Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
REKLAM DİLİ VE SÖYLEMHR4210505Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Bilge KARAMEHMET ALTUNTAŞ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Bilge KARAMEHMET ALTUNTAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencinin; reklam dili, reklam söylemi ve görsel çözümleme yöntemleri ile bilgilendirilmesi ve reklam dil ve görsel sanatları hakkında öğrenciyi yetkinleştirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Reklamcılığın Kavramsal Çerçevesi ve kısa tarihi,Reklam ve toplum; reklam amaçları ve pazarlama stratejileri,Reklamın Unsurları; görsel ve yazılı bileşenler Dil kullanımı ve ideolojisi,Reklamın Dilini oluşturan bileşenler : metin ve görsel/ cıngıl, renk ışık kamera çekim özellikleri/ aktör aktrist/ mekân, ortam, giyim aksesuarlar,Göstergeler, Semboller, Simgeler, İmgeler,ARA SINAV,Reklam Retoriği- görsel retorik kuramı,Reklamlarda Anlam ve İdeoloji,Reklamlarda Kültürel Farklılıklar ve Kültürel Kodlar,Reklam söylemi ve retoriği,Reklamda anlamın açığa çıkarılma yöntemleri,reklam çözümlemeleri İkonografik yöntem,Reklam Retoriği ve Çözümleme örnekleri,Yılsonu sınavı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Reklam metninin yazılı ve görsel özelliklerini bilir ve anlatabilir 2. Reklam görsel metninin ile verilmeye çalışılan anlamı kavrar ve anlatır 3- Reklam ideolojisini kavrar ve açımlayabilir, 3. Reklamdaki dilsel ve görsel sanatları bilir ve açımlayabilir, 10, 13, 16, 19, 20, 21, 9A, E, F, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Reklamcılığın Kavramsal Çerçevesi ve kısa tarihi
2Reklam ve toplum; reklam amaçları ve pazarlama stratejileri
3Reklamın Unsurları; görsel ve yazılı bileşenler Dil kullanımı ve ideolojisi
4Reklamın Dilini oluşturan bileşenler : metin ve görsel/ cıngıl, renk ışık kamera çekim özellikleri/ aktör aktrist/ mekân, ortam, giyim aksesuarlar
5Göstergeler, Semboller, Simgeler, İmgeler
6ARA SINAV
7Reklam Retoriği- görsel retorik kuramı
8Reklamlarda Anlam ve İdeoloji
9Reklamlarda Kültürel Farklılıklar ve Kültürel Kodlar
10Reklam söylemi ve retoriği
11Reklamda anlamın açığa çıkarılma yöntemleri
12reklam çözümlemeleri İkonografik yöntem
13Reklam Retoriği ve Çözümleme örnekleri
14Yılsonu sınavı
Kaynak
1- G. Dyer, İletişim Olarak Reklamcılık, Beta Yayınları, İstanbul, 2010. 2- J. Williamson, Reklamların Dili: Reklamlarda Anlam ve İdeoloji, Ütopya Yayınevi, İstanbul, 2011.
R. Küçükerdoğan, Reklam Nasıl Çözümlenir, Beta Yayınları, İstanbul, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
X
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
9
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır.
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
11
Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
13
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanır.
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.
17
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi3618
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer21020
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı21020
Ara Sınav ve Hazırlığı21020
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
REKLAM DİLİ VE SÖYLEMHR4210505Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Bilge KARAMEHMET ALTUNTAŞ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Bilge KARAMEHMET ALTUNTAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencinin; reklam dili, reklam söylemi ve görsel çözümleme yöntemleri ile bilgilendirilmesi ve reklam dil ve görsel sanatları hakkında öğrenciyi yetkinleştirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Reklamcılığın Kavramsal Çerçevesi ve kısa tarihi,Reklam ve toplum; reklam amaçları ve pazarlama stratejileri,Reklamın Unsurları; görsel ve yazılı bileşenler Dil kullanımı ve ideolojisi,Reklamın Dilini oluşturan bileşenler : metin ve görsel/ cıngıl, renk ışık kamera çekim özellikleri/ aktör aktrist/ mekân, ortam, giyim aksesuarlar,Göstergeler, Semboller, Simgeler, İmgeler,ARA SINAV,Reklam Retoriği- görsel retorik kuramı,Reklamlarda Anlam ve İdeoloji,Reklamlarda Kültürel Farklılıklar ve Kültürel Kodlar,Reklam söylemi ve retoriği,Reklamda anlamın açığa çıkarılma yöntemleri,reklam çözümlemeleri İkonografik yöntem,Reklam Retoriği ve Çözümleme örnekleri,Yılsonu sınavı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Reklam metninin yazılı ve görsel özelliklerini bilir ve anlatabilir 2. Reklam görsel metninin ile verilmeye çalışılan anlamı kavrar ve anlatır 3- Reklam ideolojisini kavrar ve açımlayabilir, 3. Reklamdaki dilsel ve görsel sanatları bilir ve açımlayabilir, 10, 13, 16, 19, 20, 21, 9A, E, F, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Reklamcılığın Kavramsal Çerçevesi ve kısa tarihi
2Reklam ve toplum; reklam amaçları ve pazarlama stratejileri
3Reklamın Unsurları; görsel ve yazılı bileşenler Dil kullanımı ve ideolojisi
4Reklamın Dilini oluşturan bileşenler : metin ve görsel/ cıngıl, renk ışık kamera çekim özellikleri/ aktör aktrist/ mekân, ortam, giyim aksesuarlar
5Göstergeler, Semboller, Simgeler, İmgeler
6ARA SINAV
7Reklam Retoriği- görsel retorik kuramı
8Reklamlarda Anlam ve İdeoloji
9Reklamlarda Kültürel Farklılıklar ve Kültürel Kodlar
10Reklam söylemi ve retoriği
11Reklamda anlamın açığa çıkarılma yöntemleri
12reklam çözümlemeleri İkonografik yöntem
13Reklam Retoriği ve Çözümleme örnekleri
14Yılsonu sınavı
Kaynak
1- G. Dyer, İletişim Olarak Reklamcılık, Beta Yayınları, İstanbul, 2010. 2- J. Williamson, Reklamların Dili: Reklamlarda Anlam ve İdeoloji, Ütopya Yayınevi, İstanbul, 2011.
R. Küçükerdoğan, Reklam Nasıl Çözümlenir, Beta Yayınları, İstanbul, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
X
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
9
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır.
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
11
Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
13
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanır.
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.
17
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 16:57Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2022 - 16:59