Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Lisans Programı, öğrencilerine; gelişen görsel sanatlar ve bilişim teknolojileri çerçevesinde yerel ve global ölçekte tüm boyutlarıyla toplumsal iletişim biçimlerinin incelenmesi, araştırılması ve analitik bir şekilde yapılandırılmasına yönelik kuramsal ve bilimsel donanımlar yanında uygulama becerileri sunmayı amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa sözel puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm zorunlu/seçmeli teorik ve uygulamalı dersleri başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
MGS1138080İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞTürkçe3-6
MGS1138090SİYASET BİLİMİNE GİRİŞTürkçe3-5
MGS1140430HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARITürkçe3-5
MGS1111976GÖRSEL SANATLAR VE BİLİŞİM UYGULAMALARITürkçe2+1-6
ATA1110800ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITürkçe2-2
İNG1111600İNGİLİZCE Iİngilizce3-4
TDL1110200TÜRK DİLİ ITürkçe2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
MGS1238120İLETİŞİM HUKUKUTürkçe3-5
MGS1238210SOSYOLOJİYE GİRİŞTürkçe3-5
MGS1238190TEMEL SANAT EĞİTİMİTürkçe3-6
MGS1238220MEDYA TARİHİTürkçe3-6
ATA1210000ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITürkçe2-2
İNG1211700İNGİLİZCE IIİngilizce3-4
TDL1220000TÜRK DİLİ IITürkçe2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.


İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Doç.Dr. İhsan EKEN

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders12345678910111213
3D ANİMASYON4534443440054
3D MODELLEME4534443440054
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ0030053030404
BELGESEL FOTOĞRAFÇILIĞI0000203044034
ÇAĞDAŞ SANAT 4455344545545
EDİTÖRYAL FOTOĞRAFÇILIK0023004043055
EKONOMİYE GİRİŞ0022303000000
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI 5555545435555
GÖRSEL SANATLAR VE BİLİŞİM UYGULAMALARI5545253002455
GÖRSEL SANATLARDA KONSEPT GELİŞTİRME5555545443555
GÖSTERGEBİLİM 0050054040050
GRAFİK TASARIM I0050000040035
GRAFİK TASARIMI II2354455244435
HABER UYGULAMALARI5544554555455
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI1111111222122
İLERİ DÜZEY FOTOĞRAFÇILIK3434444245545
İLERİ KAMERA UYGULAMALARI5554453134455
İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ2113412524521
İLETİŞİM HUKUKU2342322421522
İLETİŞİM KURAMLARI4344454434555
İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ 3233333333333
İLETİŞİM VE SUNUM TEKNİKLERİ 0030203000023
İLLÜSTRASYONA GİRİŞ 5454435345555
JENERİK UYGULAMALARI 4553455445445
KODLAMA UYGULAMALARI3453544231423
KODLAMAYA GİRİŞ 3453544231423
KREATİF MEDYA VE ANALİZ4455554455555
KURGU UYGULAMALARI I2343434453345
KURGU UYGULAMALARI II 2323423442433
KURUMSAL KİMLİK TASARIMI 4454545343555
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM0002034230000
MARKA İLETİŞİMİ VE YÖNETİMİ 3004555545505
MASAÜSTÜ YAYINCILIK4454443352455
MEDYA ANALİZİ VE SÖYLEM 5534334345534
MEDYA TARİHİ3423433333323
MEDYA VE PRODÜKSİYON2355555555534
MEDYADA GÜNCEL SORUNLAR 5414344132315
METİN YAZARLIĞI0002205500003
MODA FOTOĞRAFÇILIĞI0030004002044
MÜZİK ENDÜSTRİSİ3444344334444
REKLAM FİLMİ YAPIMI 4444544455555
REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI 0052203030044
RENK VE HARMONİ 5544455454545
SANAT ELEŞTİRİSİ 5545455544545
SANAT FOTOĞRAFÇILIĞI 0044444444444
SANAT KURAMLARI 5525455343555
SANAT TARİHİ5435545333545
SANAT VE TASARIM4553345344555
SANAT YÖNETİMİ3454554335522
SANATTA YARATICI DÜŞÜNCE VE ESTETİK 5545445445545
SES TASARIMI VE EFEKT3404455240300
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ0000002000100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ1102533404200
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK3434444245545
TEMEL KURGU3333434453234
TEMEL SANAT EĞİTİMİ5555555555555
TİPOGRAFİ3442343454355
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 0055535554500
ÜRÜN FOTOĞRAFÇILIĞI 2344325231255
WEB TASARIMI3232434454344
YARATICI REKLAMCILIK2223443255445
İlişkili Ders Sayısı / 61/92167176203197208203234172208179201201231

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu