Ana içeriğe atla

Radyo Televizyon ve Sinema

Radyo Televizyon ve Sinema

İletişim, yaşamın ta kendisidir; Gülümsemedir, hoşgörüdür, empatidir. İnsanın kendisi ve çevresiyle uyumu, toplumsal ve kültürel bağlamdaki yapıcı iş birliğidir. Toplumla iletişim ağını sağlayan kitle iletişim araçları olan medya, gerek görsel işitsel, basılı araçlar, gerekse sosyal medyası ile günlük hayatımızı yönlendiren başlıca fenomenlerdir.


21. yüzyılın hız çağında tam bir küresel köy biçimine bürünmüş olan dünyada radyo, sinema, televizyon gibi yaşamımızın bir parçası haline gelen görsel işitsel kitle iletişim araçları da her gün yenilenen teknolojileriyle karşımıza çıkmakta, internet başta olmak üzere web2'ler, akıllı telefonlar, tabletler ve benzeri teknolojik ürünler ve medya uygulamalarıyla birlikte bütünleşik bir medya mecrası oluşturmaktalar. Özellikle görsellik etki değeri yüksek olan televizyon ve sinemanın bireysel ve toplumsal boyutta etkilerini anlamak, gerçekliğin kurgulanmasını irdelemek ve çözümler sunmak için iletişim ve medyaya dair güncel ve tarihsel detaylarının araştırılması ve öğrenilmesi kaçınılmaz bir durum arz etmektedir.

Son yıllarda neredeyse anlık ilerlemeler kaydeden 21. Yüzyıl teknolojisi, her alanda kendini hissettirmekle birlikte, gibi en çok görsel işitsel alanda etkin olduğu bir gerçektir. Gelişen teknolojiye koşut olarak hızla değişen radyo, sinema ve televizyon tekniği, çekim, kurgu ve montaj araçları, kayıt, mekân, vb uygulama özellikleri ve uygulama becerilerinin küresel bağlamda öğrenilip uygulandığı üst düzey öğrenim mekânlarının sağlanmasını gerektirmektedir.

Bu düzeyde eğitim vermek üzere hazırlanmış, ileri düzey teknolojik donanımları barındıran radyo ve televizyon öğrenci uygulama stüdyolarıyla, ses kayıt stüdyosu, Green Box, Fotoğraf stüdyosu,  kurgu montaj ve Mac laboratuvarları ile zengin teknik donanımlı bir  Medya Merkezine sahip Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü  2017-2018 akademik yılında eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır.

Uygulama ağırlıklı bir bölüm olan Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü dünün iletişim ve medya dünyasını bilen, öngörü sahibi, mesleki ve sosyal etik değerlere haiz, vicdanlı, gerçeği araştıran ve soran, toplumsal rol modelinin ve sorumluluklarının bilincinde, öğrendiği mesleki teorileri kolayca uygulamaya geçirebilen, doğru bilgiyi sürekli elde etmeyi hedefleyen, teknolojiye ve gelişimine hâkim, evrensel değerleri özümsemiş, sektörlerinde aranan, geleceğin radyo ve televizyon elemanlarını, sinema yetkinlerini sektöre kazandırmayı hedeflemektedir.

Görsel çağın önemine binaen özel radyo ve televizyon kanalları sayıca gittikçe çoğalmakta buna koşut olarak okullu eleman talebi de günden güne artmaktadır. Ulusal radyo ve televizon kanallarının dışında pek çok yerel görsel işitsel medya araçları, internet aracılığı ile medya içeriği üreten pek çok medya platformu, özel yapım şirketleri çağımızın teknolojisine uygun yetiştirilmiş, bilgili ve bilinçli, kalifiye eleman ihtiyacındadır.

Sektörün bu ihtiyacını karşılamak üzere bölümümüz dersleri ve içerikleri günün gerektirdiği yönde güncellenerek öğrencilerin radyo televizyon ve sinema alanlarında teorik ve uygulamalı en yeni bilgileri edinmeleri sağlanmakta böylece ve bilgi ve becerileri geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır. 
 
Sinematografi, Radyo Yayıncılığı, Kısa Film Yapımı, Belgesel Fotoğrafçılığı, Siyasal İletişim, Yeşilçam Sineması, Sinema Sanatı, İLERİ Düzey Senaryo Yazımı, Jenerik Tasarımı, Görsel Kültür, Mesleki İngilizce, Psikolojiye Giriş, Görüntü Yönetmenliği, Televizyon Yayıncılığı, Diksiyon, Seslendirme Uygulamaları, Dünya Sineması, Girişimcilik, Medya Okuryazarlığı, Sosyoloji,  3D-Animasyon, Uygulamalı Medya Estetiği, Sinema ve Edebiyat, Göstergebilim ve Sinema, Dramaturji, Uzak Doğu Sineması, Temel Fotoğrafçılık  gibi temel, alan-  zorunlu ve seçmeli dersler çerçevesinde  öğrencilerimize teorik ve uygulamalı  dersler verilmektedir.
RTS öğrencilerine fakültemizin diğer bölümleriyle Yandal, protokolü yapılmış belirli başka fakülte bölümleriyle de ÇAP (Çift Ana Dal diploması) yapma olanaklarının dışında, şartları taşıması halinde sınıfının 1 veya 2 dönemini Erasmus anlaşmalı Üniversitelerde yurtdışında yapabilme olanakları da sunulmaktadır.

Başarımızın ders içerikleri, bölüm teknik ve fiziksel olanakları, öğretim elemanları kalitesi, sınavlar ve etkinlikler çerçevesinde en değerli göstergesi 10 Mart 2023’te İLEDAK (İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu) tarafından   akredite bölüm olarak değerlendirilmiş olmamızdır. 
 

Ekleme Tarihi: 07/04/2022 - 13:24Son Güncelleme Tarihi: 01/07/2024 - 11:49