Ana içeriğe atla
k

Farmasötik Kimya

 Farmasötik Kimya, kısaca eczacılık kimyası anlamına gelir ve ilaç etkin maddesi moleküllerinin dizaynı, sentezi, biyolojik ortamdaki kimyasal yapı-farmakolojik etki ilişkilerinin incelenmesi, metabolizmaları ve vücuttan atılmalarına kadar geçen tüm safhaları inceleyen eczacılığın temel alanlarından birisidir. Doğal veya sentetik olarak elde edilen ve ilaç şekilleri içerisinde bulunan ilaç etkin maddelerinin analizlerinin yapılması, farmasötik kimyanın çalışma alanı içerisinde yer almaktadır.

Çalışma Alanları

  • İlaç etkin maddesi – enzim ilişkilerinin incelenmesi ve buna bağlı olarak kimyasal yapının dizaynı
  • Bilinen ilaç moleküllerinden hareketle yeni türevlerin geliştirilmesi
  • İlaç etkin madde moleküllerinin sentez prosedürlerinin geliştirilmesi
  • Kimyasal yapı- farmakolojik ve toksik etkiler arasındaki ilişkilerin incelenmesi
  • Kimyasal yapı – metabolizma ilişkilerinin araştırılması
  • İlaç etkin maddelerin kimyasal ve spektral yöntemleri kullanarak kalitatif ve kantitatif analizlerinin yapılması

Öğretim Kadrosu

Prof. Dr. Mine YARIM YÜKSEL (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Seda ÜNSALAN

Dr. Öğr. Üyesi Hacer KARATAŞ BRISTOW

Dr. Öğr. Üyesi Bilgesu Onur SUCU

Arş. Gör. Zeynep KOCAİZMİRLİ

Arş. Gör. Tarık Emre ÖZTÜRK

Arş. Gör. Muhammet KAÇMAZ

Arş. Gör. İsmet Berrak ALTUNÇUL

Tek. Semanur SARIKAYA

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Şeması

Farmasötik Kimya Laboratuvarı Envanter Listesi için tıklayınız. 

Ekleme Tarihi: 04/04/2022 - 14:26Son Güncelleme Tarihi: 31/05/2024 - 14:07