Ana içeriğe atla
Dekanın Mesajı-Eczacılık

İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, bu yıl kuruluşunun 12. yılını tamamlıyor. 8. Mezunlarımızı verdiğimiz bu yıl Fakültemiz öğrencilerimize hak ettikleri üst düzey eğitimi sunmak ve öğrencilerimizden gelen pozitif geribildirimleri her yıl daha ileri seviyelere taşımak konusunda iddialıdır. Lisans programımızın amacı; mesleki etik değerlere sahip, gelişime açık, yaşam boyu öğrenme alışkanlığı edinmiş, toplum sağlığını ön planda tutan, eğitim için gereken kuvvetli akademik temellere sahip ve ülke kalkınmasına katkı yapan nitelikli eczacılar yetiştirmektir. Bir eğitim ve araştırma kurumu olarak Türkiye’deki gelişime açık, öncü konumundaki Fakültemiz, Üniversitemizin sağladığı imkanlarla istikrarlı yükselişini sürdürmektedir. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde %100 İngilizce bölümünü de açmış olduğumuz fakültemiz donanımlı dinamik öğretim üyesi kadrosu ile araştırma projeleri gerçekleştirerek, yayınlar yaparak, danışmanlık hizmetleri vererek bilime ve endüstriye ciddi katkı yapmaktadır. Fakültemizde öğrencilerimizi meslek hayatına hazırlama konusunda sunduğumuz “Kariyer Günleri”, “Farmatalks”, “Ulusal Eczacılık Kongreleri”, “Ulusal Çevre, Beslenme ve Mikrobiyota Sempozyumu”, “Eczacılık Günü” kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin yanı sıra sosyokültürel gelişimleri konusunda vizyon sahibi olmaları için düzenlediğimiz kültürel geziler de bulunmaktadır. Dürüstlük, çalışkanlık, çevre ve topluma karşı görev ve sorumluluklarla örnek bireyler yetiştirmeyi hedefleyen, standartları yüksek mezunlarımızın kamuda, endüstride ve akademik ortamda başarı ile sürdürdükleri çalışmaların yanı sıra özel sektör tarafından da çok tercih edilir hale gelmeleri bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Öte yandan “daha iyisi yapılamaz mı?” sorusunu kendimize sormaktan da hiç vazgeçmiyoruz.

Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel bakımdan gelişmelerini sağlamak amacıyla eğitimleri sırasında Rektörlüğümüzün kurduğu seçmeli dersler havuzundan çeşitli kültür dersleri okutulmakta, kişisel becerilerin geliştirilmesi için çaba sarfedilmekte, çeşitli sosyal etkinlikler, sportif faaliyetler ve toplantılar düzenlenmektedir. Öğrencilerimizin de sosyal etkinlikler konusundaki katılımcı yaklaşımlarının yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldıklarını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Öğrencilerimiz için düzenlediğimiz geziler içinde ilaç fabrikaları, botanik gezileri, sportif faaliyetlerin de bulunduğu piknik gezileri yer almaktadır. Üniversitemizin de içinde bulunduğu Erasmus+ gibi uluslararası öğrenci değişim programları ile öğrencilerimizin değişik kültürlerle tanışması desteklenmektedir. Ayrıca üniversitemizde başarılı gençlerimizin yararlanabileceği kurum içi çift anadalyandal ve yatay geçiş programlarımızda mevcuttur. Fakültemiz Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından, 2021 Aralık ayında bir ara değerlendirme yapılması koşuluyla 25.01.2019-25.01.2025 tarihleri arasında 'Tam Akreditasyon' statüsünü kazanmıştır. Aynı hızla hep birlikte hedeflediğimiz misyon ve vizyona ulaşmak için çalışmaya devam etmekteyiz.

 

Sevgi ve Saygılarımla,

Prof. Dr. Gülden Z. OMURTAG

Dekan

Ekleme Tarihi: 04/04/2022 - 11:12Son Güncelleme Tarihi: 09/05/2022 - 03:05