Skip to main content

Program Information

Aim

Electronic Communication Technology Program aims to educate electronic technicians which owned scientific and technical knowledge, can adapt to technological developments in the field of electronics, capable of solving problems related to the field, will be development, maintenance, repair stages and will conduct.

Qualification Awarded

Short Cycle (Associate's Degree)

Registration and Admission Requirements

Students must have successfully graduated from high schools (or equals). The placements are done following the rules of Turkish Higher Education Council (YÖK) respect to TYT scores obtained from YKS. Admission is based on the scores, according to the rules determined by Higher Education Council. For international students who will be accepted according to the National or International Exams, Quota and conditions are announced on our University’s website.

Graduation Requirements

Students must successfully finish all courses and internships set by the program taking at least 120 ECTS credits in total, to be granted with the Bachelor's degree. Graduation eligibility is determined by academic average score. For this purpose, the sum of the weighted scores of all courses taken throughout the education is divided by the sum of ECTS values.

Recognition of Prior Learning

Students may apply for exemption from the courses they have taken in another higher education or equally accredited institution. Exemption requests are decided by the board of governors of the School, which considers the opinion of the lecturer responsible for that course.

Lesson Plan - AKTS Credits

* The courses indicated in this course table shows current course plan information in Student Affairs.

** Compulsory courses are certainly opened whereas opening of elective and optional courses may differ according to preferences and quota condition in related term.

*** Theoretical and practical course hours of vocational (professional) clinical courses are not considered weekly. These course hours refer to total course hours.

Please click on the course title in the table below in order to see detailed information about course objectives and learning outcomes etc.

Program Qualification

Communication and Social Competence

The students who will graduate from this programme, will be able to reach the resources need for successful career development.
Clearly describe designs and applications related to the field electronic communications to colleagues, rendering of services to the people and groups.


Learning Competence

Follow technological and scientific developments via the awareness of the necessity of lifelong learning.
Have the knowledge and skill on workplace practices, setting up and continual quality.
Have satisfactory infrastructure by winning the main theoretical knowledge and skills in field of electronic and communication technologies .


Ability to work independently and take responsibility

Electronic Communication Program graduate students are conscious and have responsibility so they find jobs as helpful staff on research and development services of the public and private companies that produce equipment in the field of communication of our country.


Field-based Competence

The students who will graduate from this programme, will have the knowledge and skills related to electronic technology in different courses (Digital Electronics, Analog Electronics, DC Current Analyzing, AC Current Analyzing, Microcontroller-Microprocessors etc.) that they take during their two-year education.
The students who will graduate from this programme, will have the knowledge and skills related to communication technology in different courses (Digital Communication, Analog Communication, Signals and Systems, Radio-Tv Technologies, Satellite and Cellular Communication, Fiber Optic Communication etc.) that they take during their two-year education.
The students who will graduate from this programme, will have the knowledge and skills related to communication technology news in different courses that they take during their two-year education.
The students who will graduate from this programme, comprehend algorithm logic and structure of a programming language.


Employment Opportunities

The students who will graduate from electronics and communication technology, will have the knowledge and skills related to electronic communications technology in different courses that they take during their two-year education. The students will have employment opportunities in the departments of telephone, radio, television, internet, radar, satellite, etc. of public and private sectors in both domestically and abroad.

Upgrading

After graduation there is an opportunity to continue education in undergraduate schools by having a satisfactory score in "DGS" exam.

Type of Training

Full Time

Assessment and Evaluation

The success of a course is determined by the course grade. The course grade is obtained by evaluating the student's mid-term and the final exam together. Students who do not get at least 50 points from the general exam are considered to be unsuccessful. In order to be successful in the course, it is required to have at least 60 points or 2.27 success coefficient at the end of the semester.

Head of Department

Lect. Sena Didem ERKAL TUYJİ

Teaching Methods

Teaching - learning methods and strategies are selected in such a way as to increase the skills of the students such as self - study, lifelong learning, observation, teaching to others, critical thinking, team work, effective use of information. It is also noted that the teaching style is designed to support students with different abilities. The teaching methods used in the program are given in the following list **:

Education Teaching Procedure *

Learning Activities

Tools Used

Course - Program Competencies Relations

Course10
İlişkili Ders Sayısı / 0/0

Surveys for Students

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Numerical Data

Number of Students by years

Student Success

Graduate Success