Ana içeriğe atla
Analitik Kimya Anabilim Dalı

Eczacılık eğitiminin üzerine kurulduğu ana akslardan biri olan kimya, maddelerin yapıtaşları, bileşenleri, bu bileşenlerin birbirleri ile etkileşimlerini ve bunların miktarlarını ölçen bir temel bilimler koludur. Eczacılık fakültesi öğrencilerine, fakülteye geldikleri ilk dönemde Genel Kimya, 3. ve 4. dönemlerinde Analitik Kimya – I, Analitik Kimya – II, Analitik Kimya Uygulama – I ve Analitik Kimya Uygulama – II dersleri Analitik Kimya Anabilim Dalı tarafından okutulmaktadır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Ana Bilim Dalı’nın araştırma alanları;

1. Değerli metallerin katı faz ekstraksiyon yöntemleri ile zenginleştirilmesi

2. Adsorpsiyon izotermleri, adsorpsiyon şartlarının araştırılması ve analitik yöntemler geliştirilmesi temel araştırma alanlarındandır.

Öğretim Kadrosu

Prof. Dr. Ali Osman AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Can ERİM (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Sinem OMURTAG ÖZGEN

Uzm. Kim. Büşra ŞAHİN KURT

Tek. Ayşenur FİL