Ana içeriğe atla

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

1

Araştırma alanları 

Temel Eczacılık alanından biri olan Mikrobiyoloji, mikroorganizmaları inceleyen bir bilim dalıdır. Mikrobiyoloji, Eczacılık Fakültesi’nde farmasötik kimya, farmakognozi ve farmasötik teknoloji gibi ana bilim dallarıyla yakından ilişkili olan mutidisipliner bir çalışma alanıdır. Mikrobiyoloji teorik ve uygulama dersleri, ikinci sınıfta okutulmaktadır. 

İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı’nın araştırma alanları; 

1.Yeni sentezlenmiş maddelerin ve bitki ekstrelerinin antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi, 

2.Farmasötik teknoloji formülasyonlarının antimikrobiyal aktivitelerinin tayin edilmesi, 

3.Farmasötik preparatlardaki kontaminasyon varlığının araştırılması çalışmalarını kapsamaktadır.

Öğretim Kadrosu

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül HOŞ (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İSTANBULLU TOSUN

Araş. Gör. Sevde Nur BİLTEKİN KALELİ

Araş. Gör. Ayşe İNCİ

Araş. Gör. Ayşe ÇALIŞ

Tek. Elif ÖZKOCA