Ana içeriğe atla

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Araştırma alanları

Farmasötik Teknoloji, doğal, yarı sentetik ve sentetik kaynaklı etkin maddelerin farmasötik ilaç şekillerinin geliştirilmesi, test edilmesi ve ilacın kullanımını ilgilendiren tüm teknolojileri kapsayan bir eczacılık disiplinidir. Bölümümüzde klasik majistral reçete hazırlayabilmek için gerekli malzeme ve gereçler yanında son teknolojilere sahip cihazları içeren eğitim ve araştırma laboratuvarları mevcuttur. Farmasötik Teknoloji Anabilim  Dalı Eczacılık öğrencilerine dört dönem boyunca Farmasötik Teknoloji dersini vermektedir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı’nın araştırma alanları;

 • Formülasyon Tasarımı ve Karakterizasyonu
 • Farmasötik İlaç Şekillerinin İşlemleri, Yapıları, Karakteristikleri, Fizikokimyasal ve Biyofarmasötik özellikleri
 • Katı (Tablet, Kapsül, Pellet), Yarı Katı (Merhem, Emülsiyon, Jel, Krem) ve Sıvı Dozaj Şekillerinin Formülasyonu
 • Nanoteknoloji, Nano/Mikro Boyutlu İlaç Taşıyıcı Sistemler (Nanopartiküller, Mikroemülsiyonlar, Mikroküreler, Lipozomlar, Nanoküreler, Nanokapsüller, Katı Lipid Nanopartiküller, Miseller, Kendiliğinden Emülsifiye Olabilen İlaç Taşıyıcı Sistemler), In Vitro-In Vivo İncelenmesi
 • Gen Taşıyıcı Sistemler ve Aşı Teknolojisi
 • Peptid/Protein İçeren Hedeflendirilmiş İlaç Taşıyıcı Sistemler, In Vitro-In Vivo İncelenmesi
 • Oral, Dermal, Oküler, Transdermal, Topikal, Parenteral, Mucosal İlaç Şekilleri
 • Kontrollü Salım Sistemleri, In Vitro- In Vivo İncelenmesi
 • Stabilite Çalışmaları
 • Biyofarmasötik ve Farmakokinetik
 • Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik
 • İlaç Endüstrisi ve Patent Çalışmaları
 • İlaç Mühendisliği

Öğretim Kadrosu

Prof. Dr. Fatma Jülide Akbuğa 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Davut ARPA (Anabilim Dalı Başkanı)

Araş. Gör. Melike Zeynep ÜNÜKÜR

Araş. Gör. Ayşe Pınar YAĞCILAR

Tek. Hafize Nur PEKER