Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
REKLAM ÇÖZÜMLEMESİ HR4252520Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Asena TEMELLİ COŞGUN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Asena TEMELLİ COŞGUN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı reklamın görseli ve amaçlanan hedefi ne şekilde aktardığının farkındalığını oluşturmaktır. Görselde sunulan anlam mantığının tüketiciye sunum ve hitap basamaklarının, sunum ve ikna stratejilerinin keşfine çağrı dersidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin içeriği, akış anlatım yöntemleri
dersin önemi,
dersin kapsamı
dersten beklentiler
ders sorumlusunun beklentileri, sınav yöntemlerinin tanıtılması,Reklamcılığın kısa tarihçesi; gelişim ve çıkış noktası,Türkiye de reklam sektörü; anlam yaratımında temel alanlar; ideolojik temeller; kapitalizm vs sosyalizm; temel reklamcılık kavramları,Reklâmın etkileri,Reklâm ne anlatır? Nasıl anlatır?,Reklâmda anlamın oluşturulması; Göstergebilim ve İdeoloji,Rekâlm dili; özellikler; seslendirme, tonlama, dil kullanımı; mecazi dil; dilsiz reklâm reklam çözümleme teori 1,Rekâlm dili; özellikler; seslendirme, tonlama, dil kullanımı; mecazi dil; dilsiz reklâm
reklam çözümleme teori 1,Reklâm çözümleme methot1 çözümleme örnekleri ,Reklam çözümleme örnekleri,Reklam çözümleme örnekleri,Görsel hikâyeleme; dramatik reklam serileri ve oluşturulmak istenen anlam bütünü,Reklâm çözümleme örnekleri,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1-Öğrenci izlediği bir reklâm örneğinde hedeflenen hedef kitleyi ve ürünün ortaya çıkarılmak istenen özelliğini keşfeder. 10, 13, 14, 16, 19, 20, 37, 5, 9A
2-Reklamda kullanılan aktör, mekan, diğer aksesuvarların reklâma ve hedef kitleye etkisini fark eder.
4-Reklamın görselinin ve amaçlanan hedefinin ne şekilde aktarıldığının farkına varır.
4-Görselde sunulan anlam mantığının tüketiciye sunum ve hitap basamaklarının, sunum ve ikna stratejilerini çözer.
3. Kullanılan erkek, kadın rol modellerinin kamera açılarının önemini ve reklamın gerçek anlamını kavrayabilir ve açıklayar.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin içeriği, akış anlatım yöntemleri
dersin önemi,
dersin kapsamı
dersten beklentiler
ders sorumlusunun beklentileri, sınav yöntemlerinin tanıtılması
Reklam nedir, reklamın hayatımızdaki yeri ve önemine ait ön araştırma
2Reklamcılığın kısa tarihçesi; gelişim ve çıkış noktasıKitap İletişim olarak Reklamcılık giriş bölümü okunmalı
3Türkiye de reklam sektörü; anlam yaratımında temel alanlar; ideolojik temeller; kapitalizm vs sosyalizm; temel reklamcılık kavramları
4Reklâmın etkileri
5Reklâm ne anlatır? Nasıl anlatır?
6Reklâmda anlamın oluşturulması; Göstergebilim ve İdeoloji
7Rekâlm dili; özellikler; seslendirme, tonlama, dil kullanımı; mecazi dil; dilsiz reklâm reklam çözümleme teori 1
8Rekâlm dili; özellikler; seslendirme, tonlama, dil kullanımı; mecazi dil; dilsiz reklâm
reklam çözümleme teori 1
9Reklâm çözümleme methot1 çözümleme örnekleri Öğrenci reklam örnekleri araştırır sınıfta çözülmek üzere arkadaşlarına sunar
10Reklam çözümleme örnekleriÖğrenci derse ilginç reklam örnekleri getirebilir.
11Reklam çözümleme örnekleri
12Görsel hikâyeleme; dramatik reklam serileri ve oluşturulmak istenen anlam bütünü
13Reklâm çözümleme örnekleri
14Genel Değerlendirme
Kaynak
Dyer, Gillian, İletişim Olarak Reklâmcılık, çev M.N.Taşkıran
Reklam Çözümlemesi merkezli makaleler Reklam çözümleme yöntemlerini içeren kitaplar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
X
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
X
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır.
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
11
Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
13
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanır.
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.
17
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati21428
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer31030
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13030
Genel Sınav ve Hazırlığı15050
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)138
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(138/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
REKLAM ÇÖZÜMLEMESİ HR4252520Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Asena TEMELLİ COŞGUN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Asena TEMELLİ COŞGUN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı reklamın görseli ve amaçlanan hedefi ne şekilde aktardığının farkındalığını oluşturmaktır. Görselde sunulan anlam mantığının tüketiciye sunum ve hitap basamaklarının, sunum ve ikna stratejilerinin keşfine çağrı dersidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin içeriği, akış anlatım yöntemleri
dersin önemi,
dersin kapsamı
dersten beklentiler
ders sorumlusunun beklentileri, sınav yöntemlerinin tanıtılması,Reklamcılığın kısa tarihçesi; gelişim ve çıkış noktası,Türkiye de reklam sektörü; anlam yaratımında temel alanlar; ideolojik temeller; kapitalizm vs sosyalizm; temel reklamcılık kavramları,Reklâmın etkileri,Reklâm ne anlatır? Nasıl anlatır?,Reklâmda anlamın oluşturulması; Göstergebilim ve İdeoloji,Rekâlm dili; özellikler; seslendirme, tonlama, dil kullanımı; mecazi dil; dilsiz reklâm reklam çözümleme teori 1,Rekâlm dili; özellikler; seslendirme, tonlama, dil kullanımı; mecazi dil; dilsiz reklâm
reklam çözümleme teori 1,Reklâm çözümleme methot1 çözümleme örnekleri ,Reklam çözümleme örnekleri,Reklam çözümleme örnekleri,Görsel hikâyeleme; dramatik reklam serileri ve oluşturulmak istenen anlam bütünü,Reklâm çözümleme örnekleri,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1-Öğrenci izlediği bir reklâm örneğinde hedeflenen hedef kitleyi ve ürünün ortaya çıkarılmak istenen özelliğini keşfeder. 10, 13, 14, 16, 19, 20, 37, 5, 9A
2-Reklamda kullanılan aktör, mekan, diğer aksesuvarların reklâma ve hedef kitleye etkisini fark eder.
4-Reklamın görselinin ve amaçlanan hedefinin ne şekilde aktarıldığının farkına varır.
4-Görselde sunulan anlam mantığının tüketiciye sunum ve hitap basamaklarının, sunum ve ikna stratejilerini çözer.
3. Kullanılan erkek, kadın rol modellerinin kamera açılarının önemini ve reklamın gerçek anlamını kavrayabilir ve açıklayar.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin içeriği, akış anlatım yöntemleri
dersin önemi,
dersin kapsamı
dersten beklentiler
ders sorumlusunun beklentileri, sınav yöntemlerinin tanıtılması
Reklam nedir, reklamın hayatımızdaki yeri ve önemine ait ön araştırma
2Reklamcılığın kısa tarihçesi; gelişim ve çıkış noktasıKitap İletişim olarak Reklamcılık giriş bölümü okunmalı
3Türkiye de reklam sektörü; anlam yaratımında temel alanlar; ideolojik temeller; kapitalizm vs sosyalizm; temel reklamcılık kavramları
4Reklâmın etkileri
5Reklâm ne anlatır? Nasıl anlatır?
6Reklâmda anlamın oluşturulması; Göstergebilim ve İdeoloji
7Rekâlm dili; özellikler; seslendirme, tonlama, dil kullanımı; mecazi dil; dilsiz reklâm reklam çözümleme teori 1
8Rekâlm dili; özellikler; seslendirme, tonlama, dil kullanımı; mecazi dil; dilsiz reklâm
reklam çözümleme teori 1
9Reklâm çözümleme methot1 çözümleme örnekleri Öğrenci reklam örnekleri araştırır sınıfta çözülmek üzere arkadaşlarına sunar
10Reklam çözümleme örnekleriÖğrenci derse ilginç reklam örnekleri getirebilir.
11Reklam çözümleme örnekleri
12Görsel hikâyeleme; dramatik reklam serileri ve oluşturulmak istenen anlam bütünü
13Reklâm çözümleme örnekleri
14Genel Değerlendirme
Kaynak
Dyer, Gillian, İletişim Olarak Reklâmcılık, çev M.N.Taşkıran
Reklam Çözümlemesi merkezli makaleler Reklam çözümleme yöntemlerini içeren kitaplar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
X
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
X
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır.
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
11
Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
13
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanır.
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.
17
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 16:57Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2022 - 16:59