Geri
AKADEMİK
Banner
İnsanlık ve medeniyet, geriye doğru izlenebilen en eski zamanlardan bugüne maddi ve manevi gelişimini; esasen erişmiş olduğu iletişim biçimlerinin düzeyine ve özellikle görsel sanatlarda kazanmış olduğu anlatım gücüne borçludur.

Bilim, sanat ve teknolojik gelişimlerin ayrılmaz bir parçası ve temsili olan Medya ve Görsel Sanatlar, toplumsal alanın siyasal, ekonomik, sosyal ve psikolojik tüm düzlemleriyle katalitik dönüşümünde son derece etkili araçlar olarak sosyal bilimlerin tüm dallarıyla doğrudan etkileşim halinde olan çok yönlü interdisipliner bir anabilim dalıdır.

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımlarıyla bilimsel, sanatsal ve teknolojik temelde sürekli etkileşim halinde olan Medya ve Yeni Medya bileşenleri, disiplinize edilmiş önde gelen bilim, sanat ve meslek dalları olarak günümüzde Yasama, Yürütme ve Yargı erklerinin yanında toplumsalın temsili ve dönüşümünde etkili olan dördüncü bir erk alanı olarak kabul edilmektedir.

Demokratik toplumların doğrudan göstereni olan Medya ve Görsel Sanatlar, çok geniş bir yelpazede işlevlenmektedir. Latince "Vox Populi Vox Dei: Halkın Sesi, Tanrının Sesidir" özdeyişinin de işaret ettiği üzere Medya, Good Governance (Etkili Yönetişim) olgusuyla birlikte gelen şeffaflık, açıklık, saydamlık, paydaşlık, paylaşım, katılım, uyum, dayanışma, eşgüdüm, sorumluluk, hesap verebilirlik, denetlenebilirlik, ortak akıl, yerindelik, verimlilik, etkililik, sürdürülebilirlik, eşitlik, iş birliği, çözümlemecilik, uzlaşım, demokrasi, özgürlük, etkileşim ve karşılıklı temsil kavramlarının birinci elden taşıyıcısı olarak birey, toplum ve devlet arasındaki siyasal, sosyal, ekonomik ve idari ilişkileri "estetize" ederek araştıran, temsil eden, yansıtan ve tüm kesimlere uzlaşmacı çeşitli yaratıcı analitik önermelerde bulunan temel niteliğiyle çağdaş toplumlar ve devletler açısından vazgeçilmez işlevler üstlenmektedir.

Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü ve alt disiplinleri, telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri paralelinde sürekli genişleyen ve etkisini artıran oldukça geniş iş olanakları sunmaktadır.

İletişim Bilgileri

Kavacık Yerleşkesi

Adres : Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı, 34810 Beykoz / İstanbul
HARİTADA GÖSTER
Telefon : 0216 681 51 00 
Faks : Rektörlük 0212 531 75 55
Muhasebe 0212 521 28 52
Fakülteler 0212 521 23 77
Bilgi Talep Formu