Ana içeriğe atla

SINAVLARDA ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

a) Öğrenciler, sınav haftasından önce mutlaka ilgili dersin sınav listesinde isminin olup olmadığını kontrol etmelidir.

b) Sınav başlangıcından 15 dakika sonra ya da sınav salonundan bir öğrenci çıktıktan sonra hiçbir öğrenci sınava alınmaz.

c) Öğrenciler, sınav başlamadan önce sınav takviminde belirtilen yer ve tarihte sınav salonunda hazır bulunmak zorundadırlar.

d) Öğrenciler, sınava sadece MEBİS’te ilan edilmiş sınav salonunda girebilirler. Dolayısıyla öğrenci, sınav listesinde adının olmadığı bir sınıfta sınava giremez. Öğrencinin ismi sınav listesinde yer almadığı durumlarda sınav yoklama tutanağının altına eklenemez.

e) Öğrenciler, sınav sırasında öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmalıdır.

f) Öğrenciler, sınav süresi boyunca, sınavda görevli öğretim elemanının sınavın düzenine dair talimat ve uyarılarına uymak ile yükümlüdürler; aksine bir davranış disiplin soruşturması çerçevesinde değerlendirilir.

g) Sınav gözetmeni, dilediği takdirde öğrencilerin sınav salonundaki yerlerini değiştirebilir. Bu duruma itiraz eden öğrenci hakkında “sınav düzenini bozmaktan” işlem yapılır.

h) Sınav kurallarına uymak öğrencinin temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan öğrencilerin sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu öğrencilerin kimlikleri, sınav düzenine aykırı davranışları sınav tutanağına açıkça yazılacak ve haklarında disiplin soruşturması başlatılacaktır.

ı) Sınav salonuna öğrenci kimliği ve kalem, silgi gibi sınavda kullanılacak gereçler ile öğretim elemanı tarafından kullanılmasına izin verilmiş kaynaklar getirilebilir. Salona, bu sıralananlar dışında herhangi bir eşyanın (cep telefonu, ders notları ve kitapları, vb.) getirilmesi durumunda bunlar öğrencilerin sınav sırasında ulaşamayacakları bir yere konulmalıdır. Sınav gözetmenleri cep telefonu, ders notları ders kitapları, diğer eşya ve malzemeleri sınav düzeni için gözetim altına alırlar. Sınav esnasında cep telefonu ve tablet PC gibi iletişim araçları ile meşgul olan öğrenciler hakkında kopya muamelesi yapılır.

i) Sınav esnasında hangi sebeple olursa olsun öğrencilerin birbirlerinden herhangi bir şey (kalem, silgi vb.) alıp vermeleri yasaktır.

j) Öğrenciler sınav evrakını teslim ederken, kimlik bilgilerinin ve imzalarının bu belgelerde yer aldığını kontrol etmelidir.

k) Sınav süresinin bitiminde sınav evrakı eksiksiz olarak sınav gözetmenlerine teslim edilmiş olmalıdır. Sınav evrakını (soru ve cevap kâğıdı) teslim etmeyen öğrenciler hakkında tutanak düzenlenir.

l) Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden öğrenci hangi sebeple olursa olsun sınav salonuna tekrar giremez. Bu kurala aykırı davranan öğrenciler hakkında tutanak düzenlenir.

m) Çoktan seçmeli test şeklinde yapılan sınavlarda öğrenciler tüm cevap kâğıtlarının teslim edildiği doğrulandıktan sonra salonu terk edebilir. 

n) Çoktan seçmeli sınavlarda (TEST) optik form mutlaka kurşun kalem ile doldurulmalıdır. Tükenmez kalem vb. kesinlikle kullanılmamalıdır.

o) Çoktan seçmeli sınavlarda (TEST) soru kitapçığında ve optik formda yer alan; adı soyadı, öğrenci no, ders adı, kitapçık türü/kodu, öğrenci imzası gibi kısımlar eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Soru kitapçığı ve optik formdaki alanların eksiksiz doldurulması öğrencinin sorumluluğundadır. Bu bilgilerin eksik ya da hatalı doldurulması durumunda öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

ö) Çoktan seçmeli (TEST) sınavlarda cevapların mutlaka cevap kağıdına işaretlenmesi gerekmektedir. Cevap kağıdına işaretlenmeyen cevaplar geçerli sayılmayacaktır. Cevap anahtarında işaretlenecek cevap sayısı, soru kitapçığında yer alan soru sayısından fazla olamaz.

SINAVA GİREMEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

a) Ara Sınav programında yer alan sınavlarında çakışma olan öğrencilerimizin bu durumlarını dilekçeyle Fakülte Sekreterliğine bildirmeleri halinde kendilerine mazeret sınavına girme hakkı verilecektir. Dilekçe veren ve mazereti kabul edilen öğrencilerimizin Mazeret Sınav tarihleri Fakülte Sekreterliğince Fakülte Web sayfasından duyurulacaktır.

Ara Sınav tarihlerinde sağlık mazeretiyle sınava katılamayan öğrencilerimizin bu durumlarını dilekçe ve sağlık raporlarıyla Fakülte Sekreterliğine bildirmeleri ve mazeretlerinin Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi halinde kendilerine mazeret sınavına girme hakkı verilecektir. Dilekçe veren öğrenciler sağlık raporunda yer alan tarihler içerisindeki tüm sınavlar için mazeret sınavlarına girmek zorundadır.

Diğer mazeretler için öğrencinin durumunu beyan eden dilekçesinin yanında mutlaka kanıt niteliği taşıyan bir belge getirmesi gerekmektedir.

Mazeret sınavı için başvurular ilgili dersin ara sınav tarihi itibariyle beş iş günü içerisinde Fakülte Sekreterliğine güncel mazeret sınavı duyurularında yer alan şekliyle yapılması gerekmektedir. Duyuruların takip edilmesi öğrencinin sorumluluğundadır.

b) Genel Sınavları çeşitli sebeplerle çakışan öğrenciler, final sınavları öncesindeki hafta mesai bitimine kadar Fakülte Sekreterliğine dilekçe ile başvurdukları takdirde sınav çakışmalarından kaynaklanan herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirler alınacaktır.

Dilekçe vermeyen ve çakışma harici mazereti bulunan öğrenciler, bütünleme sınavına girebilir.

c) Bütünleme sınavlarında ders çakışması durumlarında sınav başlamadan önce öğrencinin mutlaka sınav gözetmenine bu durumu bildirmesi gerekmektedir.

d) Sınavlarla ilgili tüm süreçler Fakülte Web sayfasında duyurulmakta olup sınav gün ve saat bilgilerinin güncel hali MEBİS sisteminde yer almaktadır. Öğrencilerin duyuruları takip etmesi ve MEBİS sistemlerini kontrol etmesi gerekmektedir.

 

Ekleme Tarihi: 06/04/2022 - 14:27Son Güncelleme Tarihi: 02/01/2024 - 17:05