Ana içeriğe atla
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Farmasötik Kimya

 

Farmasötik Kimya, kısaca eczacılık kimyası anlamına gelir ve ilaç etkin maddesi moleküllerinin dizaynı, sentezi, biyolojik ortamdaki kimyasal yapı-farmakolojik etki ilişkilerinin incelenmesi, metabolizmaları ve vücuttan atılmalarına kadar geçen tüm safhaları inceleyen eczacılığın temel alanlarından birisidir. Doğal veya sentetik olarak elde edilen ve ilaç şekilleri içerisinde bulunan ilaç etkin maddelerinin analizlerinin yapılması, farmasötik kimyanın çalışma alanı içerisinde yer almaktadır.

 

Çalışma alanları

 

  • İlaç etkin maddesi – enzim ilişkilerinin incelenmesi ve buna bağlı olarak kimyasal yapının dizaynı
  • Bilinen ilaç moleküllerinden hareketle yeni türevlerin geliştirilmesi
  • İlaç etkin madde moleküllerinin sentez prosedürlerinin geliştirilmesi
  • Kimyasal yapı- farmakolojik ve toksik etkiler arasındaki ilişkilerin incelenmesi
  • Kimyasal yapı – metabolizma ilişkilerinin araştırılması
  • İlaç etkin maddelerin kimyasal ve spektral yöntemleri kullanarak kalitatif ve kantitatif                                                                                                                                                     analizlerinin yapılması

Öğretim Kadrosu

Prof. Dr. Şeref DEMİRAYAK (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Barkın BERK

Dr. Öğr. Üyesi Zafer Şahin

Dr. Öğr. Üyesi Hacer KARATAŞ BRISTOW

Araş. Gör. Büşra Işıl TOK

Araş. Gör. Erol AKGÜN

Araş. Gör. Sena Derya KESİK

Tek. Semanur SARIKAYA