Geri
AKADEMİK
Banner

Biyokimya, biyolojik sistemlerin organizasyon ve fonksiyonlarını moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır. Toksikoloji, farmakognozi, farmakoloji, analitik kimya, mikrobiyoloji gibi alanlarla yakından ilgili multidisipliner bir temel bilim çalışma alanıdır. Biyokimya anabilim dalı eczacılık öğrencilerine İkinci sınıf bahar döneminde biyokimya ve dördüncü sınıf bahar döneminde klinik biyokimya uygulamaları olmak üzere iki dönem ders vermektedir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı’nın araştırma alanları;

1. Bitki ekstrelerinde ve kan serumunda biyoaktivite çalışmaları (antioksidan, prooksidan aktiviteler gibi.)

2. Enzim saflaştırılması ve karakterizasyonu

3. Biyolojik numunelerin biyoaktif bileşen analizlerinde yeni biyoanalitik yöntemlerin geliştirilmesi

4. Doğal ve sentetik ilaç etken maddelerinin biyolojik numunelere olan etkilerinin biyokimyasal parametreler açısından incelenmesi

5. Tıbbi aromatik bitkilerin esansiyel uçucu bileşenlerinin kromotografik analizi ve bu bileşenlerin biyoafinite uygulamaları

6. İlaç etkileşimleri sonucu biyolojik sıvı ve dokularda enzim inhibisyonu

7. In vivo, in vitro ve ex vivo olarak biyokimyasal aktivite ölçümleri

8. Biyosensör geliştirilmesi ve uygulamaları

Öğretim Kadrosu

Dr. Öğr. Üyesi Ozan Emre EYUPOĞLU(Anabilim Dalı Başkanı)                                                               

Dr. Öğr. Üyesi Gözde ÜLFER

Bilgi Talep Formu