Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

İstanbul Medipol Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Sistemleri Lisans Programı; yeni iletişim mecralarının diline hakim, yeni medya okuryazarı olan, yeni medyanın ruhuna uygun iletişim stratejileri geliştirme becerisi kazanmış, dijital yazarlık becerisine sahip, iş yaşamında etkili iletişim becerilerini kullanabilen, yenilikleri takip edebilen ve iş yaşamında etik kodlara göre davranan uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa sözel puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm zorunlu/seçmeli teorik ve uygulamalı dersleri başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir. Yeni Medya ve İletişim programı kapsamında, öğrencilerin mezuniyet kriterleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği eğitiminin başarıyla tamamlanması bulunmaktadır. Bu eğitim, öğrencilere iş yerlerinde karşılaşılabilecek potansiyel riskleri tanıma, güvenli çalışma yöntemlerini benimseme ve çalışma ortamında sağlık ve güvenlik kurallarına uygun davranışlar sergileme becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Öğrencilerin mezuniyetlerine hak kazanabilmeleri için, bu eğitimi tamamlamaları ve İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikasını almaları gerekmektedir. Bu sertifika, mezuniyet öncesinde zorunlu bir şart olarak belirlenmiştir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
YMİ1138080İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞTürkçe336
YMİ1138090SİYASET BİLİMİNE GİRİŞTürkçe335
YMİ1140430HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARITürkçe335
YMİ1138150YENİ MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNE GİRİŞTürkçe336
ATA1110800ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITürkçe222
İNG1111600İNGİLİZCE Iİngilizce334
TDL1110200TÜRK DİLİ ITürkçe222
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
YMİ1238120İLETİŞİM HUKUKUTürkçe335
YMİ1238210SOSYOLOJİYE GİRİŞTürkçe335
YMİ1238220MEDYA TARİHİTürkçe336
YMİ1274080BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞTürkçe336
ATA1210000ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITürkçe222
İNG1211700İNGİLİZCE IIİngilizce334
TDL1220000TÜRK DİLİ IITürkçe222

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.


Program Çıktısı TYYÇ Temel Alan Matrisi
Temel Alan YeterliliğiProgram Yeterliliği
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal

1-Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

1 - Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.

BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı

1-Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

1 - Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.

2-Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.

4 - Yeni medya projelerini planlar ve uygulamaya koyar.

YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

5 - Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.

2-Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.

6 - Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.

3-Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.

6 - Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.

Öğrenme Yetkinliği

1-Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

2 - Yeni Medya ve İletişim Sistemleri ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.

2-Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.

6 - Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.

3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

8 - Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.

4 - Yeni medya projelerini planlar ve uygulamaya koyar.

2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.

7 - Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.

3-Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.

1 - Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.

4-Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).

9 - Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

5-Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

4 - Yeni medya projelerini planlar ve uygulamaya koyar.

Alana Özgü Yetkinlik

1-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.

7 - Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.

2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.

12 - Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.

3-Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.

6 - Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.

4-Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.

10 - Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.

5-Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

12 - Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler. Yeni Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü'nden mezunlar, İnternet ve mobil ağlardan çeşitli biçimlerde yararlanan kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Bu görevler arasında; yayıncılık faaliyetlerini İnternette ve mobil ortamda gerçekleştiren medya kuruluşlarında "Yeni Medya Muhabirliği", "Editörlüğü" ya da "Prodüktörlüğü", kamu veya özel kurum ve kuruluşların "Sosyal Medya Yöneticiliği"; "İnternet ve Mobil Pazarlama Yöneticiliği veya Girişimciliği"; Yeni Medya'nın bireysel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, hukuksal ve etik etkilerini akademik ya da ticari kuruluşlar için araştıran ve raporlayan Yeni Medya araştırmacıları sayılabilmektedir.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Başak GEZMEN

Öğrenme Durumları

Öğrenme durumları öğrencilerin yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünme becerilerini mantıksal, matematiksel düşünme becerileri gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bunun yanında öğrencilerin meta-bilişsel becerilerini geliştirmeyi hedefler. Öğrenme durumları öğrenme stratejileri, yöntemleri, tekniklerinin yanında kullanılan araç gereçler ile ölçme değerlendirme yöntemlerini kapsamaktadır. Programlarda kullanılan öğrenme durumları aşağıdaki listede verilmiştir:

Öğrenme Durumları *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Tartışma Yöntemi

Dinleme, konuşma, soru sorma, cevap üretme, görüş geliştirme ve sorgulama, görüş inceleme ve araştırma, eleştirel düşünce üretme, yaratıcı düşünce üretme, (çalıştay, panel, zıt panel, açıkoturum, münazara teknikleri uygulanır) kolegyum, forum, akvaryum tekniği.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salon, çalıştay.

Gösterip Yapma Yöntemi

Öğretim elemanının bir araç veya gereçin kullanımı göstermesi, öğretim elemanın bir performansı/uygulamayı/pratiği gerçekleştirerek öğrenciye göstermesi, öğrencilerin araç veya gereçi kullanımı tekrar etmesi , öğrencinin bir performansı/uygulamayı/pratiği tekrar etmesi.

Öğrenim hedefi ve konuya uygun gerçek araç gereçler veya model araç ve gereçler,çoklu ortam araçları , video ve animasyonları) , bilgisayar.

Problem Çözme Yöntemi

Bilimsel/teorik ve/ veya gerçek hayat ilişkin bir problemi saptama, probleme ilişkin verileri analiz etme, alternatif çözüm önerileri geliştirme, uygun çözüm yöntemini seçme, probleme ilişkin çözümü değerlendirme , bireysel çalışma

Ders kitapları, araştırma raporları, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları), bilgisayar

Örnek Olay Yöntemi

Örnek olayların sunumu, örnek olayları keşfetme, tipik olayları örnekleme, aykırı olayları örnekleme, örnek olayları karşılaştırma, örnek olay analizi, örnek olay yorumu, örnek olayı değerlendirme.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (vakaya ilişkin metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyon, karikatür), bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar.

Bireysel Çalışma Yöntemi

Öğrenci ilgi, merak ve motivasyonu, öğrenim hedefi, konuya göre detaylı araştırma ve inceleme; derinlemesine araştırma ve inceleme, kapsamlı Okuma, dinleme ve izleme, bir performası tekrar etme.

Kütüphane, e-kütüphane, laboratuvar, atölye

Rol Oynama ve Drama Tekniği

Senoya metini tanıtma, öğrencilere rollere rolları dağıtma, öğrencilerin rolleri çalışması, öğrencilerin senoryayu işbirliği içinde gerçekleştirmesi, senoryo metni analiz etme ve değerlendirme yapılır. Drama yapılacak konu ve durum öğretim elemanı tarafindan belirlenir. Drama tekniği uygulandığında gerçek hayatta bir probleme ilişkin öğreciler doğaçlama canlandırma yaparlar. Öğrencilerle birlikte dramama durumu analiz edilir.

Senoryo metni, tiyatro salonu, sınıf ortamı, konferans salonu, video ve ses, görütü kayıtları.

Soru - Cevap Tekniği

Sokratik sorular sorma, cevapları eleştirme, soru üretme, cevap üretme, eleştirme, yaratıcı cevapları analiz etme ve değerlendirme, yapılandılmış sorular sorma ve cevaplar ürütme, kapalı uçlu sorular sorma ve cevap üretme

Ders kitapları, önerilen kitaplar, çalışma yaprakları, soru bankası , çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video, karikatür ve animasyonlar)

Deney yapma Tekniği

Bilimsel deney düzeneği kurma, bilimsel deneyi uygulama, bilimsel deney verilerini toplama, işleme ve dönüştürme, bilimsel deney sonuçu tahmin etme, bilimsel deneyi açıklama, bilimsel deney sonuçlarını değerlendirme, deney simülayonu.

Laboratuvar, atölye,uygulama alanları, bilgisayar yazılımları, standart derslik teknolojileri.

Mikro Öğretim Tekniği

Sunum yapma performansı sergileme, yansıtıcı düşünce becerilerini geliştirme, öğrenci öz değerlendirme yapar. Öğretim elemanı öğrencilere konuları (seminer konuları da olabilir) dağıtır. Öğrenciler konuları inceler; araştır. Öğrenci sunumları hazırlanır. Öğrenci sunumlarını gerçekleştirir. Öğrencinin video kayıtları izlenir.

Kamera, video kayıt cihazları, kontrol listesi, rubrik, dereceleme ölçeği, gözlem formu.

Beyin Fırtınası Tekniği

Görüş geliştirme, soru geliştirme, gözlem durumlarını ifade etme, eleştirel düşünce geliştirme, problem çözme, grup/takım çalışması, dinleme ve konuşma.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar.

Proje Temelli Öğrenme Modeli

Gerçek hayata ilişkin bir problem durumu senaryosu oluşturma, gerçek hayata ilişkin problem durumu tespit etme, probleme ilişkin veri toplama, veri analiz etme, veri işleme ,veri dönüştürme, altenatif çözüm önerileri geliştirme, uygun çözüm yöntemi seçme, çözüm yöntemini uygulama / çözüme ilişkin bir model/tasarım/somut bir ürün oluşturma/ somut bir hizmet üretme, model/tasarı/ somut ürün/hizmeti değerlendirme, Proje ürünlerini sergileme

Problem senoryosu metinleri/Örnek projeler,veri tabanları, kitaplar, araştırma raporları, laboratuvar, atölye,uygulama alanları, kütüphane, bilgisayar yazılımları, standart derslik teknolojileri, projeye konusuna göre araç ve gereçler

Tersine Beyin Fırtınası Tekniği

Problemleri saptama, problemleri sıralama, problemleri sınıflandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (balık kılçıkları, metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar

Benzetim/Simülasyon Tekniği

Riskli, tehlikeli, pahalı, uzun zaman alan uygulama/pratiklere ilişkin simülasyonların gerçekleştirilmesi.

Simülasyon ortamı, Bilgisayar

Kavram Haritası Tekniği

Kavramları ayırt etme, kavramları sıralama, kavramları sayma, kavramları ilişkilendirme, kavramsal çerceveyi analiz etme

Kavram haritaları

Probleme Dayalı Öğrenme Modeli

Gerçek hayata ilişkin bir problem durumu yansıtıcı senorya oluşturma, gerçek hayata ilişkin problem durumu tespit etme, probleme ilişkin veri toplama, veri analiz etme, veri işleme ,veri dönüştürme, altenatif çözüm önerileri geliştirme

Problem senoryosu metinleri ,veri tabanları, kitaplar, araştırma raporları, laboratuvar, atölye,uygulama alanları, kütüphane, bilgisayar yazılımları, standart derslik teknolojileri, projeye konusuna göre araç ve gereçler

Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim

Çevrimiçi Ders Platformları : İşbirliği ve iletişim kurma, dijital okuryazarlık etkinlikleri, bilgi paylaşma, teknoloji kullanımını geliştirme, yaratıcı düşünme etkinlikleri, problem çözme, eleştirel düşünce üretme. Öğretim elemanlarının ders materyallerini paylaştığı, ödev toplayabildiği ve öğrencilerle etkileşime girdiği ortamlardır. E-Kitaplar ve Dijital İçerikler : Okuma, yazma, anlama, yorumlama, yaratıcı düşünce etkinlikleri, dil kullanımı, inceleme, araştırma yapma, teknoloji kullanma, eleştirel düşünce üretme etkinlikleri. Öğrencilere interaktif içerikler sunularak öğrenme ortamı ve materyalleri daha çekici hale getirildiği ortamlardır. Web Seminerleri ve Canlı Dersler : İletişim, işbirliği kurma, takım çalışması, sunum yapma, teknoloji kullanma becerileri, sorun çözm, Öğrencilerle uzaktan canlı etkileşime geçilen interaktif ortamlardır. Uygulama ve Simülasyonlar : Problem çözme, teknoloji kullanma, analitik düşünme, iletişim kurma, karar verme, takım çalıması ve işbirliği kurma. Öğrencilerin kavramları deneyimleme fırsatı sunan ortamlardır. Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme : Problem çözme becerisi, teknoloji kullanma becerisi, yaratıcı düşünce geliştirme, hızlı karar verme, strateji geliştirme, işbirliği ve takım çalışması. Öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek ve öğrenmede kalıcılığı artırmak için dijital ortamlarda hazırlanan veya oynanan oyunlar. Adaptif Öğrenme Sistemleri : Mantıksal matematiksel düşünme etkinlikleri , okuma, yazma, anlama, yorumlama, eleştirel düşünme etkinlikleri. Öğrencilerin zayıf olduğu yanları tespit edip o alana özgü çalışmalar ve etkinlikler yapmak için sunulan ortamlardır. Sanal Gerçeklik (VR) ve Arttırılmı Gerçeklik (AR) : Simülasyon ve pratik uygulamalar, yaratıcı düşünme etkinlikleri, teknoloji kullanma, planma, proglama, sosyal etkileşim kurma ve iletişim kurma. 3D sanal ortamlara öğrenmeyi eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde gerçekleştirmek için kullanılan ortamlardır. Sosyal Medya ve İnteraktif Platformlar : İletişim, işbirliğ kurmai, takım çalışması, proje yönetimi, interaktif içerik üretme, eleştirel düşünme etkinlikleri. Öğrencilerin herhangi bir konu hakkındaki düşüncelerini paylaşmak, etkileşimde olmak ve içerik üretmelerini desteklemek için kullanılan kişisel platformlardır. Veri Analizi ve İzleme Araçları : Analitik düşünme etkinlikleri,mantıksal matematiksel düşünme etkinlikleri, problem çözme, karar verme, iletişim kurma. Öğrenci performanlarını değerlendirmek , izlemek, öğrenci güçlüklerini belirlemek ve buna göre ders planları oluşturmak için kullanılan araçlardır. Yapay Zeka Teknolojileri : Veri analizi ve tahminleme, oyun ve strateji geliştirme, güvenlik ve tehdit analizi yapma, teknoloji kullanma becerileri, robotik ve otomasyon becerileri, yaratıcı düşünme becerileri, computasyonel düşünme becerileri.

Moodle, Google Classroom, Edmodo, Edupage vb. Google Play Books, Apple Books, Amazon Kindle Store, BookBoon, OpenStax vb. Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Adobe Connect, GoToMeeting vb. NASA Eyes on the Solar System, FlightGear, Virtual Biology Lab, CarSim, SimCity vb. Strateji ve bulmaca oyunları, Simülasyon ve yapım oyunları, görev oyunları, gerçek zamanlı çok oyunculu oyunlar vb. Udemy, Khan Academy, Duolingo, Cognii, Smart Sparrow vb. Oculus Rift, PlayStation VR, Samsung Gear VR, Google CardBoard, Pokemon Go, Arlit, Google ARCore, SnapChat ve Instagram Filtreleri vb. Facebook, instagram, twitter, linledIn,Snapchat, pinterest, youtube, twitch, reddit, discord vb. Google Analytics, Microsoft Power BI, Splunk, Adobe Analytics vb. ChatGPT, Google AI, Deeply, DıaloGPT. Amazon Alexa, Tesla Autopilot vb.

Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli

Keşfetme, örnek olay bulma, neden sonuç ilişkisi kurma, sorgulama, inceleme, araştırma ( öğrenme halkaları=3E,5E,7E modelleri

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salonu

İşbirlikli Öğrenme Modeli

İşbirliği kurma, iletişim kurma, liderlik yapma, görev paylaşma, sorumluluk paylaşma, birlikte öğrenme, sosyal etkileşim kurma. Öğrenciler arasından heterojen gruplar oluşturulur. Görev gruplara verilir. Proje, performans, problem çözme, rol oynama, klasik ödev gibi görevleri öğrenci grubları birlikte yapar. Bireysel veya grup değerlendirmesi yapılır.Ayrılıp Birleşme I; Ayrılıp birleşme tekniği II ; Öğrenci takımları-başarı grupları;Ekip destekli bireyselleştirme tekniği Takım-oyun turnuva tekniği; Görüşme teknikleri, Akranla Öğretim Tekniği , Tutor öğretim Tekniği uygulanır.

Sınıf içi ve sınıf dışı, okul içi ve okul dışı ortamlar.

Deneyimle Öğrenme Modeli

Fakülte- dış paydaş( sanayi kuruluşları, okullar ve diğer ) işbilliği kurulur. Öğrenciler mesleki becerileri gerçek ortamında doğrudan gözlemler. Gözlem sonuçları sınıf içi ortamda analiz edilir.

Programa göre staj yerleri, mesleki uygulama yerleri, Öğrenci ürün dosyası örneği, gözlem formları ve diğer alteratif ölçme araçları

Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli

Problem çözme, tartışma, örnek olay sunma, vaka analiz etme, eleştirel düşünce üretme, yaratıcı düşünce üretme, Öğrenim hedefine uygun video kayıtları oluşturulur veya seçilir. Öğrenciler video kayıtları izleyerek ön hazırlık yapar. Sınıf içi ortamda problem çözülür. Problem tartışılır.

Video kayıtları, çevrimiçi ortamlar, sınıf

Anlatım Yöntemi

Dinleme, konuşma, (düz anlatım, konferans, seminer,nutuk,demeç ve brifing teknikleri uygulanır)

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salonu

Klasik Yazılı Sınav

Yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşüncelerin değerlendirmesi için klasik yazılı sınavlar. Bilgi, kavrama, uygulama, analiz gibi bilişsel becerileri değerlendirmek amaçıyla çoktan seçmeli, kısa cevaplı ( boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, doğru yanlış ve diğer) sınavlar yapılır.

Yazılı sınav kağıtları, çoktan seçmeli testler, kısa çevaplı testler, karma testler, cevap anahtarları

Çoktan Seçmeli Sınav

Sözlü Sınav

Öğrenciye özgü, yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünce becerisi ve bilgi, kavrama, uygulama, analiz ve sentez gibi bilişse beceriler değerlendirmek amaçıyla yapılır. Genel bir ölçme değerlenme yöntemi değildir.her programda uygulanmaz; programa özeldir.

Sözlü soru bankası/ sözlü soru havuzu, çevap anahtarları, kontor listeleri, rubrikler, dereceleme ölçekleri

Ödev

Öğrencinin bilgi, becerilerini geliştirmek, araştırma ve incelemeye özendirmek, öğrenme eksikliklerini tamamlamak, bir konuda derinleşmeyi sağlamak amaçıyla kullanılır.

Kütüphane, e-kütüphane, kitaplar, makaleler

Proje Görevi

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme eksiklerini belirlemek amaçıyla yapılır. Bu durumda öğrenci notlarını yansıtılmaz. Öğrenme hedeflerinin gerçekleşme düzeyi sürece bağlı olarak değerlendirilmek amaçıyla yapılabilir. Bu durumda öğrenci notlarına yansıtılabilir.

Çalışma yaprakları, soru bankası, soru havuzu, cevap anahtarı

Performans Görevi

Öğrencileri bütünsel ( bilişsel, duyuşsal ve psikomotor) olarak değerlendirmek hedeflendiği durumlarda kullanılır. Öğrenme süreçi ve öğrenme ürünleri ölçmek ve değerlendirmek amaçıyla yapılır. Performans ödevleri en az iki haftalık bir iş yükü içerir.

Problem senoryosu metinleri,kontor listeleri, rubrikler, dereceleme ölçekleri

Portfolyo Görevi

Öğrencileri bütünsel olarak (zihinsel, davranışsal, sosyal) değerlendirmek amaçıyla kullanılır. En az bir yıllıklık öğrenci etkinlikleri içerir. Özel durumlarda bir dönemlik olabilir.

Örnek protfolyolar, kontor listeleri, rubrikler, dereceleme ölçekleri

Grup değerlendirme

İşbirlikli öğrenme modelinin uygulandığı durumlarda öğretim elemanı grubu değerlendirir. Değerlendirme sonucu nota dönüştürelebilir.

Grup değerlendirme formu ( kontor listesi rubrik, dereceleme ölçek formunda kullanabilir)

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders1234567891011121314151617
3D ANİMASYON UYGULAMALARI44444231150044000
ANİMASYON 00010000000022000
ARAMA MOTORU OPTİMASYONU VE ANALİZİ11213233021301000
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ00000030000000000
BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ32323104050050000
BİLİŞİM UYGULAMALARI00000001030030000
BLOK ZİNCİR23000005030030000
DENEYİM TASARIMI VE İNSAN-BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ00000000020021000
DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE DEVLET21212121221121221
DİJİTAL İÇERİK ÜRETİMİ11231212132113000
DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI13221023031020101
DİJİTAL MEDYA PLANLAMASI22322311131113101
DİJİTAL MEDYA STÜDYOSU I00344400000054000
DİJİTAL MEDYA STÜDYOSU II00121200000002000
DİJİTAL MEDYA VE TOPLUM22013310032320100
DİJİTAL METİN YAZARLIĞI43454400000044000
DİJİTAL OYUN TASARIMI00021100000031000
DİJİTAL OYUN TASARIMINA GİRİŞ00555500000055000
DİJİTAL PAZARLAMA55555555555555000
EDEBİYAT VE İLETİŞİM11221112122221000
EKONOMİYE GİRİŞ00320303000022000
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ13132112112300300
FİLM ANALİZİ VE ELEŞTİRİSİ45335343000030000
GİRİŞİMCİLİK35555555455555000
GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI11121211114311411
GÖRSEL KÜLTÜR 02001112002300300
GÖSTERGEBİLİM 00300053000002000
GRAFİK ANİMASYON00020300020022000
HABER UYGULAMALARI12221221322213000
HABER YAZMA44535433553553000
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI12321242511321000
İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ21134125045214001
İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA SPSS UYGULAMALARI00000030000000000
İLETİŞİM FELSEFESİ55123355531501000
İLETİŞİM HUKUKU21332431412544000
İLETİŞİM KURAMLARI55533355333534000
İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ 33333333333333000
İLETİŞİM VE SUNUM TEKNİKLERİ 02033305000002000
İNGİLİZCE I00000002530000000
İNGİLİZCE II00000002530000000
İNTERNET GAZETECİLİĞİ23220102040123001
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ00000000000000050
JENERİK TASARIMINA GİRİŞ 32122322123301000
KAMERA UYGULAMALARI 21244334454453000
KAMUOYU ARAŞTIRMALARI 12113123123112000
KİŞİLERARASI İLETİŞİM 23424423332342213
KODLAMA UYGULAMALARI00000000000020000
KODLAMAYA GİRİŞ 00000000000010000
KURGU UYGULAMALARI I34453454453455000
KURGU UYGULAMALARI II 23234234422443000
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM04003000000500000
MARKA İLETİŞİMİ VE YÖNETİMİ 00001111111111000
MASAÜSTÜ YAYINCILIK UYGULAMALARI 00111002030133000
MEDYA ANALİZİ VE SÖYLEM 12122112211123000
MEDYA İŞLETMECİLİĞİ21221211221212000
MEDYA TARİHİ32000001030110000
MEDYA VE DİL00443300503003000
MEDYA VE GÖÇ10233112013213312
MEDYA VE ŞİDDET23342333033542300
MEDYA VE TOPLUMSAL HAREKETLER12211212221111000
MESLEKİ İNGİLİZCE I22311041120331000
MESLEKİ UYGULAMA 33334322121344131
MOBİL HABERCİLİK VE YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ33234313040021000
MOBİL UYGULAMA TASARIMI00021000020030000
MÜZİK ENDÜSTRİSİ22221331212221000
OYUNLAŞTIRMA UYGULAMALARI11223313030023000
OYUNLAŞTIRMAYA GİRİŞ10334203030112000
PODCAST YAYINCILIĞI VE PAZARLAMASI22341110040033000
PSİKOLOJİYE GİRİŞ10002203012201100
RADYO YAYINCILIĞI43554325254425000
REKLAM ÇÖZÜMLEMESİ 00000044030304000
SANAT VE TASARIM21223213121301300
SAYFA TASARIMI00050002000043000
SES TASARIMI VE TEKNOLOJİLERİ33454435454355000
SİYASAL İLETİŞİM02020202200405000
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ00111001021112403
SOSYAL CRM22132301011112001
SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI01231002030033103
SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI VE YAYINCILIK44343300000004000
SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI22234434334444443
SOSYOLOJİYE GİRİŞ11020534042000000
SPOR MEDYASI00333002000000000
TEMATİK YAYINCILIK 55555555555555000
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK00000000000010000
TİPOGRAFİ VE TASARIM 00112202300131000
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 00001122212220001
TV YAYINCILIĞI23321100031223101
VERİ GAZETECİLİĞİ21222122323211000
VERİ MADENCİLİĞİ21111221111211000
WEB TASARIMI00000001000021000
YAYINCILIKTA DİJİTAL DÖNÜŞÜM22321121121131000
YENİ MEDYA ARAŞTIRMALARI33030142020133000
YENİ MEDYA KURAMLARI21221212232122000
YENİ MEDYA UYGULAMALARI45555555455555000
YENİ MEDYA VE BİLGİ GÜVENLİĞİ12212321212212000
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM PROJESİ22343322032123101
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ12212112211233001
YENİ MEDYA VE REKLAMCILIK22343424252334000
YENİ MEDYA VE SİYASAL İLETİŞİM 11121100010030000
İlişkili Ders Sayısı / 99/113147163182212192191152200127202127163203200391726

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/04/2022 - 13:45Son Güncelleme Tarihi: 09/08/2022 - 15:39