Ana içeriğe atla

b

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Eczacılık anabilim dallarından biri olan Farmasötik Botanik Anabilim Dalı tıbbi bitkileri, tıbbi bitkilerden elde edilen drogları ve bu drogların ekilerini inceleyen bilim dalıdır. Farmasötik Botanik farmkognozi, botanik, anatomi, fizyoloji, ekoloji, biyokimya, farmakoloji, etnomedisin gibi bilim alanlarıyla yakından ilişkili olan mutidisipliner bir çalışma alanıdır. Farmasötik Botanik kürsüsü Eczacılık öğrencilerine bir dönem Farmasötik Botanik dersi vermektedir.  İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı’nın araştırma alanları;  Tıbbi bitkilerin adlandırılması, sınıflandırılması, tanımlanması.  Bitkinin biyolojik aktivitelerinin tespit edilmesi.  Etnobotanik çalışmalar aracılığıyla bitkilerin halk tarafından tıbbi kullanımlarının kayıt altına alınması ve etnobotanik kullanımı olan bitkilerin bilimsel yöntemler kullanılarak etkinliklerinin tespit edilmesi.  Tıbbi ve zehirli bitkilerin sistematik, morfolojik, anatomik, moleküler ve kimyasal açılardan incelenmesi.  

Öğretim Kadrosu  

Prof. Dr. Ahmet Ulvi ZEYBEK (Anabilim Dalı Başkanı)  

Arş. Gör. Fatma SARI   

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

Ekleme Tarihi: 23/01/2023 - 14:28Son Güncelleme Tarihi: 25/01/2024 - 17:00