Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı havaalanlarında ve havayolu şirketlerinde çalışacak ara elemanları yetiştirmek amacı ile önlisans eğitimi vermektedir. Havayolu ve havacılık yönetimi temel bilgisine sahip mezunlar yetiştiren programımızda işletme dersleri ile temel havacılık dersleri eş güdümlü olarak verilmektedir. Programın havacılık sektörü ile kurmuş olduğu iş birlikleri ve zorunlu staj öğrencilerin mezuniyet öncesi iş hayatı ile tanışmasına olanak sağlamaktadır.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli TYT puanı almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için öğrencilerimizin toplam 120 AKTS yükündeki ders programını asgari 2.00/4.00 not ortalaması ile ve 20 iş günü uzunluğundaki yaz stajını başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Programa kaydolmak için lise öğrenimini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SHU1111800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
SHU1110906 GENEL İŞLETME Türkçe 3 4
SHU1110907 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Türkçe 3 4
SHU1110908 HAVACILIK TERMİNOLOJİSİ VE KURALLARI Türkçe 3 4
SHU1110909 SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ Türkçe 3 4
SHU1160980 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Türkçe 2 2
SHU1127620 GENEL MUHASEBE Türkçe 3 4
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
SHU1110107 GENEL İNGİLİZCE I İngilizce 2 2
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SHU1210911 HAVAALANI FAALİYETLERİ VE DONANIMLARI Türkçe 3 4
SHU1210912 YOLCU HİZMETLERİ Türkçe 3 4
SHU1210913 HAVAYOLU FİLO PLANLAMASI Türkçe 3 4
SHU1213188 HAVA HUKUKU Türkçe 3 4
SHU1261150 HAVAYOLU YÖNETİMİ Türkçe 3 4
SHU1232630 PAZARLAMA İLKELERİ Türkçe 2 4
SHU1260250 İŞ VE MESLEK ETİĞİ Türkçe 2 2
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
SHU1210108 GENEL İNGİLİZCE II İngilizce 2 2
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SHU2113154 GENEL UÇAK BİLGİSİ Türkçe 3 4
SHU2113189 YER HİZMETLERİ YÖNETİMİ Türkçe 3 4
SHU2177140 METEOROLOJİ Türkçe 3 4
SHU2117723 HAVA KARGO VE GÜMRÜK İŞLEMLERİ Türkçe 3 4
SHU2110109 MESLEKİ İNGİLİZCE I İngilizce 2 2
SHU2110915 İŞ ORTAMINDA PROTOKOL VE DAVRANIŞ KURALLARI Türkçe 2 4
SHU2177170 HAVACILIKTA TEHLİKELİ MADDELER (DGR) Türkçe 3 4
SHU2112218 MESLEKİ UYGULAMA Türkçe 2
SHU2177130 STAJ Türkçe - 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SHU2277150 SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI Türkçe 3 4
SHU2210917 HAVACILIKTA BAKIM YÖNETİMİ Türkçe 3 4
SHU2212218 MESLEKİ UYGULAMA Türkçe 2
SHU2213155 HAVACILIK GÜVENLİĞİ Türkçe 3 4
SHU2277220 HAREKAT PERFORMANS VE RAMP Türkçe 3 4
SHU2227470 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Türkçe 3 4
SHU2210111 MESLEKİ İNGİLİZCE II İngilizce 2 2
SHU2210918 HAVACILIKTA RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTA Türkçe 3 4
SHU2277130 STAJ Türkçe - 5

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Takım çalışması becerisi
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
Mesleki etik ve sorumluluk bilinci
Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Sosyal kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisi
Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
Sektörel sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilme becerisi

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi
Yabancı dilde iletişim kurma becerisi

Öğrenme Yetkinliği

Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Etkin iletişim kurma becerisi
Mesleki öz güven becerisi

Alana Özgü Yetkinlik

Girişimcilik becerisi

İstihdam Olanakları

“Sivil Hava Ulaştırma İşletmecisi” unvanını alan mezunlar, tüm havayolu şirketleri, hava alanları, havaalanı yer hizmetleri, ikram ve kargo şirketleri ile diğer havacılık kurumlarında istihdam edilebileceklerdir.

Üst Dereceye Geçiş

İstanbul Medipol Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı ön lisans eğitimini başarı ile tamamlamayan öğrenciler, üniversitemizin uzman akademik kadrosundan almış oldukları eğitim sonrasında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile dönem uzatmadan; • Havacılık İşletmeciliği • İşletme • Lojistik Yönetimi • Seyahat İşletmeciliği • Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği • Ulaştırma ve Lojistik • Uluslararası Lojistik bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilmektedir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme sistemi yazılı sınavlar üzerinden olup ders geçme notu 100 üzerinden 60’tır.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Hakan ŞAHİN

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HAREKAT PERFORMANS VE RAMP 120303202021030
HAVACILIKTA BAKIM YÖNETİMİ 220304204102300
HAVACILIKTA RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTA 204313303403330
HAVAYOLU FİLO PLANLAMASI 203002040204030
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 344533435113444
MESLEKİ İNGİLİZCE II 222323431523344
SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI 120320324303210
SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ 223403043300320
İlişkili ders sayısı / 8/30151416248211816221951918208
İlişki ağırlığı123323333212324

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu