Ana içeriğe atla

Radyo Televizyon ve Sinema

Radyo Televizyon ve Sinema

İletişim, yaşamın ta kendisidir; Gülümsemedir, hoşgörüdür, empatidir. İnsanın kendisi ve çevresiyle uyumu, toplumsal ve kültürel bağlamdaki yapıcı iş birliğidir. Toplumla iletişim ağını sağlayan kitle iletişim araçları olan medya, gerek görsel işitsel, basılı araçlar, gerekse sosyal medyası ile günlük hayatımızı yönlendiren başlıca fenomenlerdir.


21. yüzyılın hız çağında tam bir küresel köy biçimine bürünmüş olan dünyada radyo, sinema, televizyon gibi yaşamımızın bir parçası haline gelen görsel işitsel kitle iletişim araçları da her gün yenilenen teknolojileriyle karşımıza çıkmakta, internet başta olmak üzere web2' ler, akıllı telefonlar, tabletler ve benzeri teknolojik ürünler ve medya uygulamalarıyla birlikte bütünleşik bir medya mecrası oluşturmaktalar. Özellikle görsellik etki değeri yüksek olan televizyon ve sinemanın bireysel ve toplumsal boyutta etkilerini anlamak, gerçekliğin kurgulanmasını irdelemek ve çözümler sunmak için iletişim ve medyaya dair güncel ve tarihsel detaylarının araştırılması ve öğrenilmesi kaçınılmaz bir durum arz etmektedir.

Son yıllarda neredeyse anlık ilerlemeler kaydeden 21. Yüzyıl teknolojisi, her alanda kendini hissettirmekle birlikte, gibi en çok görsel işitsel alanda etkin olduğu bir gerçektir. Gelişen teknolojiye koşut olarak hızla değişen radyo, sinema ve televizyon tekniği, çekim, kurgu ve montaj araçları, kayıt, mekân, vb uygulama özellikleri ve uygulama becerilerinin küresel bağlamda öğrenilip uygulandığı üst düzey öğrenim mekânlarının sağlanmasını gerektirmektedir.

Bu düzeyde eğitim vermek üzere hazırlanmış, ileri düzey teknolojik donanımları barındıran radyo ve televizyon öğrenci uygulama stüdyolarıyla, kurgu montaj ve Mac laboratuvarları ile, Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü 2017-2018 akademik yılında ilk öğrencilerini kabul edecektir.

Uygulama ağırlıklı bir bölüm olan Radyo Sinema ve Televizyon Bölümünde dünün iletişim ve medya dünyasını bilen, öngörü sahibi, mesleki ve sosyal etik değerlere haiz, vicdanlı, gerçeği araştıran ve soran, toplumsal rol modelinin ve sorumluluklarının bilincinde, öğrendiği mesleki teorileri kolayca uygulamaya geçirebilen, doğru bilgiyi sürekli elde etmeyi bilen, teknolojiye ve gelişimine hâkim, evrensel değerleri özümsemiş, sektörlerinde aranan, geleceğin radyo ve televizyon elemanlarını, sinema yetkinlerini sektöre kazandırmayı hedeflemektedir. Görsel çağın önemine binaen özel radyo ve televizyon kanalları sayıca gittikçe çoğalmakta buna koşut olarak kalifiye, okullu eleman talebi de günden güne artmaktadır. Ulusal radyo ve televizon kanallarının dışında pek çok yerel radyo ve televizon, özel yapım şirketleri da istihdam edeceği kalifiye elemanlarını beklemektedir.

Radyo Tv programcılığı, Kamera ve Aydınlatma Teknikleri, 3D Animasyon, Sunuculuk Spikerlik, Fonetik Diksiyon, Senaryo yazımı, Dünya Sineması, Kısa Film Yapımı, Tv de Yapım Yönetim, Görsel Kültür, Sinema ve Mitoloji, Sanat Fotoğrafçılığı, Görsel Efekt Uygulamaları, Medya ve Kadın, Medya Okuryazarlığı, Sinema ve Psikanaliz, Medya ve Çocuk, Siyasal İletişim, Radyo Uygulamaları, Televizyon Gazeteciliği, Medyada Nefret Söylemleri, Dramaturji, Uzak Doğu Sineması 4 yıllık süreçte kuramsal ve uygulamalı olarak verilecek zorunlu ve seçmeli derslerden bazılarıdır.

Fakültenin diğer bölümleriyle Yandal, protokolü yapılmış belirli başka fakülte bölümleriyle de ÇAP (Çift Ana Dal diploması) yapma olanaklarının dışında, şartları taşıması halinde sınıfının 1 veya 2 dönemini Erasmus anlaşmalı Üniversitelerde yurtdışında yapabilme olanakları da sunulmaktadır.

Ekleme Tarihi: 07/04/2022 - 13:24Son Güncelleme Tarihi: 02/01/2023 - 11:26