Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

İstanbul Medipol Üniversitesi Gazetecilik Lisans Programı; öğrencilerine mesleki hayatlarında kullanacakları teorik ve uygulamalı bilgiyi öğretmeyi ve bir gazetecinin sahip olması gereken toplumsal ve kültürel duyarlılığın oluşmasına katkı sunarak, toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa sözel puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm zorunlu/seçmeli teorik ve uygulamalı dersleri başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
GZT1138160GAZETECİLİĞE GİRİŞTürkçe3-6
GZT1138080İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞTürkçe3-6
GZT1138090SİYASET BİLİMİNE GİRİŞTürkçe3-5
GZT1140430HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARITürkçe3-5
ATA1110800ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITürkçe2-2
İNG1111600İNGİLİZCE Iİngilizce3-4
TDL1110200TÜRK DİLİ ITürkçe2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
GZT1211627TEMEL FOTOĞRAFÇILIKTürkçe2+1-6
GZT1238120İLETİŞİM HUKUKUTürkçe3-5
GZT1238210SOSYOLOJİYE GİRİŞTürkçe3-5
GZT1238220MEDYA TARİHİTürkçe3-6
ATA1210000ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITürkçe2-2
İNG1211700İNGİLİZCE IIİngilizce3-4
TDL1220000TÜRK DİLİ IITürkçe2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.


İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Doç.Dr. Yusuf ÖZKIR

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders12345678910111213
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ0000055000000
ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK4454434355554
BASIN FOTOĞRAFÇILIĞI 2333443344434
BİLİŞİM UYGULAMALARI1344444452443
DERGİCİLİK 0040020000055
DİJİTAL YAYINCILIK UYGULAMALARI2530020050000
DİPLOMASİ VE STRATEJİ3333333333333
EDİTÖRLÜK5554353342555
EDİTÖRLÜK UYGULAMALARI0030000000345
EDİTÖRYAL FOTOĞRAFÇILIK5444455555555
EKONOMİYE GİRİŞ0002032000300
GAZETECİLİĞE GİRİŞ5435043131555
GAZETECİLİK ATÖLYESİ I5354444455443
GAZETECİLİK ATÖLYESİ II4545555533445
GAZETECİLİK PROJESİ5554444444344
GAZETECİLİK TÜRLERİ5333255351555
GAZETECİLİK UYGULAMALARI5044000035545
GAZETECİLİKTE MODERATÖRLÜK UYGULAMALARI5344433445554
GAZETECİLİKTE SAYFA TASARIMI0030200050040
GİRİŞİMCİLİK5555555555555
GÖRSEL KÜLTÜR 0004405124532
GÖRSEL KÜLTÜR TARİH VE HAFIZA0030025445333
GÖSTERGEBİLİM 0423053020000
HABER AJANSLARI 4545545544555
HABER YAZMA TEKNİKLERİ0002003420033
HALKLA İLİŞKİLER 2234535455544
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI1231232332213
İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ2113412524521
İLETİŞİM HUKUKU5324134133545
İLETİŞİM KURAMLARI5553354333554
İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ 2334445544444
İLETİŞİM VE SUNUM TEKNİKLERİ 0000000032040
İNOVASYON VE İLETİŞİM2224445454443
İNTERNET GAZETECİLİĞİ1353524553255
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ3344344434344
KAMUOYU ARAŞTIRMALARI 4342445544455
KİŞİLERARASI İLETİŞİM 3334434343333
KÖŞE YAZARLIĞI2213002420043
KURGU 3443355445434
KURGU I3443355445434
KURGU UYGULAMALARI I3443355445434
KURGU UYGULAMALARI II 2334224432434
KURUMSAL İLETİŞİM2233524445423
KÜLTÜR, İLETİŞİM VE TOPLUM0030025445333
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM0020024202220
KÜRESELLEŞME VE DEĞİŞEN GAZETECİLİK2230004002033
MASAÜSTÜ YAYINCILIK UYGULAMALARI 0040200040030
MEDYA ETİĞİ0330000000500
MEDYA OKURYAZARLIĞI4444232445444
MEDYA TARİHİ4331211511533
MEDYA VE ÇOCUK 1225535443343
MEDYA VE SİYASET4424355223552
MEDYA VE TOPLUMSAL HAREKETLER2230004002033
MEDYADA GÜNCEL SORUNLAR 2354243242345
MESLEKİ İNGİLİZCE I0000005550040
MESLEKİ İNGİLİZCE II0000005550040
MESLEKİ UYGULAMA 5555555555555
METİN YAZARLIĞI0033005400332
MOBİL HABERCİLİK VE YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ1000030050434
MUHABİRLİK UYGULAMALARI4354523243555
OSMANLICA I2241212513423
OSMANLICA II3225404411442
PSİKOLOJİ 2233333333333
REKLAMCILIĞIN TEMEL KAVRAMLARI 2354325224355
SİNEMA SANATI0000002000020
SİYASAL İLETİŞİM3243413244101
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ0012312101122
SOSYOLOJİYE GİRİŞ1102533404200
SPOR MEDYASI4423424342545
SPOR VE ŞİDDET 4535543543545
SUNUCULUK VE SPİKERLİK 5344433445554
TARTIŞMA VE RÖPORTAJ TEKNİKLERİ3445302230045
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK0000300040021
TERÖR VE GÜVENLİK3333333333333
TÜRK BASIN TARİHİ5342342243432
TÜRK SİYASAL HAYATI1300022000034
TÜRKİYE'DE MEDYANIN DÖNÜŞÜMÜ 1414324234221
TÜRKİYE'DE TOPLUM VE DİN1000030050434
TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASI 5534334343534
TV GAZETECİLİĞİ3450050050005
ULUSLARARASI MEDYA0520000000043
WEB TASARIMINA GİRİŞ 5445333444455
YENİ MEDYADA YAYINCILIK UYGULAMALARI4534545555445
YEREL GAZETECİLİK 4455555444545
İlişkili Ders Sayısı / 84/86200212242221206216268229261215254280265

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu