Geri
AKADEMİK
Banner

Farmakognozi Anabilim Dalı

Eczacılık müfredatının temel dallarından biri olan Farmakognozi, bitkiler ya da diğer doğal kaynaklardan elde edilen tıbbi ilaçları inceleyen bilim dalıdır. Farmkognozi botanik, biyokimya, farmakoloji, etnomedisin gibi bilim alanlarıyla yakından ilişkili olan mutidisipliner bir çalışma alanıdır. Farmakognozi departmanı Eczacılık öğrencilerine üç dönem boyunca Farmakognozi dersini ve bir dönem boyunca Fitoterapötikler dersini vermektedir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Ana Bilim Dalı’nın araştırma alanları;

  1. Aktivite yönlendirmeli fraksiyonlama ile antienflamatuvar ve antimikrobyal etkili bileşiklerin izole edilmesi
  2. Bitkilerden sekonder metabolitlerin özellikle terpenik ve fenolik bileşiklerin izolasyonu ve yapı aydınlatma çalışmlarını kapsamaktadır.

 

 

 

Prof. Dr. Fatma TOSUN (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba İDUĞ

Araş. Gör. Ayşe Esra KARADAĞ

Araş. Gör. Ayşegül ÇAŞKURLU

Araş. Gör. Şule Nur KARAVUŞ

Bilgi Talep Formu