Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FOTOĞRAF VE GÖRSEL İLETİŞİM HR2150680Güz Dönemi1+225
Ders Programı

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mert KUTLUK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mert KUTLUK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıFotoğrafın bulunma sürecinden bugüne, fotoğraf sanatının geçirdiği tüm süreçleri öğrencinin öğrenmesini sağlamak; öğrencinin edindiği temel fotoğraf teknik ve teorik bilgilenmelerini bir iletişim nesnesi olan fotoğraf düzlemine taşıyarak çalışmalar yapması hedeflenir. Görsel iletişim tarafında ise fotoğrafın insan bilim, toplum bilim, psikanaliz ve biçem bilim ile bağını kurar ve bu doğrultudaki düşünceler te-melinde fotoğrafın "mesaj/üst dil" boyutunu sorgulaması sağla-nır. Derste Öğrenciler bir dönemde 3 ayrı konudan oluşan proje hazır-larlar.
Dersin İçeriğiBu ders; Modernin günlük yaşamında fotoğrafçılık. ,Fotoğrafın tarihinde hızlı bir tur. ,Kamera nedir? ,Dijital Kameranın temel fonksiyonları. ,Dijital kamera pratikleri ,Fotoğrafta çekim hızı ve hareket ,Fotoğrafta alan derinliği. ,Fotoğrafta fokus.,Lenslere giriş. ,Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi ,Görsel iletişim üzerine fotoğraf projesi fikirleri ,Öğrenci projelerinin ara değerlendirilmesi. ,Stüdyo kullanımına giriş ,Öğrenci projelerinin değerlendirilmesi. ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Fotoğrafçılığın temel teknikleri öğrenilir.10, 16, 6, 9F, G
Öğrenci fotoğrafın modern teknolojilerinin kullanımına hakim olur. 11, 16, 9F, H
Öğrenci fotoğraf ve görsel iletişim ilişkisi üzerine geniş bir perspektif kazanır. 10, 16, 6, 9F, H
Öğrenci fotoğraf teknolojilerinin tarihsel gelişimine hakim olur. 10, 16, 6, 9F
Fotoğrafın modern tartışma konuları hakkında fikir sahibi olunur. 10, 11, 16, 6, 9F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Modernin günlük yaşamında fotoğrafçılık. Modern fotoğraf teknolojileri üzerine online tarama yapılması
2Fotoğrafın tarihinde hızlı bir tur. Dijital ve analog kavramları üzerine örnek fotoğrafların bulunması
3Kamera nedir? Kameraların teknik olarak kontrolü sağlanmalıdır.
4Dijital Kameranın temel fonksiyonları. Kameraların teknik olarak kontrolü sağlanmalıdır.
5Dijital kamera pratikleri Kameraların teknik olarak kontrolü sağlanmalıdır.
6Fotoğrafta çekim hızı ve hareket Cep telefonunda çekim hızının değişkenliğini sağlayan uygulamaların yüklenmesi.
7Fotoğrafta alan derinliği. Cep telefonu fotoğrafçılığında portre modu ve alan derinliği farkının gözlenmesi.
8Fotoğrafta fokus.Lensler üzerine kısa bir internet araştırması yapılması
9Lenslere giriş. Farklı ölçeklerde çekilmiş fotoğrafların derse kadar çekilmesi.
10Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi Proje sunumu hazırlığı.
11Görsel iletişim üzerine fotoğraf projesi fikirleri İkonik reklam fotoğrafları üzerine bir internet araştırması
12Öğrenci projelerinin ara değerlendirilmesi. Proje detaylarının hazırlanması
13Stüdyo kullanımına giriş Stüdyonun teknik hazırlığı
14Öğrenci projelerinin değerlendirilmesi. Son düzenlemelerin kontrolü.
Kaynak
1. [Behance](https://www.behance.net/) 2. [Dribbble](https://dribbble.com/) 3. [Adobe Live](https://www.behance.net/live) 4. [Smashing Magazine](https://www.smashingmagazine.com/) 5. [Canva Design School](https://www.canva.com/learn/) 6. [Awwwards](https://www.awwwards.com/) 7. [The Noun Project](https://thenounproject.com/) 8. [Google Design](https://design.google/) 9. [Creative Bloq](https://www.creativebloq.com/) 10. [InVision Blog](https://www.invisionapp.com/inside-design/)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
X
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
X
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır.
X
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
13
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanır.
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.
17
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi51050
Okul Dışı Diğer Faaliyetler2510
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FOTOĞRAF VE GÖRSEL İLETİŞİM HR2150680Güz Dönemi1+225
Ders Programı

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mert KUTLUK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mert KUTLUK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıFotoğrafın bulunma sürecinden bugüne, fotoğraf sanatının geçirdiği tüm süreçleri öğrencinin öğrenmesini sağlamak; öğrencinin edindiği temel fotoğraf teknik ve teorik bilgilenmelerini bir iletişim nesnesi olan fotoğraf düzlemine taşıyarak çalışmalar yapması hedeflenir. Görsel iletişim tarafında ise fotoğrafın insan bilim, toplum bilim, psikanaliz ve biçem bilim ile bağını kurar ve bu doğrultudaki düşünceler te-melinde fotoğrafın "mesaj/üst dil" boyutunu sorgulaması sağla-nır. Derste Öğrenciler bir dönemde 3 ayrı konudan oluşan proje hazır-larlar.
Dersin İçeriğiBu ders; Modernin günlük yaşamında fotoğrafçılık. ,Fotoğrafın tarihinde hızlı bir tur. ,Kamera nedir? ,Dijital Kameranın temel fonksiyonları. ,Dijital kamera pratikleri ,Fotoğrafta çekim hızı ve hareket ,Fotoğrafta alan derinliği. ,Fotoğrafta fokus.,Lenslere giriş. ,Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi ,Görsel iletişim üzerine fotoğraf projesi fikirleri ,Öğrenci projelerinin ara değerlendirilmesi. ,Stüdyo kullanımına giriş ,Öğrenci projelerinin değerlendirilmesi. ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Fotoğrafçılığın temel teknikleri öğrenilir.10, 16, 6, 9F, G
Öğrenci fotoğrafın modern teknolojilerinin kullanımına hakim olur. 11, 16, 9F, H
Öğrenci fotoğraf ve görsel iletişim ilişkisi üzerine geniş bir perspektif kazanır. 10, 16, 6, 9F, H
Öğrenci fotoğraf teknolojilerinin tarihsel gelişimine hakim olur. 10, 16, 6, 9F
Fotoğrafın modern tartışma konuları hakkında fikir sahibi olunur. 10, 11, 16, 6, 9F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Modernin günlük yaşamında fotoğrafçılık. Modern fotoğraf teknolojileri üzerine online tarama yapılması
2Fotoğrafın tarihinde hızlı bir tur. Dijital ve analog kavramları üzerine örnek fotoğrafların bulunması
3Kamera nedir? Kameraların teknik olarak kontrolü sağlanmalıdır.
4Dijital Kameranın temel fonksiyonları. Kameraların teknik olarak kontrolü sağlanmalıdır.
5Dijital kamera pratikleri Kameraların teknik olarak kontrolü sağlanmalıdır.
6Fotoğrafta çekim hızı ve hareket Cep telefonunda çekim hızının değişkenliğini sağlayan uygulamaların yüklenmesi.
7Fotoğrafta alan derinliği. Cep telefonu fotoğrafçılığında portre modu ve alan derinliği farkının gözlenmesi.
8Fotoğrafta fokus.Lensler üzerine kısa bir internet araştırması yapılması
9Lenslere giriş. Farklı ölçeklerde çekilmiş fotoğrafların derse kadar çekilmesi.
10Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi Proje sunumu hazırlığı.
11Görsel iletişim üzerine fotoğraf projesi fikirleri İkonik reklam fotoğrafları üzerine bir internet araştırması
12Öğrenci projelerinin ara değerlendirilmesi. Proje detaylarının hazırlanması
13Stüdyo kullanımına giriş Stüdyonun teknik hazırlığı
14Öğrenci projelerinin değerlendirilmesi. Son düzenlemelerin kontrolü.
Kaynak
1. [Behance](https://www.behance.net/) 2. [Dribbble](https://dribbble.com/) 3. [Adobe Live](https://www.behance.net/live) 4. [Smashing Magazine](https://www.smashingmagazine.com/) 5. [Canva Design School](https://www.canva.com/learn/) 6. [Awwwards](https://www.awwwards.com/) 7. [The Noun Project](https://thenounproject.com/) 8. [Google Design](https://design.google/) 9. [Creative Bloq](https://www.creativebloq.com/) 10. [InVision Blog](https://www.invisionapp.com/inside-design/)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
X
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
X
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır.
X
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
13
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanır.
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.
17
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 16:57Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2022 - 16:59