Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMHR4110462Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Ali BÜYÜKASLAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Ali BÜYÜKASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencinin; kültür ve iletişim ilişkisini öğrenmesini, kültürlerarası iletişimin boyutlarını kavramasını, kültürlerarası iletişimde sözlü ve sözsüz iletişimin kullanımı hakkında detaylı bilgiye sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin Takdimi, Kültüre Genel Bir Bakış: Temel Kavramlar,Kültürün Tanımı ve Gelişimi: Sözsüz İletişim ve Sözlü İletişim,Kültürle İlişkili Kavramlar ve Tanımlar: Kültür, Kültürleme, Kültürleşme, Altkültür, Çokkültürlülük,Kültürün Unsurları: Kültür ve Değerler,Kültürlerarasılık, Kültürel Bağlamda İletişim Nedir?,Kültürlerarası İletişim Kuramları,Kültürlerarası İletişim Kuramları,Kültürlerarası Farklılıklar, Stereotipler ve Önyargılar,Kültürlerarasılık ve İletişim,Kültürlerarası İletişimin Boyutları: Düşük ve Yüksek Bağlamlı Kültürler, Dişil ve Eril Kültürler, Güç Mesafesi,Kültürlerarası İletişim Boyutları: Değişen Değerler, Roller ve Kavramlar, Zaman ve Mekanın Kullanımı,Kültürlerarası İletişim Süreçleri: Sözsüz İletişimden Sözlü İletişime: Beden Dili ve Dilin Kullanımı,Kültürlerarası İletişim ve Popüler Kültür, Kültürlerarası İletişimde Etiğin Önemi,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kültürlerarası iletişimin işlevlerini ve boyutlarını açıklar13, 16, 9A
Kültürle ilgili temel kavramları tanımlar.13, 16, 9A
Kültürlerarası iletişim sürecinde sözlü ve sözsüz iletişim kullanım becerisi kazanır.10, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin Takdimi, Kültüre Genel Bir Bakış: Temel Kavramlarİlgili ders notu/dokümanın okunması
2Kültürün Tanımı ve Gelişimi: Sözsüz İletişim ve Sözlü İletişimİlgili ders notu/dokümanın okunması
3Kültürle İlişkili Kavramlar ve Tanımlar: Kültür, Kültürleme, Kültürleşme, Altkültür, Çokkültürlülükİlgili ders notu/dokümanın okunması
4Kültürün Unsurları: Kültür ve Değerlerİlgili ders notu/dokümanın okunması
5Kültürlerarasılık, Kültürel Bağlamda İletişim Nedir?İlgili ders notu/dokümanın okunması
6Kültürlerarası İletişim Kuramlarıİlgili ders notu/dokümanın okunması
7Kültürlerarası İletişim Kuramlarıİlgili ders notu/dokümanın okunması
8Kültürlerarası Farklılıklar, Stereotipler ve Önyargılarİlgili ders notu/dokümanın okunması
9Kültürlerarasılık ve İletişimİlgili ders notu/dokümanın okuması
10Kültürlerarası İletişimin Boyutları: Düşük ve Yüksek Bağlamlı Kültürler, Dişil ve Eril Kültürler, Güç Mesafesiİlgili ders notu/dokümanın okuması
11Kültürlerarası İletişim Boyutları: Değişen Değerler, Roller ve Kavramlar, Zaman ve Mekanın Kullanımıİlgili ders notu/dokümanın okuması
12Kültürlerarası İletişim Süreçleri: Sözsüz İletişimden Sözlü İletişime: Beden Dili ve Dilin Kullanımıİlgili ders notu/dokümanın okuması
13Kültürlerarası İletişim ve Popüler Kültür, Kültürlerarası İletişimde Etiğin Önemiİlgili ders notu/dokümanın okuması
14Genel Değerlendirmeİlgili ders notu/dokümanın okuması
Kaynak
Farklılıklarla Yaşamak Kültürlerarası İletişim, Asker Kartarı, Ürün Yayınları, Ankara, 2006.
Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır.
X
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
11
Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
13
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanır.
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.
17
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme22040
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer11010
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(142/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMHR4110462Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Ali BÜYÜKASLAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Ali BÜYÜKASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencinin; kültür ve iletişim ilişkisini öğrenmesini, kültürlerarası iletişimin boyutlarını kavramasını, kültürlerarası iletişimde sözlü ve sözsüz iletişimin kullanımı hakkında detaylı bilgiye sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin Takdimi, Kültüre Genel Bir Bakış: Temel Kavramlar,Kültürün Tanımı ve Gelişimi: Sözsüz İletişim ve Sözlü İletişim,Kültürle İlişkili Kavramlar ve Tanımlar: Kültür, Kültürleme, Kültürleşme, Altkültür, Çokkültürlülük,Kültürün Unsurları: Kültür ve Değerler,Kültürlerarasılık, Kültürel Bağlamda İletişim Nedir?,Kültürlerarası İletişim Kuramları,Kültürlerarası İletişim Kuramları,Kültürlerarası Farklılıklar, Stereotipler ve Önyargılar,Kültürlerarasılık ve İletişim,Kültürlerarası İletişimin Boyutları: Düşük ve Yüksek Bağlamlı Kültürler, Dişil ve Eril Kültürler, Güç Mesafesi,Kültürlerarası İletişim Boyutları: Değişen Değerler, Roller ve Kavramlar, Zaman ve Mekanın Kullanımı,Kültürlerarası İletişim Süreçleri: Sözsüz İletişimden Sözlü İletişime: Beden Dili ve Dilin Kullanımı,Kültürlerarası İletişim ve Popüler Kültür, Kültürlerarası İletişimde Etiğin Önemi,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kültürlerarası iletişimin işlevlerini ve boyutlarını açıklar13, 16, 9A
Kültürle ilgili temel kavramları tanımlar.13, 16, 9A
Kültürlerarası iletişim sürecinde sözlü ve sözsüz iletişim kullanım becerisi kazanır.10, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin Takdimi, Kültüre Genel Bir Bakış: Temel Kavramlarİlgili ders notu/dokümanın okunması
2Kültürün Tanımı ve Gelişimi: Sözsüz İletişim ve Sözlü İletişimİlgili ders notu/dokümanın okunması
3Kültürle İlişkili Kavramlar ve Tanımlar: Kültür, Kültürleme, Kültürleşme, Altkültür, Çokkültürlülükİlgili ders notu/dokümanın okunması
4Kültürün Unsurları: Kültür ve Değerlerİlgili ders notu/dokümanın okunması
5Kültürlerarasılık, Kültürel Bağlamda İletişim Nedir?İlgili ders notu/dokümanın okunması
6Kültürlerarası İletişim Kuramlarıİlgili ders notu/dokümanın okunması
7Kültürlerarası İletişim Kuramlarıİlgili ders notu/dokümanın okunması
8Kültürlerarası Farklılıklar, Stereotipler ve Önyargılarİlgili ders notu/dokümanın okunması
9Kültürlerarasılık ve İletişimİlgili ders notu/dokümanın okuması
10Kültürlerarası İletişimin Boyutları: Düşük ve Yüksek Bağlamlı Kültürler, Dişil ve Eril Kültürler, Güç Mesafesiİlgili ders notu/dokümanın okuması
11Kültürlerarası İletişim Boyutları: Değişen Değerler, Roller ve Kavramlar, Zaman ve Mekanın Kullanımıİlgili ders notu/dokümanın okuması
12Kültürlerarası İletişim Süreçleri: Sözsüz İletişimden Sözlü İletişime: Beden Dili ve Dilin Kullanımıİlgili ders notu/dokümanın okuması
13Kültürlerarası İletişim ve Popüler Kültür, Kültürlerarası İletişimde Etiğin Önemiİlgili ders notu/dokümanın okuması
14Genel Değerlendirmeİlgili ders notu/dokümanın okuması
Kaynak
Farklılıklarla Yaşamak Kültürlerarası İletişim, Asker Kartarı, Ürün Yayınları, Ankara, 2006.
Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır.
X
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
11
Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
13
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanır.
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.
17
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 16:57Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2022 - 16:59