Geri
AKADEMİK

(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Kurum İçi Görevlendirme

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Hüseyin ÖZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1978 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Anesteziyoloji, ağrı, yogun bakım

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1.1. Bora AYKAÇ, Hülya EROLÇAY, Yalim DIKMEN, Hüseyin ÖZ, Okan YILLAR : Comparison of intrapleural versus intravenous morphine for postthoracotomy pain management. JOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA. 1995;9:538-540.

7.1.2. N. BAYKARA, Ismail KATI, Zuhal ARIKAN, Huseyin OZ : Intraoperative latex anaphylaxis observed in a farmer. ANESTHESIOLOGY. 1996;84:476-477.

7.1.3. Guniz MEYANCI KOKSAL, Cem SAYILGAN, Oznur SEN, Huseyin OZ: The effects of different wenng modes on the edocrine stress response. CRITICA CARE 2004;8(1):R31-R34.

7.1.4.Guniz MEYANCI KOKSAL, Cem SAYILGAN, Seval AYDIN, Huseyin OZ, Hafise UZUN: Correltion of plasm and tissue oxiative stsses in intra-abdominl sepsis. JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH. 2004;122(2):180-183.

7.1.5. Guniz MEYANCI KOKSAL, Cem SAYILGAN, Seval AYDIN, Hafize Uzun, Huseyin OZ: Theefects of seoflurane an desflurane on lipd perxidation during laparoscopic cholecystectomy. EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY. 2004;21(3):217-220.

7.1.6. Güniz Meyancı KÖKSAL, Emre ERBABACAN, Yusuf TUNALI, Gülşah KARAÖREN, Suphi VEHİD, Huseyin ÖZ. The effect of single dose etomidate during emergency intubation on hemodynamics and adrenal cortex. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015;21:358-365. doi: 10.5505/tjtes.2015.06325

7.1.7. Burcu HIZARCI, Cem ERDOGAN, Pelin KARAASLAN, Aytekin UNLUKAPLAN, Huseyin OZ. Transdermal methyl alcohol intoxication: A case report. Acta Derm Venerol. 2015;95:740-741.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.2.1. Guniz MEYANCI KOKSAL, Huseyin OZ: Combination of granulocyte colony-stimulating factor nd antibacterial drugs for the treatmen of ventilatory associated nosocomial pneumonia. MIDDLE EAST JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY. 2001;16(1):91-101.

7.2.2. Funda ARICIOGLU, Guniz MEYANCI, Sibel ERDAMAR, Huseyin OZ: The effects of intratracheal dexamthasone on acute lung injury in rabbits. MIDDLE EAST JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY 2005;18(1):161-171.

7.2.3. Guniz MEYANCI KOKSAL, Cem SAYILGAN, Gurcan GUNGOR, Huseyin OZ, Oznur SEN, Hafize UZUN, Seval AYDIN : Effects of sevoflurae and desflurane on cytokine response during tympanoplasty surgry. ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA 2005; 49 (6): 835-839.

7.2.4. Guniz MEYANCI KOKSAL, Cem SAYILGAN, Huseyin OZ. Percutaneous dilatational tracheostomy. 2006;18(5):903-910.

7.2.5.Guniz MEYANCI KOKSAL, Emre ERBABACAN, Yusuf TUNALI, Gulsah KARAOREN, Suphi VEHID, Huseyin OZ: The effects of intravenous, enteral and combined administration of glutamine on malnutrition in sepsis: a randomized clinical trial. Asia Pac J Clin Nutr 2014; 23(1): 34-40.

7.2.6.Rauf GUL, Denizhan KARIS, Guniz MEYANCI KOKSAL, Cem SAYILGAN, Murat BOLAYIRLI, Huseyin OZ, Meltem ERCAN: Effects of sevoflurane and desflurane on the blood and plasma viscosity. Medical Science and Discovery, 2015; 2(2):165-71.DOI:10.17546/msd.36015

7.2.7. Oznur SEBN, Nevzat Cem SAYILGAN, Ayse Cigdem TUTUNCU, Mefkur BAKAN, Guniz Meyanci KOKSAL, Huseyin OZ. Evaluation of sciatic nerve damage following intraneural injection of bupivacaine, levobupivacaine and lidocaine in rats. Revista Brasileira De Anesthesiologia. 2016;66(3):272-275.

7.2.8. Burcu HIZARCI, Cem ERDOGAN, Hüseyin Öz. Tracheal rupture caused by fall from a height. Case Report. ENT updates.2016;6:51-53. doi:10.2399/jmu.2016001003

7.2.9. Cem ERDOGAN, Sibel DOĞAN, Rumeysa CAKMAK, Deniz KIZILASLAN, Burcu HIZARCI, Pelin KARAASLAN, Huseyin ÖZ. Assessment of job satisfaction, work-related strain, and perceived stress in nurses working in different deparments in the same hospital: A survey study. Ain-Shams Journal of Anesthesiology. 2020;12:34. Doi: 10.1186/s42077-020-00084-9.

7.2.10. Burcu Hizarci, Pelin Karaaslan, Gokhan Ertugrul, Mesut Yılmaz, Yavuz Demiraran, Hüseyin Öz. Predictors of perioperative morbidity and mortality in adult living donor liver transplantations: report of results of a tertiary hospital. Ain-Shams Journal of Anesthesiology. 2020. doi: 10.1186/s42077-020-00094-7.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

7.5.1) Hüseyin ÖZ, Yıldız KÖSE : "Rate Pressure Product"(RPP) değerlendirmesi. TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON CEMİYETİ MECMUASI. 1982;10:43-53.

7.5.2) Hüseyin ÖZ : Per ve postoperatuar analjezi sağlanması için epidural morfin uygulaması. TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON CEMİYETİ MECMUASI. 1982;10:79-90.

7.5.3) Abdülkadir ERENGÜL, Hüseyin ÖZ: Yoğun bakım ünitelerinin teşkilatlanması. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1985;16:121-126.

7.5.4) Hüseyin ÖZ : Brakiyal pleksusun supraklaviküler bloğu için yüzeyel önemli noktalar. TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON CEMİYETİ MECMUASI. 1985;13:6-8.

7.5.5) Hüseyin ÖZ, Ülkü KAYSERİLİOĞLU: Sezaryende vekuronyum bromid uygulaması. ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ. 1988;20:41-43.

7.5.6) Hüseyin ÖZ: Klinikte vekuronyum bromid. ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ. 1988;20:45-49.

7.5.7) Hüseyin ÖZ, Alim EKİNCİ : Ameliyat sırasında glukozlu solüsyonlara gerek var mı? SENDROM. 1989;2:8-9.

7.5.8) Hüseyin ÖZ, Mois BAHAR, Ercüment YENTÜR : Duman inhalasyonu nedeniyle bir olgu. TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON CEMİYETİ MECMUASI. 1989;17:159-160.

7.5.9) Hüseyin ÖZ : Dilatasyon küretaj girişimlerinde subanestezik dozda ketammin uygulaması. DİRİM. 1990;65:84-88.

7.5.10) Hüseyin ÖZ, Mois BAHAR, Sadi SUN, Yıldız KÖSE, Fikret KUTLU : Kafa-beyin travmalarının genel bir değerlendirmesi(132 olgu). TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON CEMİYETİ MECMUASI. 1990;18:241-244.

7.5.11) Mois BAHAR, Hüseyin ÖZ, Nurten PEKTAŞ : Yoğun bakım tedavisi gören ilginç bir solunum yetersizliği. TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON CEMİYETİ MECMUASI. 1990;18:127-128.

7.5.12) Güner BÜYÜKYILDIZ, Hüseyin ÖZ : Arterio-venöz fistül girişimi için yüzeyel noktalara göre uygulanan brakiyal pleksus bloku. TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON CEMİYETİ MECMUASI. 1990;18:159-160.

7.5.13) Bora AYKAÇ, Hüseyin ÖZ, Hülya EROLÇAY, Savaş URAL : Hemofiltrasyon. SENDROM. 1990;8:52-57.

7.5.14) Güner BÜYÜKYILDIZ, Hüseyin ÖZ : Sectio Sezario'da Anestezi. SENDROM. 1990;5:86-88.

7.5.15) Hüseyin ÖZ, Güner BÜYÜKYILDIZ : Yoğun Bakım servisinde Lupus Eritematosuslu bir vak'a. HASEKİ TIP BÜLTENİ. 1990;28:236-239.

7.5.16) Hülya EROLÇAY, Hüseyin ÖZ, Yalım DİKMEN, Selma AKRA : Torakotomi sonrası ağrı tedavisinde interplevral morfinin yeri. TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON CEMİYETİ MECMUASI. 1992;20:232-235.

7.5.17) Pervin BOZKURT, Bora AYKAÇ, Hüseyin ÖZ, Selma AKRA : Termodilusyon yöntemiyle yapılan kalp debisi ölçümlerinin standardizasyonu. TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON CEMİYETİ MECMUASI.1992;20:206-208.

7.5.18) L. SAĞLAMER, Hüseyin ÖZ, Salim ÇALIŞKAN, Alim EKİNCİ, Lamia ULUKUTLU, Lale SEVER, İnci YILDIZ, Bora AYKAÇ : Continuous arteriovenous hemodiafiltration and hemofiltration in the treatment of tumor lysis syndrome. MARMARA MEDICAL JOURNAL.1992;5:63-66.

7.5.19) Hüseyin ÖZ, Bora AYKAÇ, Sadi SUN, Selma AKRA : Septik olmayan, yapay solutum uygulanan olgularda dopaminin oksijen debisi(DO') ve oksijen tüketimine(VO2) etkisi. XXV. TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON CEMİYETİ MECMUASI. 1993;21:136-139.

7.5.20) Hüseyin ÖZ, Aslı AKKOR, Bora AYKAÇ, Sadi SUN: Preeklampsi-eklampside anestezi ve yoğun bakım. PERİNATOLOJİ DERGİSİ. 1993;1:50-54.

7.5.21) Hüseyin ÖZ: Lateks anaflaksisi. 6. İSTANBUL ANESTEZYOLOJİ SEMPOZYUMU(12.Mart.1994, İstanbul) ÖZET KİTABI. 1994;48-57.

7.5.22) Hülya EROLÇAY, Bora AYKAÇ, Hüseyin ÖZ, Okan YILLAR: Toraks boşluğuna verilen morfinin analjezik etkisinin pnömonektomi ve lobektomilerde karşılaştırılması. GÖĞÜS-KALP-DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ DERGİSİ. 1995;1:20-23.

7.5.23) Hüseyin ÖZ, Bora AYKAÇ, Sadi SUN, Selma AKRA: Oksijen debisi ve oksijen tüketimine sıvı infüzyonu ve dopaminin etkisi. GÖĞÜS-KALP-DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ DERGİSİ. 1995;1:37-40.

7.5.24) Hüseyin ÖZ : Toraks travmalarında yoğun bakım ve tedavi. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. V. KIŞ SEMPOZYUMU(7-10.Aralık.1995, Uludağ-Bursa) ÖZET KİTABI, 1995.

7.5.25) Hüseyin ÖZ : Travmada solunum yetersizliği. XXXI. TARK , 24-28 Ekim 1997-Bursa. 1997;131-136.

7.5.26) Güniz MEYANCI, Hüseyin ÖZ, Müzeyyen MAMAL TORUN: Mekanik ventilasyon uygulaması sırasında gelişen nosokomiyal pnömoniler. CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ. 1999;30(3): 214-220.

7.5.27) Güniz MEYANCI, Hüseyin ÖZ : Mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda gelişen nosokomiyal pnömoni tedavisinde antibakteriyal ilaçlar ve granülosit koloni stimülan faktör kombinasyonunun kullanılması. CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ. 2000;31: 94-99.

7.5.28) Güniz MEYANCI, Hüseyin ÖZ : Povidon iyodür (betadin) intoksikasyonu(olgu sunumu). ANESTEZİ DERGİSİ. 2000;8:67-68.

7.5.29) Hüseyin ÖZ : İlk ve acil yardım. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. KİTLE YARALANMALARI VE AFET HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU. 9-10 Mart 2000-İstanbul. 2000;23-38.

7.5.30) Güniz MEYANCI, Funda ARICIOĞLU, Sibel ERDAMAR, Hüseyin ÖZ : Tavşanlarda hidroklorik asitle oluşturulan akut akciğer hasarında, intratrakeal verilen deksametazonun histopatolojik değişikliklere etkisi. GKD ANEST YOĞ BAK DERN DER 2000;6:4-8.

7.5.31) Güniz MEYANCI, Hüseyin ÖZ : Perkütan dilatasyon yöntemi ile açılan trakeostomide entübasyon tüpü, laringeal maske ve kombitüp uygulamalarının karşılaştırılması. ANESTEZİ DERGİSİ, 2001;9(1):36-38.

7.5.32) Güniz MEYANCI, Funda ARICIOĞLU, Hüseyin ÖZ, Akın AYDEMİR : Akut akciğer hasarında intratrakeal deksametazonun lipid peroksidasyonuna etkileri. CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ. 2001;32(1):20-24.

7.5.33) Güniz MEYANCI, Funda ARICIOĞLU, Hüseyin ÖZ : Akut akciğer hasarında intratrakeal deksametazonun hemodinami ve arter kan gazlarına etkileri. ANESTEZİ DERGİSİ 2001;9(3):200-203.

7.5.34) Güniz MEYANCI KÖKSAL, Ramazan UZAN, Işıl PAKSOY, Hüseyin ÖZ, Dildar KONUKOĞLU : Mekanik ventilasyon modlarının akut akciğer hasarındaki rolü. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ DERGİSİ. 2001;7:52-56.

7.5.35) Hüseyin ÖZ : Ventilasyonda solunum mekaniğinin monitorizasyonu: Yatakbaşı izlenebilen parametreler ve yorumları. TARK-2001, 27-31 Ekim 2001-Antalya. 2001:348-354.

7.5.36) Güniz MEYANCI KÖKSAL, Ramazan UZAN, Hüseyin ÖZ : Tavşanlarda mekanik ventilasyon stratejilerinin hemodinami, hava yolu basınçları ve arter kan gazlarına etkileri. TÜRK ANEST REAN CEM MECMUASI 2002;30:105-110.

7.5.37) Hüseyin ÖZ: Kronik solunum yetersizliklerinde beslenme. Solunum. TÜSAD 2002;4(ek 2):339-342.

7.5.38) Güniz MEYANCI KÖKSAL, Hüseyin ÖZ : Mekanik ventilasyona bağlı gelişen nozokomiyal pnömoni olgularımız. ANESTEZİ DERGİSİ 2002;10(3):217-221.

7.5.39) Fulya ÇOŞAN, Güniz MEYANCI KÖKSAL, Hüseyin ÖZ : Tavşanlarda HCl ile oluşturulan akut akciğer hasarında intravenöz ve intratrakeal lidokainin hemodinami ve kompliyans üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması. TÜRK ANEST REAN CEM MECMUASI 2002;30:292-295.

7.5.40) Güniz MEYANCI KÖKSAL, Elif AŞKIN, Hüseyin ÖZ : Hidroklorik asit ile akut akciğer hasarı oluşturulan sağlıklı tavşanlarda intravenöz ve intratrakeal pentoksifilin kullanımının hemodinami ve kompliyans üzerine etkileri. ANESTEZİ DERGİSİ 2002;10(4):285-288.

47.5.1) Yasemin ALTUNTAŞ, Güniz MEYANCI KÖKSAL, Cem SAYILGAN, Işıl PAKİŞ, Hüseyin ÖZ : Tavşanlarda oluşturulan intraabdominal SIRS modelinde erken dönemde oluşan değişikliklerin araştırılması. GKD ANEST YOĞ BAK DERN DERG, 2003; 9:4-10.

7.5.42) Çiğdem YARDIMCI, Güniz MEYANCI KÖKSAL, Işıl PAKİŞ, Dildar KOMUKOĞLU, Hüseyin ÖZ : Tavşanlarda düşük tidal volümlerle uygulanan PEEP ve SIGH’ın sağlıklı akciğerdeki etkileri. ANESTEZİ DERGİSİ 2003;11(2):147-150.

7.5.43) Sema SAYMAN, Güniz MEYANCI KÖKSAL, Sibel ERDAMAR, Suzan UZAN, Hüseyin ÖZ : Tavşanlarda akut akciğer hasarında nedokromil sodyumun tedavideki yerinin araştırılması. GKD ANEST YOĞ BAK DERN DERG, 2003; 9:52-55.

44) Öznur ŞEN, Güniz MEYANCI KÖKSAL, Sibel ERDAMAR, Cem SAYILGAN, Hüseyin ÖZ: “Pressure Support Ventilation” CPAP” ve T-Parçasının arter kan gazlarına, hemodinamik parametrelere ve “Weaning” başarısına etkilerinin karşılaştırılması. GKD ANEST YOĞ BAK DERN DERG, 2003; 9:154-157.

7.5.45) Güniz MEYANCI KÖKSAL, Cem SAYILGAN, Melile ÇALIŞKAN, Suzan UZAN, Işıl PAKİŞ, Hüseyin ÖZ : İntraabdominal sepsis modelinde intravenöz deksametazon kullanımının akciğere etkisi. GKD ANEST YOĞ BAK DERN DERG. 2004; 10(1):12-16.

7.5.46) Güniz MEYANCI KÖKSAL, Cem SAYILGAN, Alpin FİNCİ, Suzan UZAN, Hüseyin ÖZ : Akut akciğer hasarının tedavisinde erken dönemde intratrakeal PGE1’in lipid peroksidasyonu üzerine etkisi. GKD ANEST YOĞ BAK DERN DERG, 2004; 10(3):108-110.

7.5.47) Ayşegül ERTAN, Hüseyin ÖZ, Akif İNANCI, Rabiş KESKİN : Anestezi uygulaması sırasında ölümle sonuçlanan ve dava konusu olmuş olguların adli tıp açısından retrospektif değerlendirilmesi. TÜRKİYE KLİNİKLERİ J FOREN MED 2004;1:67-71.

7.5.48) Hüseyin ÖZ : Kan transfüzyonuna bağlı geç komplikasyonlar. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. HERKEZ İÇİN KAN TRANSFÜZYONU TIBBI. Mayıs 2005-İstanbul, s.229-233.

7.5.49) Gül Nihal KURT, Güniz MEYANCI KÖKSAL, Ercan TÜRECİ, Önder AYDINGÖZ, Cem SAYILGAN, Hafize UZUN, Seval AYDIN, Hüseyin ÖZ : Tavşanlarda kısa süreli turnike uygulamalarında sodyum nitroprussid ile oluşturulan kontrollü hipotansiyonun malon di aldehit ve süperoksit dismutaz düzeyine etkisi. Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2005;11:11-15.

7.5.50 ) Gül Nihal KURT, Güniz MEYANCI KÖKSAL, Cem SAYILGAN, Meltem ERCAN, Hüseyin ÖZ : İntraabdominal sepsis modelinde serum ve dokulardaki çinko ve bakır düzeyleri. Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2005;11:61-64.

7.5.51) Hüseyin ÖZ, Güniz MEYANCI KÖKSAL: Mekanik ventilasyon. Solunum 2006;8:37-46.

7.5.52) Hüseyin ÖZ, Güniz MEYANCI KÖKSAL: İnvaziv mekanik ventilasyon. Türkiye Klinikleri 2006;2:89-96.

7.5.53) Hüseyin ÖZ: Sepsis ve organ yetersizlikleri: Koagülasyon. Güncel Bilgiler Işığında Sepsis. Eds: Yalım DİKMEN, Oktay DEMİRKIRAN. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No:51,İstanbul. 2006;27-29.

7.5.54) Hüseyin ÖZ: Vazopressör ve inotrop tedavi. Güncel Bilgiler Işığında Sepsis. Edr.Yalım DİKMEN, Oktay DEMİRKIRAN. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No:51,İstanbul. 2006;111-116.

7.5.55) Hüseyin ÖZ: Karın içi enfeksiyonlarda yoğun bakım tedavisi. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, 3-7 Mayıs 2006. Kongre Kitabı, 2006;30-34.

7.5.56) Hüseyin ÖZ: Solunum yetersizlikleri. Mekanik Ventilasyon Kursu. Antalya, 1-3 Mayıs-2006. Kurs Kitabı, 2-15,2006.

7.5.57) Hüseyin ÖZ: Mekanik ventilasyona başlama kriterleri. Mekanik Ventilasyon Kursu. Antalya, 1-3 Mayıs-2006. Kurs Kitabı. 2006;16-21.

7.5.58) Ayşegül ERTAN, Hüseyin ÖZ: Tıbbi uygulama hatalarına bağlı mortalite ve morbiditede anestezinin yeri. Adli Tıp Bülteni 2006;11(2):80-84.

7.5.59) Ayşegül ERTAN, Hüseyin ÖZ, Nur BİRGEN, Murat HANCI, Nurşen TURAN: Spinal cerrahi girişimlere bağlı ortaya çıkan damar yaralanmalarında anestezi uzmanının rolü. Adli Tıp Derg 2006;3:24-28.

7.5.60) Ayşegül ERTAN, Hüseyin ÖZ, Serhat GÜRPINAR: Anestezi uygulaması sırasında ortaya çıkan önlenebilir bir ölüm olgusu. Türkiye Klinikleri Adli Tıp Derg 2007;4:41-44.

7.5.61) Hüseyin ÖZ, Güniz MEYANCI KÖKSAL: Akut respiratuvar distres sendromu: Tedavi. Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji Reanimasyon(Akut Respiratuvar Distres Sendromu Özel Sayısı) 2007;3(19):41-55.

7.5.62) Hüseyin ÖZ: Böbrek destek tedavisi. TÜRK YOĞUN BAKIM DERNEĞİ DERGİSİ. 2008;6:11-18

7.5.63)Ayşegül ERTAN, İbrahim ÜZÜN, Hüseyin ÖZ:Adli tıp açısından ortopediik cerrahi ve anestezi. Türkiye Klinikleri J Anesth Reanim-Special topics. 2014;7:68-74.

7.5.64) Burcu HIZARCI, Cem ERDOGAN, Pelin KARAASLAN, Kamil DARCIN, Hüseyin ÖZ: Colonic perforation developing due to small catheter thoracostomy: Case Report. Turkiye Klinikleri J Case Rep 2016;24:323-325.

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Elvan TERCAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Ankara Tıp Fakültesi 1985 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hisar Intercontinental Hospital, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Araştırma Alanları

Pediatrik anestezi, rejyonal anestezi, postoperatif analjezi, zor havayolu yönetimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Tekol Y, Tercan E, Esmaoğlu A. “Ephedrine enhances analgesic effect of morphine”. Acta Anaesthesiol Scand, 38, 396-397 (1994).
2. Esmaoğlu A, Boyacı A, Ersoy Ö, Güler G, Talo R, Tercan E. “Unilateral spinal anaesthesia with hyperbaric bupivacaine”. Acta Anaesthesiol Scand, 42, 1083-1087 (1998).
3. Tercan E, Sungun MB, Boyacı A, Küçükaydın M. “One-lung ventilation of a preterm newborn during esophageal atresia and tracheoesophageal fistula repair”. Acta Anaesthesiol Scand, 46, 332-333 (2002).
4. Yıldız K, Tercan E, Dogru K, Ozkan U, Boyacı A. “Comparison of patient-controlled analgesia with and without a background infusion after appendicectomy in children”. Paediatric Anaesthesia, 13, 427-431 (2003).
5. Tercan E, Kotanoglu MS, Yildiz K, Dogru K, Boyaci A. “Comparison of recovery properties of desflurane and sevoflurane according to gender differences”. Acta Anaesthesiol Scand, 49, 243-247 (2005).
6. Soylu E, Kersin B, Karaaslan P, Çalım ÖF, Altın G et al. : Effect of anesthesia without a neuromuscular blocking agent on intraoperative bleeding in adenotonsillectomy patients. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 79 (6): 909-911, 2015.

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Tamer ATASEVER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Onkoloji, Kardiyoloji, Endokrinoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Sahiner I, Atasever T, Akdemir UO, Ozturk C, Memis L.Relationship between primary lesion metabolic parameters and clinical stage in lung cancer.Rev Esp Med Nucl Imagen Mol. 2013;32:357-63.

Cetin B, Atasever T, Akdemir UO, Senturk S, Tufan G, Turan N, Buyukberber S, Coskun U, Benekli M.The role of positron emission tomography with 18F-fluorodeoxyglucose in nodal staging of clinical and radiological N° head and neck cancers. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013 ;270(8):2307-13

Sari S, Oguz D, Sucak T, Dalgic B, Atasever T. Hepatopulmonary syndrome in children with cirrhotic and non-cirrhotic portal hypertension: a single-center experience. Digestive Dis. Sciences 2012; 57(1):175-181

Akkas BE, Gokcora N, Atasever T, Yetkin I.The use of technetium-99m hexamethylpropylene amine oxime lung scintigraphy in the detection of subclinical lung injury in patients with noninsulin-dependent diabetes mellitus. Nucl Med Commun. 2011 Dec;32(12):1179-84.

Akin M, Atasever T, Kurukahvecioglu O, Dogan M, Gokaslan D, Poyraz A, Koksal H, Taneri F. Preoperative detection of parathyroid adenomas with Tc-99m MIBI and Tc-99m pertechnetate scintigraphy: histopathological and biochemical correlation with Tc-99m MIBI uptake. Bratisl Lek Listy. 2009;110(3):166-169

.Türkölmez S, Atasever T, Akmansu M. Effects of radiation therapy on oesophageal transit in patients with inner quadrant breast tumour. Nucl Med Communications 2005;26(8):721-726
7.2.7.Güz G, Bali M, Poyraz NY, Bagdatoglu O, Yegin ZA, Dogan I, Atasever T, Sert S, Sindel S. Gastric emptying in patients on renal replacement therapy.
Renal Failure 2004; 26(6):619-24

Akdemir ÜO, Atasever T, Sipahioğlu S, Türkölmez S, Kazimoğlu C, Şener E.Value of bone scintigraphy in patients with carpal trauma Annals of Nuclear Medicine. 2004; 18(6):495-499.
7.2.9.Atasever T, Özkaya O, Abamor E, Söylemezoğlu O, Buyan N, Ünlü M. 99mTc ethylene dicysteine scintigraphy for diagnosing cortical defects in acute pyelonephritis: a comparative study with 99mTc dimercaptosuccinic acid.
Nuclear Medicine Communications 2004; 25(9):967-970.


Akmansu H, Oğuz H, Atasever T, Abamor E, Şafak MA, Haberal I, Atasever T, Samim E.Evaluation of sentinel nodes in the assessment of cervical metastases from head and neck squamous cell carcinomas. Tumori 2004; 90(6):596-599

Arat M, Gokalp H, Atasever T, Türkkahraman. H. 99mTechnetium-labeled methylene diphosphonate uptake in maxillary bone during and after rapid maxillary expansion. Angle Orthodontics 2003; 73(5):545-549


Konuk O., Atasever T., Ünal M., Ayvaz G., Yetkin I., Çakır N., Arslan M. Orbital gallium-67 scintigraphy in graves' ophthalmopathy. Thyroid. 2002; 12(7):603-608

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Hilal ACAR DEMİR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

orta doğu teknik üniversitesi 1998 istanbul üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Radyoterapi Fiziği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Books:
‘A Cp softly broken two Higgs Doublet Model: The inclusive semileptonic decays of the B- Meson’ Publisher: LAP Lambert Academic Publishing (January 28, 2010), Language: English

Papers in academic journals:
(2015) ‘The impact of dose calculation algorithms for peripheral dose distributions of enhanced dynamic and physical wedges’ International Journal of Radiation Research (In press)
(2015) ‘Dosimetric analysis and experimental verification of critical organ doses for two different techniques in early stage breast cancer’ International Journal of Radiation Research (In press)
(2015) ‘A novel case of quartet tumor: meningioma, angiomyolipoma,ependymoma and sarcoma: report of a case and review of the literature’ International Journal of Radiation Research, Vol 13 (5): 451-458
(2015) ‘Dosimetric analysis and experimental verification of critical organ doses for two different techniques in early stage breast cancer’ International Journal of Radiation Research (In press)
(2014) ‘Dosimetric comparison of two different whole brain radiotherapy techniques in patients with brain metastases: how to decrease lens dose?’ International Journal of Radiation Research, 2014; Vol 12 (4): 311-317
(2014) Comparison of two different radiotherapy techniques in stomach cancer paıients who underwent concomitant chemoradiotherapy Medical Journal of Bakırköy, 2014; Vol 10 (1): 11-17
(2013) Evaluation of doses in the Wernicke and Broca’s areas using two different techniques in patients wıth right frontal glioblastoma multiforme’ International Journal of Radiation Research, 2013; Vol 11 (1): 43-50
(2013) ‘Amelioration of radiation induced acute inflammation and mucosal atrophy by beta-hydroxi-beta-methylbutyrate, l-glutamine and l-arginine: results of an experimental study’ Supportive Care in Cancer, 2013 Mar; 21(3):883-888.
(2013) ‘Comparison of the effects of aromatase inhibitors and tamoxifen on radiation induced lung toxicity: results of an experimental study’ Supportive Care in Cancer, 2013 Mar; 21(3):811-817
(2013) ‘Evaluation of material heterogeneity dosimetric effects using radiochromic film for COMS eye plaques loaded with (125) I seeds (model I25.S16). Medical Physics, 2013 Jan; 40(1):011708. doi: 10.1118/1.4769423.
(2012)’ Dosimetric comparison of whole breast radiotherapy using filed in field and conformal radiotherapy techniques in early stage breast cancer’ Iranian Journal of Radiation Research, 2012; 10(3-4): 131-138
(2012) ‘Dosimetric comparison of 3-dimensional conformal and field-in-field radiotherapy techniques for the adjuvant treatment of early stage endometrial cancer.’ Physica Medica, 2012 Dec 5. doi:pii: S1120-1797(12)00205-0. 10.1016/j. ejmp. 2012. 11. 002.
(2010) ‘Surface dose and build-up region measurements with wedge filters for 6 and 18 MV photon beams’ Jpn J Radiol, 2010 Feb;28(2):110- 6
(2010) ‘Verification of Plaque simulator dose distribution using GafChromic ® EBT film’ Turkish Journal of Oncology, 2010, Vol 25(4): 150-156
(2010)’ Field and energy dependence of the polarity effect’ Turkish Journal of Oncology, 2010, Vol 25(2): 57-62
(2009) ‘Surface dose measurements with GafChromic EBT film for and 18MV photon beams’ Phys Med. Jun;25(2):101-4.
(2009) ‘Effect of different protocol’s stopping power ratios on percentage depth dose’ Turkish Journal of Oncology, Vol. 24: 15-20
(2008) ‘Comparison of beam quality indexes and absorbed dose to water calibration factors used in IAEA TRS 398 report’ Turkish Journal of Oncology, Vol. 23: 91-95
(2007) “Comparison of IAEA absorbed dose protocols TRS 277 and TRS 398 for different electron energies” Turkish Journal of Oncology, Vol. 22(4): 166-171
(2006) “Comparison of IAEA absorbed dose protocols TRS 277 and TRS 398 for different photon energies” Turkish Journal of Oncology, Vol. 21: 137-141
(2004) “ in a CP softly broken two Higgs doublet model” Acta Physica Polonica B, Vol. 35: 687-693
Verbal Presentations
SEETRO (South East Europe Technology in Radiation Oncology) Congress,
Zagreb, Croatia (6-8 November 2015)
1) Investigation of Intrafraction Motion During Spine Sterotactic Radiosurgery
2) Dose Changes in Bladder During Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT)
Treatment of Prostate Cancer
XI. International Breast Cancer Congress, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (24-26 Feb 2016)
1.Fetal dose evaluation during breast cancer radiotherapy
XI. National Radiation Oncology Congress (23-27 April 2014)
1.Comparison of different VMAT treatment planning techniques for sterotactic vertebral irradiation
2. Dosimetric evaluation of organ doses in local advanced lung cancer adaptive radiotherapy
XIV. Medical Physics Congress, Antalya (17-19 November 2011)
Experimental verification of peripheral doses of electron beams for two different algorithms
MASCC/ISOO 2012 International Symposium on Supportive Care in Cancer, NYC ( 27-29 June 2013 )
1.The impact of dose calculation algorithms for peripheral dose distributions
of enhanced dynamic and physical wedges
2.COMS eye plaque dosimetry with 125I seeds: heterogeneity effect of
plaque components on dose distributions
3.Dosimetric comparison of dose distributions in episcleral plaque
brachytherapy
4.How to decrease lens dose in patients with brain metastasis who underwent
palliative whole brain radiotherapy?
5.Experimental validation of peripheral dose distribution for electron beams
6.Evaluation of doses in the wernicke and broca’s areas using two different
radiotherapy techniques in patients with right frontal glioblastoma multiforme
7.The effects of concomitant hormonotherapy on radiation induced cardiac
toxicity
MASCC/ISOO 2012 International Symposium on Supportive Care in Cancer, NYC ( 28-30 June 2012 )
1- How to decrease cardiovascular and lung toxicity in patients with early stage breast cancer: comparison of field in field and conformal radiotherapy techniques
2- Comparison of the effects of aromatase inhibitors and tamoxifen on radiation induced lung fibrosis: results of an experimental study
XIII. Medical Physics Congress, Antalya (17-19 November 2011)
1- Comparison of peripheral doses of hard and enhanced dynamic wedges
2- Comparison of experimental and Monte Carlo simulation of I-125 brachytherapy source dose distribution
IX. National Radiation Oncology Congress, North Cyprus (21-25 April 2010)
Comparison of I-125 seeds dose distributions obtained by Monte Carlo simulation and XIO-CMS treatment planning system
XI. Medical Physics Congress, Antalya (14-18 November 2007)
Investigation of thyroid doses in high and low cranio spinal junction medulloblastoma irradiation
X. Medical Physics Congress, Kayseri (1-4 September 2005)
1 - The comparison of the IAEA 277, 381 and 398 absorbed dose protocols for different photon energies
2 – The effect of different Sw,air ratios of IAEA TRS 277, 381 and 398 protocols on % DD curves
Poster Presentations
XV. Medical Physics Congress, Trabzon (16-19 May 2015)
1) Investigation of ion recombination correction factors for FFF beams
2015 AAPM Annual Meeting, Annaheim, Los Angeles (20-24 July 2015)
1) The Analysis of Different Percentage Depth Dose Curves Used for Commissioning in
Eclipse.
2) The Analysis of Different Diagonal Profiles Used for Commissioning in Eclipse.
3) The Effect of Thermoplatic Mask to the Surface Dose in Sterotactic Brain Treatments
with Flattening Filter Free Beams with EBT3 Gafchromic Film and OSL Dosimeter.
3rd ESTRO Forum Barcelona, Spain (24-28 April 2015)
1) Dosimetric comparison of dose distributions in episcleral plaque brachytherapy
2) Evaluation of interfractional bladder doses for two different patient positioning methods
in prostate cancer
3) Deformable MRI fusion for intracranial SRS: Can we trust?
4) The effect of depth and control point number for MLC transmission and dosimetric leaf gap
XII. National Radiation Oncology Congress, Antalya, (20 – 24 Nisan 2016)
1) Beyin radyocerrahisinde tümör lokalizasyonunun ve boyutunun plan değerlendirme kriterlerine ve normal beyin dozuna etkisinin incelenmesi
2) Karaciğer stereotaksisinde tümör hacminin planlama indislerine ve karaciğer dozlarına etkisinin incelenmesi
3) Uzak kaynak cilt mesafesi (>125 cm) ile yapılan tedavi planlarının tedavi planlama sisteminde farklı algoritmalarda doğruluğunun araştırılması
4) Tedavi planlama bazlı tüm vücut ışınlamalarında ın-vıtro doz karşılaştırması
5) Tüm beden ışınlamaları için tedavi planlama bazlı mlc korumalı tedavi tekniği
6) Sürrenal stereotaktik radyoterapi tedavilerinde mlc kalınlığının plan değerlendirme kriterlerine etkisinin araştırılması
MASCC/İSOO 2014 İnternational Symposium on Supportive Care in Cancer, Miami ( 26-28 June 2014 )
1.Hippocampal sparing whole brain radiotherapy in small cell lung cancer
2.How to decrease carotid dose in patients who underwent t1-2 glottic cancer radiotherapy?
3.How to decrease spine dose in patients who underwent sterotactic spine radiosurgery?
ESTRO 33 Vienna, Austria (04-08 April 2014)
1. Repeat CT Imaging and Adaptive Planning During Radiotherapy For Locally Advanced Lung Cancer
XI. National Radiation Oncology Congress (23-27 April 2014)
1.Determination of PTV setup errors using weekly CBCT in lung cancer radiotherapy
2.Reliability of MR fusion in determination of PTV volume for CT based intracranial stereotactic radiotherapy
3.Investigation of intrafraction setup errors during sterotactic vertebral irradiation
4.Dosimetric comparison of two different treatment planning techniques in sterotactic vertebral irradiation
5.Dosimetric investigation of VMAT boost treatment planning doses in breast irradiation
6.Determination of output factors in kV based intraoperatif radiotherapy
XIV. Medical Physics Congress, Antalya (21-24 November 2013)
1.Does linear accelerators accurately deliver low monitor unit fields created by treatment planning system for field in field treatment planning?
2.Dosimetric verification of PTV and OAR doses calculated by two different calculation algorithm for tangential breast irradiation .
3.Adaptive radiotherapy in local advanced lung cancer
4.Comparison of doses for two different algorithms in two different treatment planning technique of whole breast radiotherapy
VI. Medical Oncology Congress (21 – 25 March 2012)
Comparison of the effects of aromatase inhibitors and tamoxifen on radiation induced lung fibrosis
XIII. Medical Physics Congress, Antalya (17-19 November 2011)
1- Comparison of lung, heart, coronary artery and contralateral breast doses by using two different treatment planning techniques in breast cancer
2- Comparison of bilateral wedge and field in field teatment planning techniques of patients undergoing breast conserving surgery
3- Investigation of heterogeneity effect on dose distributions for COMS eye plaques with 125I seeds (model I25.S16) by using TLD chips
4- Evaluation of doses in the wernicke and broca’s areas using two different techniques in patients with right frontal glioblastoma multiforme
2011 Joint AAPM/COMP Meeting, Vancouver, Canada (31 July - 4 August 2011)
Heterogeneity Effect On Dose Distributions for COMS Eye Plaques with 125I Seeds (model I25.S16): A Radiochromic EBT Film Dosimetry Study
XII. Medical Physics Congress, Ankara (22-24 October 2009)
Investigation of dosimetric parameters of small field electron beams
VIII. National Radiation Oncology Congress, Antalya (19-23 April 2008)
Lung carsinoma with intraorbita metastasis: Case Report
X. Medical Physics Congress Kayseri (1-4 September 2005)
1 – The energy and field dependence of polarity
2 - The comparison of the IAEA 277, 381 and 398 absorbed dose protocols for different electron energies

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Mehmet İPŞİRLİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi 1970 Edinburgh Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Üniversitesi, Malezya, Uluslararası İslam Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsü, Fatih Üniversitesi

Araştırma Alanları

Osmanlı İdare Tarihi, Kurumlar Tarihi, Tarih Yazıcılığı, Osmanlı'da Entellektüel Hayat

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

GOOGLE CITATIONS: https://scholar.google.com/citations?user=U9Q8PxoAAAAJ&hl=tr

Kitaplar ve Kitap Bölümleri

o Mehmet İpşirli, XVII. Yüzyıl Başlarına Kadar Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadıaskerlik Müessesesi, Doçentlik Tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul 1982.
o Ewqaf ve Emlâkü’l-Müslimîn fî Filistîn, ed. Mehmet İpşirli - Muhammed Davud et-Tamimi, İstanbul l982.
o Takım çalışması, 90 Numaralı Mühimme Defteri, Istanbul 1987.
o Mehmet İpşirli, Diplomatik Acıdan Mahzar, Yayınlanmamış Profesörlük Tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul 1988.
o Mehmet İpşirli, Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selânikî (1003-1008/1595-1600), nşr. Mehmet İpşirli, birinci neşri, İstanbul 1989, I-II cilt; ikinci neşri, TTK Ankara 1999, I-II cilt.
o Takım çalışması, 3 Numaralı Mühimme Defteri (966-968 / 1558-1560), Ankara 1993.
o Mehmet İpşirli, Nâimâ Mustafa Efendi, Tarih-i Nâimâ (Ravzatü'l-Hüseyn fi hulâsati ahbâri'l-hafikayn), nşr. Mehmet İpşirli, Birinci neşri, TTK Ankara 2007 I-IV cilt; İkinci neşri, TTK Ankara 2014, I-VI cilt.
o E. C. Bosworth, İslâm Devletleri Tarihi, trc. Erdoğan Merçil ve Mehmet İpşirli, İstanbul 1980.Akademik Yayınlar

• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devlet Teşkilâti”, Osmanli Devleti ve Medeniyeti Tarihi, ed. E. İhsanoğlu, Istanbul 1994, s. 137-279. (Bu çalışma ayrıca Arapça, Rusça ve Boşnakça'ya çevrilerek yayınlanmıştır).
• Mehmet İpşirli, “Ottoman State Organization”, History of the Ottoman State and Civilization, ed. E. Ihsanoglu, Istanbul 2001,pp. 133-286.
• Mehmet İpşirli, “Osmansko Drzavno Uredenje”, Historija Osmanske Drzave i Civilisaije, Sarajevo 2004, s. 161-339.
• Mehmet İpşirli, “Mustafa Selânikî and His History”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 9 (İstanbul l978), pp. 417-472.
• Mehmet İpşirli, “Hasan Kâfî el-Akhisârî ve Devlet Düzenine Ait Eseri: Usûlü’l-hikem fî nizâmi’l-âlem”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı l0-11 (İstanbul l981), s. 239-278.
• Mehmet İpşirli, “XVI. Asrın İkinci Yarısında Kürek Cezası ile İlgili Hükümler”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı l2 (İstanbul l982), s. 203-248.
• Mehmet İpşirli, “Şeyhülislâm Sun’ullah Efendi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 13 (İstanbul 1986), s. 209-256.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı İlmiye Teşkilâtında Mülâzemet Sisteminin Önemi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, nr. 10-11 (Istanbul l983), s. 221-231.
• Mehmet İpşirli, “Anadolu Kadıaskeri Sinan Efendi Hakkında Yapılan Tahkikat”, İslam Tetkikleri Dergisi, VIII (İstanbul l984), s. 205-218.
• Mehmet İpşirli, “A Preliminary Study of the Public Waqfs of Hama and Homs in the XVI. Century”, Studies on Turkish-Arab Relations, annual l (İstanbul l986), pp. 119-147.
• Mehmet İpşirli, “Ottoman Documents About the Repairing of the Jerusalem Water Supply”, Studies on Turkish-Arab Relations, Annual 2, Istanbul 1987, pp. 169-172.
• Mehmet İpşirli, “Archival Education in Turkey”, Studies on Turkish-Arab Relations, Annual 4, Istanbul 1989, pp. 117–119.
• Mehmet İpşirli, “Scholarship and Intellectual Life in the Reign of Suleyman The Magnificent”, The Ottoman Empire in the Reign of Suleyman The Magnificent, Istanbul 1988, II, pp. 15–58.
• Mehmet İpşirli, “XVII. Asır Ortalarında Tokat Şehri”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat, Ankara 1987, s. 57-70.
• Mehmet İpşirli, “Lâle Devrinde Teşkil Edilen Tercüme Heyetine Dair Bazı Gözlemler”, Osmanlı İlmî ve Meslekî Cemiyetleri, Istanbul l987, s. 33-42.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı İlmiye Mesleği Hakkında Gözlemler - XVI-XVII. Asırlar”, Osmanlı Araştırmaları, Istanbul l988, VII, s. 273-285.
• Mehmet İpşirli, “İlmiye Mensuplarının İmza ve Tasdik Formulleri”, Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri Bildirileri, Istanbul 1988, s. 177-200.
• Mehmet İpşirli, “Arşiv Belgelerine Göre Istanbul Vakıf Evleri - Müştemilât, Tamir, Kira, Satış”, Tarih Boyunca Istanbul Semineri –Bildiriler-, Istanbul 1989, s. 183-196.
• Mehmet İpşirli, “Bulgaristan’daki Türk Vakıflarının Durumu -XX. yüzyıl Başları”, TTK Belleten, LIII/207-208 (1989), s. 679-707.
• Mehmet İpşirli, “II. Mahmud Döneminde Vakıfların İdaresi”, Sultan II. Mahmud ve Reformları Semineri Bildiriler, Istanbul 1990, s. 49-57.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlılarda Cuma Selamlığı (Halk Hükümdar Münasebetleri Açısından Önemi)”, Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’na Armağan, İstanbul 1991, s. 459-471.
• Mehmet İpşirli, Sosyal Tarih Kaynağı Olarak Şer’iyye Sicilleri”, Tarih ve Sosyoloji Semineri, 28-29 Mayıs 1990, İstanbul 1991, s. 157-161.
• Mehmet İpşirli, “Fetva Makalesi”, Tarih Boyunca Türklerde İnsani Değerler ve İnsan Hakları -Osmanlı İmparatorluğu Dönemi-, II. cilt, İstanbul 1992, (446 s.).
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Bir Eser: Kavânîn-i Osmanî ve Râbıta-i Âsitâne”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 14 (İstanbul 1994), s. 9-35.
• Mehmet İpşirli, “Vakıfların Tarihî Gelişmesi”, Türk Vakıfları, Istanbul 1996, s. 32-39.
• Mehmet İpşirli, “Nahîfî’nin Nasîhatü’l-Vüzerâsı”, Tarih Enstitüsü Dergisi -Prof. Dr. Münir Aktepe’ye Armağan-, sayı 15 (İstanbul 1997), s. 15-27.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devletinde Kazaskerlik (XVII. Yüzyıla Kadar)”, Belleten, LXI/232 (1998), s. 597 – 700.
• Mehmet İpşirli, “Türk Dünyası Kültür Atlası: Osmanlı Dönemi”, c. I, haz. Metin Eriş vd. İstanbul 1999.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Uleması”, Osmanlı, VIII, Ankara 1999, s. 71-79.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Tarih Yazıcılığı”, Osmanlı, VIII, Ankara 1999, s. 247-256.
• Mehmet İpşirli, “İlmi hayatı ve İlmiye teşkilatı”, Fatih ve Dönemi=Mehmed II and his Heriod, ed. Necat Birinci, trc. Abdullah Şen, İstanbul 2004, s. 238-251.
• Mehmet İpşirli, “Üsküdar’da Medfun Osmanlı Şeyhülislamları”, IV. Üsküdar Sempozyumu Bildirleri, İstanbul 2007, s. 445-472.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Medresesi”, Medaris-i İstanbul, Yaşayan İstanbul Medreseleri, I, İstanbul 2008, s. 9–25.
• Mehmet İpşirli, “Üsküdar Mahkemesi”, V. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, I, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2008, s. 39-44.
• Mehmet İpşirli, “Bodurmlu Şeyhülislam Ömer Lutfi Efendi”, Bodrum, ed. Ahmet Özgiray–M. Âkif Aydın, Bodrum 2008, s. 539-546.
• Mehmet İpşirli, “Medaris-i İstanbul: Yaşayan İstanbul Medreseleri”, c. I, ed. Zekeriya Kurşun, Bekir Cantemir, Mustafa Göleç, İstanbul 2008.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devleti”, İslam’a Giriş, ed. Mehmet Paçacı, Ankara 2008, s. 510–535.
• Mehmet İpşirli, “XVII. Yüzyılda Batı’ya Açılan Geniş Bir Pencere: Kâtib Çelebi”, Katib Çelebi, ed. Bekir Karlığa–Mustafa Kaçar, Ankara 2009, s. 323-335.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Medresesi”, İstanbul Medreseleri, ed. Zekeriya Kurşun, İstanbul 2009, s. 3-25.
• Mehmet İpşirli, “Some Remarks on the Wakf Institution in the Ottoman Empire”, Knowledge, Language, Thought and The Civilization of Islam, Essays in Honor of Syed Muhammed Naquib al-Attas, ed. Van Mohd Nor Wan Daud–Muhammad Zainiy Uthman, Kuala Lumpur (Malaysia) 2010, pp. 295-308.
• Mehmet İpşirli, “III. Selim Döneminde Ulema”, III. Selim İki Asrın Dönemecinde İstanbul, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2010.
• Mehmet İpşirli, Mehmet İpşirli, “II. Mahmud Devri Uleması, II. Mahmud: Yeniden Yapılanma Sürecinde İstanbul”, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2010 (İngilizcesi için bkz. Istanbul During the Modernization Process, İngilizceye trc. Zeynep (Jane Louise) Kandur, İstanbu 2010, s. 519.
• Mehmet İpşirli, “Addülhamid Merasimleri“, II. Abdülhamid modernleşme sürecinde İstanbul = Istanbul during the modernization process. Editör Coşkun Yılmaz; İngilizceye trc. Zenith; ingilizce redaksiyon Hamza Kandur, Zeynep (Jane Louise) Kandur. İstanbul 2010.
• Mehmet İpşirli, “Payitaht İstanbul’un İdaresi ve İdarecileri”, Akademik Araştırmalar Dergisi -İstanbul Özel Sayısı-, II/47-48 (İstanbul 2010), s. 27-41.
• Mehmet İpşirli, “İlim ve Öğretim Hayatının En Büyük Merkezi Olarak İstanbul: İlim Hayatı”, Kültürler Başkenti İstanbul, ed. Fehamettin Başar, haz. Fatma Yücel, İstanbul 2010, s. 211-226. İngilizcesi: “Scientific Life in Istanbul”, Capital of Cultures İstanbul, Istanbul European Capital of Culture, 2010, pp. 254-263.

o Mehmet İpşirli, “Payitaht İstanbul’un İdaresi”, Antik Çağdan 21.Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi,
o İstanbul 2015, Cilt III, s. 58-70
o Mehmet İpşirli, “Cuma Selamlığı”, Age., Cilt III, s. 396-403.
o Mehmet İpşirli, “Osmanlı İstanbulu’nda Geleneksel Eğitim ve Ulema”, Age, Cilt, IX, s. 34-66.
o Mehmet İpşirli, “İstanbullu Tanınmış Bir Ulema Ailesi Dürrizadeler”, Age, Cilt, IX, s. 67-78.
o Mehmet İpşirli, “Muasır Üç Enderunlu Tarihçinin Kaleminden IV. Mehmed’in Enderunu Üzerine Bazı Gözlemler” Ötekilerin peşinde: Ahmet Yaşar Ocak’a Armağan, Timaş Yayınları,
o Mehmet İpşirli, “Sultan II. Murad Devri İlim ve Kültür Hayatı Üzerine Değerlendirmeler” Sultan II. Murad ve Dönemi, Editör: İsmail Yaşayanlar, Bursa Gaye Kitabevi 2015, s. 129-138.
o Mehmet İpşirli, “Âlî ve Selanikî: Çağdaş iki Tarihiçinin Tenkit Tarzı, Üslubu ve Anlayışı Üzerine Gözlemler”, Uluslararası Gelibolulu Mustafa Âlî Çalıştayı Bildirileri, Türk Dil Kurumu Ankara 2014, s. 167-174
o Mehmet İpşirli, “Elçilerin İstanbulu”, VIII. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu Bildirileri, İstanbul
o Mehmet İpşirli, “Osmanlı’nın Haremeyn’e Hizmetleri: Temiz Su Tesisleri ve Sağlık Kurumları
o İnşası”, SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, İstanbul 2015, sayı 37, s. 100-103
o Mehmet İpşirli, “Prof. Dr. Halil İnalcık ve Osmanlı Teşkilat Tarihi”, Prof. Dr. Halil İnalcık, Ed. Yusuf Oğuzoğlu – Selçuk Kırlı, Bursa 2016 s.82-87.
o Mehmet İpşirli, “Fatih Dönemi İlim Hayatı ve İlmiye Teşkilatı”, Fatih Sultan Mehmed Han ve Dönemi, Ed. Ayşenur B. Zafer, Bursa Gaye Kitabevi 2016, s. 281-298.
o Mehmet İpşirli, “ Osmanlı’da Geleneksel Medrese Eğitimi”, Boğaziçi Bülteni, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, İstanbul 2016, sayı 40, s. 38-49.
o Mehmet İpşirli, "Osmanlı’nın Küdüs’te Sağlık Alanında Hizmetleri, SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, İstanbul 2015, sayı 39, s. 80-85
o Mehmet İpşirli, “ Osmanlı’da Geleneksel Medrese Eğitimi”, Boğaziçi Bülteni, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, İstanbul 2016, sayı 40, s. 38-49.
o Mehmet İpşirli, “Balkanlardaki Osmanlı Mirası Unutulabilir mi?”, Rodosto’dan Süleyman Paşa’ya Tekirdağ, Kitabevi İstanbul 2016, s. 5-10


Ansiklopedi Maddeleri
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Efendi, Ebezâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 98.
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Efendi, Tatarcık”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 99-100.
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Efendi, Yenişehirli”, DİA, I, İstanbul 1988, 100-101.
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Nailî Paşa”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 124-125.
? Mehmet İpşirli, “Abdürrahim Efendi, Hoca”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 289.
? Mehmet İpşirli, “Abdürrahim Efendi, Menteşzâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 289-290.
? Mehmet İpşirli, “Abdurrahim Efendi, Kocahüsamzâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 160.
? Mehmet İpşirli, “Abdurrahman Nesib Efendi”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 169.
? Mehmet İpşirli, “Abdülkadir Hamîdî Çelebi”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 240.
? Mehmet İpşirli, “Abdülkadir Şeyhî Efendi”, DİA, I, İstanbul 1988,s. 244.
? Mehmet İpşirli, “Abdülvehhab Efendi, Yasincizâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 285-286.
? Mehmet İpşirli, “Ahizâde Hüseyin Efendi”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 548-549.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Efendi, Ebûbekirefendizâde”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 60.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Efendi, Müftizâde”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 61.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Muhtar Beyefendi, Molla Bey”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 105.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Muhtar Efendi, Turşucuzâde”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 106.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Reşid Efendi”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 122-123.
? Mehmet İpşirli, “Alâeddin Arabî Efendi”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 319.
? Mehmet İpşirli, “Anadolu -İdari, Ekonomik ve Kültürel Hayat; İdari ve Adli Sistem-”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 123-124,
? Mehmet İpşirli, “Anadolu, İdari, Ekonomik ve Kültürel Hayat; Eğitim ve Öğretim”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 128-130
? Mehmet İpşirli, “Araba”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 242-245
? Mehmet İpşirli, “Arapzâde Ataullah Efendi”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 331
? Mehmet İpşirli, “Arapbzâde Mehmed Arif Efendi”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 331
? Mehmet İpşirli, “Arif Efendi, Meşrebzâde”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 365
? Mehmet İpşirli, “Arpa Emini”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 392
? Mehmet İpşirli, “Arzuhal”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 447-448
? Mehmet İpşirli, “Asaf”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 455
? Mehmet İpşirli, “Asafnâme”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 456
? Mehmet İpşirli, “Asım Efendi, Mekkizâde”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 478
? Mehmet İpşirli, “Aşir Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 8.
? Mehmet İpşirli, “Ata Bey, Tayyarzâde”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 34-35.
? Mehmet İpşirli, “Ataullah Mehmed Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 46-47.
? Mehmet İpşirli, “Ataullah Mehmed Efendi, Topal”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 47.
? Mehmet İpşirli, “Atik Ali Paşa”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 64-65.
? Mehmet İpşirli, “Avârız Vakfı”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 109.
? Mehmet İpşirli, “Avnî Ömer Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 124-125.
? Mehmet İpşirli, “Ayasofya Kürsü Şeyhliği”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 224.
? Mehmet İpşirli, “Ayn Ali Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 258-259.
? Mehmet İpşirli, “Bab Mahkemesi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 362.
? Mehmet İpşirli, “Bab-ı Humayun, Teşkilat”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 361-362.
? Mehmet İpşirli, “Bab-ı Meşihat”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 362-363.
? Mehmet İpşirli, “Babıâlî”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 378-386.
? Mehmet İpşirli, “Bahaî Mehmed Efendi”, DİA, I, İstanbul 1991, s. 463-464 (Mustafa Uzun ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “Beylerbeyi”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 69-74.
? Mehmet İpşirli, “Beylikçi”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 78-79.
? Mehmet İpşirli, “Bezirğan”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 103-104.
? Mehmet İpşirli, “Bilâd-ı Selâse”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 151-152.
? Mehmet İpşirli, “Bitik”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 225.
? Mehmet İpşirli, “Bostanzâde Mehmed Efendi”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 311.
? Mehmet İpşirli, “Buk’a”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 386-387.
? Mehmet İpşirli, “Bulgaristan – Bulgaristan Vakıfları”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 401-403.
? Mehmet İpşirli, “Câbî”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 529-530.
? Mehmet İpşirli, “Canfedâ Hatun”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 150-151.
? Mehmet İpşirli, “Celilî”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 268-269.
? Mehmet İpşirli, “Cellât”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 270-271.
? Mehmet İpşirli, “Cemâleddin Efendi, Halidefendizâde”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 309-310.
? Mehmet İpşirli, “Cer”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 388-389.
? Mehmet İpşirli, “Cerde”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 392-393.
? Mehmet İpşirli, “Cihet”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 346-348.
? Mehmet İpşirli, “Cuma Selâmlığı”, DİA, VIII, İstanbul 1993, s. 90-92.
? Mehmet İpşirli, “Çatalcalı Ali Efendi”, DİA, VIII, İstanbul 1993, s. 234-235.
? Mehmet İpşirli, “Çelebi”, DİA, VIII, İstanbul 1993, s. 259.
? Mehmet İpşirli, “Çivizâdeler”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 349-350.
? Mehmet İpşirli, “Çivizâde Mehmed Efendi”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 347-348.
? Mehmet İpşirli, “Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 348-349.
? Mehmet İpşirli, Mehmet İpşirli, “Çömez”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 380.
? Mehmet İpşirli, “Dâhiliye Nezâreti”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 414-416.
? Mehmet İpşirli, “Damadzâde Ahmed Efendi”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 449-450.
? Mehmet İpşirli, “Danişmend”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 464-465.
? Mehmet İpşirli, “Debbağzâde Mehmed Efendi”, DİA, IX, İstanbul 1994, s. 62-63.
? Mehmet İpşirli, “Ders Vekâleti”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 183-184.
? Mehmet İpşirli, “Dersiâm”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 185-186
? Mehmet İpşirli, “Derviş Mehmed Paşa”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 193-194.
? Mehmet İpşirli, “Devhatü’l-meşâyih”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 229-230.
? Mehmet İpşirli, “Devhatü’n-nükebâ”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 230.
? Mehmet İpşirli, “Duâgû”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 541-542.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâdeler”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 38-39.
? Mehmet İpşirli, “Dürrî Mehmed Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 35.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Abdullah Beyefendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 36.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Abdullah Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, 36-37.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Mehmed Ârif Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 37.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Mehmed Ataullah Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 37-38.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Mustafa Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, 38.
? Mehmet İpşirli, “Ebûsaid Mehmed Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s.281.
? Mehmet İpşirli, “Ebülmeyâmin Mustafa Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 362-363.
? Mehmet İpşirli, “Ehl-i Örf”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 519-520.
? Mehmet İpşirli, “Elçi”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 3-15
? Mehmet İpşirli, “Enderun”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 185-187
? Mehmet İpşirli, “Esad Efendi, Salihzâde”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 345-346
? Mehmet İpşirli, “Esîrî Mehmed Efendi”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 390-391
? Mehmet İpşirli, “Fenarîzâde Muhyiddin Çelebi”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 339-340.
? Mehmet İpşirli, “Fenarîzâde Muhyiddin Mehmed Şah”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 340-341.
? Mehmet İpşirli, “Ferhad Paşa”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 383-384.
? Mehmet İpşirli, “Feyzullah Efendi, Damad-zâde”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 526.
? Mehmet İpşirli, “Galata Sarayı”, DİA, XIII, İstanbul 1996, s. 322-323.
? Mehmet İpşirli, “Gülnuş Emetullah Sultan”, DİA, XIV, İstanbul 1996, s. 248-249
? Mehmet İpşirli, “Hâceğân”, DİA, XIV, İstanbul 1996, s. 430
? Mehmet İpşirli, “Hacıhasanzâde Efendi”, DİA, XIV, İstanbul 1996, s. 503-504
? Mehmet İpşirli, “Halil Efendi, Çerkez”, DİA, XV, İstanbul 1997, s. 312.
? Mehmet İpşirli, “Halil Nuri”, DİA, XV, İstanbul 1997, s. 321-323.
? Mehmet İpşirli, “Hanefî Mehmed Efendi”, DİA, XV, İstanbul 1997, s. 554.
? Mehmet İpşirli, “Hasan Fehmi Efendi”, DİA, XVI, İstanbul 1997, s. 320-322. (İlyas Çelebi ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “Hayrullah Efendi, İmam-ı Sultatî”, DİA, XVI, İstanbul 1997, s. 75-76.
? Mehmet İpşirli, “Hikr”, DİA, XVI, İstanbul 1997, s. 525-526.
? Mehmet İpşirli, “Hükümet (Osmanlı)“, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 468-471.
? Mehmet İpşirli, “Huzur Dersleri”, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 441-444.
? Mehmet İpşirli, “Hüseyin Hüsnü Efendi”, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 552-553.
? Mehmet İpşirli, “Hüsameddin Efendi, Atıfzâde”, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 513.
? Mehmet İpşirli, “Islahat“, DİA, DİA, XIX, İstanbul 1999, s. 170-174.
? Mehmet İpşirli, “İbrâhim Beyefendi, İvazpaşazâde”, DİA, XXI, İstanbul 2000, s. 290-291.
? Mehmet İpşirli, “İbrâhim Efendi, Haydarîzâde”, DİA, XXI, İstanbul 2000, s. 297-298 (Kemal Beydilli ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “İbrâhim Efendi, Seyyid”, DİA, DİA, XXI, İstanbul 2000, s. 301.
? Mehmet İpşirli, “İkindi Divanı”, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 26-27.
? Mehmet İpşirli, “İlmiye“, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 141-145.
? Mehmet İpşirli, “İlmiyye Salnâmesi, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 145-146.
? Mehmet İpşirli, “İmza”, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 252-255.
? Mehmet İpşirli, “İstanbul Kadılığı”, DİA, XXIII, İstanbul 2001, s. 305-307.
? Mehmet İpşirli, “İşâret-i Aliyye”, DİA, XXIII, İstanbul 2001, s. 423-424.
? Mehmet İpşirli, “Kadızâde, Ahmed Şemseddin”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 96-97.
? Mehmet İpşirli, “Kadızâde Mehmed Tâhir”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 97-98.
? Mehmet İpşirli, “Kalemiye”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 248-249.
? Mehmet İpşirli, “Kalkaşendî”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 263-265.
? Mehmet İpşirli, “Kapı Halkı”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 343-344.
? Mehmet İpşirli, “Kara Halil Efendi”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 361-362.
? Mehmet İpşirli, “Kayseri”, DİA, XXV, İstanbul 2002, s. 96-101.
? Mehmet İpşirli, “Kazasker”, DİA, XXV, İstanbul 2002, s.140-143.
? Mehmet İpşirli, “Kıyafet –Osmanlı Dönemi-”, DİA, XXV, İstanbul 2002, s. 510-512.
? Mehmet İpşirli, “Koca Sinan Paşa”, DİA, XXVI, Ankara 2002, s. 137-139.
? Mehmet İpşirli, “Lakap –Osmanlı’da Lakap-”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 67.
? Mehmet İpşirli, “Lutfi Paşa”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s.234-236.
? “Mahmud Efendi, İmâm-ı Şehriyârî”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 360-361.
? Mehmet İpşirli, “Mahreç”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 387-388.
? Mehmet İpşirli, “Mahzar (Fkh. bk. Şürût ve Sicillât)”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 398-401.
? Mehmet İpşirli, “Mansıb”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 4.
? Mehmet İpşirli, “Medrese –Osmanlı Dönemi-”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s.327-333.
? Mehmet İpşirli, “Medresetü’l-Kudât”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 343-344.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Efendi, Hocazâde”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 452-453.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Emin Efendi, Hayâtîzâde”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 462.“
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Emin Efendi, Sâlihefendizâde”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 463.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Esad Efendi”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s.470.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Zeynî Efendi”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 541-542.
? Mehmet İpşirli, “Mesud Efendi, Hocazâde”, DİA, XXIX, Ankara 2004, s. 345-346.
? Mehmet İpşirli, “Minkârîzâde Yahyâ Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 114-115.
? Mehmet İpşirli, “Mirza Mustafa Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 167-168.
? Mehmet İpşirli, “Mirzazâde Mehmed Said Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 169-170.
? Mehmet İpşirli, “Mirzazâde Şeyh Mehmed Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 170-171.
? Mehmet İpşirli, “Molla Abdülkerim Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 239.
? Mehmet İpşirli, “Molla Zeyrek”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 166-167.
? Mehmet İpşirli, “Muîd Ahmed Efendi”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 87-88.
? Mehmet İpşirli, “Musâhib”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 230-231.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Bâlîzâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 294-295.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Bolevî”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 295-296.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Feyzullahefendizâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 297-298.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendİ, Hamîdîzâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 298-299.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Memekzâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 299-300.
? Mehmet İpşirli, “Müderris –Osmanlı’da-”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 468-470.
? Mehmet İpşirli, “Mülâzemet”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 537-539.
? Mehmet İpşirli, “Nâib –Osmanlı’da-”, DİA, XXXII, İstanbul 2006, s. 312-313.
? Mehmet İpşirli, “Naîmâ”, DİA, XXXII, İstanbul 2006, s. 316-317.
? Mehmet İpşirli, “Osmanlılar –Medeniyet Tarihi, Siyasi ve İdari Teşkilat-”, DİA, XXXIII, İstanbul 2007, s. 502-505.
? Mehmet İpşirli, “Paşmakçızâde Abdullah Efendi”, DİA, XXXIV, İstanbul 2007, s. 185.
? Mehmet İpşirli, “Paşmakçızâde Ali Efendi”, DİA, XXXIV, İstanbul 2007, s. 185-186.
? Mehmet İpşirli, “Paşmaklık”, DİA, XXXIV, İstanbul 2007, s. 186-187.
? Mehmet İpşirli, “Sâdeddin Efendi, Mehmed”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 388-389.
? Mehmet İpşirli, “Sâdık Mehmed Efendi, Sadreddinzâde”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 395.
? Mehmet İpşirli, “Sâdî Çelebi”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 404-405 (Ziya Demir ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “Sadrazam”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 414-419.
? Mehmet İpşirli, “Sah”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 490-491.
? Mehmet İpşirli, “Sarıgörez Nûreddin Efendi”, DİA, XXXVI, İstanbul 2009, s. 151-152.
? Mehmet İpşirli, “Selânikî Mustafa Efendi”, DİA, XXXVI, İstanbul 2009, s. 357-359.
? Mehmet İpşirli, “Sulh –Osmanlı’da-”, DİA, XXXVII, İstanbul 2009, s. 490-492.
? Mehmet İpşirli, “Sun‘ullah Efendİ”, DİA, XXXVII, İstanbul 2009, s. 530-532.
? Mehmet İpşirli, “Şeyhülislâm”, DİA, XXXIX, İstanbul 2010, s. 91-96.
? Mehmet İpşirli, “Taşköprizâde Kemâleddin Mehmed Efendi”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 152-154.
? Mehmet İpşirli, “Taşköprizâdeler”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 154.
? Mehmet İpşirli, “Tebdil Gezmek –Osmanlı’da-”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 213-214.
? Mehmet İpşirli, “Tekaüt”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 340-341.
? Mehmet İpşirli, “Temliknâme”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 430-431.
? Mehmet İpşirli, "Uzunçarşılı, İsmail hakkı", DİA, XIIL, s. 264-266.
? Mehmet İpşirli, "Vassaf Abdullah Efendi", XIIL, s. 559-560.
? Mehmet İpşirli, "Yahya Tevfik Efendi", XIIIL, s. 266-267.
? Mehmet İpşirli, "Zekeriyya Efendi, Bayramzade", VIL, S. 211-213.
?
? Mehmet İpşirli, “Sahn-ı Seman”, Encyclopeadia of Islam (EI2), VIII, Leiden-Paris 1995, s. 842-843.
? Mehmet İpşirli, “Selânikî Mustafa Efendi”, Encyclopeadia of Islam (EI2) IX, Leiden-Paris 1997, s. 126-127.


Proceedings

o “The Waqfs of Palestine in the Sixteenth Century”, The Third International Conference of Biladu’s-Sam, 19-24 April 1980 Amman, Jordan
o “Et-Takariri’l-ma’ruza ilâ Abdulhamid es-Sânî havle Halîcu’l-Arabî ve Mintikati’l-Basra”, The Second Conference on the History of Ras Al Khaimah, 19-21 November 1988, Ras Al Khaimah- United Arabe Emirates
o “Muşâhedât Havle’t-Tarîki’l-ilmiye ve’l-Ulemâ fi’l-Karneyni’s-Sâmin ve’t-Tâsi’ aser”, Conference on the History of Bosnia-Herzegovina, 14-19 January 1990, Bosnia-Herzegovina.
o “The Pecularities of the Scholarly Life and Ulema in the Early Period of the Ottoman Emirate”, The Ottoman Emirate 1300-1389, 11-13 January 1991, Rethymno-Greece.
o “The Significance of the Seveneenth Century Ottoman Cronicles for the History of Crimea and the Nortwestern Black Sea”, The Ottoman Empire and Ukraine, 20-26 October 1991, Kiev-Ukraine.
o “Ottoman Sources of North Africa”, Premier Rencontre Scientifique Maghrebo-Turque, 13-14 Avril 1992, Fes -Morocco.
o “The Ulema of Istanbul and Maghrib - Differences and Similarities”, Le Maghreb a l’Epoque Ottoman, 16-18 Avril 1992, Rabat -Morocco.
o “The Monuments of Jerusalem in the Ottoman Archives”, The Jerusalem Day, 2-5 October 1993, Amman-Jordan.
o “The Sicill-i Ahval Commission and its Registers”, Die Biographie in der Osmanischen Geschichte Quellen-Probleme-Methoden, 25-26 Ostober 1993, Munchen- Germany.
o “The Fifteen Years War as Reflected in the Contemporary Ottoman Chronicles”, Symposium of The Fifteen Years War 1591-1606, 6-8 April l994, Budapest, Hungary.
o “Osmanlı’da Ulemâ ve Toplum”, Osmanlı İmperyasının 700. yılı Sempozyumu, Azerbaycan İlimler Akademisi, 7-8 Mayıs 1999, Bakü-Azerbaycan.
o “Ottoman Turkish Military Organization, The mentality and the Practice”, Symposium of Military History, 25-28 Temmuz 1999, Sau Paulo, Brazil.
o “Osmanlı Aydını, Devlet ve Topluma Karşı Sorumlulukları, Başarıları ve Başarısızlıkları”, Osmanlı Devletinin 700. Kuruluş Yılı Paneli, 13 Kasım 1999, Berlin – Germany.
o “The Pious Foundation (Waqf) of Palestine during the Ottoman Empire”, Panel of 700 Years of Ottoman Empire, 20-24 Ekim 1999, Jerusalem - Israil.
o “Osmanlı Devletinin 700. Kuruluş Yılı Paneli, Osmanlı Aydını, Devlet ve Topluma Karşı Sorumlulukları, Başarıları ve Başarısızlıkları!, Berlin-Almanya, (1999).
o The Organisation and Management of Vakıf Establishments in Bulgaria and its Conditions at the beginning of the Twentieth Century”, Islamic Civilisation in the Balkans, 21 -23 April 2000, Sofia, Bulgaria.
o “Ottoman Cultural Heritage in the Balkans”, Buenos-Aires, November 2000, Argentina.
o “Ottoman Cultural Heritage in Arabia”, Santiago, November 2000, Chile.
o “BRISMES”, Cambridge University, Some Observations on the Ottoman World Histories, England, (2000).
o “Ottoman Cultural Heritage in Arabia”, Bounes Aires, Arjantine, (2000).
o “Ottoman Cultural Heritage in Arabia”, Santiago, Chili, (2000).
o Exchange of Office by Sale in the Ottoman Bureaucracy – Examination of its Logic, History, Application, and Consequences”, International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO), London, 08-12 July 2002. England.
o “Ottoman Archival Sources of Kajar Dynasty of Iran”, Tahran, Persia, (2002).
o “Arnavut Kökenli Osmanlı Ulemasının Müşterek Kültüre Katkıları”, Tarih Boyunca Türk-Arnavut Beraberliği Semineri, 27 Eylül 2002, Tiran- Arnavutluk.
o “18. Osmanlı Bürokrasisinde Mansıb Satışı”, London School of Economics, London-England, (2002).
o “International Commette of Historical Sciences”, Amsterdam-Holland, (2002).
o “Impact of Ottomans to World History with their Presence and Absence, Culture, Multyculture and Universalism”, 2003, Sydney/Australia.
o “Nicolae Iorga and the Ottoman History”, Turkish-Romanian Relations: Past and Present, 2003, Bukreş/Romanya.
o “Remarks on the Bibliographical Sources of the Balkans and Their Authors”, Islamic Civilization in The Balkans, 2003, Tiran/Arnavudluk.
o The Medreses in Arab Provinces of the Ottoman Empire”, International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO), 14-19 June 2004.
o “Milletlerarası Ortadoğu Kaos mu, Düzen mi? Konferansı”, 2004, İstanbul / Türkiye.
o “A Special Day of Avariz”, Some Observations on the Scholastic Community, April 2004, Harvard University, ABD.
o “Islam in Modern Turkey”, Internatinal Symposium of Islam and Modernity, Taipei, 20-21 December 2006, Taiwan.
o “Islamic Movements in Modern Turkey: Revival and Modernization”, Islam and Modernity, 20-21 Aralık 2006 ,National Cheng-Chi Üniversitesi and Centre for the Study of Islamic Civilization and Thought (CSICT), Tayvan.
o “Remarks on Ottoman Peace and Presence in the Balkans”, Exploring Models for Peace by Re-Exploring Past: Diversity in the Ottoman Empire, 23-25 Mart 2007, Texsas Üniversitesi, Center for Middle Eastern Studies, ABD.
o “Islamic Scholars and Muslim Social Dynamism”, The Role Of Islamic States in A Globalized World, 17-18 Temmuz 2007, Institute of Islamic Understanding, Kuala Lumpur, Malaysia.
o “Collective Biographical Experiment of Egyptian Governors During Ottoman Period”, Egypt during the Ottoman Era, 26-30 Kasım 2007, İstanbul Research Centre for Islamic History - Art and Culture ile Mısır, Supreme Council for Culture, Kahire, Mısır.
o “Some Observations On Wakf Institutions in the Muslim Societies For Solving Social and Cultural Problems in the 21st Century”, Muslim and the Frontiers of Knowledge in the 21st Century, 28-29 Temmuz 2009, Kuala Lumpur, Malezya.
o “Cezayir Beylerbeyileri ve Dayıları Üzerine Prosopografik Değerlendirmeler”, 13-14 Ekim 2009, Cezayir’de Osmanlı Dönemi: Siyasi, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler, T.C. Cezayir Büyükelçiliği, Cezayir.
o “Some Remarks on the Restoration of the Monuments of al-Quds during the Ottoman Period (With Special Focus on the Dome of the Rock, Aqsa Mosque and Waterlines)”, The International Congress on: Al-Quds During the Ottoman Era, 22-25 Haziran 2009, Şam, Suriye.
o “Meclis-i Hassa Âzası Miralay Ahmed Râşid’in Tarih-i Yemen ve San’a adlı eserinin kaynak, metod ve muhtevası üzerine değerlendirmeler”, Osmanlı Döneminde Yemen, 16-17 Aralık 2009, Sana, Yemen.
o Mehmet İpşirli, "Osmanlı Sefer ve Savaş Fetvaları ve Kıbrıs Seferi Fetvasının Mukayeseli Tahlili", Akdeniz?de İslam Medeniyeti Uluslararası Kongresi, Lefkoşa-Kıbrıs. , Dec. 2010,
o Mehmet İpşirli, "Curriculum development and some reforms in the madrasa education and its implementation in the present Muslim World a case study of Ottoman Turkey", Second ISTAC International Conference on Islamic Science and the Contemporary Muslim World, Kuala Lumpur, Malezya. , Jul. 2010,
o Mehmet İpşirli, "Some Remarks on the Restoration of the Monuments of al-Quds during the Ottoman Period (With Special Focus on the Dome of the Rock, Aqsa Mosque and Waterlines)", The International Congress on: Al-Quds During the Ottoman Era, Şam, Suriye. , Dec. 2009,
“Bosna Fethinin Osmanlı’nın Rumeli Fütuhatındaki Yeri ve Önemi” Uluslararası Balkan Kongresi, IRCICA ve Sarayevo Devlet Üniversitesi İşbirliği ile, Saraybosna,
21-23 Mayıs 2015.
“Osmanlı İlmiye Araştırmalarının Neresindeyiz?”, Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 14-17.Ekim.2015.
“Osmanlı’nın Kuruluş Döneminde, Hususiyle Yıldırım Bayezid’in Saltanatında İlim Tahsili ve Tedrisi İçin Yapılan Seyahatler Üzerine Değerlendirmeler “ Uluslararası
Yıldırım Bayezid Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu ve Yıldırım Belediyesi işbirliği ile, Bursa 27-28 Kasım 2015.Affiliations
o Turkish Historical Society (Türk Tarih Kurumu)
o Türk Bilim Tarihi

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Yavuz DEMİRARAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Yard. Doç.Dr 2001-2006 Düzce Üniversitesi-Doç.Dr 2008-2014 Düzce Üniversitesi-Prof..Dr 2014-2016 Görevlendirme-İstanbul Kanuni Eğitim Araştırma-Eğitim Görevlisi 2014-2015 Atama Çanakkale 18 MART üNİVERSİTESİ-Dekanlık-2015-2016 2017-Istanbul Medipol Üniversitesi-Prof. Dr. Ameliyathane Sorumlusu

Araştırma Alanları

2000 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlığı 2013 Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlığı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1.Ekinci M, Ciftci B, Celik EC, Karakaya MA, Demiraran Y. The Efficacy of Different Volumes on Ultrasound-Guided Type-I Pectoral Nerve Block for Postoperative Analgesia After Subpectoral Breast Augmentation: A Prospective, Randomized, Controlled Study. Aesthetic Plast Surg. 2019 Feb 12. doi: 10.1007/s00266-019-01322-8

2. Ciftci B, Ekinci M, Demiraran Y. Ultrasound-Guided Single-Shot Preemptive Erector Spinae Plane Block for Postoperative Pain Management. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2018 Nov 2. pii: S1053-0770(18)31012-7. doi: 10.1053/j.jvca.2018.10.040.

3. Ciftci B, Ekinci M, Celik EC, Kaciroglu A, Karakaya MA, Demiraran Y, Ozdenkaya Y. Comparison of Intravenous Ibuprofen and Paracetamol for Postoperative Pain Management after Laparoscopic Sleeve Gastrectomy. A Randomized Controlled Study. Obes Surg. 2018 Nov 24. doi: 10.1007/s11695-018-3613-1

4. Altinisik HB, Altinisik U, Uysal S, Sacar S, Simsek T, Demiraran Y. Are Fetuin-A levels beneficial for estimating timing of sepsis occurrence? Saudi Med J. 2018 Jul;39(7):679-684. doi: 10.15537/smj.2018.7.22418.

5. Baykara N, Akalın H, Arslantaş MK, Hancı V, Çağlayan Ç, Kahveci F, Demirağ K, Baydemir C, Ünal N; Sepsis Study Group.Epidemiology of sepsis in intensive care units in Turkey: a multicenter, point-prevalence study. Crit Care. 2018 Apr 16;22(1):93. doi: 10.1186/s13054-018-2013-1.

6. Öztürk Ö, Sezen GY, Ankaralı H, Özlü O, Demiraran Y, Ateş H, Dost B. Re: Passive Smoking Also Affects Recovery from Anaesthesia. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017 Aug;45(4):243. doi: 10.5152/TJAR.2017.010801. Epub 2017 Aug 1. No abstract available.

7. Şahin AS, Ay N, Şahbaz NA, Akay MK, Demiraran Y, Derbent A.Analgesic effects of ultrasound-guided transverse abdominis plane block using different volumes and concentrations of local analgesics after laparoscopic cholecystectomy. J Int Med Res. 2017 Feb;45(1):211-219. doi: 10.1177/0300060516682883. Epub 2017 Jan 17.

8. Yorulmaz, I. S., Demiraran, Y., Salihoğlu, Z., Umutoğlu, T., Özaydın, İ., & Doğan, S. (2017). Effect of PEEP, Zero PEEP and Intraabdominal Pressure Levels on Cerebral Oxygenation
in the Morbidly Obese Undergoing Sleeve Gastrectomy. Bariatric Surgical Practice and Patient Care, 12(3), 123-129.

9. Şahin, A. S., Ay, N., Şahbaz, N. A., Akay, M. K., Demiraran, Y., & Derbent, A. (2017). Analgesic effects of ultrasound-guided transverse abdominis plane block using different volumes and concentrations of local analgesics after laparoscopic cholecystectomy. Journal of International Medical Research, 45(1), 211-219.


10. GUCYETMEZ, Bulent, et al. Elective Tracheotomy Practices in Turkey. PloS one, 2016, 11.11: e0166097.

11. Ayşe İnci, Ayşegül Karabay, Suat Erus, Yavuz Demiraran. Infections and Associated Risk Factors in Geriatric Patients in the Intensive Care Unit. Eurasian J Emerg Med 2016; 15: 177-80

12. Seker, I. S., Demiraran, Y., Haftaci, E., Cangur, S., Sezen, G., Ozlu, O., & Karagoz, I. (2016). Effect of chronic obstructive pulmonary disease on washout time of sevoflurane anesthesia: a placebo controlled randomized trial. Int J Clin Exp Med, 9(7), 14959-14967.

13. Toker, M. K., Altan, Y., Çiftci, F., Gulleroglu, A., Ozaydın, S., & Demiraran, Y. (2016). A comparison of pre-emptive regional analgesic modalities for unilateral inguinal hernia repair in children. Int J Clin Exp Med, 9(6), 11244-51.

14. Sahin, H., Simsek, T., Turkon, H., Kalkan, Y., Ozkul, F., Ozkan, M., ... & Demiraran, Y. (2016). The acute effects of preoperative ozone theraphy on surgical wound healing. Acta

15. Demiraran, Yavuz, and Melike Korkmaz Toker. "Management of Preeclampsia in Perioperative Conditions." General Medicine: Open Access (2015).

16. Inci, A., Kalafat, U. M., Cetinkaya, M., Demiraran, Y., Siraneci, R., Ocak, T., & Kavuncuoglu, S. Investigation of Nosocomial Infections in Geriatric Patients and Newborns. Eur J Health Sci 2015;1(3):105-108

17. Ersoy, Ö., Demiraran, Y., Sezen, G., ŞEKER, İ. S., Karagöz, I., Iskender, A., & CANGÜR, Ş. (2015). Reversal Effects of Sugammadex in Diabetic Patients Having Neuromuscular Block with Rocuronium. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 35(1), 36-42.

18. Sahin, A. S., Sahin, M., Ozturk, N. K., & Demiraran, Y. Severe Cardiovascular Dysfunction and Pulmonary Edema in Children with Scorpion Envenomation. Journal of Medicine and Medical Research, 2(7), 84-88.(2014).

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Haci Ahmet ALICI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Pelin KARAASLAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Üniversitesi 1996 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (2004-2007); HRS Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi (2007-2010); Medline Antalya Hastanesi (2010-2012)

Araştırma Alanları

pediyatrik ve erişkin kardiyovasküler cerrahi anestezisi, pediyatrik ve erişkin böbrek ve karaciğer transplantasyon anestezisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Topical EMLA cream versus prilocaine infiltration for pediatric cardiac catheterization

Pirat A, Karaaslan P, Candan S, Zeyneloğlu P, Varan B, Tokel K, Torgay A, Arslan G

J Cardiothorac Vasc Anesth 2005 Oct;19(5):642-52. Severe hypoxemia following intravenous nitroglycerine administration in an obese patient: case report

Karaaslan P, Dönmez A, Arslan G

Eur J Anaesthesiol 2005;22(12):951-83. Succesful treatment of a child with fulminant liver failure and coma due to Amanita phalloides poisoning using urgent liver transplantation

Araz C, Karaaslan P, Esen A, Zeyneloglu P, Candan S, Torgay A, Haberal M

Transplant Proc 2006;38(2):596-74. Paraplegia after spinal anesthesia as a result of previously undiagnosed vertebral tuberculosis

Karaaslan P, Candan S, Basaran C

Anesth Analg 2006;102(6):1900-15. Successful spinal anesthesia in a patient with Huntington’s chorea

Esen A, Karaaslan P, Akgun RC, Arslan G

Anesth Analg 2006;103(2):512-36. An unusual adverse effect of an accidental epidural morphine overdose

Zeyneloglu P, Karaaslan P, Kizilkan A, Durmaz L, Arslan G

Eur J Anaesthesiol 2006;23(12):1061-2

7. Successful treatment of burn and visceral injury combined with full thickness loss of the abdominal wall after blast injury.

Basaran O, Karaaslan P, Sakallioglu AE, Kesik E, Karakayali H, Haberal M

J Burn Care Res 2006;27(5):753-68. Effect of interval between organ donor brain death and organ harvesting on kidney graft function after transplantation

Guner M, Pirat A, Zeyneloğlu P, Karaaslan P, Sevmis S, Colak T, Arslan G

Transplant Proc. 2007 May;39(4):837-419. Bilateral thalamic infarct after general anaesthesia for laparotomy: an unusual case of perioperative cryptogenic stroke

Karaaslan P, Pirat A, Karakayali H, Can U, Arslan G

Acta Anaesthesiol Scand 2008 Feb;52(2):316

10. Factors influencing the preference of regional anesthesia in the obstetric population: a survey study.
Karaaslan P, Aydin C, Aksu T.
Turk J Anaesth and Reanim. 2014;42:176-81

11. Effect of anesthesia without a neuromuscular blocking agent on intraoperative bleeding in adenotonsillectomy patients.
Soylu E, Kersin B, Karaaslan P, Çalım ÖF, Altın G, Tercan E.
Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2015 Jun;79(6):909-11. doi: 10.1016/j.ijporl.2015.04.007. Epub 2015 Apr 13.

12.Transdermal Methyl Alcohol Intoxication: A Case Report.
Hizarci B, Erdoğan C, Karaaslan P, Unlukaplan A, Oz H.
Acta Derm Venereol. 2015 Jun 24;95(6):740-741. doi: 10.2340/00015555-2043

13. Are perioperative near-infrared spectroscopy values correlated with clinical and biochemical parameters in cyanotic and acyanotic infants following corrective cardiac surgery?
Ersoy C, Özyüksel A, Alkan Bozkaya T, Karaaslan P, Örmeci T, Ündar A, Akçevin A, Türkoğlu H.
Perfusion. 2015 Jun 1. pii: 0267659115588632. [Epub ahead of print]

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Gülhan ERTAN AKAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Dilek ÜNAL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Yunus Oktay ATALAY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Bedia GÜLEN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Nihal SUNAL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe hemşirelik Yüksekokulu 1992-93 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri fakültesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Halk sağlığı Hemşireliği Toksikoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

’’ Deri Sanayinde Kullanılan Kimyasalların İşçi ve Çevre Sağlığı Üzerine Etkileri ’’
Kocatepe Tıp Dergisi(2002). 3,09-21 The Medical Journal Of Kocatepe 2002,


’’Tütün Toplama ve İşleminin Bazı Biyokimyasal ve Hematolojik Parametreler ile Oksidatif Stres Göstergelerine Etkisi ’’
Kocatepe Tıp Dergisi(2001).[6,43,45], 251-255 The Medical Journal Of Kocatepe 2001,

’’Tabakhane İşçilerinin Kan Glutatyon ve Malondialdehit Seviyelerinin Araştırılması ’’
Kocatepe Tıp Dergisi(2001).[6,43,45], 147-151 The Medical Journal Of Kocatepe 2002,

"Gebe Kadınların Algıladıkları Fiziksel ve Emosyonel Yakınmalar", Fırat Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 12 (2009).

’’Unintended Pregnancies Related Factors and Induced Abortions in Turkey’’ Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, Vol 14 No 2 MAY 2008

’’Romatoid Artritli Hastalarda Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi’’ Kocatepe Tıp Dergisi, 10:33-39 Ocak 2009

Doğan P,Toprak D,SunalN; ‘’Knowledge attitude and behaviors of the university students on organ transplantation in Turkey,Smyra Tıp Dergisi,Cilt:2 Sayı1 (2012)


Büyükuslu N., Esin K., Hızlı H., Sunal N., Yiğit P. et al. : Clothing preference affects vitamin D status of young women. Nutr Res. 34 (8) : 683-693, 2014

Sunal N;Kaynar S;’’Yenidoğan Yoğun Bakımında Bebeği Yatan Annelerin Yenidoğan Bakımına Yönelik bilgi düzeyleri’’Smyra Tıp Dergisi ,3,2013

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mahmut TOKAÇ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1985 İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

Araştırma Alanları

Tıp Tarihi, Diş Hekimliği Tarihi, Eczacılık Tarihi, Tıbbi Etik.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Yayınlar

Kahveci R, Tokaç M: “Kanıta Dayalı Sağlık Politikası ve Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi”. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2010; 30 (6); 2020-2024.

Tokaç M: “Türk Tıp Tarihine Ait Belgelerde Hasta Güvenliği”. 2. Uluslararası Hasta Güvenliği Kongresi (Antalya, 25-29 Mart 2009)

Topçu İ, Tokaç M, Eker H H: “Cumhuriyetin İlk Yıllarına Ait Bir Halk Sağlığı Eğitimi Materyali: Sıhhi Müze Atlası”. 5. Balkan Tip Tarihi ve Etiği Kongresi, İstanbul, 11–15 Ekim 2011

Tokaç M, Topçu İ, Eker H H: “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sağlık Bakanlığınca Yayımlanan Bir Eserdeki Halk Sağlığı Sorunu İçki Belası”. 5. Balkan Tip Tarihi ve Etiği Kongresi, İstanbul, 11–15 Ekim 2011

Tokaç M: “Sağlık Politikaları ve Hasta Güvenliği”. 3. Uluslararası Hasta Güvenliği Kongresi; (11-13 Haziran 2009 İstanbul).

Tokaç M, Kahveci R, Bulun M: “Improving HTA within Turkey Ministry of Health”. V. Annual Meeting HTAi 2008 (July 6-9, 2008 Montréal Canada).

Tokaç M: “Yazılarımız ‘Bilimi’ Olmalı mı?”, Tıp Etiği – Hukuku – Tarihi Kasım 2002; 10 (4): 310-312.

Tokaç M: “Ötanazi”. SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi İlkbahar 2010; 14: 74-79.

Tokaç M: “Mevlâna Aşığı Ünlü Tıp Tarihçimiz: Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk”. SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi Yaz 2010; 15: 74-79.

Tokaç M, Topçu İ: “Cumhuriyetin İlk Yıllarına Ait Bir Halk Sağlığı Sorunu: Yüksek Ökçeler”. Lokman Hekim Journal, 2011; 1 (2): 28-32.

Tokaç M: “İki Türkçe Tıp Yazması Arasındaki İlginç Benzerlikler”. VI. Türk Tıp Tarihi Kongresi (İzmir, 22-24 Mayıs 2000).

Tokaç M: “Süleymaniye Kütüphanesinde Yadigar İsimli Eserin Derkenarındaki Üç Müfredat Kitabının Tanıtılması”. V. Türk Eczacılık Tarihi Kongresi (İzmir, 25-26 Mayıs 2000).

Tokaç M: “Eski Türkçe Tıp Yazmalarında Deri Hastalıkları Tedavisi”. 3. Merkez Efendi ve Halk Hekimliği Günleri (İstanbul, 10-19 Mayıs 2002).

Tokaç M: “İlk Türkçe Tıp Yazmalarında Döküntülü Cilt Hastalıkları Terminolojisi” VII. Türk Tıp Tarihi Kongresi (İstanbul, 4 Eylül 2002).

Tokaç M: “Serbest Eczacılık ve Etik Sorunlar”. Türkiye Biyoetik Derneği VI. Tıp Etiği Kongresi: Biyoetikte Yeni Ufuklar (İstanbul, 25-26 Kasım 2010).

Tokaç M, Özbek H, İlbars H, Terzi Ü, Dedeoğlu BD, Terzioğlu B, Köse A, Öztürk S, Tanyeri P,: “Bir Karşılaştırma: ‘İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik’ ve ‘Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik’”. 20. Ulusal Farmakoloji Kongresi (4-7 Kasım 2009 Antalya).

Tokaç M. "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında etik problemler" (Kitap Bölümü). Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi (Özel Konular) / Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Etik ve Hukuki Sorunlar. (Editör: Mahmut Tokaç). ISBN: 978-605-034-017-4, 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.14-22.

Tokaç M. “Gen Düzenleme Teknolojileri ve İlaç”. (Bölüm Yazarı) Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi (Özel Konular) / Genetik Müdahale ve Etik Tartışmalar. (Editör: İbrahim Topçu) ISBN: 978-625-401-324-9, Ankara, Türkiye Klinikleri; 2021. p. 36-40.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Ümit Can ERİM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Sakarya Üniversitesi 2010 Sakarya Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Sakarya Üniversitesi

Araştırma Alanları

Analitik Yöntemler Polymeric adsorbanlar

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Erim, Ü.C., Gülfen, M., Aydin, A.O., 2013, Separation of gold(III) ions by 1,8-diaminonaphthalene-formaldehyde chelating polymer, Hydrometallurgy, 134–135, 87–95.
Er, S., Erim, Ü. C., Koç, F., & Kıvanç, M. (2019). Identifying probiotic characteristics of Lactobacillus crispatus isolated from the vagina. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, 55.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Nuran AYDIN ATEŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 1992 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Memorial Hastanesi, Koç Üniversitesi

Araştırma Alanları

Çocuk Sağlığı Hemşireliği Hemşirelik sınıflama sistemleri Hemşirelik bilişimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

* Aydın N. Çarkoğlu A., Experiences of Turkish Pediatric Nurses and Midwives in Cessation Counseling with Parents , Tob. Prev. Cessation 2017;3(May Supplement):56 Publish date: 2017-05-25 DOI: https://doi.org/10.18332/tpc/71270 , Link: http://dx.doi.org/10.18332/tpc/71270
* Aydın N ., Doğan P., Yaman Y., Çağlayan S., OGS ile beslenen prematüre bebeklerin yatış pozisyona göre besin tolerasyonunun değerlendirilmesi, 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 2016
* Aydın N., Doğan P., Çağlayan S., Yaman R., Farklı Dijital Termometreler ile Yenidoğan Bebeklerin Vücut Sıcaklığı Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi., 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 2016
* Kılınç D., Öztürkan Erdek F., Alioğullar A, Doğan Merih Y., Aydın N., Akut Bronşiolit Tanısıyla Çocuk Acil Servisine Başvuran Çocukların Beslenme Ve Sosyademografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi., ( Poster bildiri) 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 2016
* Sarak K., Doğan Merih Y., Aydın N. Kan Alma Birimine Başvuran 1-3 Yaş Arasındaki Çocuklarda Sesli ve Görsel Uyaranların Ağrı Algısı Üzerine Etkisi, ( Poster bildiri) 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 2016
* Aydın E, Aydın N. Evde Solunum Desteği Alan Çocukların Özelliklerinin Belirlenmesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, İstanbul, 2016
* Yaman R, Aydın N. Evde Solunum Desteği Alan Çocukların Bakım Vericilerinin Özelliklerinin Belirlenmesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, İstanbul, 2016
* Nuran Aydın, Ezgi Genç, Buse Gözde Eker, Fatma Atik: Öğrencilerin sosyal medya terimleri ile ilgili bilgi düzeylerinin belirlenmesi. 15. Ulusal Öğrenci Hemşirelik Kongresi Kongre Kitabı, 311, Eskişehir, 2016
* Nuran AYDIN, Melissa BAĞDAN: Hemşirelerin blog ve forumları kullanma durumlarının belirlenmesi. 15. Ulusal Öğrenci Hemşirelik Kongresi Kongre kitapçığı, 319, Eskişehir, 2016
* Nuran AYDIN, Gökhan SİLAHTAROĞLU, Beste ASLAN, Esra CİHAN: Hemşirelikte Veri Madenciliğinin Kullanılması Örneği; Türkiye deki hemşirelik ile ilgili forumların incelenmesi. 15. Ulusal Öğrenci Hemşirelik Kongresi Kongre kitapçığı, 370, Eskişehir, 2016
* Nuran AYDIN, Cansu Çetiner: Hemşirelerin Bilgi Teknolojilerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi. 15. Ulusal Öğrenci Hemşirelik Kongresi Kongre Kitapçığı, 117, Eskişehir, 2016
* Nuran AYDIN, Esra CİHAN: Hemşirelikte Veri Madenciliğinin Kullanımı Örneği; Diyabet Hemşirelerinin Forum Paylaşımlarının İncelenmesi. 15. Ulusal Öğrenci Hemşirelik Kongresi Kongre Kitabı, 118, Eskişehir, 2016
* Aydın N, Kürklü A, Doğan P., 2015, Çocuk ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Oyuncak Bulundurulması Enfeksiyon Açısından Risk midir?’’ Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 17(2):77-81
* Aydın N, Erdemir F, Ugurlu Z, Tanriverdi G, The analysis of the intervention controlled substance checking and its activitied performed by chief nurses in Turkey, ACENDIO 2015, 10th European Conference of ACENDIO Congress book, pp: 115
Uysal G, Düzkaya DS, Aydın N, Erdemir F, The utilization and applicability of the
nu* rsing intervention parents education: infant in Turkish care settings by Turkish nurses. ACENDIO 2015, 10th European Conference of ACENDIO Congress book, pd;363
* Erdemir F, Hakverdıoglu Yont G, Ugurlu Z, Aydın N, The utilization and applicability of three common used nursing interventions in Turkish care settings by Turkish nurses, ACENDIO 2015, 10th European Conference of ACENDIO Congress book, pp: 624
* Düzkaya SD, Uysal G, Aydın N, Erdemir F, The Analysis Of The Intervention Of “Infant Care-preterm” And Its Activities Performed By Nurses In Neonatal Intensive Care Units In Turkey, ACENDIO 2015, 10th European Conference of ACENDIO Congress book, pp:
* Erdemir F, Hakverdıoglu Yont G, Ugurlu Z, Aydın N, The utilization and applicability of three common used nursing interventions in Turkish care settings by Turkish nurses, ACENDIO 2015, 10th European Conference of ACENDIO Congress book, pp: 624 ( Poster)
* Aydın N, Determining the ability of nursing students to identfy nursing diagnoses, 7th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care, İstanbul, Turkey, Cogress book,num: 708
* Güneş G, Aydin N,(2011), Library- Based Learning in Nursing İnformatics, EAHIL Workshop 2011 Active Learning and Research Partners in Health, pp 85-86
* Aydin N, Güneş G. (2011), Electronic Nursing Care Guide, EAHIL Workshop 2011 Active Learning and Research Partners in Health, pp 93
* Aydın N, 3-6 Nisan 2012, Pasif İçicilik ve Çocuk, 34. Pediatri Günleri ve 13. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul
* Sur H, Maral I, Taşdemir M, Özsarı H, Aydın N. ( 2011) Türkiye 5 Yas Altı Çocuk ve Bebek Ölümlerinin Tespit Edilmesi Araştırması 2006-2010 ( BECMOR 2010 ), TC Sağlık Bakanlığı, Yayın Numarası:872
*Aydın N. (2011 ) Klinik Karar destek Sistemleri ve Hemşirelikte Kullanımı, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt 8, sayı3, ss 59–63
*Aydin N(2010), ‘’Evde Mekanik Ventilatör ile İzlenecek Bebek ve Bakım Vericisinin Taburculuğa Hazırlanması Sürecinde Hemşirelik Bakımının Etkisi: Olgu Sunumu, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt 7, sayı3, ss 43–47
* Türk G, Aydın N (2010), Çocuklarda Ateş Ölçüm Yöntemleri, 54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, ss 264
* Uzun C, Aydın N ( 2010), Sağlıklı Yenidoğanda Banyo Uygulaması, 54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, ss265
* Aydın N ( 2010) Hemşirelikte Bilgi Teknolojileri / Sistemleri, SABİYAB Dergisi, sayı 5, ss 28–33
* Aydın N (2009) Yoğun Bakımda Refakatçi Olmak, SAĞLICAKLA Dergisi, Sayı 13, ss36–39
* Aydın N (2008) Evde Mekanik Ventilatör ile İzlenen Çocukların Bakım Vericilerinin Güçlükleri, ss153, 2. Ulusal Evde bakım Kongresi Kitabı, İstanbul
* Aydın N (2008) Evde Mekanik Ventilatör ile İzlenecek Bebek ve Ailesine Yönelik Taburculuk Hizmetleri, ss 190, 2. Ulusal Evde bakım Kongresi Kitabı, İstanbul
* Aydın N., Onkoloji Hemşiresinin Bakım Sürecinde Yaşadığı Psikolojik Güçlükler, XIII. Ulusal kanser Kongresi, ss 25, Antalya
* Ö Kadriye, Berksoy F, Güneyli R, Erdoğan T, Pınar, Aydın N. Nötropenik Hastanın Klinikte Hemşirelik Bakımı, XIII. Ulusal kanser Kongresi, ss 15, Antalya
*Aydın N (1998) Hastanede Solunum Sistemi Hastalığı Olan Çocuğun Bakımı, ss146–151, Ulusal Çocuk solunum Yolu Hastalıkları & Kistik Fibrozis Kongresi, Ankara

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Nesrin HELVACI YILMAZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe Üniversitesi 2000 Ankara Üniversitesi, Nöroloji

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

.

Araştırma Alanları

Serebral Dominans, Epilepsi, Huzursuz Bacak Sendromu

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1-Yilmaz N, Yigit A, Akbostanci MC. Clozapine induced epilepsy. Revue Neurologique 2004, Nov;160/11:1093.
2-Yilmaz NH, Akbostanci MC, Oto A, Aykac O. Prevalence of restless legs syndrome in Ankara, Turkey: an analysis of diagnostic criteria and awareness. Acta Neurol Belg 2013;113:247-51.
3-Yılmaz NH, Bingol AP. Sensitivity and specificity of Ankara University Cerebral Dominance Inventory in comparison with the Wada test. Acta Neurol Belg 2014;114(1):11-4.
4-Burak Yulug, Lutfu Hanoglu, Tansel Cakır, Burcu Polat, Ahmet Mithat Tavli, Nesrin Helvacı Yilmaz. Pure posterior alien hand sydrome following cerebrovascular accident: Clinicoradiological correlates. J Clin Neurol 2016;12(1):1-5.
5-Burak Yulug, Lütfü Hanoglu, Ahmet Mithat Tavli, Nesrin Helvacı Yılmaz, Ertugrul Kılıc. The Brain Protective Effect of rTMS (Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation) in Depression: A Mini-Review in Animal Studies. Med Chem 2015 (E-pub ahead of print).


7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1-Yilmaz NH, Akbostanci MC, Yılmaz N. Sensorineural Hearing Loss in Non-depressed Essential Tremor Cases and Controls: A Clinical and Audiometric Study. Tremor Other Hyperkinet Mov (N Y). 2015 Jan 29;5:281. eCollection 2015.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1-Prevalence of Restless Legs Syndrome in Ankara, Turkey. 16th International Movement Disorders Congress- Dublin 2012.
2-Wada memory dominance in temporal lobe epilepsy. 22th World Neurology Congress- Viyana 2013.
3-Deep brain stimulation for pediatric dystonia secondary to cerebral palsy. 21st Congress of the European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery-Maastricht 2014.
4-Acute transient severe diskinesia following subthalamic nucleus stimulation. 21st Congress of the European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery-Maastricht 2014.
5-Yamanoglu Merve, Hanoglu Lutfu, Erdogan Cem, Hizarci Burcu, Yildiz Sultan, Tezcan Gunay, Kizilaslan Deniz, Canpolat Gamze, Toprak Guven, Oz Huseyin, Helvaci Yilmaz Nesrin. Resting-state EEG study of hypoxic coma patients: A preliminary report. Toward a Science of Consciousness-Helsinki June 2015.
6-Suzgun Eyup, Hanoglu Lutfu, Yamanoglu Merve, Yildiz Sultan, Cadirci Fadime, Mantar Nagihan, Toprak Guven, Helvaci Yilmaz Nesrin, Yildirim Erol, Yalciner Erol, Agargun Mehmet Yucel. The differences and similarities between the conciousness of dream and wakefulness: A phenomenological and electrophysiological study. Toward a Science of Consciousness-Helsinki June 2015.
7-N. Helvaci Yilmaz, B. Polat, E. Acarel, O.H. Yavasoglu, S. Demirci, E. Ozay Ertugrul, A.M. Tavli, D. Taskin, M.Y. Agargun, L. Hanoglu. Migraine and REM sleep behaviour disorder (7th World Congress of the World Sleep Federation-Istanbul October 2015)-Abstract 667.


7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1-Mine Hayriye Sorgun, Bilge Koçer, Funda Kaplan, Nesrin Yılmaz, Nezih Yücemen, Canan Yücesan. Multipl Sklerozda Kraniyal Nöropati. Turk Norol Derg 2011;17:137-142.
2-Nesrin Helvacı Yılmaz, Gökçen Duymaz, Mehmet Akif Yaşar. Parkinson Hastalığı Olan Bir Olguda Malign Sendrom. Turk Norol Derg 2012:18;123-125.
3-Lütfü Hanoğlu, Nesrin Helvacı Yılmaz, Çiğdem Özkara, Burcu Polat, Sema Demirci, Mustafa Uzan. Relationship between the Wada Test and preoperative/postoperative memory in mesial temporal lobe epilepsy patients. Epilepsi 2013;19:97-102.
4-Sema Demirci, Nesrin Helvacı Yılmaz, Efsun Şenocak, Fatih Han Bölükbaşı. Pons kavernomu: Kranial manyetik rezonans görüntüleme bulguları. Turk Norol Derg 2013;19:72.
5-Esra Kazak, Nesrin Helvacı Yılmaz, Safiye Helvacı. Nöroborrelyoz (derleme). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2013;39:137-45.
6-Nesrin Helvacı Yılmaz, Osman Cem Yılmaz, Taflan Sahlepçi. Bevacizumabla tedavi edilen metastatik kolon kanserli hastada sadece başağrısı ile prezente olan serebral venöz tromboz: Olgu sunumu. Türk Onkoloji Dergisi 2013:28:128-31.
7-Nesrin Helvacı Yılmaz, Gökçen Duymaz. Nadir görülen bir olgu: İzole dil tremoru. Causepedia 2013;2-561.
8-Didem Taşkın, Nesrin Helvacı Yılmaz, Lütfü Hanoğlu, Fahriye Feriha Özer, Özdil Başkan, Özcan Yıldız, Sema Demirci, Burcu Polat. Akciğer Kanseri Metastazına Bağlı Gelişen Bir Holmes Tremoru: Olgu Sunumu. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 2013;16:9-12.
9-Nesrin Helvacı Yılmaz, Sinem Atik Güngör, Taflan Sahlepçi. Küçük hücreli akciğer kanseri tedavisinde cisplatin kullanımı sırasında gelişen akut iskemik inme: olgu sunumu. Kartal Eğitim Araştırma Dergisi J Kartal TR 2014;25(3):251-3.
10-Lütfü Hanoğlu, Hakan Serdar Şengül, Ebru Erbayat, Elif Nurdan Özmansur, Cahit Keskinkılıç, Sema Demirci, Burcu Polat, Nesrin Yılmaz, Mustafa Uzan, Çiğdem Özkara. Temporal lob epilepside lateralize edici bulgu olarak materyal spesifik bellek bozukluğu. Epilepsi 2014;20:67-74.
11-Ahmet Mithat Tavlı, Nesrin Helvacı Yılmaz, Didem Taşkın, Lütfü Hanoğlu, Yahya Paksoy, Cem Erdoğan, Burcu Hızarcı, Mehmet Yücel Ağargün. Akut distoni ve kaudat çekirdek tutulumu ile seyreden otoimmün ensefalit: Olgu sunumu. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 2014;17(1-2):1-5.
12-Nesrin Helvacı Yılmaz, Fikret Aysal, Özdil Başkan, Ebru Erbayat Altay, Ahmet Mithat Tavlı, Didem Taşkın, Lütfü Hanoğlu. Diffüzyon MRG bulguları ışığında Creutzfeld-Jacob Hastalığı (Klinik görünüm). Turk Norol Derg 2015;21:37-8.
13-Nesrin Helvacı Yılmaz, Lütfü Hanoğlu. Metoklopramid kullanımına bağlı gelişen akut distonili bir olgu. Bozok Tıp Derg 2015;5(3):62-4.
14-Nesrin Helvacı Yılmaz, Mehmet Şeker, Mehmet Onur Omaygenç, Umut Yaka, Nazan Eryiğit, Burak Yuluğ. Ortostatik hipotansiyon ile birlikte izlenen Lhermitte-Duclos Hastalığı olgusu. (Türk Nöroloji Dergisi’nde yayınlanmak üzere kabul edildi).
15-Burcu Polat, Nesrin Helvacı Yılmaz, Özdil Başkan, Fatihhan Bölükbaşı, Burcu Hızarcı. İnflamatuar Bağırsak Hastalığı ve Serebral Venöz Tromboz Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu. (Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports Dergisi’nde yayınlanmak üzere kabul edildi).
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
-Serebral Venöz Tromboz ve Bruselloz Birlikteliği; Olgu Sunumu (42. Ulusal Nöroloji Kongresi-Antalya 2006).
-Waldenström Makroglobulinemisine Eşlik Eden Epileptik Nöbetler ve Nonkonvülsif Status Epileptikus (42. Ulusal Nöroloji Kongresi-Antalya 2006).
-Ankara Üniversitesi Dominans Anketinin Wada Testi ile Karşılaştırılarak Özgüllük ve Duyarlılığının Belirlenmesi-Sözel Bildiri (42. Ulusal Nöroloji Kongresi-Antalya 2006).
-Konjenital miyastenik sendrom: Bir olgu sunumu (29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi –Antalya 2013)
-Beşinci haftada duyusal iletimleri normal olan bir enjeksiyon nöropatisi olgusu sunumu(29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi -Antalya 2013)
-Olgu Sunumu: Mononöritis mültipleks ve lepra (29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi -Antalya 2013)
-İdyopatik Parkinson Hastalığı’nda hızlanmış unutma ve uyku kalitesi (10. Ulusal Parkinson ve Hareket Bozuklukları Kongresi-Antalya 2013)
-Hiperglisemiye bağlı hemikore ve bazal gangliyon hiperintensitesi (10. Ulusal Parkinson ve Hareket Bozuklukları Kongresi -Antalya 2013)
-Holmes tremoru olan bir olgu (49. Ulusal Nöroloji Kongresi- Antalya 2013)
-Sildenafil kullanımı ile ilişkili akut iskemik serebrovasküler hastalık: Olgu sunumu(49. Ulusal Nöroloji Kongresi -Antalya 2013)
-Migrenli hastalarda REM uykusu davranış bozukluğu sıklığı: Ön çalışma (49. Ulusal Nöroloji Kongresi- Antalya 2013)
-Somatosensoriyel modaliteyi de içeren halüsinasyonları olan bir Charles Bonnnet Sendromu olgusu (49. Ulusal Nöroloji Kongresi- Antalya 2013)
-Oto-immün ensefalit: Olgu sunumu (49. Ulusal Nöroloji Kongresi- Antalya 2013)
-Başağrısı ile başlayan bir nörobruselloz olgusu (10. Başağrısı Kış Okulu-İstanbul 2014)
-Pediatrik serebral palsiye sekonder distoni olgusunda derin beyin stimülasyonu-Sözel bildiri (28. Ulusal Nöroşirurji Kongresi-Antalya 2014).
-Periferik sinir eksitabilitesi: Bir olgu sunumu (30. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi-Antalya 2014).
-Proksimal zaaf ve vastus lateralis kasında dekrement: Konjenital miyastenik sendrom-Sözel bildiri. (30. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi-Antalya 2014).
-Kronik kullanıma bağlı lityum intoksikasyonu (17.Yoğun Bakım Kongresi-Antalya 2014).
-Epilepsi tanısında rutin EEG ile 2 saatlik uyku EEG’sinin karşılaştırılması (50. Ulusal Nöroloji Kongresi-Antalya 2014).
-Radyasyona bağlı gelişen lumbosakral pleksopati (50. Ulusal Nöroloji Kongresi-Antalya 2014).
-Ergotamin kullanımı ve akut iskemik inme (50. Ulusal Nöroloji Kongresi-Antalya 2014).
-İnflamatuar barsak hastalığı ve santral venöz tutulum (50. Ulusal Nöroloji Kongresi-Antalya 2014).
-Servikal distoni kliniği ile prezente olan konversiyon bozukluğu (50. Ulusal Nöroloji Kongresi-Antalya 2014).
-Nesrin Helvacı Yılmaz, Deniz Kızılaslan, Cem Erdoğan, Nesrin Ahu Aslan, Ebru Erbayat Altay, Burcu Polat, Didem Taşkın, Fikret Aysal. Beyin ölümünü taklit eden Guillain-Barre Sendromu (31. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi- Antalya 2015).
-Nesrin Helvacı Yılmaz, Hüseyin Saffet Beköz, Oktay Olmuşçelik, Ebru Erbayat Altay, Fikret Aysal. Distal Edinsel Demyelinizan Simetrik Nöropati: Olgu Sunumu (31. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi- Antalya 2015).
-Nagihan Mantar, Fadime Çadırcı, Nesrin Helvacı Yılmaz, Merve Yamanoğlu, Güven Toprak, HA Velioğlu, Kübra Kadak Soğukkanlı, Lütfü Hanoğlu. Migrenli hastalarda genç yaşta izlenen rem uyku davranış bozukluğunda nöropsikometrik profil özellikleri (13. Ulusal Sinirbilim Kongresi-Konya 2015).

7.7. Diğer yayınlar
1-Nesrin Helvacı Yılmaz, Nursel Aydın. Sıcak Su Epilepsili Bir Olgu. Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi 2004/Cilt2/Sayı 2.
2-Nesrin Helvacı Yılmaz, Nursel Aydın. Refleks Epilepsiler. Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi 2004/Cilt2/Sayı 2.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Pelin BASIM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Cafer TANRIVERDİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1998-2004 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Sincan Devlet Hastanesi Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Düzce Özel Hayri Sivrikaya Hastanesi

Araştırma Alanları

Oküloplasti, Şaşılık, Glokom

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mustafa ÇAĞLAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Sakarya Üniversitesi 2010 Yıldız Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

• Kranyospinal ışınlamalar • Monte Carlo simülasyonu • Radyasyon Fiziği • Nanopartiküller

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

PUBLICATIONS

A.Peer-reviewed publications
1. Acar, H.; Altinok, A.; Kucukmorkoc, E.; M. Caglar et al. Cancer Research and Oncology?: Open Access Dosimetric Comparison of IMRT and VMAT Techniquesusing RTOG 0631 Guidelines in Spine Sterotactic Body Radiosurgery 2(1):1–12; 2016.
2. Altinok, A.Y.; Doyuran, M.; Çağlar, M.; et al. Does Preoperative Positron Emission Tomography Help Delineate the Boost Volume After Oncoplastic Surgery for Breast Cancer?? Turkish J. Oncol. 32(4):160–4; 2017. Doi: 10.5505/tjo.2017.1674.
3. Ic, O.; Mustafa, C. X-ray irradiated LDPE / PP blends with high mechanical and dielectric performance 46571:1–10; 2018. Doi: 10.1002/app.46571.
4. Büyükyıldız, M.; Taşdelen, M.A.; Karabul, Y.; Çağlar M.; et al. Measurement of photon interaction parameters of high-performance polymers and their composites. Radiat. Eff. Defects Solids 0150; 2018. Doi: 10.1080/10420150.2018.1477155.

B.Conference Proceedings
• Caglar M., Acar H. “Experimental Verification of Two Different Algorithms for Environmental Doses of Electron Beam” XIV. National Medical Physics Congress, Oral presentation, 2013.
• Caglar M., “VMAT Tekniği Kullanılan Kranyospinal Işınlama Planlarında Supine ve Prone Pozisyonların Dozimetrik Olarak Karşılaştırılması” XV. National Medical Physics Congress, Poster presentation, 2015.
• Caglar M., “FFF Işınları İçin İyon Rekombinasyon Düzeltme Faktörünün İncelenmesi” XV. National Medical Physics Congress, Poster presentation, 2015.
• Kucukmorkoc E, Doyuran M, Caglar M, Kucuk N, Acar H et al. “ The effect of depth and control point number for MLC transmission and dosimetric leaf gap” 3rd ESTRO FORUM, Poster presentation, 2015
• Cebe M.S., H Acar, N Kucuk, E Kucukmorkoc, M Doyuran, M Caglar et al. “The Analysis of Different Percentage Depth Dose Curves Used for Commissioning in Eclipse” 57th Annual Meeting AAPM, Poster Presentation July 12-16 2015.
• H Mabhouti, H Acar, N Kucuk, E Kucukmorkoc, M Doyuran, M Caglar et al. “The Analysis of Different Diagonal Profiles Used for Commissioning in Eclipse” 57th Annual Meeting AAPM, Poster Presentation July 12-16 2015.
• A. Altinok · M. Doyuran · M. Caglar et al. “Boost volume assessment in breast cancer: preop tumor volume vs clips used in oncoplastic surgery” ESTRO 35 2016, Poster Presentation July April 2016. DOI: 10.1016/S0167-8140(16)32440-9.
• Altinok, O. Askeroğlu, M. Çağlar, M. Doyuran, E. Cantürk et al.: Right Coroner Artery Assessment in Radiotherapy of Breast Cancer. ESTRO 36 Congress, 10.1016/S0167-8140(17)31625-0, Vienna, Austria, 2017.
• Çağlar M., Eşitmez D., Cebe M. S., İçelli O., Acar Demir H.: İntraoperatif Radyoterapi Doz Hesaplama Sisteminde Kullanılan Transfer Katsayı Değerlerinin Monte Carlo Simülasyonu ile Doğrulanması. Ulusal Medikal Fizik Kongresi Bildiri Kitabı, 75/12, Antalya, XVI. National Medical Physics Congress, Oral presentation, 2017.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Burcu POLAT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Fırat Üniversitesi 2000 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Şırnak Devlet Hastanesi, Silivri Devlet Hastanesi

Araştırma Alanları

Nöroloji, Başağrısı,Vertigo, ağrı tedavisi, tamamlayıcı tıp yöntemleri, psikoterapiler,nöromodülasyon, Bilişsel İşlevler,nörofelsefe

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1-Polat B, Aysal F, Öztürk M, Mutluay B, Altunkaynak Y, Yilmaz NH, Baybaş S. Blink Reflex in Episodic and Chronic Migraine.
Noro Psikiyatr Ars. 2018 May 4;55(2):146-151. doi: 10.5152/npa.2017.12753. eCollection 2018.

2-Polat B, Saatci O, Yilmaz NH, Duz OA. The frequency of complementary and integrative medicine methods in headache patients and their spending habits.
Neurol Neurochir Pol. 2018 May - Jun;52(3):347-351. doi: 10.1016/j.pjnns.2017.12.007. Epub 2017 Dec 24.

3-Helvaci Yilmaz N, Polat B, Hanoglu L. Transcranial Direct Current Stimulation in the Treatment of Essential Tremor: An Open-Label Study. Neurologist. 2016 Mar;21(2):28-9.

4-Hanoglu L, Yildiz S, Polat B, Demirci S, Tavli AM, Yilmaz N, Yulug B.Therapeutic Effects of Rivastigmine and Alfa-Lipoic Acid Combination in the Charles Bonnet Syndrome: Electroencephalography Correlates. Curr Clin Pharmacol. 2016;11(4):270-273.

5-HANOĞLU, L, ŞENGÜL, HS. ERBAYAT, E. ÖZMANSUR, EN, KESKİNKILIÇ, C, DEMİRCİ, S. POLAT, B. YILMAZ, N. UZAN, M. and ÖZKARA, Ç. "Temporal Lob Epilepside Lateralize Edici Bulgu Olarak Materyal Spesifik Bellek Bozukluğu." Epilepsi: Journal of the Turkish Epilepsi Society 20, no. 2 (2014).

6-Burcu POLAT, Lütfü HANOĞLU. Uyku ve Bilişsel İşlevler. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2013;6(3):39-45

7- Hanoglu, L., Yilmaz, N. H., Ozkara, C., Uzan, M., Polat, B., S Demirci, S. (2013). Wada memory dominance in temporal lobe epilepsy. Journal of the Neurological Sciences, 333, e10-e10.

8-TAŞKIN, D. YILMAZ, NH. HANOĞLU, L. ÖZER, FF. BAŞKAN, Ö. YILDIZ, Ö. ... & POLAT, B. Akciğer Kanseri Metastazına Bağlı Gelişen Bir Holmes Tremoru: Olgu Sunumu. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 2013;16(1-2):9-12

9-Lütfü HANOĞLU, Nesrin HELVACI YILMAZ, Çiğdem ÖZKARA, Burcu POLAT, Sema DEMİRCİ, Mustafa UZAN. Relationship Between the Wada Test and Preoperative/Postoperative Memory in Mesial Temporal Lobe Epilepsy Patients. Epilepsi 2013;19(3):97-102

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Oğuz YILMAZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

GATA 2000 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Vestibüler sistem, Tinnitus, Elektrofizyoloji, İşitme korunması

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Yılmaz O., Bayazit D., Yaman H. Et al. Significance of continuing audiovestibülar practice during Covid-19 pandemic. Egypt J Otolaryngol 2021; 37, 7
2. Başoğlu, Y., Yilmaz, O., Çelik, İ., Şerbetçioğlu, M. B. (2020). Role of Long-Term Vestibular Rehabilitation in a Patient with Posterior Fossa Tumor: A Case Report with 2 Years of Follow-Up. The American journal of case reports, 21, e924262. https://doi.org/10.12659/AJCR.924262

3. Yılmaz O., Oz E, Kurt S, Askin O E, Tasdemir E., Mutlu B.O, Keleş A., Cevizci R “Influence of Time and Direction Informatıon on Vıdeo Head Impulse Gaıns” J Int Adv Otol. 2017.

4. Dalgıç A, Yılmaz O, Hıdır Y, Satar B, Gerek M. Analysis of Vestibular Evoked Myogenic Potentials and Electrocochleography in Noise Induced Hearing Loss. J Int Adv Otol 2015; 11(2): 127-32

5. . Yılmaz O., Öztürk Ş T., Şerbetçioğlu M B. Isolated otolithic dysfunction and vestibular rehabilitation results: A case report. Tr-ENT 2019;29(2):107-110


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Yılmaz O., Ersin K., Eser B.N., Kaya B., Serbetcioglu M.B. Assessment of Conservative Effect of Sports on Hearing Function. Science, Movement and Health, Vol. XVIII, ISSUE 2, 2018, 18 (2): 203-207. Constanta / Romania, 2018

2. Yılmaz O., Ersin K., Öztürk Ş.T., Yasak İ., Yavuz A., Serbetcioglu M.B. : The Effect of Sport on Balance Functions. Science, Movement and Health, Vol. XVIII, ISSUE 2, 2018, 18 (2): 197-202, Constanta / Romania, 2018

3. Yılmaz O., Ersin K., Öztürk Ş.T., Eser B.N., Gündoğdu O., Serbetcioglu M.B. : Evaluatıon Of Subjectıve Hearıng In Football Referees. 1 Science, Movement and Health, Vol. XIX, ISSUE 2, 2019, Constanta / Romania, 2019

4 Çelik İ, Yetkin K, Başoğlu Y, Yılmaz O, Şerbetçioğlu M.B. Classical Play Audiometry Versus Animated Play Audiometry. Journal of Hearing Science, Volume 9/1, page 49. Lisboa / Portugal 2019

5 Yılmaz O, Başoğlu Y, Çelik İ, Şerbetçioğlu M.B. Role of Long-Term Vestibular Rehabilitation In a Patient With Posterior Fossa Tumor. Journal of Hearing Science, Volume 9/1. page 118. Lisboa / Portugal 2019

6 Yılmaz O., Çakar D.B., Ersin K., Gündoğdu O., Gürlek E., Güler H., Ölçek G.: The Effects Of Hado Sport On The Vestıbular System. 21th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport. Constanta / Romania, 2021

7 Yılmaz O., Çakar D.B., Ersin K., Gündoğdu O., Gürlek E., Güler H., Ölçek G.:
Evaluatıon Of Hado Sport Wıth Statıc Posturography. 21th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport. Constanta / Romania, 2021

8. Yılmaz, O. Ersin K. Gençal, H.N. Ayaz, G. Şerbetçioğlu M.B. Comparison of Balance Performance In Experienced and Amateur Football Players. 21th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport. Constanta / Romania, 2021

9 Yılmaz O., Kurtulus C., Güneş İ., Karama, C., Ersin K., Şerbetçioğlu M.B.: The Test Technique for the Evaluation on Spatial Navigation in the Absence of Visual Data. 15th Congress of the European Federation of Audiology Societies. Sibenik / Croatia, 2021

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Işılay AYAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Burcu TUNAY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2005 HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

AĞRI DEVLET HASTANESİ KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YOZGAT DEVLET HASTANESİ

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Elif Zeynep YILMAZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi 1997 İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Kanser Biyokimyası

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

Araştırma Alanları

Moleküler Onkoloji, Meme Kanseri, Kolorektal Kanser ve Löseminin Moleküler Biyolojisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

ULUSLARARASI YAYINLAR
1- Eralp Y, Keskin S, Akışık E, Akışık E, İğci A, Müslümanoğlu M, Yılmaz S, Tunacı M, Çamlıca H, Tuzlalı S, Saip P, Dalay N, Özmen V, Topuz E.
Predictive role of midtreatment changes in survivin, GSTP1, and topoisomerase 2? expressions for pathologic complete response to neoadjuvant chemotherapy in patients with locally advanced breast cancer.
Am J Clin Oncol. 2013 Jun;36(3):215-23.

2- Akisik E, Buğra D, Yamaner S, Dalay N.
Analysis of ß-catenin alterations in colon tumors: a novel exon 3 mutation.
Tumour Biol. 2011; 32(1):71-6.

3- Akisik E., Yazici H, Dalay N.
ARLTS1, MDM2 and RAD51 gene variations are associated with familial breast cancer. Mol Biol Rep. 2011; 38(1):343-8.

4 - Yazici H, Zipprich J, Peng T, Akisik E.Z, Tigli H, Isin M, Akisik EE, Terry MB, Senie RT, Li L, Peng M, Liu Z, Dalay N and Santella RM.
Investigation of the miR16-1 (C>T)+7 substitution in six different types of cancer from three ethnic groups.
J Oncol. 2009; 2009: 1-4.

5- Deligezer U, Eralp Y, Akisik EZ, Akisik EE, Saip P, Topuz E, Dalay N.
Effect of adjuvant chemotherapy on integrity of free serum DNA in patients with breast cancer.
Ann N Y Acad Sci. 2008; 1137: 175-9.

6 - Deligezer U, Eralp Y, Akisik EE, Akisik EZ, Saip P, Topuz E, Dalay N.
Size distribution of circulating cell-free DNA in sera of breast cancer patients in the course of adjuvant chemotherapy.
Clin Chem Lab Med. 2008; 46 (3): 311-7.

7 - Akisik E, Dalay N.
Functional polymorphism of thymidylate synthase, but not of the COMT and IL-1B genes, is associated with breast cancer.
J Clin Lab Anal 2007; 21:97–102.

8 - Akisik E, Dalay N.
Estrogen receptor codon 594 and HER2 codon 655 polymorphisms and breast cancer risk.
Exp Mol Pathol 2004; 76 (3): 260-263.

9 - Akisik E, Bavbek S, Dalay N.
CD44 variant exons in leukemia and lymphoma
Pathol Oncol Res 2002; 8; 1: 36-40.

10 - Yazici H, Bitisik O, Akisik E, Cabioglu N, Saip P, Muslumanoglu M, Glendon G, Bengisu E, Ozbilen S, Dincer M, Turkmen S, Andrulis IL, Dalay N, Ozcelik H.
BRCA1 and BRCA2 mutations in Turkish breast/ovarian families and young breast cancer patients.
Br J Cancer 2000; 83 (6): 737-742.

ULUSAL YAYINLAR
1 - Elif Zeynep Akışık, Nejat Dalay.
Kolon, Rektum ve Anal Kanserlerin Moleküler Biyolojisi.
Klinik Laboratuvar Cilt 3, Sayı-1-2, Ocak-Haziran 2004, 1-9.

KİTAP BÖLÜMLERİ
1- Ugur Deligezer, Elif Z. Akisik, Ebru E. Akisik, Müge Kovancilar, Dursun Bugra, Nilgün Erten, Stefan Holdenrieder, Nejat Dalay. İçinde Peter B. Gahan, editör. Circulating Nucleic Acids in Plasma and Serum. Dordrecht Heidelberg London New York Springer., 2011. pp. 97-103.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Ayşe DOST
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu 2010 İstanbul Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2011-2015) İstanbul Tıp Fakültesi (2010-2011)

Araştırma Alanları

Halk Sağlığı Hemşireliği, Okul Sağlığı, Sağlığı Geliştirme

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Dost A., Üner E. (2020). Why is it Important to Raise Teachers' Health Literacy Levels? Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences. IGUSABDER, 12 (2020): 475-483. https://doi.org/10.38079/igusabder.766017

2. Dost A., Esin MN., Güldemir Hızlı H. (2021). Comparison of Nutritional Intake and Dietary Behaviors in Overweight/Obese and Nonobese University Students: A School-Based Study. Clinical and Experimental Health Sciences, DOI: 10.33808/clinexphealthsci.753179

3. Dost A., Huyar Aslan D., Kökcü Dogan A. (2021). An Investigation of Nursing Students' Attitudes Toward Individuals Using Addictive Substances. International Journal of Caring Sciences

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Dost A., Bahcecik AN. (2021). Determination of Professional Image Perceptions of Nursing Students. Journal of Education and Research in Nursing (yayın sürecinde)

2. Dost A. (2016). Hemşirelik Hizmetlerinde Performans Değerlemenin Önemi. ÇKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi/Journal of Institute of Social Sciences, 7(2); 228-238.

3. Dost A., Bahcecik AN. (2015). Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeği Geliştirilmesi. JAREN 2015;1(2):51-59.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Dost, A. (2021). WİNDSHİELD YÖNTEMİ VE OMAHA SİSTEMİ PROBLEM SINIFLAMA LİSTESİ İLE BİR İLÇENİN İNCELENMESİ. III. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi, Sözel Bildiri

1. Dost, A., Sezgin, D., Esin, M.N. (2021). COVID-19 Tanılı Hastalara Bakım Veren Hemşirelerin Çalışma Ortamı Güvenliği Algıları ile COVID-19 Korkusu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 2. Uluslararası 3.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Sözel Bildiri

2. Sezgin, D., Dost, A., Esin, M.N. (2021). Yoğun Bakım Hemşirelerinin Covid-19 Pandemisi Sürecinde yaşadıkları Hastalık, Bakım ve Çalışma Koşulları ile ilgili deneyimleri: Bir Nitel Çalışma. 2. Uluslararası 3.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Sözel Bildiri


4. Dost, A., Susoy, A., Üner, E. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Destek Ürünlerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi. 2. Uluslararası 3.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Sözel Bildiri

5. Dost, A., Kuğuoğlu, S., Eren, E. (2019). Hemşirelik Öğrencilerinde Akran Eğitimi: Akran İlişkileri ve Akran Desteğine Yönelik Pilot Bir Çalışma, 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Sözel Bildiri.

6. Dost, A., Özalp, AM., Duymuş, SE. (2019). The Importance of Evidence Based Practices in School Health Nursing, Maltepe Universıty Internatıonal Student Congress MUISC 2019, Poster Presentation.

7. Esin, MN., Dost, A., Aktaş, E., Sunal, N. (2019). Determination attitudes and knowledge of nursing students in occupational health and safety, FOHNEU, Budapest, Hungary, 24-26 April 2019, Oral presentation.

8. Esin, MN., Dost, A., Aktaş, E., Üner, E. (2019). Evalulation of occupational health nurses’ interventions in a health unit of University Campus FOHNEU, Budapest, Hungary, 24-26 April 2019, Poster presentation (best poster award)

9. Dost A., Bahçecik N. (2018). Determination the professional image perceptions of nurses. 2nd International Congress of Nursing (ICON-2018), Oral presentation, p.5, İstanbul, 2018,

10. Dost A., Aslan D., Eyri T., Toptaş Z. (2018). Hemşirelik Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin İncelenmesi.1.Uluslararası 2.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi Bildiri Kitabı, Poster Bildiri, 157, Ankara, 2018

11. Dost A., Aslan D., Toptaş Z., Eyri T. (2018). Hemşirelik Öğrencilerinin Bağımlılık Yapıcı Maddelere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. 1.Uluslararası 2.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Poster Bildiri, 142, Ankara, 2018

12. Aslan, D., Şapulu, Y., Dost, A. (2018). Randomize Kontrollü Çalışmalar Kapsamında Tele-Hemşirelik. 1.Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı, Sözel Bildiri, 146, İstanbul, 2018.

13. Dost, A., Yorgun, E. (2018). Sağlık Eğitimin Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Önemi, 5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Poster Bildiri (ikincilik ödülü), Sakarya, 2018.

14. Aslan D., Dost A. (2017). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi, Adnan Menderes Üniversitesi, I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, p-190, Poster bildiri, Aydın, 2017

15. Dost A., Bayat S., Demir A., Büyükkale S., Sayar A., Bakan ND. (2016). Akciğer Nakli Olan Hastaların Kısa Semptom Envanteri ile Değerlendirilmesi (ön çalışma). 19.yıllık Toraks Kongresi kitapçığı, Sözel Bildiri, Antalya, 2016.

16. Dost A., Bayat S., Yıldırımoğlu H., Sayar A., Büyükkale S.,Bakan ND., Demir A.(2016). Akciğer Nakli Olan Hastaların Beden İmajı Algıları ve Sosyal Fizik Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi. 19.yıllık Toraks Kongresi kitapçığı, Sözel Bildiri, Antalya, 2016

17. Dost A., Buğday H., Bahçecik N. (2015). Moral and Ethical Conduct in Providing Health Care. QPS Abstract Book, Poster Presentation, s.12, Antalya, 2015

18. Dost A., Bahçecik N. (2015). Patient-Oriented Care. QPS Abstract Book, Poster Presentation, s. 11, Antalya, 2015

19. Dost A., Dost İ., Bahçecik N. (2015). Importance of Balanced Scorecard in HealthCare Organization. QPS Abstract Book, Oral Presentation, s.11, Antalya, 2015.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Dost, A., Hacıosmanoğlu, A., Düger, M. (2019). KOAH’lı Hastalarda Anksiyete ve Sosyal Destek Durumlarının Belirlenmesi. TÜSAD 41. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kongresi Solunum 2019, Poster Bildiri.

2. Bayat, S., Dost, A., Bal, G., Yıldız, B.P. (2018). Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İşe Yabancılaşma Düzeylerinin Belirlenmesi, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 40.Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Poster Bildiri, p. 665, Antalya, 2018.

3. Hacıosmanoğlu, A., Dost, A., Bağcı, B.A. (2018). Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Erkek Hemşireler Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 40.Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Poster Bildiri, p. 666, Antalya, 2018.

4. Dost, A., Bahçetepe, M., Köse, A.N. (2018). Tele Hemşirelik, I. Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi, Üreten Hemşire ve Gelişen Bakım, Poster bildiri no: 106, İstanbul, 2018.

5. Dost, A., Geyik, B. (2018). Hemşirelikte Bilişim, I. Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi, Üreten Hemşire ve Gelişen Bakım, Sözel bildiri, İstanbul, 2018.

6. Dost, A., Kızıl, Ş. (2018). Sağlık Okuryazarlığının Güçlendirilmesinde Mobil Sağlık Uygulamalarının Rolü, I. Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi, Üreten Hemşire ve Gelişen Bakım, Sözel bildiri (mansiyon ödülü), İstanbul, 2018.

7. Dost A. (2016). Hemşirelik Öğrencilerinin İletişim Becerisi ve Empati Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Ek:1, II. Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi, Poster Bildiri, Ankara, 2016.
8. Ulusoy S., Bakan ND., Demir A., Dost A., Yıldırımoğlu H., Sağlam N., Büyükkale S., Sayar A. (2013). Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışanlarının Organ Nakli ve Bağışıyla İlgili Görüşleri, TÜSAD Solunum 2013, 35.Ulusal Kongre Bildiri Özeti Kitabı, Sözel Bildiri, s. 115, İzmir.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Halil Aziz VELİOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi 2013 İstanbul Medipol Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Kognitif Sinirbilim, Transkranyal Manyetik Stimülasyon, fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRG), Bellek, Uyku, Lusid Rüyalar

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Erkan TEMİZKAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994 Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

2013- 2014 İstanbul Medipol Hastanesi Acil Kurucu Hekimi 2011-2013 Eskişehir Devlet Hastanesi Acil servis 2005-2006 Ankara Çesan Fabrikası İşyeri Hekimliği 2006-2011 Gazi ÜniversitesiTıp Fakültesi Acil servis 2004-2005 Kale Rotary Kulubü Sağlık Ocağı Kurucu Hekimi 1997-2006 Bostancık Sağlık Ocağı Hekimi 1999-2000 Misket Sağlık Ocağı Kurucu Hekimi 1995-1997 Erzurum Tekman Sağlık Grup Başkanı 1994-1995 Erzurum hınıs Devlet Hastenesi

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Am J Emerg Med. 2010 Jan;28(1):114.e3-4. doi: 10.1016/j.ajem.2009.03.009.
Ischemic stroke in trauma patients: investigating the source of embolus.
Doğan NO1, Temizkan E, Bildik F, Demircan A, Keleş A.
Author information
1
Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey. [email protected]
PMID: 20006224 DOI: 10.1016/j.ajem.2009.03.009


QT interval changes during the management of decompensated heart failure in the emergency care setting
Article (PDF Available) in Acta Medica Mediterranea 31(1):137-142 · January 2015 with 64 Reads

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Alpen ORTUĞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 2011 İstanbul Medipol Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Harvard University- Boston Children's Hospital, İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

adli anatomi, adli antropoloji, paleoantropoloji, nörogörüntüleme

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Indeksli Dergilerde Yayınlanmış çalışmalar

*Ortug, A., Ormeci, T., Yuzbasioglu, N., Albay, S., & Seker, M. (2018). Evaluation of normal tibial tubercle to trochlear groove distance in the adult Turkish population. Nigerian journal of clinical practice, 21(11), 1403.

*Ortug, G., Ignak, S., & Ortug, A. (2018). Characteristics of lingual papillae in diabetic rats. Morphologie, 102(339), pp. 250-254. https://doi.org/10.1016/j.morpho.2018.08.003

*Sahin, E., Ortug, G., & Ortug, A. (2018). Does cigarette smoke exposure lead to histopathological alterations in the olfactory epithelium? An electron microscopic study on a rat model. Ultrastructural pathology, 42(5), 440-447.

*Ortug, G., Ortug, A., Kurt, N. K. (2018). Miratü’lEbdan Fi Teşrih-i Azaül-İnsan: first printed illustrated anatomy book in Ottoman-Turkish medicine. Folia Morphologica,77(4):764-770.
Doi: 10.5603/FM.a2018.0038

*Sesen N.A., Ortug A., Ortug G. (2018) “A dissection-based study of the dimensions of the thyroid cartilage in Anatolian population” Italian Journal of Anatomy and Embryology, 123 (3): 297-303.

*Ortug, A. (2019). Letter to the editor regarding the cover editorial: “Şânîzâde Mehmed Atâullah Efendi (1771?–1826), who is the author of the first modern anatomy book Mir’âtü’l-Ebdân fî Teşrîhi Âzâü’l-İnsân in the Ottoman Empire”. Child's Nervous System, 1-2.

*Ortug, A., & Uzel, M. (2019). Greater palatine foramen: assessment with palatal index, shape, number and gender. Folia morphologica, 78(2), 371-377.

* Ortug, A., Yuzbasioglu, N. (2019) 'Tracing the papier mache anatomical models of Ottoman Turkish medicine and Louis Thomas Jerôme Auzoux'. Surgical and Radiologic Anatomy, Doi: 10.1007/s00276-019-02267-y

* Yukseloglu, E. H., Ortug, A., Rayimoglu, G., Yonar, F. C., Erkan, I., Kara, U., ... & Karatas, O. (2019). Association of 10 single nucleotide polymorphism loci with nicotine addiction in the Anatolian population?. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 33(1), 1011-1017.

*Ortug, G., Sipahi, B., Ortug, A., & Ipsalali, H. O. (2019). Variations of the digastric muscle and accessory bellies-A study of gross anatomic dissections. Morphologie, 104(345):125-132.

*Ortug G., Liman Z., Ortug A. A Dissectional Study of the Level of Anterior Commissure of the Larynx. Ear, Nose & Throat Journal, Ahead of Print

*Shojaolsadati, P., Yüzbaşıoğlu, N., Nalbant, A., Örmeci, T., Albay, S., Ortuğ, A., & Sakul, B. U. (2020). The magnetic resonance imaging evaluation of morphometry of the distal femur and proximal tibia on adult Anatolian population.


Bildiriler
Ortug A., Yuzbasioglu N., Akalin N., Takahashi E. ‘Pre- and Post-Operative HARDI Tractography of Cerebellar Pathways in Posterior Fossa Tumors’ AACA 2020 Annual Meeting, June 15 - 19, 2020 (E-platform presentation)

ALPEN ORTUĞ, christine charvet,emi takahashi, 'Comparisons of cortical association pathways across species using diffusion MRI tracography', (25.09.2019 -27.09.2019 ) , Yayın Yeri:114th Annual Meeting / 33. Arbeitstagungder Anatomischen Gesellschaft , 2019

GÜRSEL ORTUĞ,deniz sude elbizim,ALPEN ORTUĞ, 'Non Metric Cranial Trait Variants of Modern Anatolian Population', (25.09.2019 -27.09.2019 ) , Yayın Yeri:114th Annual Meeting / 33. Arbeitstagungder Anatomischen Gesellschaft , 2019

FATMA ÇAVUŞ,ALPEN ORTUĞ,GÜLTEN RAYİMOĞLU,ÖMER KARATAŞ,EMEL HÜLYA YÜKSELOĞLU '10 SNP Lokusunun Genetik Polimorfizminin Nikotin Bağımlılığı İle İlişkilendirilmesi (01.09.2018 -04.09.2018 )' , Yayın Yeri:TURAZ 2nd International Congress , Istanbul 2018

Ortug G., Sipahi B., Ortug A., Ipsalali H. O. „Variations of the digastric muscle and accessory bellies- a study of gross anatomic dissections and systematic review of the literature“ Anatomische Gesellschaft 113th Annual Meeting, Sept. 25-28 2018, Rostock, Germany (Poster)

Ipsalali H. O., Kocanali N., Ortug A., Ortug G. „Gross anatomical variations among and within the incisive foramen“ Anatomische Gesellschaft 113th Annual Meeting, Sept. 25-28 2018, Rostock, Germany (Poster)

Ortug A., Yuzbasioglu N. '“Papier-mâché anatomical models and Louis Thomas Jérôme Auzoux (1797-1880)” 19th National Anatomy Congress and International Mediterranean
Anatomy Congress, Sept. 6-9 2018, Konya,Turkey (Poster)

Ozbek E.S., Ortug G., Ortug A. ‘Does the cigarette smoke exposure lead to histopathological alterations in olfactory epithelium? An electron microscopic study on a rat model? 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, May 18 - 21, 2017, Antalya, (Poster)

Sesen N.A., Ortug A., Ortug G. ‘A preliminary dissection based study of the dimensions of larynx in Anatolian population’. Anatomische Gesellschaft 111th Annual Meeting, Sept. 21-14 2016, Gottingen, Germany (Poster)

Ortuğ A., Örmeci T., Yüzbaşıoğlu N., Albay S., Şeker M. ‘Evaluation of Normal Tibial Tuberosity to Trochlear Groove [TT-TG] Distance in Adult Anatolian Population: A Preliminary Report’. 17. Ulusal Anatomi Kongresi, An International Journal of Experimental and Clinical Anatomy Volume 10 Supplement 2, Eskişehir, 2016 (Poster)

Yuzbasioglu N., Ortug A., Yuzbasioglu E., Sakul B.E. ‘Assesment of facial golden proportions among Turkish young adults by photo anthropometrical examination: a preliminary report’. 17. Ulusal Anatomi Kongresi, An International Journal of Experimental and Clinical Anatomy Volume 10 Supplement 2, Eskisehir, 2016 (Poster)

Ortug A., Uzel M. ‘Determination of location, number and shape of the greater palatine foramen in adult Anatolian population’, 110th Annual Meeting, Sept. 23-25 2015, Wurzburg, Germany (Poster)

Kopuz C., Ortug G.,Ortug A., ‘Morphological variations of the superior cornu of thyroid cartilage in Anatolian Population’ 110th Annual Meeting, Sept. 23-25 2015, Wurzburg, Germany (Poster)

Kara U., Ortug A., Comert I.T ., Yukseloğlu E.H.. ‘Identification of Disaster Victims: Configuration of a Forensic Science DNA Laboratory in a Potential Istanbul Earthquake and the Importance of Forensic Genetics’,10th Annual Meeting of BAFS, June 4-7,2014 Alexandroupolis, Greece (Poster)

Yildirim M., Demirci MS. , Ertas A., Ortuğ A. 'Arcus Aortue'nın Dördüncü Dalı Olarak Çıkan Arteria Subclavia Dextra Olgusu' 15. Ulusal Anatomi Kongresi 5-8 Eylül 2013 Samsun (Poster)

Kurt, NK, Ortuğ G, Ortuğ, A. ‘Şânîzâde Mehmed Atâullah Efendi (1771-1826) ve Miratü’l Ebdan Fi Teşrih-i Azaü’l-İnsan’. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi ve 2. Türk Diş Hekimliği Tarihi Sempozyumu; 10-13 Aralık 2012, İstanbul- (Sözlü Sunum)


text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Merve DİKMEN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi 2012 İstanbul Medipol Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Kognitif SinirBilim

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Aysel KÖKCÜ DOĞAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Florance Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu 1995 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi (Öğretmen Hemşire) Kızılay Sağlık Meslek Lisesi (Meslek Dersi Öğretmeni) Kızılay Marmara Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi (Afet Hazırlık ve Müdahale Birim Yöneticisi) Kızılay İstanbul Müdürlüğü (Müdür)

Araştırma Alanları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Afet/Acil Durum Hazırlıkları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Kadir İDİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Istanbul/Turkey Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Araştırma Alanları

Erişkin Yoğun Bakım,Solunum, Nutrisyon, Sepsis

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Features of Tetanus in Eight Adult Patients in Istanbul Metropolis. G.Şengöz, F.Yıldırım, K.Kart Yaşar, M.Bakar, Ö.Nazlıcan, K.İdin, E.Özenç. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009. Cilt:26, Sayı:3, 268-272
2. A Goal Programming Model for Scheduling Residents in an Anesthesia and Reanimation Department. M. Gu¨ray Gu¨ler, Kadir Idin, Emine Yilmaz Gu¨ler. Expert Systems with Applications 40 (2013) 2117–2126.
3. Mikst Venöz Oksijen Saturasyonunun Genel Anestezi Altında Aralıklı İzlenmesi. K.İdin, S.Uzman, Z.Arslan, G.Ceylan. Haseki Tıp Bülteni 2001. Cilt:39, Sayı:1, 33–37.
4. Anaesthesia And Orphan Disease: Anaesthetic Management Of A Child With Pena-Shokeir Syndrome. Bakan M, Idin K, Karaaslan K, Ozturk E. Eur J Anaesthesiol. 2012 Dec;29(12):559-60.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Neziha HACIHASANOĞLU ÇAKMAK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi/ Mühendislik Fakültesi 2004-2008 İstanbul Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Biyokimya, Polimorfizm, Toksisite

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

ULUSLARARASI YAYINLAR

Hacıhasanoğlu Çakmak, N., Yanardağ, R., 2015, Edaravone, a free radical scavenger, protects liver against valproic acid induced toxicity, J. Serb. Chem. Soc. 79(0), 1-15.

Yardibi, H., Gürsel, F., Ateş, A., Akış, I., Hacıhasanoğlu, N., Oztabak, K., 2015, Polymorphism of the KAP 1.1., Kap 1.3., K33 genes in Chios, Kivircik, Awassi. Kafkas Üni. Vet. Fak. Derg. 21(4) 535-538.

Akış,I., Esen Gürsel, F.,Hacıhasanoğlu Çakmak, N., Atmaca, G., Yardibi, H., Ateş, A., Durak M.H., Özdem Öztabak., 2017, Genetic polymorphisms of Cyp19 and Myostatin genes in Turkish indigenous sheep breeds, J. Hellenic Vet. Med. Soc. 68(3) 313-318.

Akış, I., Enginler, S.O., Oztabak, K., Haktanır, D., Atmaca, G., Hacihasanoglu Çakmak, N., 2019, Partial sequencing of ESR1 and CDK5RAP2 genes in dogs with mammary tumours, Indian J. Anim. Res. B-1024, 1-5.

Hacıhasanoglu Çakmak, N., Yardibi, H., 2019, Detection of allele and genotype frequencies of bovine leukocyte adhesion deficiency, factor XI deficiency and complex vertebral malformation disease genes in Holstein cattle, Ankara Üni. Vet. Fak. Derg., 66(3), 311-316.

ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

Bayrak, B.B., Hacıhasanoğlu Çakmak, N., Yılmaz, S., Yanardağ, R., 2019, Effects of Edaravone on Glycoprotein and Hydroxyproline Levels in Valproic Acid-Induced
Lung Injury, XI. AZIZ SANCAR INSTITUTE OF EXPERIMENTAL MEDICINE DAYS, 28-29 November 2019.

Akış, I., Enginler, S.O., Haktanır, D., Hacıhasanoglu Çakmak, N., Oztabak, K., 2017, ESR1 Gene Variations in Canine Mammory Tumours, 4th International VetIstanbul Group Congress, 11-13 May, Almaty/Kazakhstan

Akış, I., Esen Gürsel, F., Hacıhasanoglu Çakmak, N., Atmaca, G., Yardibi, H., Ateş, A., Durak, M.H., Oztabak, K., 2017, Genetic Polymorphism of Myostatin Gene in Turkish Indigenous Sheep Breeds, 4th International VetIstanbul Group Congress, 11-13 May, Almaty/Kazakhstan

Alabak, H., Hacıhasanoğlu Çakmak, N., Yanardağ, R., 2017, Effects of Edaravone on lens injury induced by valproic acid, 3rd International Conference on New Trends in Chemistry, April 28-30, 2017, Helsinki/Finland

Yanardağ, R., Bayrak, B.B., Sancar Bas, S., Hacıhasanoglu Çakmak, N., Bolkent, S., 2015, Edaravone prevents kidney injury induced by valproic acid, Pathology and Laboratory Medicine: on the forefront of personalized medicine, 1055, 44, Mexico.

Yardibi, H., Gürsel, F., Ateş, A., Akış, I., Hacıhasanoğlu, N., Oztabak, K., 2015, Polymorphism of the KAP 1.1., Kap 1.3., K33 genes in Chios, Kivircik, Awassi. II International VETistanbul Group Congress Russia, 2015- Russia, St.Petersburg, 7-9 April 2015

ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

Çakmak, N., Yardibi, H., 2016, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir İllerinde Hoştayn Irkı Sığırlarda Sığır Lökosit Bağlanma Yetmezliği (BLAD) Hastalığının Genlerinin Genotip ve Allel Frekanslarının Tespit Edilmesi, 8. Ulusal Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 22-24 Eylül, Bursa.

Akış, I., Esen Gürsel, F., Atmaca, G., Hacıhasanoğlu Çakmak, N., Yardibi, H., Ateş, A., Özdem Öztabak, K., 2016, Türkiye’deki Yerli Koyun Irklarında CYP19 Geni Polimorfizmi, 8. Ulusal Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 22-24 Eylül, Bursa.

Hacıhasanoğlu Çakmak, N., Yanardağ, R., 2013, Sıçanlarda Valproik Asid İle Oluşturulan Beyin Doku Hasarı ve Beyin Sialik Asid Düzeyleri Üzerine Edaravon’un Etkileri, II. Ulusal Glikobiyoloji Kongresi, PB-8, 38, İzmir.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Tümay ULUDAĞ YANARAL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Deniz KIZILASLAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Cem ERDOĞAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1993 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

MALATYA DEVLET HASTANESİ ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Bahadır ÇİFTÇİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

atatürk Üniversitesi 2009 Atatürk Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Iğdır Devlet Hastanesi Via Hospital Sancaktepe

Araştırma Alanları

Rejyonal Anestezi Postoperatif Ağrı Yönetimi Ağrı Tedavisi Ultrason Eşliğinde Yapılan Sinir Blokları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Influence of visual information on consent for invasive procedures in intensive care unit
Ultrasound Guided Single Shot Preemptive Erector Spinae Plane Block For Thoracic Surgery In A Pediatric Patient
Anesthesia management for ALS and WPW
Ultrasound-Guided Single-Shot Preemptive Erector Spinae Plane Block for Postoperative Pain Management
Continuous Ultrasound Guided Erector Spinae Plane Block for Management of Chronic Pain
The Effects of Positive End-Expiratory Pressure at Different Levels on Postoperative Respiration Parameters in Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy
Comparison of Intravenous Ibuprofen and Paracetamol for Postoperative Pain Management after Laparoscopic Sleeve Gastrectomy. A Randomized Controlled Study
Bilateral Pneumothorax during Apnea Test: A Case Report and Literature Review
CEREBRAL OXIMETRY AND APPLICATIONS UNDER ANESTHESIA
Ruptured heterotopic pregnancy at a spontaneous cycle: Case Report

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Ozan Emre EYUPOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2009 Karadeniz Teknik Üniveritesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Şehit Murat Mertel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi......Kimya Öğretmenliği Pendik Endüstri Meslek Lisesi.............Kimya Öğretmenliği

Araştırma Alanları

Biyokimya, Biyoanalitik kimya, Klinik Biyokimya, Antioksidanlar

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Eyupoglu O.E., Etienne O.K., Sinan K.I., Mahomoodally M.F., Sharmeen J.B., Gunes A., Behl T., Bouyahya A., Ferrante C., Zengin G. (2021). Biological Properties and HPLC Analyses of Four Medicinal Plants Extracts Obtained at Different Extraction Temperatures. J Food Process Preserv. Accepted Author Manuscript e16108. Doi: 10.1111/jfpp.16108.

Eyupoglu O.E., Balcak N., Sevmezler T.R. (2021). Assessment of the Effect of Cynara scolymus Diet on Liver Functions in terms of Biochemical Results. International J. of Biomed Research, 1(7), 1-7. Doi: 10.31579/IJBR-2021/037.

Eyupoglu O.E, Arman B.S. (2021). Evaluation of the Slimming Effects of Diet Tea in Biochemical and Molecular Meaning. Universal Journal of Pharmaceutical Research, 6(4), 77-86. Doi:10.22270/ujpr.v6i4.641.

Eyupoglu, O.E., Ates, I. (2021). The Relationship Between Rheumatoid Arthritis and Covid-19. Biomed J Sci & Tech Res (BJSTR), 38(4), 30501-30506. Doi:10.26717/BJSTR.2021.38.006177.

Macit, M., Eyupoglu, O.E., Macit, C., Duman, G. (2021). Formulation Development of Liposomal Coffee Extracts and Investigation of Their Antioxidant Capacities. J Drug Deliv Sci Technol . 64, 102605. Doi: 10.1016/j.jddst.2021.102605.

Turkmen A.T., Eyupoglu O.E., Omurtag G.Z. (2021). The Investigation of Exposure to Silicate Powders in Patients Diagnosed Silicosis. Journal of Medical Clinical Case Reports, 3 (1), 1-7. Doi: 10.47485/2767-5416.1020.

Okay N.N., Eyupoglu O.E. (2021). Development Of Early Diagnosis Algorithm Using Mathematical Ratio Models With Biochemical Parameters In SMA Type I Disease. Advances in Applied NanoBio-Technologies (J. Adv. Appl. NanoBio Tech.) 2 (2), 59-62. Doi: 10.47277/AANBT/2(2)62.

Eyupoglu O.E. (2020). Protein Staining and Analysis with Artificial Intelligence Color Algorithm Analysis with 2-Dimensional Inkjet Printer to Identify Covid-19 Adhesion and Infected Properties on Artificial Body Fluid. Journal Pharmaceutics and Pharmacology Research, 3(3), 1-5. Doi:10.31579/2693-7247/022.

Ibrahime S.K., Mahomoodally F.M., Eyupoglu O.E., Etienne O.K., Sadeer N., Ak G., Behl T., Zengin G. (2021). HPLC-FRAP methodology and biological activities of different stem bark extracts of Cajanus cajan (L.) Millsp. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 192, 113678. Doi: 10.1016/j.jpba.2020.113678.

Eyupoglu O.E. (2020). Halal Gelatin Analysis Using Developed On-line RP-HPLC-DAD-UV Henna Protein Detection in Confectionery and Food Supplements. EC Emergency Medicine and Critical Care, 4(10), 89-96.

Eyupoglu O.E. (2020). Proteomic Analysis of Breast Cancer Cell Films Pinned on Tela Paper Fabric Saturated with Nebulizer Vapors of Sunflower Seed Shell Oils by Using a Two-Dimensional Printer Spraying Henna Ink and Smartphone Detection. Research and Advances in Pharmacy and Life Sciences, 2 (2), 1-3. Doi: 10.5281/zenodo.3696171.

Eyupoglu O.E., & Vardaglı D. (2020). From the Perspective of a Medical Biochemist; Importance of Fundamental Medical Sciences, Knowledge in Nutrition and Dietetics Education. Recent Trends in Pharmaceutical Sciences and Research, 2(1), 54–63. Doi: 10.5281/zenodo.3626293.

Ozgen AO, Eyupoglu OE. (2020). Antibiotic Susceptibility of Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Clinical Samples. JOTCSA., 7(1): 319-330. Doi: 10.18596/jotcsa. 635088.

Macit Ç., Üstündağ Ünsal V., Eyüpoğlu OE., Dağdeviren-Çevik Ö., Şener G. (2020). Combination of exercise and caloric restriction ameliorates nearly complete deleterious effects of aging on cardiovascular hemodynamic and antioxidant system parameters. J Res Pharm., 24 (1), 121-132. Doi: 10.35333/jrp.2020.118.

EYUPOGLU OZAN EMRE (2019). Fragrance Component Analysis for Nebulvapours of Anchovy (Engraulis encrasicolus) Oils by Using Colorimetric Printing and Electronic Nose. International Journal of Secondary Metabolite (IJSM), 6(4), 292-301. Doi: 10.21448/ijsm.650609.

EYUPOGLU OZAN EMRE, SECEN IKBAL MERVE (2019). Antibiotic Susceptibility of Escherichia coli Strains Isolated from Clinical Samples. JOURNAL OF PHARMACY AND NURSING, 1(2), 7-9.

MACIT ÇAGLAR, TANER NEDA, EYUPOGLU OZAN EMRE (2020). Obturator neuropathy combined with Guillain-Barre Syndrome. Acta Pharmaceutica Sciencia, 58 (1), 27-33. Doi: 10.23893/1307-2080.APS.05802.

EYUPOGLU OZAN EMRE (2019). Measurements and monitorings dependent color intensity of drugs and food supplements interactions with textile dyes between TLC plates by using rope printing technique. Pharm Pharmacol Int J., 7(5), 238-243. Doi: 10.15406/ppij.2019.07.00257.

EYUPOGLU OZAN EMRE (2019). Antioxidant Activities, Phenolic Contents and Electronic Nose Analysis of Black Garlic. International Journal of Secondary Metabolite, 6(2), 154-161., Doi:https://doi.org/10.21448/ijsm.564813.

Aliyazicioglu R., Eyupoglu, O. E., Ozgen U., Alpay Karaoglu, S., Composition of Volatile Components and Biological Activities of Aethionema diastrophis, Chemistry of Natural Compounds-March 2017-53(2):379-380. DOI:10.1007/s10600-017-1997-0.


Aliyazicioglu R., Korkmaz N., Akkaya S., Sener S. O., Badem M., Alpay Karaoglu, S., Eyupoglu, O. E., Phenolic components, antioxidant and antimicrobial activities of Centranthus longiflorus L., Int. J. Adv. Res. Biol. Sci. -2016- 3(10): 80-87. DOI: http://dx.doi.org/10.22192/ijarbs.2016.03.10.012.


Yildirmiş S., Aliyazicioglu, R., Eyupoglu, O. E., Ozgen U., Alpay Karaoglu, S., Biological Activity and Characterization of Volatile Compounds of Teucrium orientale Var. glabrescens by SPME and GC-FID/MS, Journal of Food Biochemistry- June 2016- ISSN 1745-4514, DOI: 10.1111/jfbc.12284.


Aliyazicioglu, R., Yildiz, O., Sahin, H., Eyupoglu, O. E., Ozkan, M. T., Alpay Karaoglu, S., and Kolayli, S., Phenolic Components and Antioxidant Activity of Prunus Spinosa from Gumushane, TURKEY, Chemistry of Natural Compounds-2015-51(2):346-349. DOI 10.1007/s10600-015-1278-8


Aliyazicioglu, R.,Tosun, G., Yaylı, N. and Eyupoglu, O. E., Characterısatıon of Volatıle Compounds by SPME and GC-FID/MS of Capers (Capparis spinosa L.), African Journal of Agricultural Research-2015-10(21): 2213-2217. DOI: 10.5897/AJAR2013.8414


Aliyazicioglu, R., Eyupoglu, O. E., Sahin, H., Yildiz, O., Baltas, N. Phenolic Components, Antioxidant Activity, and Mineral Analysis of Capparis spinosa L., African Journal of Biotecnology-2013- 12(47): 6643-6649.

EYUPOGLU OZAN EMRE, ÖZAN VILDAN, ATACI NESE, ARISAN INCI (2011). Determination of Some Enzymes, Which Have Industrial Importance by. Biyoloji Bilimleri Arastırma Dergisi, 4(2), 93-98.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Emine UZUNOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2009 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

MUS AZIZE HERSAT SAGLIK OCAGI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANIMASYON ABD SİİRT KURTALAN DEVLET HASTANESİ ÖZEL MEDİKAR HASTANESİ

Araştırma Alanları

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun bakım

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Ömer YAZICI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Deniz TURAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Selçuk ALVER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Fatma Gülçin ÖZTÜRK ARIKAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Sezer HACIAĞAOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Alper Halil BAYAT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Yaşar Gökhan GÜL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mehmet ŞAM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Halil İsa ÇELİK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Hande GÜNGÖR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Nurdan KAMİLÇELEBİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Ayşe İNCE
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Cemil ÖZGÜL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Süleyman Demirel Üniversitesi 2009 Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyofizik A.D.

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik A.D.

Araştırma Alanları

TRP Katyon Kanalları Patch-Clamp Tekniği Antioksidanlar Oksidatif Stres

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan bazı makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

* Özgül C. Effects of Protein Kinase C Activator PMA on TRPV1 Channels. Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy. 2015; 35(1): 42-73.

* Özgül C, Nazıroğlu M. TRPM2 channel protective properties of N-acetylcysteine on cytosolic glutathione depletion dependent oxidative stress and Ca(2+) influx in rat dorsal root ganglion. Physiol Behav. 2012 Jan 24;106(2):122-128.

* Nazıroğlu M, Özgül C. Vitamin E modulates oxidative stress and protein kinase C activator (PMA)-induced TRPM2 channel gate in dorsal root ganglion of rats. J Bioenerg Biomembr. 2013 Dec;45(6):541-549.

* Nazıroğlu M, Özgül C. Effects of Antagonists and Heat on TRPM8 Channel Currents in Dorsal Root Ganglion Neuron Activated by Nociceptive Cold Stress and Menthol. Neurochem Res. 2012 Feb;37(2):314-320.

* Nazıroğlu M, Çiğ B, Özgül C. Modulation of oxidative stress and Ca(2+) mobilization through TRPM2 channels in rat dorsal root ganglion neuron by Hypericum perforatum. Neuroscience. 2014 Mar 28;263:27-35.

* Nazıroğlu M, Ciğ B, Özgül C. Neuroprotection induced by N-acetylcysteine against cytosolic glutathione depletion-induced Ca(2+) influx in dorsal root ganglion neurons of mice: Role of TRPV1 channels. Neuroscience. 2013 Jul 9;242:151-160.

* Nazıroğlu M, Çelik Ö, Özgül C, Çiğ B, Doğan S, Bal R, Gümral N, Rodríguez AB, Pariente JA. Melatonin modulates wireless (2.45 GHz)-induced oxidative injury through TRPM2 and voltage gated Ca(2+) channels in brain and dorsal root ganglion in rat. Physiol Behav. 2012 Feb 1;105(3):683-92.

Projeler

* Arka Kök Gangliyon Hücrelerinde Oksidatif Stresle Aktive Edilen TRPM2 Katyon Kanallarının İnhibisyonunda N- asetilsistein ’in Etkisinin Patch-Clamp Sistemi İle Araştırılması
Süleyman Demirel Üniversitesi BAP 2680 – YL – 11 30.03.2011- 09.01.2013

Ödüller

* Poster ödülü: Nazıroğlu M, Özgül C, Akay MB, Övey İS. Capparis ovata modulates oxidative stress and ADP ribose-induced TRPM2 channel currents in dorsal root ganglion of pentylentetrazol-induced epileptic rats. Cell Membranes and Free Radical Research 2012;4;1;49-50. 4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels,26-29 June 2012

Editörlük

* Journal of Cell Membranes and Free Radical Research, (2010-2012), (Yardımcı Editör)

Kongre Düzenleme

* 3. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları Kongresi, Isparta (22 – 27 Haziran 2010)/ Organizasyon Komitesi,Sayman

* 4. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları Kongresi, Isparta (26 – 29 Haziran 2012)/ Organizasyon Komitesi,Sayman

Yurt Dışı Deneyimi

*Rat beyninden slice kesimi ile Locus Coeruleus ve Hippocampus Nöronlarının elde edilmesi ve bu slicelarda Patch-Clamp Tekniği yardımıyla iyon kanallarının aktivitesine bakılması, Tarbiat Modares Üniversitesi, Tahran, İRAN (10.10.2012 – 12.12.2012)text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Nurcan OKCUOGLU TOSUN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Atatürk Üniversitesi 2006-2010 Medipol Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Universal Hospital Grup (Acil Servis) İstanbul Tıp Fakültesi (Acil Servis)

Araştırma Alanları

Hemşirelik, Yönetim, Hastane Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Paramedic, Acil, İlk ve Acil Yardım,

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

-

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Aybüke ALKANAT GÜNALTAY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Balıkesir Üniversitesi 2011 Medipol Üniversitesi-Sağlık Sistemleri Mühendisliği

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İSKİ-Kontrol Mühendisi

Araştırma Alanları

Katı Atıklar/Geri Dönüşüm Hava Kirliliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Hüseyin DEMİR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2005 .

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

özel final eğitim kurumlarI, özel kültür eğitim kurumları

Araştırma Alanları

Eğitim Bilimleri, Nükleer Tıp

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Evaluation of Scintigraphic Image Quality in Thyroid Nodules

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Emine AKBAŞ DEMİRKAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi 2014

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Emine AKBAŞ DEMİRKAN
Tel: 0 (530) 881 41 66
Doğum Tarihi : 06.02.1979
Doğum Yeri : İstanbul
Uyruğu : T .C.
Medeni Hali : Evli
Mail : [email protected]
[email protected]Eğitim Durumu :


2018 -20120 İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisan Programı

2015 - 2016 İstanbul Üniversitesi HAYEF Pedagojik Formasyon

2011 – 2014 İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler Ve Tanıtım - Lisans

2008 – 2010 AÖF Halkla İlişkiler ve Tanıtım MYO

2000 – 2002 Niğde Üniversitesi / Tekstil Teknolojisi MYO

Yabancı Diller
Arapça
(Orta Seviyede)
İngilizce
(Orta Seviyede)

Akademik Deneyimler :

2015 - ...... İstanbul Medipol Üniversitesi – Öğretim Görevlisi
2015 yılından beri sürdürdüğü öğretim görevliliği sırasında İletişim, Sunum teknikleri, Araştırma Yöntemleri, Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler, Sağlıkta İletişim, Halkla İlişkiler Metin Yazarlığı derslerini vermektedir.

SÖZLÜ BİLDİRİLER

-“Doğumun 90. Yılında Necmettin Erbakan Sempozyumu”
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuk üniversitesi
Konu: “Necmettin Erbakan’ın İletişim Yönetimin Arşiv Kayıtlarından Yola Çıkarak Değerlendirilmesi” başlıklı sözlü sunum.

-“Ankara Esam 3.Uluslarası Milli Görüş Sempozyumu”
Konu : Prof Dr Necmettin Erbakan’ın Zarif devletçilik ve Üslup Anlayışı başlıklı sözlü sunum

-"ICoSReSSE 2018 Konferansı Antalya-Belek"
Konu: Kullanım ve Doyumlar Kuramı Bağlamında Sosyal Medyada Çıkan Cinsel İstismar Haberlerinin Kullanıcılar Üzerindeki Etkisi

ULUSLARARASI YAYINLAR (AKADEMİK)

-Esam 3.Uluslarası Milli Görüş Sempozyumu
Konu : Prof Dr Necmettin Erbakan’ın Zarif devletçilik ve Üslüp Anlayışı (2017 )
Turkish Studies Dergisi
Dergi Linki :http://www.turkishstudies.net/DergiDetay.aspx?ID=11684&Detay=Ozet

KİTAPTA BÖLÜM (AKADEMİK)

-“Doğumun 90. Yılında Necmettin Erbakan Sempozyumu”
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuk üniversitesi
Konu: “Necmettin Erbakan'ın İletişim Yönetimin Arşiv Kayıtlarından Yola Çıkarak Değerlendirilmesi”

- Medya ve Toplumsal Dönüşüm " SOSYAL MEDYADA YAYINLANAN CİNSEL İSTİSMAR HABERLERİNİN KULLANICILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ; İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ"


KATILDIĞI KONFERANSLAR ve ÇALIŞTAYLAR

-Geleceğin Bilimi Platformu
“Değişen İletişim Anlayışımız” konulu sözlü sunum, Moderatör

-Uluslararası Öğrenci Dernekler Federasyonu UDDEF
“Değişen İletişim Anlayışımız” konulu sözlü sunum

-“Trt uluslararası çocuk medyası konferansı" 2018 ( Katılımcı)

-'Yeni Medya ve Aile Çalıştayı' Üsküdar Üniversitesinde yapıldı Sözlü Sunum ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ- iSTANBUL
https://uskudar.edu.tr/iletisim-fakultesi/tr/etkinlik/134/yeni-medya-ve-aile-calistayi-uskudar-universitesinde-yapildi
(ERİŞİM TARİHİ 26.10.2020)

-"Çalışan Kadın Çalıştayı" İslam'da Çalışan Kadın Figürü CEVAHİR -OTEL İSTANBUL

ALDIĞI ÖDÜLLER

-"Yılın En İyi Genç Araştırmacı Ödülü" ICoSReSSE 2018 Konferansı Antalya-Belek
Konu: Kullanım ve Doyumlar Kuramı Bağlamında Sosyal Medyada Çıkan Cinsel İstismar Haberlerinin Kullanıcılar Üzerindeki Etkisi

DERGİ YAYINI

-Sebîlürreşad Dergisi
“Erdemli Dünya Tasavvurunda Bir Gönüllü ; Necmettin Erbakan”
Sebîlürreşad Dergisi Sayı: 1014, Cilt: 41, Şubat - Mart 2017

-Milli Şuur Dergisi
"BİR DEVRİN EĞİTİM NEFERİ PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN"
http://millisuur.com/bir-devrin-egitim-neferi-prof-dr-necmettin-erbakan/ (ERİŞİM TARİHİ 26.10.2020)

SEKTÖREL DENEYİMLER

2010 - 2015 TRT

2015 TRT Belgesel Kabe Sesli Kariler -Drama Belgesel
Senaryo (5 Bölüm)

2014 TRT Haber
Cumhuriyet Marşları –Belgesel
Yapım Yönetim, Metin Yazarı, Araştırma, Koordinatör

2014 Trt Haber
Para’nın İki Yüzü - Belgesel
Yapım Yönetim, Metin Yazarı, Koordinatör-Araştırma

2012 TRT Diyanet
Elif Lam Mim ve Bad-ı Saba Programları
Yapım Yönetim

2011 TRT 1
Esma-ul Hüsna - Klip
Yapım Yönetim, Metin yazarı

2007- 2010 ATV
Vitrin 2010
Program Koordinatörü, Metin Yazarı, Seslendirmesi

2008 Kanal 7
Eko Trend
Editör, Yönetmen, Seslendirme

2004 Tv5
Haber Merkezi - Kültür Sanat
Muhabir, Editör, Seslendirme, Program Yapımcısı, Yönetmen,
Garp İzi Belgeseli
Belgesel Yapım Yardımcısı ve Yönetmen

1998 Radyo Hilal / Tokat
Program Sunuculuğu ve Yapımcılığı

1997 Radyo Nas Sakarya
Program Sunuculuğu ve Yapımcılığı

1993- 2005
Gönüllü sivil toplum örgütlerinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Görevleri
Sertifikalar:
- “Ana baba Okulu - İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk gelişimi bölümü
- “Girişimcilik” - Yıldızlar Akademi
- “Hitabet”- Yıldızlar Akademi
- “Profesyonel İletişim” - Yıldızlar Akademi
- “Diksiyon” - Yıldızlar Akademi
- “Diksiyon” – Üsküdar İSMEK
- “Beden Dili” - Yıldızlar Akademi
- “Senaryo ve Sinema yazarlığı” - Türkiye Yazarlar Birliği
- “Fotoğrafçılık Kursu” - Hoca Üveys Kültür Merkezi
- ”Dramatik Yazarlık” - Fatih Belediyesi
- “Teakwando” – Siyah kırmızı kuşak” Tekwando Ferarasyonu
- “Piyano Kursu” - Fındıkzade Müzik İhtisas Merkezi


Bilgisayar Bilgisi :
* Microsoft Windows –Word-Excel-Powerpoint Ofis Programları
* Final Cut Pro (Non-Linear Editing Systems
* Prezitext
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ergün DİLAVEROĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi & İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi SBF 2007- HUKUK 2019 İstanbul Medipol Üniversitesi-Kamu Hukuku ABD

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Araştırma Alanları

Hukuk, Siyaset, Sosyal Güvenlik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Makale : “28 Şubat Süreci Ve Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Tüsiad’ın Sürece Bakışı” Sakarya İktisat Dergisi, Cilt-1/Sayı-3 sf.59-74 /Ekim 2012

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Selva ŞEN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ali Osman KORKMAZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Nuri GÜLTEKİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Bade Cevriye BAHTİYAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Ege Üniversitesi 2013 Marmara Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Biyokimya, Proteomik, Farmakoloji, Sinir Bilim

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Immobilization and characterization of tomato alpha-galactosidase on Sepabead EC-EP, Bayraktar, H., Ozrenk, C., Önal, S., Federation of European Biochemical Societies (FEBS) Congress 2013, 6-11 Temmuz 2013, St. Petersburg, RUSSIA

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Mahmut Selami AKIN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Sakarya Üniversitesi 2009 İstanbul Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Özel sektörde satın alma uzmanlığı, e-ticaret ve dijital pazarlama uzmanlığı.

Araştırma Alanları

Pazarlama Araştırmaları, Nöropazarlama, Stratejik Pazarlama Yönetimi, Tüketici Davranışı, Marka Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Dijital Pazarlama, Google Ads (AdWords) Reklam Yönetimi, Sosyal Medya Reklam Yönetimi.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Pazarlama Araştırmacıları Perspektifinden Nöropazarlama: Keşifsel Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, 2014.
Nöropazarlama ve Uygulayıcıların Perspektifinden Etik Yönü, Bilimsel Makale, Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, 2014.
İklim Değişikliği Bağlamında Kyoto Protokolü, Paris Anlaşması ve Pazarlama Alanına Dair Çıkarımlar, Akademik Makale, Turkish Journal of Marketing, 2016.
The Relationship Between Hotel Brand Personality And Customer Loyalty, Journal of Tourismology, 2017.
Tüketici Etnosentrizmi, Kozmopolitlik, Satın Alma Tarzı, İlgilenim ve Algılanan Riskin Yerli Giyim Ürünü Satın Alma Niyetine Etkisi, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 2017.
Examining the attitude toward halal food products: The case of a private university, 32nd Conference of the International-Business-Information-Management-Association (IBIMA), 2018
Benlik Kurgusu ve Gösterişçi Tüketim Eğilimine Etkisi: Bir Vakıf Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Araştırma, PPAD 24. Ulusal Pazarlama Kongresi, 2019
Shaping the consumers’ attitudes towards Halal food products in Turkey, Journal of Islamic Marketing, 2020
Çevrimiçi İkinci El Alışveriş Motivasyonları: Ölçek Uyarlama Çalışması, Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, 2020


text
Adı Soyadı Öğr.Gör. KEREM ERSİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2016 İstanbul Medipol Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Vestibüler sistem, İşitsel dikkat, İşitme sistemi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Kara, H.Ç., Kara, E., Çınar, M., Kaya, M., Yasak, İ., Ersin, K., Şahin, B.E., Savas, E., Ataş, A., Yener, M. : Evalution of the balance system of ice hockey players. 13th Congress of the European Federation of Audiology Societies. Interlaken / Switzerland, 2017
2. Yılmaz O., Ersin K., Şerbetçioğlu M.B. Vestibüler Bozukluğu Olanlarda Kalça Stratejisi Kullanımı. 9. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi. İstanbul. 2018
3. Yılmaz O., Ersin K., Eser B.N., Kaya B. , Serbetcioglu M.B. : Assessment of Conservative Effect of Sports on Hearing Function. 18th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport. Constanta / Romania, 2018
4. Yılmaz O., Ersin K., Öztürk Ş.T., Yasak İ., Yavuz A., Serbetcioglu M.B. : The Effect of Sport on Balance Functions. 18th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, Constanta / Romania, 2018
5. Yılmaz O., Ersin K., Öztürk Ş.T., Eser B.N., Gündoğdu O., Serbetcioglu M.B. : Evaluatıon Of Subjectıve Hearıng In Football Referees. 19th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, Constanta / Romania, 2019
6. Ersin K., Yasak i., Yeral C., Öztürk A., Şerbetçioğlu M.B. Vestibular Rehabilitation and Table Tennis Exercises Might Improve Balance Function Even In Normal Population. Journal of Hearing Science, 103-104 / ID:03993, Lisbon, 2019
7. Ersin K., Gündoğdu O., Aykırı D., Kaya S.N., Şerbetçioğlu M.B. Auditory and Visual Attention in Amateur Football Players. 17. International Sport Sciences Congress. Antalya / Turkey, 2019

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Serkan ETİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yıldız Teknik Üniversitesi 2011 Sayısal Yöntemler, Marmara Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Türkiye İş Bankası

Araştırma Alanları

Modelleme, Analiz, İstatistik, Programlama, Nicel(Sayısal) Yöntemler

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)
Zhongdong Yu.; Wei Liu; Liming Chen; Serkan ETİ; Hasan Dinçer; Serhat Yüksel (2019). The Effects of Electricity Production on Industrial Development and Sustainable Economic Growth: A VAR Analysis for BRICS Countries. Sustainability, 11, 5895. DOİ: https://doi.org/10.3390/su11215895

Fan Yang, Hakan Kalkavan, Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, Serkan Eti, "Gaussian-Based Soft Computing Approach to Alternative Banking System for Sustainable Financial Sector", Complexity, vol. 2021, Article ID 4570936, 27 pages, 2021. https://doi.org/10.1155/2021/4570936

3. Wei Liu., Hasan Dinçer, Serkan Eti & Serhat Yüksel (2021). Gaussian-Based Hybrid Approach to Entropy for Analyzing Energy Efficiency of Emerging Economies. Energy Reports, 7, 2501-2511. doi:https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.04.049Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Serkan Eti & Mehmet Nuri İnel (2016). A Research on Comparison of Regression Models Explaining the Profitability Base on Financial Data. International Journal of Business and Management, 4(10), 470-475.

İrfan Ersin & Serkan Eti (2017). Measuring the Waste-Conscious and Saving Habits of the Youth in Turkey: The Sample of Istanbul Medipol University. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 3 (3), 41-49. DOI: 10.25272/j.2149-8407.2017.3.3.04

Elif Cekici, Hakan Aydogan, Serkan Eti (2018). Forecasting of Claim by Combining Probability Distributions. Journal of Business Economics and Finance, 7 (3), 319-324. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jbef/issue/39653/469251

Orhan Koçak, Serkan ETİ and Yunus Bayram (2018) ' The Challenges in the Process of Social State in Turkey: A Sample From İstanbul', International Journal of Current Multidisciplinary Studies, 04(1), pp. 859-863.

Orhan Koçak, Serkan Eti, Caner Adiguzel (2017). The Elements Effect Job Satisfaction of Medicine Representatives and a Sample from Bursa. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(7), 2222-6990.

Mehmet Nuri İnel, Hakan Yıldırım, Serkan Eti (2016). A Comparison of Artificial Neural Network and Decision Tree For Profitability in Technology Sector. International Journal of Development Research, 6(7), 8417-8421.

Orhan Koçak, Eymen Ekmen & Serkan Eti (2019). Integrative Approaches towards Immigrants: A Sample from a District of Istanbul. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(9), 334–347.

Serkan Eti & Mehmet Nuri İnel (2020) A Research on the Comparison of Classification Algorithm in Finance. Contaduría y Administración, 65(4).


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Selen Subaşı, Serpil Çolak, Serkan Eti, Fatma Mutluay. (2018). “Effect of Nintendo Wii Games on Balance in Parkinson’s Disease: A Pilot Study”, 1st International Conference on Robotic Technology and Rehabilitation, İstanbul.

Pınar Atak, Selen Güloğlu, Serkan Eti, Serpil Çolak. (2020). “Ayakkabı İmalatında Çalışan İşçilerin KOAH-Astım Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi: Pilot Çalışma”, 4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi, İstanbul.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, Serkan Eti, Ali Tula, (2019). “Effects of Demographic Characteristics on Business Success: An Evidence From Turkish Banking Sector”, In Handbook of Research on Business Models in Modern Competitive Scenarios (pp. 304-324). IGI Global.

Serkan Eti. (2019). The Use of Quantitative Methods in Investment Decisions: A Literature Review. In Handbook of Research on Global Issues in Financial Communication and Investment Decision Making (pp. 256-275). IGI Global.

Serkan Eti, Hakan Kalkavan, Hasan Dinçer, & Serhat Yüksel (2020). Predicting the Role of Islamic Banking on Sustainable Economic Development: An Analysis for Turkey With ARIMA Model. In U. Akkucuk (Ed.), Handbook of Research on Creating Sustainable Value in the Global Economy (pp. 146-164). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-1196-1.ch009

Serkan Eti, & Ece Nur Temizel (2020). Measuring Financial Literacy of the Housewife to Generate Marketing Strategies. In H. Dinçer, & S. Yüksel (Eds.), Handbook of Research on Decision-Making Techniques in Financial Marketing (pp. 1-20). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-2559-3.ch001

Serkan Eti, Yaşar Gökalp, & Nurcan Okçuoğlu Tosun (2020). Identifying the Relationship Between Health Investment and Economic Development: A Cluster Analysis for Developing, Developed, and Least Developed Countries. In Y. Demir Uslu, H. Dinçer, & S. Yüksel (Eds.), Multidimensional Perspectives and Global Analysis of Universal Health Coverage (pp. 1-30). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-2329-2.ch001

Serkan Eti, Filiz Mızrak (2020) Analysing Customer Satisfaction of Civil Aviation Companies of Turkey with Text Mining. In: Dincer H., Yüksel S. (eds) Strategic Outlook for Innovative Work Behaviours. Contributions to Management Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50131-0_2 (Ağustos)

Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, Yaşar Gökalp, Serkan Eti (2021) "SERVQUAL-Based Evaluation of Service Quality in Turkish Health Industry With Fuzzy Logic." Interdisciplinary Perspectives on Operations Management and Service Evaluation, edited by Panagiotis Manolitzas, et al., IGI Global, 2021, pp. 213-233. http://doi:10.4018/978-1-7998-5442-5.ch011

Serkan Eti, Büşra Çelebi (2021) Defining the Main Risk Factors for Solar Energy Companies with Fuzzy Entropy. In: Dinçer H., Yüksel S. (eds) Financial Strategies in Competitive Markets. Contributions to Finance and Accounting. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68612-3_25

Yaşar Gökalp, Hasan Dinçer, Serkan Eti (2021) The Role of Health Policies for the Strategic Investment Decisions of the International Companies. In: Dincer H., Yüksel S. (eds) Management Strategies to Survive in a Competitive Environment. Contributions to Management Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72288-3_22 (Nisan 2021)

Hakan Kalkavan, Halim Baş, İrfan Ersin, Serkan Eti, Serhat Yüksel (2021) Defining Appropriate Government Strategies to Reduce Unemployment During COVID-19 Pandemics. In: Dincer H., Yüksel S. (eds) Management Strategies to Survive in a Competitive Environment. Contributions to Management Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72288-3_11 (Nisan 2021)Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Orhan Koçak, Hüseyin Arslan, Serkan Eti (2017). Belediyelerde Sosyal Politika Uygulamaları ve Pendik Belediyesi Örneği, Opus – Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(12), 119-144.

Orhan Koçak, Abdülhakim Beki, Serkan Eti (2018). The Effects of The Different Activities on The Depression Level of Older People. OPUS –International Journal of Society Researches, 8(15), 1241-1266. DOİ: 10.26466/opus.440175

Serkan Eti (2016). Üniversitelerdeki Akademik Üretkenliğe Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. İş'te Davranış Dergisi, 1 (1), 67-73. Doi: 10.25203/İdd.282022


Orhan Koçak, Serkan Eti, Gülmedine Gürsoy (2017). A ve B Kişilik Tipine Sahip Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının Kişilik Tiplerinin İncelenmesi: Yalova Örneği. Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 6(15), 381-397.

Serkan Eti, Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, (2019). G20 Ülkelerinde Bankacılık Sektörünün 5 Yıllık Geleceğinin ARİMA Yöntemi ile Tahmin Edilmesi. Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 26-38. Retrieved From http://dergipark.org.tr/uhusbad/issue/45405/575643

Hakan Yıldırım, Hakan Aydoğan, Sami Özcan, Serkan Eti (2018). Fazi Kontrol Grafikleri ile Klasik Kontrol Grafiklerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme. Journal Of Research In Business, 3 (2), 150-173. Doi: 10.23892/Jrb.2019.27

Serkan Eti (2019). Ulakbim İndeksinde Taranan Sosyal Bilimler Alanındaki Dergilerde Öne Çıkan Konu ve Yöntemlerin Metin Madenciliği Yaklaşımı ile Belirlenmesi. Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 61-66. Retrieved from http://dergipark.org.tr/uhusbad/issue/45405/589813

Figen İnce, Serkan Eti, Serpil Çolak (2019). Sigara Kullanımının İzole Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Geçirmiş Olgularda Entübasyon Süresi ve Hastanede Kalış Üzerine Etkisi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 2 (3) , 13-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/husagbilder/issue/49345/558824

Halim Baş & Serkan Eti (2020). Türkiye’de Uluslararası Öğrencilerin İstihdamı : Hukuki Boyut ve Koşullara Dair Bir Araştırma. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi , 20 (46) , 105-132 . DOI: 10.21560/spcd.v20i54504.538022

Hakan Kalkavan, Serkan Eti, Serhat Yüksel (2020). Türkiye’deki Bankacılık Sektörü, Sanayi Gelişimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Var Analizi ile İncelenmesi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (Akad) , 12 (22) , 56-74 . DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.603234

Serap Tepe, Serkan Eti , Ahmet Çabuk (2020). Akademisyenlerde Mobbing Algısının İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerine Etkisi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 7 (5) , 483-498 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/54658/737161


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Bilal Çankir & Serkan Eti (2017). Üniversitelerde Sürdürülebilirlik ve Kalite: Sürdürülebilir Kalite Algısı Ölçeği (SKA-Ö)’nin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. II. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, 103-104.

Selen Subaşı, Alihan Bilen, Canan Seyhan, Serkan Eti, Melih Tütüncü, Fatma Mutluay (2018). Mültipleks Skleroz Hastalarında Özürlülük, Yorgunluk, Kinezyofobi ve Fiziksel Aktivite İlişkisinin İncelenmesi. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi

Figen İncel, Serpil Çolak, Serkan Eti (2018) Sigara Kullanımının İzole Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Geçirmiş Olgularda Entübasyon Süresi ve Hastanede Kalış Üzerine Etkisi. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, 367-371

Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, Serkan Eti (2018). Bankacılık Sektöründe Dengeli Skorkart Yaklaşımına Göre Yeni Hizmet Geliştirme Ölçümü: Performans Değerlemede Bu¨tu¨nles¸ik Bulanık Karar Verme Model Önerisi. 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi, 602-621

Selen Subaşı, Serpil Çolak, Serkan Eti, Fatma Mutluay (2018). Effect of Nintendo Wii Games on Balance in Parkinson’s Disease: A Pilot Study. 1st İnternational Conference On Robotic Technology And Rehabilitation

Selen Subaşı, Serpil Çolak, Serkan Eti, Fatma Mutluay (2018). Parkinson Hastalarında Farklı Egzersiz Yaklaşımlarının Denge Üzerindeki Etkisi: Pilot Çalışma. Hareket Bozukluklarında Tedavi Sempozyumu

Bilal Çankir, Serkan Eti (2017). Akademisyenlerin Öz-Yeterlilik Algılarının Performans Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma. 2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı

Ömer Erdem Koçak, Serkan Eti (2017). İşte Kendini Yetiştirme Ölçeğinin Farklı Farklı Meslek Grupları Arasında Ölçüm Değişmezliğinin İncelenmesi. 5. Örgütsel Davranış Kongresi

Pınar Atak Çakır, Büşra Kalli, Burcu Dilek, Serkan Eti, Fatma Mutluay (2019). Investigation of the Relationship Between Motor Imaging and Quality of Life in Patients with Breast Cancer. 6. Saykad Kongresi, İzmir

Selen Subaşı, Esra Atılgan, Serkan Eti, Z. Candan Algun (2019). Boyun ağrılı bireylerde trapezius kasına uygulanan iki farklı tedavinin ağrı eşiği ve toleransına akut etkisinin karşılaştırılması pilot çalışma, 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara

Merve Kayali Sevim, Melisa Taskin, Sebiha Ozge Duman, Serkan Eti (2021). TÜKETİCİLERİN COVİD-19 SÜRECİNDE ARI ÜRÜNLERİ TERCİHİ, 10. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik (31 Mart-4Nisan), EKongre, Poster Sunumu

Merve Kayali Sevim, Melisa Taskin, Sebiha Ozge Duman, Serkan Eti (2021). Pandemide Evden Çalışan Ofis Çalışanlarında Probiyotik Besinlerin Tüketimi ile Gastrointestinal Semptomlar Arasındaki İlişkinin Araştırılması, 10. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik (31 Mart-4Nisan), EKongre, Poster Sunumu

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Fadime ÇADIRCI TUNGAÇ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Belçim EDE SARIKAYA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2012 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

LIFEMED TIP MERKEZİ, GÖZTEPE HASTANESİ

Araştırma Alanları

Hemşirelikte Yönetim-Yönetici Hemşireler İç Hastalıkları Hemşireliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Mehmet Sıddık CEBE
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Mevhibe SARICAOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Tuba AKTÜRK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Kültür Üniversitesi 2015 İstanbul Medipol Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

sinirbilim, kognitif sinirbilim, psikoloji, nöropsikoloji, emosyon, EEG, beyin dalgaları, olaya ilişkin osilasyonlar,

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Güntekin, B., Hanoğlu, L., Güner, D., Yılmaz, N. H., Çadırcı, F., Mantar, N., ... & Başar, E. (2018). Cognitive Impairment in Parkinson’s Disease Is Reflected with Gradual Decrease of EEG Delta Responses during Auditory Discrimination. Frontiers in psychology, 9, 170.

Akturk, T., Isoglu-Alkac, U., Guner, D., Hanoglu, L., & Guntekin, B. (2017, December). AGE RELATED DIFFERENCES IN EEG DELTA PHASE LOCKING DURING FACIAL EXPRESSION RECOGNITION TASK. In PSYCHOPHYSIOLOGY (Vol. 54, pp. S40-S40). 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA: WILEY.

Guner, D., Isoglu-Alkac, U., Akturk, T., Hanoglu, L., & Guntekin, B. (2017, December). COMPARISON OF THE VISUAL AND AUDITORY EVENT RELATED POTENTIALS OF PARKINSON'S DISEASE EPATIENTS WITH AND WITHOUT COGNITIVE IMPAIRMENT. In PSYCHOPHYSIOLOGY (Vol. 54, pp. S94-S94). 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA: WILEY.

Uysal Kaba, R., Hanoğlu, L., Helvacı Yılmaz, N., Aktürk, T., Güner, D., Başar, E., & Güntekin, B. (2017). Hallucinations in Parkinson's Disease are represented with increased EEG-Gamma band activity.

Guntekin, B., Hanoglu, L., Akturk, T., Guner, D., Turp-Golbasi, B., Yener, G., & Basar, E. (2016). Delta oscillatory responses as a general electrophysiological biomarker for cognitive disorders. International Journal of Psychophysiology, (108), 58-59.

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Şeyma Tuğba ÖZTÜRK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 2017 Istanbul Medipol University

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

-

Araştırma Alanları

Vestibüler araştırmalar, Odyoloji, Elektrofizyoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Öztürk ŞT, Şerbetçioğlu MB, Ersin K, Yılmaz O. The Impact of Optical Illusions on the Vestibular System. J Audiol Otol. 2021 Jun 25. doi: 10.7874/jao.2021.00080. Epub ahead of print. PMID: 34167185.
2.Yılmaz O., Öztürk Ş.T., Şerbetçioglu M.B. Isolated otolithic dysfunction and vestibular rehabilitation results: A case report. Tr-ENT. 2019; 29(2): 107-110
3. Öztürk Ş.T., Külekçi E, Abacı K & Şerbetçioğlu M.B. The effect of BMI on traditional 226 Hz tympanometry and wideband tympanometry test results. Tr-ENT. 2021; ENT-69885
4. Yılmaz O., Ersin K., Öztürk Ş.T., Yasak İ., Yavuz A., Serbetcioglu M.B. The Effect of Sport on Balance Functions. 18th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, Constanta / Romania, 2018
5. Yılmaz O., Ersin K., Öztürk Ş.T., Eser B.N., Gündoğdu O., Serbetcioglu M.B. Evaluatıon Of Subjectıve Hearıng In Football Referees. 19th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, Constanta / Romania, 2019

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Nadide Gizem TARAKÇI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2015 İstanbul Medipol Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Beslenmenin Mikrobiyota Üzerine Etkisi Epigenetik Gebe Kadınların Beslenmesi Yetişkinlerde Obezite Çocuklarda Obezite

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Tarakci NG, Büyükuslu N. ‘’ Comparison of Omega Fatty Acids Daily Intake in Each Trimester During Pregnancy ‘’ 4th International Conference on Nutrition&Growth, Amsterdam, the Netherlands, March 2-4, 2017.

Tarakci NG. Microbiota in obesity and metabolic bariatric surgery. 5th International Eurasian Congress on ' Natural Nutrition, Healthy Life and Sport '. October 2-6, 2019. Ankara, Turkey.

Tarakci NG. Effects of teff seed consumption on weight loss and biochemical parameters. 6th National&5th Mediterranean Congress for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders. 17-20 October, 2019. Antalya, Turkey.

Tarakci NG, Bayraktaroğlu E, Sezgin FH, Dümen E, Bayrakal GM, Cerit H, Ergin S. Animal Food Consumption Habits in The Aegean Region and Effects on Microbiological Quality. Eurasian Academy of Sciences Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal. 16: 92-106, 2020.

Tarakci NG, Sezgin FH, Dümen E, Issan G. The Effect of Consumption of Red Meat and Meat Products on Microbiological Pollution in Istanbul. Eurasian Academy of Sciences Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal. 17: 107-24, 2020.

Dümen E, Tarakçı NG, Ekici G. Honey Production Process. In: Food Processing – New Insights. IntechOpen. London, 2021.

Tarakci NG. The Effect of Regular Coffee Consumption and Physical Activity on Weight Loss and Anthropometric Measurements in Adults. The 25th IFSO World Congress Silver Anniversary & IFSO LAC Intermediate Meeting & 1st World Consensus Endoscopic Bariatric and Metabolic Interventions. Oral Presentation. October 19-23, 2021. Maimi/USA.

Tarakçı NG. Critical Control Points In Honey Production and Risk Ranking For Pathogens. IX. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi. 4-7 Kasım 2021. Antalya/TÜRKİYE.

Tarakçı NG. How Can Raw Meatball (Cig Kofte) Become A Brand Worldwide? IX. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi. 4-7 Kasım 2021. Antalya/TÜRKİYE.

Tarakçı NG. Investigatin of the Presence of Some Foodborne Parasites and Microorganisms in Meat and Salad Products for Sale in Istanbul by PCR Procedures and Relationship Analysis. IX. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi. 4-7 Kasım 2021. Antalya/TÜRKİYE.

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Halil YORULMAZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Bediha KOYUNCU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Hasan SAĞCAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 2013 İstanbul Medipol Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

Araştırma Alanları

Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Biyosensör, Moleküler Tanı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Ağel HE, Sağcan H. Optimization of Lyophilized LAMP and RT-PCR Reaction Mixes for Detection of Tuberculosis, The EuroBiotech Journal. (2020) https://doi.org/10.2478/ebtj-2020-0027

Ağel HE, Sağcan H, Ceyhan I, Durmaz R. Optimization of the Isothermal Amplification Method for Mycobacterium tuberculosis Detection and Visualization for Fieldwork. Turk J Med Sci. (2020) doi:10.3906/sag-1910-6

Sagcan, H., Turgut Kara, N. Detection of Potato ring rot Pathogen Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus by Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assay. Sci Rep 9, 20393 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-56680-9

Sagcan, H., Turgut Kara, N. LAMP-LFD Yöntemi Kullanılarak Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus Patojeninin Hızlı Ve Hassas Tanısı. International Agriculture, Environment and Health Congress (2018), Oral Presentation.

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Caner YATMAZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Medipol Üniversitesi 2018

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Genetik işitme kayıpları, deneysel hayvan çalışmaları, merkezi işitsel işlemleme bozuklukları, mikroRNA ve işitme üzerindeki etkisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Selda MEYDAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Çağlayan KAVGAOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi 1987

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Türk Hava Yolları Okan Üniversitesi

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ahmet UĞUR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Üniversitesi Milli Savunma Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı

Araştırma Alanları

Yeniçağ Tarihi, Osmanlı Kültür ve Medeniyeti, Askeri Tarih, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Kübra GÜRSOY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi, Eski Türk Dili (YL,2019) İstanbul Üniversitesi, Eski Türk Dili (Doktora,2019-)

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Türk Dili, Eski Türk Dili

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Onur KAVAK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2004

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Üniversitesi, TÖMER Trabzon Şubesi 2004-2005 Istanbul Aydın Üniversitesi 2006-2012

Araştırma Alanları

Çeviri İngiliz Dili Öğretimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

2004 Yılı Dünya Bankası Yüksek Öğretim Raporu Çevirisi.
Kavak, O., Acar, F. (2014) Kültürel Değerlere Duyarlı İlginin Gücü. (içinde Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim) Çeviri Ed. Aydın, H. Ankara: Anı Yayıncılık

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Müge SARI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Istanbul Universitesi 2006

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Istabul Aydın Universitesi

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum Dışı Görevlendirme

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Abdullah Azmi BİLGİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Türk Tasavvuf Edebiyatı, Tasavvufî Metinler ve Şiir Şerhleri, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Eski Anadolu Türkçesi.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Fikret AYSAL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Nöromüsküler Hastalıklar

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Yurt Dışı 1. Mehmet Yücel Ağargün, Mecit Çalışkan, Melek Soner, Fikret Aysal, Latif Alpkan. The Effecacy of Vitamin E in Treatment of Tardive Dyskinesia: A Double-Bilnd Plasebo Controlled Study. JIMA 1994; 26 (2):64-66. 2. Fahri Akbas, Piraye Serdaroglu, Feza Deymeer, Fikret Aysal, Nihan Erginel-Unaltuna. Molecular and clinical study of two myotonic dystrophy homozygotes. J Med Genet 2001;38:e40. 3. Çiğdem Özkara, Lütfü Hanoğlu, Cahit Keskinkılıç, Fikret Aysal, Mustafa Uzan, Emin Özyurt and Naci Karaağaç. Memory in Patients with Drug-Responsive Mesial Temporal Lobe Epilepsy and Hippocampal Sclerosis. Epilepsia 2004, 45 (11): 1392-1396. 4. F. Sahin, F. Yilmaz, N. Esit, F. Aysal, B. Kuran. Compressive neuropathy of long thoracic nerve and accessory nerve secondary to heavy load bearing. A case report. Europa Medicophysica. 2007; 43:71-4. 5. Soysal A, Aysal F, Caliskan B, Dogan P, Mutluay B, Sakallı N, Baybas S, Arpacı B. Clinico-electrophysiological findings and prognosis of Guillain-Barre Sydrome-10 years experience. Acta Neurol Scand 2011: 123: 181–186 DOI: 10.1111/j.1600-0404.2010.01366.x. 6. Aysal F, Baybas S, Selçuk HH, Sozmen V, Ozturk M, Kucukoglu H, Urer NH. Paraneoplastic extralimbic encephalitis associated with thymoma and myasthenia gravis: Three years follow up. Clin Neurol Neurosurg. 2013 May;115(5):628-31. doi: 10.1016/j.clineuro.2012.06.016. Epub 2012 Jul 6 7. Soysal A, Yüksel B, Czermin B, Aydemir S, Tuğcu B, Aysal F, Arpaci B. Case study of sporadic mitochondrial disease with myotonic discharges and optic atrophy. Muscle Nerve. 2013 Feb;47(2):308-9. doi: 10.1002/mus.23641 8. Tüzün E, Kınay D, Hacohen Y, Aysal F, Vincent A. Guillain-Barré-like syndrome associated with lung adenocarcinoma and CASPR2 antibodies. Muscle Nerve. 2013 Mar 20. doi: 10.1002/mus.23851. 9. Aysal F, Karamustafalıoğlu O, Özçelik B, Yımaz M, Karamustafalıoğlu N, Yumrukçal H, Tankaya O. The relationship of symptoms of anxiety and depression with disease severity and treatment modality in myasthenia gravis: a cross-sectional study. Archives of Neuropsychiatry 2013; 50:XX. Doi: 10.4274/npa.y5611 10. Alahgholi-Hajibehzad M, Yilmaz V, Gülsen-Parman Y, Aysal F, Oflazer P, Deymeer F,Saruhan-Direskeneli G. Association of HLA-DRB1(*)14, -DRB1(*)16 and -DQB1(*)05 with MuSK-myasthenia gravis in patients from Turkey. Hum Immunol. 2013 Aug 28. pii: S0198-8859(13)00496-5. doi:10.1016/j.humimm.2013.08.271. 11. Koksal A, Keskinkılıc C, Sozmen MV, Dirican AC, Aysal F, Altunkaynak Y, Baybas S. Evaluation of Cognitive Characteristics of Patients Developing Manifestations of Parkinsonism Secondary to Long-Term Ephedrone Use. Eur Neurol 2014;71:208–212. DOI: 10.1159/000356509. Yurt İçi 1. Feriha Ö. Özdemir, Çiğdem Özkara, Baki Arpacı, Turan Atay, Dilek Ataklı, Betül Yalçıner, Hulki Forta, Fikret Aysal. Nörobrusellozis: Üç olgu bildirisi. Şişli Etfal Hatanesi Tıp Bülteni 1990; 3: 409-416. 2. Feriha Özer, İlhan Elmacı, Fikret Aysal, Dilek Ataklı, Baki Arpacı. Spontan İntraserebral Hematom: 177 Olgunun Analizi. Düşünen Adam 1991; 4: 64-70. 3. Hülya Tireli, Sevim Baybaş, Nil Diçer, Fikret Aysal, Hayati Ortaeskinazi, Hülya Demir.Diabetes Mellituslu Hastalarda Serebrovasküler Hastalık. Düşünen Adam 1993; 6 (3): 50-52. 4. Fikret Aysal, Feza Deymeer, Piraye Serdaroğlu, Ali E. Öge, Nahit Çakır, Ahmet Tütüncü, Coşkun Özdemir. Botulizm: Dört Olgu Nedeniyle Klinik ve Elektrofizyolojisi. Klinik Gelişim 1995; 8: 3761-3765. 5. F. Aysal, Ç. Özkara, M. Öztür, S. Baybaş, M. Çelik. Organik Fosforlu Esterlere Bağlı Gelişen Gecikmiş Bir Polinöropati Olgusu. Nöropsikiyatri Arşivi 1995; (32) (3): 136-140. 6. Ö. Çakmak, S. Baybaş, F. Aysal, Ö. Ç. Kaleli, Ö. Tosun. Juvenil Myoklonik Epilepsi’si olan Mononozigot İkiz Kardeş. 32. Ulusal Nöroloji Kongre Kitabı. 1996: 416-417. 7. L. Hanoğlu, Ü. Altın, H. Küçükoğlu, F. Aysal, A. Altunhalka, S. Baybaş. D. Kırbaş.Çapraz Afazi Sednromu. Ulusal Nöroloji Kongre Kitabı 1996: 416-417. 8. Y. Altunkaynak, B. Yalçıner, M. Öztürk, R. Karataş, F. Aysal. Yüksek Doz Eroin Kullanımı Sonrası Gelişen Beyin Hasarı. Ulusal Nöroloji Kongre Kitabı 1996: 718-719. 9. T. Z. Uslu, M. Öztürk, F. Aysal, B. Yalçıner, S. Erdöl, S. Baybaş.Dört Olgu Nedeniyle Nörosifiliz. Ulusal Nöroloji Kongre Kitabı 1996: 715-717. 10. Ö. Çakmak, F. Aysal, M. Ekit, H. Küçükoğlu, S. Baybaş. Nörolojik Tutulumun Olduğu Kemiğin Paget Hastalığı: Bir Olgu Sunumu. Ulusal Nöroloji Kongre Kitabı 1996: 713-714. 11. Aysun Soysal, Dilek Ataklı, Aysu Şen, Turan Atay, Fikret Aysal; Baki Arpacı. Herediter Hiperpleksiya veya İrkilme Sendromunda Elektrofizyolojik Bulgular. Epilepsi 2000; 6 (1): 11-16. 12. Aysun Soysal, Fikret Aysal, Turan Atay, Musa Öztürk, Sevim Baybaş, Baki Arpacı. Cognitive Impairment in Multiple Sclerosis: An Auditory Event-Related Potential ( P300 ) Study. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2000; 17 (3). 13. Aysun Soysal, Turan Atay, Fikret Aysal, Musa Öztürk, Yavuz Altunkaynak, Sevim Baybaş, Baki Arpacı. Pattern Reversal Visual Evoked Potentials and EEG in Migraine Patients With and Without Visual Aura. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2001; 18 (1). 14. Fikret Aysal, Sevim Baybaş, Hürtan Acar, Betül Güveli, Filiz Uzun. Üremik Miyopati: Olgu Sunumu. Nöropsikiyatri Arşivi, 2001; 38 (4): 228-230. 15. İbrahim Tutkan, Ali Dalgıç, Lütfü Postalcı, Fikret Aysal, Zeki Oral. Lomber Disk Herniasyonuna Bağlı Kauda Ekuina Sendromu: Kuvvet Kaybı Saptanmayan İki Olgu Sunumu. Türk Nöroşiruji Dergisi 2003, 13 (3): 304-309. 16. Demirci S, Yalçıner BZ, Bakaç G, Dayan C, Aysal F. İnmelerde Tekrarlayıcılığı Etkileyen Risk Faktörleri. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2010; 23: 38-43. 17. Aysal F. Kronik İmmun Aracılı Polinöropatiler. Türkiye Klinikleri Nöroloji Özel Dergisi- Journal of Neurology Special Topics. 2010;3;2:63-68. 18. Betül TEKİN GÜVELİ, Fikret AYSAL, Azize ESRA GÜRSOY, Mehmet KOLUKISA, Suna AŞKIN, Ahmet HAKYEMEZ, Arif ÇELEBİ. Isolated Axillary Nerve Involvement: Case Report. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013; 26: 211-214.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Hilal EREN GÖZEL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Filiz KARTAL DEMİRHAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2004

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Optisyenlik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

KİTAP Gözlükçülük Ders Kitabı (2005); 1.ünite; Optisyenlik Mesleğinde Temel Teknik terimler, Tanımlar ve Semboller 2. ünite; Gözlük ve Lenslerin Tarihçesi 8. ünite; Sferometre ile Lens Ölçme Prosedürü 9. ünite; Lenslerin Tanınması ve Nötralizasyon 12. ünite; Kimyasal Yapılarına Göre Lensler 13. ünite; Koruyucu ve Emniyet Lensleri 16. ünite; Lens Yüzey Formları 17. ünite; Lentiküler Lensler 23. ünite; Gözlük Çerçeve Hammadde ve Özellikleri 24. ünite; Lenslerde Sag Miktarı Merkez Kalınlığı – Kenar Kalınlığı 25. ünite; Lensin Nominal – Efektif diyoptirileri ve Verteks Güç Avansı 26. ünite; Lenslerin Abbe değeri Absorbsiyon, Dalga Boyu ve Yansıma Özellikleri

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Banu ZORLUTUNA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Radyo-Televizyon Yapımcılığı, Diksiyon, Fonetik, Drama, İletişim Becerileri, Sunum Teknikleri İletişim Hukuku

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

• 2012-2013 TRT OKUL ‘’Medyada Sağlık’’ Programı Yapım Koordinatörü • 2010-2012 TRT OKUL Anne-Çocuk Programı, Genel Yayın Yönetmeni • 2007 STAR SAĞLIK DERGİSİ Yaratıcı Yönetmen ve Editörü • 2005–2010 BELGESELLER VE EĞİTİM FİLMLERİ: • Ateroskleroza Giriş, Klinik Araştırmalar, Basında Ateroskleroz, Ateroskleroz 2007,Hipertansiyon1-2, • Dislipidemi 1 -2, Gönüllü Olmak, Damar Yaşken Eğilir, Uykudan Az Önce (Milli Eğitim Bakanlığı İçin), • Kanıta Dayalı Tıp, 2010’da Türkiye’de Klinik Araştırma (reji’li kayıt) vb. • 2005–2006 İMAJ TV Seslendirme Genel Müdür • 2005-2007 ROCK FM “ BeautyandTheBeast ” Yapım – Sunum • 2003-2004 STAR TV “ Dünya Hali ” Genel Koordinatör • 2003 HABER3COM Köşe Yazarı • 2001-2003 MEDYA GRUBU Yayınlar Genel Koordinatörü • 2001 MEDİCAL CHANNEL Genel Yayın Yönetmeni • 1997-1998 KENT TV-RADYO KENT Genel Yayın Yönetmeni • Vizyon Haber Programı: Yapım-Yönetim ve Sunum • 1992-2001 SENKRON TV Genel Yayın Yönetmeni • Show Başlıyor-Sıcağı Sıcağına-Çok Özel-Prizma-Kulvar-Böyle Gitmez-Söz Fato'da: Yapım–Yönetim • 1990-1992 KÜLTÜR BAKANLIĞI BELGESELLER • Nenehatun Yönetmen • Anıtdağ I Yönetmen • Anıtdağ II Yönetmen • 1983–1984 MİLLİYET GAZETESİ Köşe Yazarı / Milliyet Kardeş Yazarı Kitap 2003 Susma ve Konuşmama Hakkı (Deneme- Şiir)

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Mert ÇELİKTEN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Şeyma TOSUN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Meryem KARAÇİL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2004

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

MEGA MEDİPOL KORONER YOĞUN BAKIM SORUMLU HEMŞİRESİ

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Hüseyin SARPKAYA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Hafize CAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Dürdane Şule TOZAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Deniz SÖNMEZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

MARMARA ÜNİV.-ATATÜRK ÜNİV.İST.YENİYÜZYIL ÜNİV. İstanbul Gelişim Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

- İşletmelerde Personele İlişkin Sosyal Sorumluk Anlayışı ve Verimliliğe Etkisi- - Özel Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi-Journal of Social Research and Behavioral Sciences 6 (10), 1-19 - Turizm Sektöründe İnovasyon Pazarlamanın Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi -Journal of Social Research and Behavioral Sciences 6 (10), 1-19 - Aile Şirketleri Kurumsallaşma ve Kriz Yönetimi-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 4 (18), 196-216 - KURUM KU¨LTU¨RU¨NU¨N C¸ALIS¸AN MOTI·VASYONU U¨ZERI·NE ETKI·SI·: ANKARA’DAKI· 5 YILDIZLI OTELLER U¨ZERI·NDE UYGULAMA Yayın Bilgisi: 2021 , Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Tuğba ÇEPKEN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2004

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Biruni Üniversitesi Diyaliz Teknikerliği Bölümü Ön Lisans

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Suna FINDIKOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Cansu BUZUNOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ayten GÖLCÜK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Elif GOSTAK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Hatice ÖZÇELİK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Kerem BAYRAMOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Betül KOÇAK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Eda ÇANDÖKEN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Celal Bayar Üniversitesi 2006 Biyokimya, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi.

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

• Antioksidan aktivite tayini 1. Demir (III) - askorbik asit ilendüklenmis fosfatidilkolin lipozomlarının peroksidasyonu üzerine antioksidan etki 2. Troloks ekivalan antioksidan kapasite (TEAC) 3. DPPH radikali giderici aktivite 4. Süperoksit radikali giderici aktivite 5. Ferri iyonu redükleyici antioksidan potansiyeli (FRAP) • Antioksidan bileşik miktar tayini 1. Askorbik asit (C vitamini) 2. ß-Karoten (Provitamin A) 3. ?-Tokoferol (E vitamini) 4. Fenolik bilesikler 5. Flavonoit • Afinite kromatografisi ile lektin saflaştırılması 1. Lektinin özgül karbohidrat biriminin belirlenmesi (Hemaglutinasyon inhibisyon testi). 2. Siyanojen bromür (CNBr) ile aktive edilmis sefaroz-4B kolon dolgu maddesi ile afinite kromatografisi uygulaması. 3. Doğal PAGE ile lektinin saflık tayini. 4. SDS PAGE ile lektinin alt birimlerinin molekül ağırlıklarının tayini. • Hücre kültürü ve uygulama teknikleri 1. Hücre kültürü (Sterilizasyon, pasajlama, tripsinizasyon, dondurma ve saklama) 2. İn vitro sitotoksik aktivite tayini (MTT testi ve Tripan mavisi canlılık testi) 3. Flow sitometri ile apoptoz ve nekroz analizi (Annexin V-FITC/PI işaretleme) 4. Western blot ile apoptik proteinlerin analizi (Prokaspaz-3/aktif kaspaz-3, prokaspaz-8/atif kaspaz-8, prokaspaz-9/aktif kaspaz-9, Bcl, Bax proteinleri) 5. Floresan mikroskobu ile hücre görüntüleme teknikleri (DAPI/Phalloidin boyama)

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 1. Akev, N., Çandöken, E., Kuruca, S.E. (2020). Evaluation of Aloe vera leaf extracts and aloe emodin on several cancer cell lines. Farmacıa, 68, 1155-1165. 2. Akev, N., Çandöken, E., Kuruca, S.E. (2020). Comparative study on the anticancer drug potential of a lectin purified from Aloe vera and aloe-emodin. Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP, 21, 99. 3. Kalındemirtaş, F. D., Birman, H., Candöken, E., Bilgiç Gazioğlu, S., Melikoğlu, G., Kuruca, S. (2019). Cytotoxic Effects of Some Flavonoids and Imatinib on the K562 Chronic Myeloid Leukemia Cell Line: Data Analysis Using the Combination Index Method. Balkan medical journal 36, 96. 4. Ozsoy, N., Candoken, E., Akev, N. (2009). Implications for degenerative disorders: antioxidative activity, total phenols, flavonoids, ascorbic acid, beta-carotene and beta-tocopherol in Aloe vera. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2, 99-106. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 1. Kuruca, S.E., Çandöken, E., Akev, N. (2020). Investigation of aloe-emodin and Aloe vera gel extract on apoptosis dependent pathways in leukemia and lymphoma cell lines. İstanbul Journal of Pharmacy, 50, 42-48. 2. Çandöken, E., Kuruca, S.E., Akev, N. (2017).Evaluation of anticancer effects of Aloe vera and aloe emodin on B16F10 murine melanoma and NIH3T3 mouse embryogenic fibroblast cells. Istanbul Journal of Pharmacy, 47, 1. 3. Akev, N., Can, A., Sütlüpınar, N., Çandöken, E., Özsoy, N., Özden, T. Y., Yanardağ, R., Üzen, E. (2015). Twenty years of research on Aloe vera. Journal of Faculty Pharmacy of Istanbul University, 45, 191-215. 4. Ozsoy, N., Candoken, E., Akev, N. (2012). Purifıcation and antioxidant activity of Aloe vera leaf lectin. Journal of Faculty Pharmacy of Istanbul University, 1, 1-11. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında veya Uluslararası Hakemli Dergilerin Sayısında Basılan Bildiriler 1. Candoken, E., Akev, N., Ozsoy, N., Suleymanoglu, M., Bilgiç Gazioglu, S., Erdem, S. “Concentration dependent effects of Aloe vera lectin and A. vera leaf aqueous extract on the in vitro growth of different human cancer cell lines” The 41st FEBS Congress, 3-8 Sep 2016, Kuşadası (Aydın), Turkey. 2. Candoken, E., Akev, N., Erdem Kuruca, S. “Investigation of cell death mechanisms induced by aloe-emodin and Aloe vera gel in myeloid and lymphoid cell lines” 9th CMAPSEEC Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, Abstract Book, Poster No. PP135, 26-29 May 2016, Plovdiv, Bulgaria. 3. Candoken, E., Akev, N., Özsoy, N., Süleymanoğlu, M., Erdem Kuruca, S. “Cytotoixcity of Aloe vera leaf lectin (Aloctin) combined with Imatinib on AGS human gastric tumor cell line and Saos-2 human osteosarcoma cell lines” 1st International Cell Death Research Congress (2nd Congress of Cell Death Research Society), Abstract Book, Poster No.46, p. 114, 4-7 May 2016, İzmir, Turkey. 4. Candoken, E., Erdem Kuruca, S., Akev, N. “Anticancer activity of Aloe vera extracts and Aloe emodin on Saos-2 human osteosarcoma cells” 2. İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, Bildiriler, P-233, s.242, Haliç Kongre Merkezi, 27-29 Kasım 2015, İstanbul, Türkiye. 5. Candoken, E., Kuruca, S., Akev, N. “Cytotoxic effects of Aloe vera leaf extracts on leukemia and lymphoma cell lines” XXVIII. World Congress of the World Association of Societies of Pathology & Laboratory Medicine (WASPALM 2015), Folio 1013, 18-21 November 2015, Cancun, Mexico. 6. Candoken, E., Erdem Kuruca, S., Akev, N. “Evaluation of cytotoxic effects of Aloe vera leaf extracts and Aloe emodin on human gastric (AGS), colon (HT-29 and HCT116), hepatocellular (HEP3B and HEPG2) tumor cell lines” 3rd International BAU-Drug Design Congress, Abstracts Book, Poster No.78, p. 203-204, 1-3 October 2015, Istanbul, Turkey. 7. Danisman, F., Birman, H., Candoken, E., Kuruca, S., Melikoğlu, G., Purisa, S. “İnsan kronik miyeloid lösemi hücrelerinde bazı flavonoid bileşiklerinin apoptotik etkilerinin incelenmesi” (Investigation of apoptotic effects of some flavonoids on human chronic myeloid leukemia cell lines, Acta Physiologica, Special Issue, 215 (Suppl. 704),34, PC008, p 34). Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Program ve Özet Kitabı, PC008, s. 78-79, 9-13 Eylül 2015, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. 8. Birman, H., Danisman, F., Çandöken, E., Kuruca, S., Melikoğlu, G. “Cytotoxic effect of flavonoids combined with imatinib on human chronic myeloid leukemia cell lines” The Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies and the Baltic Physiological Societies in Kaunas, Acta Physiologica, Special Issue, 215 (Suppl. 705), 124, Abstracts, P8-11, p. 26-29 August 2015, Lithuania. 9. Candoken, E., Kuruca, S.E., Akev, N. “Screening cytotoxicity of aloe emodin on different cancer cells” 2nd International BAU-Drug Design Symposium, Abstracts Book, P-95, p. 184, 17-19 April 2014, Istanbul, Turkey. 10. Candoken, E., Kuruca, S.E., Akev, N. “Cytotoxic effects of Aloe vera (L.) Burm. fil. leaf extracts on B16F10 murine melanoma and NIH3T3 mouse embryogenic fibroblast cells” The FEBS Journal, SW06.S27–24, 280, p 516, 6–11 July 2013, Saint Petersburg, Russia. 11. Akev, N., Ozsoy, N., Candoken, E. Purifıcation and antioxidant activity of Aloe vera lectin. 19th International Congress of Nutrition (ICN 2009), Annals of Nutrition and Metabolism, 55 (suppl. 1), 340. Abstracts, s. 294, P51-18, 4-9 October 2009, Bangkok, Thailand. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler 1. Candoken, E., Akev, N., Ozsoy, N., Suleymanoglu, M., Bilgiç Gazioglu, S., Erdem, S. (27-30 Ekim 2016). “Concentration dependent effects of Aloe vera lectin and A. vera leaf aqueous extract on the in vitro growth of different human cancer cell lines” 6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, Program ve Özet Kitabı, P-036, s. 160, Selçuk Üniversitesi, Konya. 2. Danisman, F., Birman, H., Candoken, E., Kuruca, S., Melikoğlu, G., Purisa, S. (9-13 Eylül 2015). “İnsan kronik miyeloid lösemi hücrelerinde bazı flavonoid bileşiklerinin apoptotik etkilerinin incelenmesi” (Investigation of apoptotic effects of some flavonoids on human chronic myeloid leukemia cell lines, Acta Physiologica, Special Issue, 215 (Suppl. 704), PC008, p 34). Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Program ve Özet Kitabı, PC008, s. 78-79, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. Uluslararası Kongrelerde Yapılan Sözlü Sunumlar 1. Candoken, E., Erdem Kuruca, S., Akev, N. (1-3 October 2015). “Evaluation of cytotoxic effects of Aloe vera leaf extracts and Aloe emodin on human gastric (AGS), colon (HT-29 and HCT116), hepatocellular (HEP3B and HEPG2) tumor cell lines” 3rd International BAU-Drug Design Congress, Abstracts Book, Poster No.78, p. 203-204, Istanbul, Turkey. (Poster Prewiev)

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Banu KARAALİOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Zeynep ALADAĞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Bilgi Talep Formu