notları, ödev
13Risk yönetimi, olay yönetimi

Ders notları, ödev
14Halkla ilişkiler sonuçlarını ölçümlemede kullanılan teknikler
Ders notları, ödev
Kaynak
1-Ahmet Bülent Göksel, Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi, Nobel yayıncılık, Eylül, 2010 2-Salim Kadıbeşegil, Şimdi Stratejik İletişim Zamanı, Mediacat, Şubat, 2009 3-Ayla Okay/Aydemir Okay, Halkla İlişkiler Kavram, Strateji ve Uygulamaları, Der Yayınları, İstanbul, 2011

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
X
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
X
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır.
X
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
13
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanır.
X
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.
X
17
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 16:57Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2022 - 16:59