Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

İç Mekan Tasarımı Programı'nın amacı; iç mekan tasarımı alanında istihdam edilecek bireylere kazandırılacak mesleki yeterlilikler ile İşletme ve bürolarda hali hazırda ciddi bir eksiklik olan kalifiye tasarımcı-teknik eleman iş gücüne katkı sağlayabilmektir.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli TYT puanı almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız

1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İMT1111800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
İMT1127380 SANAT TARİHİ Türkçe 2 2
İMT1110001 TEMEL TASARIM EĞİTİMİ I Türkçe 2+2 5
İMT1110047 TEKNİK RESİM I Türkçe 2+2 5
İMT1110112 MALZEME VE YAPI BİLGİSİ Türkçe 3 4
İMT1112381 MATEMATİK Türkçe 3 4
İMT1112382 RÖLÖVE Türkçe 1+2 4
İNG1110900 İNGİLİZCE I İngilizce 2 2
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İMT1210005 İÇ MEKAN TASARIMINA GİRİŞ Türkçe 2+2 4
İMT1210048 TEKNİK RESİM II Türkçe 2+2 5
İMT1210049 TEMEL TASARIM EĞİTİMİ II Türkçe 2+2 5
İMT1212383 TEMEL STRÜKTÜR Türkçe 2+1 3
İMT1212384 DİJİTAL TASARIM ARAÇLARI I Türkçe 1+2 4
İMT1210923 YAPI TEKNOLOJİSİ Türkçe 3 4
İMT1210924 MİMARLIK TARİHİ Türkçe 2 2
İNG1212000 İNGİLİZCE II İngilizce 2 2
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İMT2110921 İÇ MEKAN TASARIMI I Türkçe 2+2 6
İMT2112385 DİJİTAL TASARIM ARAÇLARI II Türkçe 1+2 3
İMT2110923 YAPI TEKNOLOJİSİ Türkçe 3 4
İMT2110924 MİMARLIK TARİHİ Türkçe 2 2
İMT2110925 TÜRK KONUTU Türkçe 2 5
İMT2110926 MİMARİ FOTOĞRAF I Türkçe 2+1 5
İMT2110927 İÇ MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME Türkçe 3 5
İMT2112226 MAĞAZA VE İÇ MEKAN TASARIMI Türkçe 3 5
İMT2112227 YÜZEN YAPILAR VE YAT İÇ MEKAN TASARIMI Türkçe 3 5
İMT2112386 MEKAN TASARIMINDA IŞIK VE RENK TEORİSİ Türkçe 3 5
İMT2112387 PROJE VE SÖZLEŞME YÖNETİMİ Türkçe 2 5
İMT2113862 MİMARİ ANİMASYON I Türkçe 3 5
İMT2145340 İLETİŞİM BECERİLERİ Türkçe 2 5
İMT2145410 KENT VE MEKAN Türkçe 2 5
ATA2110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
İMT2112229 STAJ Türkçe - 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İMT2210929 ERGONOMİ VE İNSAN FAKTÖRÜ Türkçe 2 3
İMT2210931 İÇ MEKAN TASARIMI II Türkçe 2+2 6
İMT2276950 YAPI METRAJI VE MALİYETİ Türkçe 3 3
İMT2210928 AYDINLATMA Türkçe 3 5
İMT2210932 İÇ MEKAN TASARIMINDA TEKSTİL Türkçe 3 5
İMT2210933 PORTFOLYO TASARIMI Türkçe 3 5
İMT2210934 MİMARLIK KAVRAMLARI Türkçe 2 5
İMT2210935 MOBİLYA Türkçe 3 5
İMT2210936 İLERİ RENDER TEKNİKLERİ VE ANİMASYON Türkçe 3 5
İMT2210937 MİMARİ FOTOĞRAF II Türkçe 1+2 5
İMT2212228 VİTRİN TASARIMI Türkçe 3 5
İMT2212229 STAJ Türkçe - 5
ATA2210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Alanı ile ilgili mesleki sorumluluk ve etik kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. Alanı ile ilgili tasarlamış olduğu iç mekan projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli bilgi ve uluslararası standartlara göre teknik bilgi düzeyine sahiptir. Alanı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşma,yenilikleri takip etme, bağımsız tasarlama ve güvenine sahiptir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Tasarlama sürecinde ihtiyacı olan teknik bilgiye sahiptir. Tasarlama, kurgulama, yürütme, sonuçlarını değerlendirme ve uygulama sürecini gerçekleştirebilecek bilgiye sahip olur. Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilir, bu yöntemlere uygun yeni projeler önerebilme yetisine sahiptir. Teknik resim kurallarını bilir, buna uygun iç mekan projesi teknik detayları çözümleyebilecek ve ölçülendirme kurallarına uygun proje çizebilecek donanıma sahiptir. Alanı ile ilgili yasal sorumlulukları tanıma ve sorumlulukları projesine dökebilme becerisine sahiptir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ekip halinde çalışma yürütebilme ve teknolojin gereklerine göre bireysel proje üretebilme yetkinliğine sahiptir.

Öğrenme Yetkinliği

Alanı ile ilgili öğrenmiş olduğu sanatsal ve teknik bilgiyi sürekli geliştirerek, yeni önermelerde bulunabilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Tasarladığı projeleri çeşitli çizim teknikleri aktarabilir. Toplumsal çevre bilinci içerisinde gerçekleştirmiş olduğu tasarımları çeşitli platformlarda sözlü ve yazılı ifadeler ile aktarabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

Alanına özgü edinmiş olduğu bilgi ile, toplumun yaşam seviyesini yukarılara taşıyabilecek yaşam alanları geliştirebilir. Tasarladığı yaşam alanları için endüstriyel anlamda üretilebilen mobilya tasarımları hakkında önermelerde bulunabilir.

İstihdam Olanakları

Program mezunları iç mimarlık ofislerinde, mobilya fabrikalarının tasarım bölümlerinde, restorasyon firmalarında proje elemanı olarak, mimarlık ve mühendislik bürolarında çizim elemanı veya tasarımcı olarak, maket yapım bürolarında teknik eleman görevleriyle çalışabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda Mimarlık,İç Mimarlık,İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,Geleneksel Türk El Sanatları gibi 4 yıllık eğitim veren lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Öğr.Gör. Eser KASAPOĞLU GESOĞLU

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6
İÇ MEKAN TASARIMINA GİRİŞ 555353
MALZEME VE YAPI BİLGİSİ 542535
MATEMATİK 010000
TEKNİK RESİM II 552351
TEMEL TASARIM EĞİTİMİ I 555545
İlişkili ders sayısı / 5/38202014161714
İlişki ağırlığı543443

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu