Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞHR1138090Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşe ÇİÇEK
Dersi VerenlerProf.Dr. Haluk ALKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSiyaset bilimine dair temel kavram ve kuramların yanı sıra temel kurumların işleyişi hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Siyaset biliminin temel kavramları,Siyasal Kuramlar ve İdeolojiler,Devletin Yapısı ve Rejim Türleri,Demokratik Sistemler,Siyasi Partiler,Siyasal Kültür, Medya ve Kamuoyu,Siyasal İletişim,Menfaat Grupları ve STK'lar,Siyasi Partiler ve Seçimler,Anayasal Sistem: Parlamentolar,Yürütme Erki ve Bürokrasiler,Yargı Erki ve İhtilafların Çözümü,Politik Ekonomi,Siyasal Şİddet; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Siyaset biliminin kapsamını tartışır.10, 16, 19, 9A
1.1. Siyaset kavramını tanımlar.10, 16, 19, 9A
1.2. Siyaset bilimi disiplinin gelişimini özetler.10, 16, 19, 9A
2.1. Devletin rolünü açıklayan kuramları karşılaştırır.10, 16, 19, 9A
2.2. Yapılanma ve örgütlenme biçimlerine göre devletleri sınıflandırır.10, 16, 19, 9A
3.2. Siyasal kuramları tanımlar.10, 16, 19, 9A
3.3. Demokrasi kuramlarını karşılaştırır.10, 16, 19, 9A
4.1. Meclislerin işlevlerini özetler.10, 16, 19, 4, 9A
4.2. Hükümet sistemlerinin özelliklerini karşılaştırır.10, 16, 19, 4, 9A
2. Devletin işlevlerini özetler.10, 16, 19, 9A
3. Siyaset bilimi ile ilgili temel kavramları tartışır.10, 16, 23, 9A
3.1. Siyasal ideolojilerin dayandıkları ilkelere eleştirel bir yaklaşım geliştirir.10, 16, 19, 9A
4. Devletin yasama- yürütme fonksiyonlarını açıklar.10, 16, 19, 4, 9A
5. Çağdaş demokratik sistemleri yorumlar.10, 16, 19, 9A
5.1. Seçim olgusunu ve seçim sistemlerinin farklılıklarını tanımlar. 10, 16, 19, 9A
5.2. Siyasal parti sistemlerini karşılaştırır.10, 16, 19, 9A
6. Siyasetin kültürel boyutlarını ve siyaseti etkileyen grupları tartışır.10, 16, 19, 9A
6.1. Siyasal katılım biçimlerini örnekler. 10, 16, 19, 9A
6.2. Kamuoyunu etkileyen faktörleri yorumlar.10, 16, 19, 9A
6.3. Baskı gruplarının ve sivil toplum kuruluşlarının siyasete etkisini açıklar. 10, 16, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Siyaset biliminin temel kavramları
2Siyasal Kuramlar ve İdeolojiler
3Devletin Yapısı ve Rejim Türleri
4Demokratik Sistemler
5Siyasi Partiler
6Siyasal Kültür, Medya ve Kamuoyu
7Siyasal İletişim
8Menfaat Grupları ve STK'lar
9Siyasi Partiler ve Seçimler
10Anayasal Sistem: Parlamentolar
11Yürütme Erki ve Bürokrasiler
12Yargı Erki ve İhtilafların Çözümü
13Politik Ekonomi
14Siyasal Şİddet
Kaynak
Heywood, A. (2022) Siyaset, Ankara: Adres Yayınları. Kapani, M. (2017) Politika Bilimine Giriş, Ankara: BB101 Yayınları. Kışlalı, Ahmet T. (2018) Siyaset Bilimi, Ankara: İmge Kitabevi. Roskin, Michael vd. (2022) Siyaset Bilimi, Ankara: Adres Yayınları. Yayla, A. (2021) Siyaset Bilimi, Ankara: Adres Yayınları.
Günlük yerli-yabancı gazeteler, gündeme göre ilave makale ve okumalar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
X
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır.
X
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
13
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanır.
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.
17
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12828
Genel Sınav ve Hazırlığı13838
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞHR1138090Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşe ÇİÇEK
Dersi VerenlerProf.Dr. Haluk ALKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSiyaset bilimine dair temel kavram ve kuramların yanı sıra temel kurumların işleyişi hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Siyaset biliminin temel kavramları,Siyasal Kuramlar ve İdeolojiler,Devletin Yapısı ve Rejim Türleri,Demokratik Sistemler,Siyasi Partiler,Siyasal Kültür, Medya ve Kamuoyu,Siyasal İletişim,Menfaat Grupları ve STK'lar,Siyasi Partiler ve Seçimler,Anayasal Sistem: Parlamentolar,Yürütme Erki ve Bürokrasiler,Yargı Erki ve İhtilafların Çözümü,Politik Ekonomi,Siyasal Şİddet; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Siyaset biliminin kapsamını tartışır.10, 16, 19, 9A
1.1. Siyaset kavramını tanımlar.10, 16, 19, 9A
1.2. Siyaset bilimi disiplinin gelişimini özetler.10, 16, 19, 9A
2.1. Devletin rolünü açıklayan kuramları karşılaştırır.10, 16, 19, 9A
2.2. Yapılanma ve örgütlenme biçimlerine göre devletleri sınıflandırır.10, 16, 19, 9A
3.2. Siyasal kuramları tanımlar.10, 16, 19, 9A
3.3. Demokrasi kuramlarını karşılaştırır.10, 16, 19, 9A
4.1. Meclislerin işlevlerini özetler.10, 16, 19, 4, 9A
4.2. Hükümet sistemlerinin özelliklerini karşılaştırır.10, 16, 19, 4, 9A
2. Devletin işlevlerini özetler.10, 16, 19, 9A
3. Siyaset bilimi ile ilgili temel kavramları tartışır.10, 16, 23, 9A
3.1. Siyasal ideolojilerin dayandıkları ilkelere eleştirel bir yaklaşım geliştirir.10, 16, 19, 9A
4. Devletin yasama- yürütme fonksiyonlarını açıklar.10, 16, 19, 4, 9A
5. Çağdaş demokratik sistemleri yorumlar.10, 16, 19, 9A
5.1. Seçim olgusunu ve seçim sistemlerinin farklılıklarını tanımlar. 10, 16, 19, 9A
5.2. Siyasal parti sistemlerini karşılaştırır.10, 16, 19, 9A
6. Siyasetin kültürel boyutlarını ve siyaseti etkileyen grupları tartışır.10, 16, 19, 9A
6.1. Siyasal katılım biçimlerini örnekler. 10, 16, 19, 9A
6.2. Kamuoyunu etkileyen faktörleri yorumlar.10, 16, 19, 9A
6.3. Baskı gruplarının ve sivil toplum kuruluşlarının siyasete etkisini açıklar. 10, 16, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Siyaset biliminin temel kavramları
2Siyasal Kuramlar ve İdeolojiler
3Devletin Yapısı ve Rejim Türleri
4Demokratik Sistemler
5Siyasi Partiler
6Siyasal Kültür, Medya ve Kamuoyu
7Siyasal İletişim
8Menfaat Grupları ve STK'lar
9Siyasi Partiler ve Seçimler
10Anayasal Sistem: Parlamentolar
11Yürütme Erki ve Bürokrasiler
12Yargı Erki ve İhtilafların Çözümü
13Politik Ekonomi
14Siyasal Şİddet
Kaynak
Heywood, A. (2022) Siyaset, Ankara: Adres Yayınları. Kapani, M. (2017) Politika Bilimine Giriş, Ankara: BB101 Yayınları. Kışlalı, Ahmet T. (2018) Siyaset Bilimi, Ankara: İmge Kitabevi. Roskin, Michael vd. (2022) Siyaset Bilimi, Ankara: Adres Yayınları. Yayla, A. (2021) Siyaset Bilimi, Ankara: Adres Yayınları.
Günlük yerli-yabancı gazeteler, gündeme göre ilave makale ve okumalar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
X
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır.
X
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
13
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanır.
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.
17
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 16:57Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2022 - 16:59