Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİHR4150440Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. İhsan EKEN
Dersi VerenlerDoç.Dr. İhsan EKEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, bir araştırma yürütmek için gereken nitel ve nicel yöntemleri öğrenciye öğretmektir. Araştırmanın amacı ve tasarımı, metodolojisi ve tekniği, biçimi ve sunumu ile sık kullanılan istatistiksel yöntemlerle, veri yönetimi ve analizleri hakkında genel bir bilgi sahibi olacaklardır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilimsel Yöntem ve Araştırmada Temel Kavramlar,Bilimsel Araştırma Türleri,Problemi Tanımlama,Varsayımlar, Sınırlılıklar öğrenci ne hakkında araştırma yapacağını ve ilk önce hangi veriler sahip olması gerektiğini manstksal yöntemler olan uslamlama ile başlar; tümegelim, tümevarim.,Varsayımlar, Sınırlılıklar
(ne hakkında araştırma yapılacak, sahip olunacak veriler , Aristo mantığı, önermeler; tümegelim, tümevarimı -uslamlama),Örneklem ve Evren I;Verilerin Toplanması-Güvenilirlik, Geçerlilik,anket, gözlem, mülakat teknikleri,Örneklem ve Evren II,Nicel Araştırma I,Nicel Araştırma II,Nitel Araştırma I,Nitel Araştırma II,Araştırma özet yazımı,Araştırma Özet yazımı,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenci, bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramları bilir ve uygularA, E
Bilimsel Araştırma kavram ve terimleriyle uygulama yapar.A, E
Veri toplama yöntemlerini ,problem saptamayı, hipotez kurmayı, Aristo mantığını kavrar ve uygulayabilir.A, E
Nitel ve nicel yöntemleri kullanır. A, E
Bir bilimsel yazının özetini kurallarına ve düzenine göre yazabilir.A, E
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilimsel Yöntem ve Araştırmada Temel KavramlarÖğrencilere hakemli dergilerde ve ulusal /uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri okuması önerilebilir.
2Bilimsel Araştırma Türleri
3Problemi Tanımlama,Varsayımlar, Sınırlılıklar öğrenci ne hakkında araştırma yapacağını ve ilk önce hangi veriler sahip olması gerektiğini manstksal yöntemler olan uslamlama ile başlar; tümegelim, tümevarim.Öğrencinin Aristo mantığına dair bilgi edinilmesi önerilir.
4Varsayımlar, Sınırlılıklar
(ne hakkında araştırma yapılacak, sahip olunacak veriler , Aristo mantığı, önermeler; tümegelim, tümevarimı -uslamlama)
Öğrenci Aristo mantığına dair bilgi edinebilir.
5Örneklem ve Evren I;Verilerin Toplanması-Güvenilirlik, Geçerlilik,anket, gözlem, mülakat teknikleri
7Örneklem ve Evren II
8Nicel Araştırma I
9Nicel Araştırma II
10Nitel Araştırma I
11Nitel Araştırma II
12Araştırma özet yazımı
13Araştırma Özet yazımı
14Genel Değerlendirme
Kaynak
1- Bilimsel Arş ve Yazma Teknikleri, Suat Cereci,Alfa Yay. 2- Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Rauf Arıkan, Nobel Yay. Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications. Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2008). The Craft of Research. University of Chicago Press. Kumar, R. (2014). Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners. Sage Publications. Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. Sage Publications. Wrench, J. S., Thomas-Maddox, C., & Richmond, V. P. (2017). Quantitative Research Methods for Communication. Oxford University Press. Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). Research Methods in Education. Routledge. Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). Research Methods for Business Students. Pearson. Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2017). The SAGE Handbook of Qualitative Research. Sage Publications. Bordens, K. S., & Abbott, B. B. (2019). Research Design and Methods: A Process Approach. McGraw-Hill Education. Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2015). Research Methods in Psychology. McGraw-Hill Education.
Bilimsel Araştırma Yöntemi, Niyazi Karasar, Nobel Yay.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır.
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
13
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanır.
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.
17
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi51050
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer11010
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11818
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİHR4150440Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. İhsan EKEN
Dersi VerenlerDoç.Dr. İhsan EKEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, bir araştırma yürütmek için gereken nitel ve nicel yöntemleri öğrenciye öğretmektir. Araştırmanın amacı ve tasarımı, metodolojisi ve tekniği, biçimi ve sunumu ile sık kullanılan istatistiksel yöntemlerle, veri yönetimi ve analizleri hakkında genel bir bilgi sahibi olacaklardır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilimsel Yöntem ve Araştırmada Temel Kavramlar,Bilimsel Araştırma Türleri,Problemi Tanımlama,Varsayımlar, Sınırlılıklar öğrenci ne hakkında araştırma yapacağını ve ilk önce hangi veriler sahip olması gerektiğini manstksal yöntemler olan uslamlama ile başlar; tümegelim, tümevarim.,Varsayımlar, Sınırlılıklar
(ne hakkında araştırma yapılacak, sahip olunacak veriler , Aristo mantığı, önermeler; tümegelim, tümevarimı -uslamlama),Örneklem ve Evren I;Verilerin Toplanması-Güvenilirlik, Geçerlilik,anket, gözlem, mülakat teknikleri,Örneklem ve Evren II,Nicel Araştırma I,Nicel Araştırma II,Nitel Araştırma I,Nitel Araştırma II,Araştırma özet yazımı,Araştırma Özet yazımı,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenci, bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramları bilir ve uygularA, E
Bilimsel Araştırma kavram ve terimleriyle uygulama yapar.A, E
Veri toplama yöntemlerini ,problem saptamayı, hipotez kurmayı, Aristo mantığını kavrar ve uygulayabilir.A, E
Nitel ve nicel yöntemleri kullanır. A, E
Bir bilimsel yazının özetini kurallarına ve düzenine göre yazabilir.A, E
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilimsel Yöntem ve Araştırmada Temel KavramlarÖğrencilere hakemli dergilerde ve ulusal /uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri okuması önerilebilir.
2Bilimsel Araştırma Türleri
3Problemi Tanımlama,Varsayımlar, Sınırlılıklar öğrenci ne hakkında araştırma yapacağını ve ilk önce hangi veriler sahip olması gerektiğini manstksal yöntemler olan uslamlama ile başlar; tümegelim, tümevarim.Öğrencinin Aristo mantığına dair bilgi edinilmesi önerilir.
4Varsayımlar, Sınırlılıklar
(ne hakkında araştırma yapılacak, sahip olunacak veriler , Aristo mantığı, önermeler; tümegelim, tümevarimı -uslamlama)
Öğrenci Aristo mantığına dair bilgi edinebilir.
5Örneklem ve Evren I;Verilerin Toplanması-Güvenilirlik, Geçerlilik,anket, gözlem, mülakat teknikleri
7Örneklem ve Evren II
8Nicel Araştırma I
9Nicel Araştırma II
10Nitel Araştırma I
11Nitel Araştırma II
12Araştırma özet yazımı
13Araştırma Özet yazımı
14Genel Değerlendirme
Kaynak
1- Bilimsel Arş ve Yazma Teknikleri, Suat Cereci,Alfa Yay. 2- Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Rauf Arıkan, Nobel Yay. Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications. Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2008). The Craft of Research. University of Chicago Press. Kumar, R. (2014). Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners. Sage Publications. Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. Sage Publications. Wrench, J. S., Thomas-Maddox, C., & Richmond, V. P. (2017). Quantitative Research Methods for Communication. Oxford University Press. Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). Research Methods in Education. Routledge. Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). Research Methods for Business Students. Pearson. Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2017). The SAGE Handbook of Qualitative Research. Sage Publications. Bordens, K. S., & Abbott, B. B. (2019). Research Design and Methods: A Process Approach. McGraw-Hill Education. Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2015). Research Methods in Psychology. McGraw-Hill Education.
Bilimsel Araştırma Yöntemi, Niyazi Karasar, Nobel Yay.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır.
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
13
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanır.
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.
17
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 16:57Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2022 - 16:59