Geri
AKADEMİK

1-

Patent No: 2015/10892 (Uluslararası Patent)

Patent Adı: Tedavi Amaçlı Benzokain içeren Mikroemülsiyon Bazlı Hidrojel Formülasyonları ve Üretim Yöntemi”

Doç. Dr. Neslihan Üstündağ OKUR

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Davut ARPA

Araş. Gör. Emre Şefik ÇAĞLAR

 

2-

Patent No: 2018/05902

Patent Adı: Kanser Tedavisinde Kullanılabilecek Yüksek Aktiviteye ve Seçici Etkiye Sahip Terpenik Kumarin Bileşikler

Prof. Dr. Fatma TOSUN

Prof. Dr. Mahmud Miski

 

3-

Patent No: 2018/13009

Patent Adı: Terpenik Kumarin Türevi Moleküllerin Viral Hastalıkların Tedavisinde Kullanımı

Prof. Dr. Fatma TOSUN

Prof. Dr. Mahmud Miski

Bilgi Talep Formu