Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Programın temel amacı bilgisayar programcılığı öğrencilerinin öğretim hayatı ve sonrasında karşılaşacakları programlama dillerine aşina olmasını sağlamaktır. Programımızda öğrenciler sektörden ve üniversite içinden tecrübeli kişilerin konuşmaları ile desteklenecek ve öğrencilerin güncel konularda araştırma yapması teşvik edilecektir.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli TYT puanı almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BPR1110942 VERİ TABANI PROGRAMLAMA Türkçe 2+2 7
BPR1160890 GENEL MATEMATİK Türkçe 3 4
BPR1127270 PROGRAMCILIĞA GİRİŞ Türkçe 3 7
BPR1113183 PROGRAMLAMA TEMELLERİ Türkçe 4 7
BPR1124740 MATEMATİK I Türkçe 3 5
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
İNG1110900 İNGİLİZCE I İngilizce 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BPR1210943 NESNE YÖNELİMLİ C # PROGRAMLAMA Türkçe 2+2 5
BPR1210944 PROGRAMLAMADA MATEMATİK Türkçe 3 5
BPR1210945 NESNE YÖNELİMLİ JAVA PROGRAMLAMA Türkçe 2+2 5
BPR1260290 WEB PROGRAMLAMA Türkçe 2+2 7
BPR1213184 KOTLİN PROGRAMLAMA Türkçe 4 6
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
İNG1212000 İNGİLİZCE II İngilizce 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BPR2160340 MOBİL YAZILIMLAR Türkçe 2+2 7
BPR2110946 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I Türkçe 3
BPR2110948 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Türkçe 3 5
BPR2160500 İLERİ JAVA UYGULAMALARI Türkçe 1+2 5
BPR2113185 BLOCKCHAİN TEKNOLOJİ TEMELLERİ Türkçe 3 5
BPR2113186 UYGULAMALARIN SÜREÇ ANALİZİ Türkçe 3 5
BPR2113187 KULLANICI ARAYÜZ TASARIMLARI Türkçe 3 5
BPR2112607 YAZILIM TESTİ VE OTOMASYONU Türkçe 3 5
BPR2160430 VERİ TABANI UYGULAMALARI Türkçe 1+2 5
BPR2160370 OYUN PROGRAMLAMA Türkçe 1+2 5
BPR2160440 PYTHON PROGRAMLAMA Türkçe 1+2 5
BPR2110947 C# UYGULAMALARI Türkçe 1+2 5
BPR2166360 SİBER GÜVENLİK Türkçe 3 5
BPR2160410 İOS PROGRAMLAMA Türkçe 1+2 5
BPR2160380 İNTERNET TEKNOLOJİLERİ Türkçe 1+2 5
BPR2160530 YAZILIM GELİŞTİRME ORTAM VE ARAÇLARI Türkçe 1+2 5
ATA2110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
BPR2127340 STAJ Türkçe - 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BPR2260550 KULLANICI ODAKLI TASARIM Türkçe 1+1 3
BPR2244640 BİLİŞİM HUKUKU Türkçe 2 3
BPR2260250 İŞ VE MESLEK ETİĞİ Türkçe 2 2
BPR2210949 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II Türkçe 4
BPR2260520 İLERİ ANDROİD PROGRAMLAMA Türkçe 1+2 5
BPR2260380 İNTERNET TEKNOLOJİLERİ Türkçe 1+2 5
BPR2260430 VERİ TABANI UYGULAMALARI Türkçe 1+2 5
BPR2210947 C# UYGULAMALARI Türkçe 1+2 5
BPR2260410 İOS PROGRAMLAMA Türkçe 1+2 5
BPR2213185 BLOCKCHAİN TEKNOLOJİ TEMELLERİ Türkçe 3 5
BPR2213186 UYGULAMALARIN SÜREÇ ANALİZİ Türkçe 3 5
BPR2213187 KULLANICI ARAYÜZ TASARIMLARI Türkçe 3 5
BPR2260440 PYTHON PROGRAMLAMA Türkçe 1+2 5
BPR2260530 YAZILIM GELİŞTİRME ORTAM VE ARAÇLARI Türkçe 1+2 5
BPR2260370 OYUN PROGRAMLAMA Türkçe 1+2 5
BPR2212607 YAZILIM TESTİ VE OTOMASYONU Türkçe 3 5
BPR2260500 İLERİ JAVA UYGULAMALARI Türkçe 1+2 5
BPR2260490 BİLGİSAYAR AĞLARINDA PROGRAMLAMA Türkçe 1+2 5
BPR2266360 SİBER GÜVENLİK Türkçe 3 5
BPR2262460 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA Türkçe 7
ATA2210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
BPR2227340 STAJ Türkçe - 5

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Algoritma programlama, bilgisayar uygulaması geliştirme ve yazılım projelerinde kod geliştirme konularında yeterli altyapıya ve bunları iş hayatlarında kullanma yeteneğine sahiptir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Programlama problemleri için bilinen çözüm yöntemlerini ve özel teknikleri kullanır ve uygular.
Yazılım uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır.
Geliştirilmiş uygulama veya yazılımın test aşamalarını gerçekler ve takip eder.
Geliştirdiği yazılımın temiz ve anlaşılır olmasına özen ve dikkat gösterir.
Kullanıcı odaklı tasarım ilkelerine riayet eder.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
İşyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, mesleki ve etik sorumluluk, programlama uygulamalarının hukuksal sonuçları konularında farkındalığa sahiptir.

Öğrenme Yetkinliği

Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Sözlü ve yazılı, gerektiğinde teknik resimler ve modern araçlar kullanarak etkin iletişim kurar.

Alana Özgü Yetkinlik

Yazılım çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; çağın sorunları çözmede ve toplumsal ilerlemede yeni yazılımlar geliştirir.

İstihdam Olanakları

Bilgisayar programcılığı bölümü mezunlarımız firma ve kurumların yazılım ekiplerinde program geliştiricisi, web sitesi geliştiricisi, veri tabanı sorumlu teknikeri, mobil uygulama geliştiricisi gibi yazılım ünvanları ile istihdam edilip çalıştırılabilirler. Ek olarak bilgi işlem bölümlerinde teknik destek sorumlu elemanı olarak çalıştırılabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Öğr.Gör. Tuncay TANİN

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLİŞİM HUKUKU 333404455400
İLERİ ANDROİD PROGRAMLAMA 444542454545
İLERİ JAVA UYGULAMALARI 555553554554
İNTERNET TEKNOLOJİLERİ 455331553552
İOS PROGRAMLAMA 555554553555
İŞ VE MESLEK ETİĞİ 000005550000
MATEMATİK I 354302223200
MOBİL YAZILIMLAR 545452454335
NESNE YÖNELİMLİ C # PROGRAMLAMA 555432554554
OYUN PROGRAMLAMA 535542554435
PROGRAMCILIĞA GİRİŞ 311403545100
PROGRAMLAMADA MATEMATİK 354302223200
PYTHON PROGRAMLAMA 554332554452
STAJ 555545555544
VERİ TABANI PROGRAMLAMA 554332544441
VERİ TABANI UYGULAMALARI 555345555351
WEB PROGRAMLAMA 544332453443
YAZILIM GELİŞTİRME ORTAM VE ARAÇLARI 555551554553
İlişkili ders sayısı / 18/34757473675149808267665744
İlişki ağırlığı444332443343

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu