Geri
AKADEMİK
Banner

Temel eczacılık alanından biri olan klinik eczacılık, Hastalıkların önlenmesi ve sağlığın korunmasını sağlayan, medikal tedaviyi optimize eden, hasta bakımı sağlayan eczacılık disiplinidir. Hasta odaklı ve akılcı ilaç kullanımını sağlamak, farmakoekonomik olarak tedavileri düzenlemek yine klinik eczacıların görevleri arasındadır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Ana Bilim Dalı araştırma alanları;

1. Hasta eğitimi, ilaç ve tedavi izlemi, rasyonel ilaç kullanımı, farmakoekonomi, farmasötik bakım, akut ve kronik hastalıkların tedavisinde klinik eczacının rolü,

2. Halk sağlığında eczacının rolü,

3. Onkoloji eczacılığı,

4. Hastane eczacıılığı,

5. İlaç yan etkileri, ilaç etkileşimleri, etkinlik karşılaştırmaları anabilim dalının başlıca araştırma alanlarını oluşturmaktadır.

Öğretim Kadrosu

Dr. Öğr. Üyesi Rashida MUHAMMAD UMAR (Anabilim Dalı Başkanı)                

Dr. Öğr. Üyesi Neda TANER                                        

Araş. Gör. Betül ŞİRİN

Bilgi Talep Formu