Ana içeriğe atla
Gazetecilik
Kamusal alanda bilgi paylaşımının devam edebilmesi ve insanların olaylardan haberdar olabilmesi için gazetecilik mesleği önemli bir işleve sahiptir. Bu bağlamda haber akışının doğru ve adil bir şekilde gerçekleşebilmesi için gazeteci adaylarının, gazetecilik mesleğinin ihtiyaç duyduğu donanımlara uygun bir eğitim almaları gerekmektedir.

Gazetecilik, modern anlamda ortaya çıktığı 17. Yüzyılın başından bu yana ilkesel olarak toplum adına ve toplumun sahip olduğu kültürel birikimin savunusu için varlığını sürdürmüştür. Gazeteciliğin özünde, gazetecinin topluma karşı sorumlulukları ve gazetecinin toplumun kültürel birikimiyle olan uyumu yer almaktadır. Bölümde bir yandan gazeteciliğin temel ilkelerinin gözetilmesine önem verilecek bir yandan da mesleğin gerektirdiği teorik ve uygulamalı bilgi öğretilecektir.

Ekleme Tarihi: 07/04/2022 - 13:09Son Güncelleme Tarihi: 18/12/2023 - 10:29