Ana içeriğe atla

Sınavlarda Öğrencilerin Uyması Gereken Kurallar

a) Öğrenciler, sınav başlamadan önce sınav salonunda hazır bulunmak zorundadırlar. Sınav başladıktan sonra sınav salonuna giriş yapan öğrencilerin sınava kabulü öğretim elemanının takdirindedir.

b) Öğrenciler, sınava sadece MEBİS’te ilan edilmiş sınav salonunda girebilirler. Dolayısıyla öğrenci, sınav listesinde adının olmadığı bir sınıfta sınava girmemeli, sınav yoklama tutanağının altına isimlerini ekleyerek sınava girmemelidir.

c) Öğrenciler, sınav süresi boyunca, sınavda görevli öğretim elemanının sınavın düzenine dair talimat ve uyarılarına uymak ile yükümlüdürler; aksine bir davranış disiplin soruşturması çerçevesinde değerlendirilir.

d) Sınav gözetmeni, dilediği takdirde öğrencilerin sınav salonundaki yerlerini değiştirme hakkına sahiptir. Bu duruma itiraz eden öğrenci hakkında “sınav düzenini bozmaktan” işlem yapılır.

e) Sınav kurallarına uymak öğrencinin temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan öğrencilerin sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu öğrencilerin kimlikleri, sınav düzenine aykırı davranışları sınav tutanağına açıkça yazılacak ve haklarında disiplin soruşturması başlatılacaktır.

f) Sınav salonuna öğrenci kimliği ve kalem, silgi gibi sınavda kullanılacak gereçler ile öğretim elemanı tarafından kullanılmasına izin verilmiş kaynaklar getirilebilir. Salona, bu sıralananlar dışında herhangi bir eşyanın (cep telefonu, ders notları ve kitapları, vb.) getirilmesi durumunda bunlar öğrencilerin sınav sırasında ulaşamayacakları bir yere konulmalıdır. Sınav gözetmenleri cep telefonu, ders notları ders kitapları, diğer eşya ve malzemeleri sınav düzeni için gözetim altına alırlar. Sınav esnasında cep telefonu ve tablet PC gibi iletişim araçları ile meşgul olan öğrenciler hakkında kopya muamelesi yapılır.

g) Sınav esnasında hangi sebeple olursa olsun öğrencilerin birbirlerinden herhangi bir şey alıp vermeleri yasaktır.

h) Öğrenciler sınav evrakını teslim ederken, kimlik bilgilerinin ve imzalarının bu belgelerde yer aldığını kontrol etmelidir.

i) Sınav süresinin bitiminde sınav evrakı eksiksiz olarak sınav gözetmenlerine teslim edilmiş olmalıdır. Sınav evrakını (soru ve cevap kâğıdı) teslim etmeyen öğrenciler hakkında tutanak düzenlenir.

j) Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden öğrenci hangi sebeple olursa olsun sınav salonuna tekrar giremez. Bu kurala aykırı davranan öğrenciler hakkında tutanak düzenlenir.

k) Çoktan seçmeli test şeklinde yapılan sınavlarda öğrenciler tüm cevap kâğıtlarının teslim edildiği doğrulandıktan sonra salonu terk edebilir. 

l) Sınav başlangıcından 15 dakika sonra ya da sınav salonundan bir öğrenci çıktıktan sonra bir öğrenci sınava alınmaz.

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! 

ÇAKIŞAN SINAVLAR

Ara Sınav programında yer alan sınavlarında çakışma olan öğrencilerimizin bu durumlarını dilekçeyle Fakülte Sekreterliğine bildirmeleri halinde kendilerine mazeret sınavına girme hakkı verilecektir. Dilekçe veren ve mazereti kabul edilen öğrencilerimizin Mazeret Sınav tarihleri Fakülte Sekreterliğince Fakülte Web sayfasından duyurulacaktır.

Sınavları çeşitli sebeplerle  çakışan öğrenciler, final sınavları öncesindeki hafta mesai bitimine kadar Fakülte Sekreterliğine dilekçe ile başvurdukları  takdirde sınav çakışmalarından kaynaklanan herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

Öğrencilerin dilekçelerinde belirttikleri çakışan sınavları dikkate alınarak sınav salonlarına sınav kağıtları getirilecektir. Salonlar arası öğrenci transferi yapılmayacaktır.

Dilekçe vermeyen öğrenciler, bütünleme sınavına girebilir.

Bütünleme sınavlarında ders çakısması durumlarında sınav başlamadan önce öğrencinin mutlaka sınav gözetmenine bu durumu bildirmesi gerekmektedir.