Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programının amacı, biyomedikal sistem ve donanımlarını tanıyan, özelliklerini bilen, biyomedikal cihazların kurulumunu, tamirini, bakımını, kalibrasyonlarını yapabilecek ve kendi işletmesini açabilecek düzeyde bilgi ve beceri sahibi, bireysel ve grup çalışmalarında başarılı, biyomedikal cihaz teknolojisi teknikeri yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli TYT puanı almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız

1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BMT1145210 BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ Türkçe 3 5
BMT1145220 ANATOMİ Türkçe 3 5
BMT1145230 ELEKTRİK DEVRELERİ I Türkçe 3 5
BMT1145240 BİYOMALZEMELER Türkçe 3 4
BMT1124740 MATEMATİK I Türkçe 3 5
BMT1160980 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Türkçe 2 2
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
İNG1110900 İNGİLİZCE I İngilizce 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BMT1211800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
BMT1245260 FİZYOLOJİ Türkçe 3 5
BMT1245270 ELEKTRİK DEVRELERİ II Türkçe 3 5
BMT1260640 ELEKTRONİK ÖLÇME VE ENSTRÜMANTASYON Türkçe 3 4
BMT1260650 ALGORİTMA Türkçe 2+2 5
BMT1227150 MATEMATİK II Türkçe 3 5
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
İNG1212000 İNGİLİZCE II İngilizce 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BMT2160660 MEDİKAL CİHAZLARDA ARIZA ANALİZİ I Türkçe 3 5
BMT2160670 STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ Türkçe 2 2
BMT2160680 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİ Türkçe 3 4
BMT2160690 MİKRODENETLEYİCİLER Türkçe 3 4
BMT2160710 SİNYAL İŞLEME TEKNİKLERİ Türkçe 3 4
BMT2160720 YAŞAM DESTEK CİHAZLARI Türkçe 3 4
BMT2160730 TIBBİ BİLİŞİM Türkçe 3 4
BMT2160740 İŞİTME CİHAZLARI Türkçe 3 4
TDL2110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
BMT2145280 STAJ Türkçe - 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BMT2260750 BAKIM VE KALİBRASYON Türkçe 3 5
BMT2260760 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Türkçe 2 2
BMT2260770 MEDİKAL CİHAZLARDA ARIZA ANALİZİ II Türkçe 3 5
BMT2260250 İŞ VE MESLEK ETİĞİ Türkçe 2 2
BMT2245280 STAJ Türkçe - 5
BMT2212219 MATLAB Türkçe 3 4
BMT2260780 LABORATUVAR CİHAZLARI Türkçe 3 4
BMT2260790 HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER Türkçe 3 4
BMT2260820 GÖZ TANI VE TEDAVİ CİHAZLARI Türkçe 3 4
BMT2260830 TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA Türkçe 3 4
BMT2260840 İMPLANT TEKNOLOJİSİ Türkçe 3 4
TDL2220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Biyomedikal Cihaz alanında, ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm önerileri sunar.
Biyomedikal Cihaz alanına uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
Biyoteknoloji ve sağlık alanında gerekli bilgiye erişir ve kaynak araştırması yapar.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için tek başına veya ekip içerisinde sorumluluk alır.

Alana Özgü Yetkinlik

Biyomedikal cihaz alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
Biyomedikal cihazların arıza analizini gidererek bakım ve kalibrasyonunu yapar.

Öğrenme Yetkinliği

Biyomedikal cihaz alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisine sahiptir.
Tıbbi cihazlarla ilgili uygulama becerisi gösterir.
Elektrik devre sistemlerini tanıma ve tasarlama becerisi gösterir.
Biyomedikal cihaz alanındaki iş sağlığı güvenliği kurallarına uyarak kalite güvence ve standartlarını uygular.

İstihdam Olanakları

Biyomedikal cihaz teknikerleri, resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde, tıbbi cihaz üreten fabrikalarda, tıp cihaz bakım servislerinde ve laboratuvarlarda görev alabildikleri gibi ayrıca kendi adlarına özel iş yeri açabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Öğr.Gör. Sena Didem ERKAL TUYJİ

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ALGORİTMA 103200301003
ANATOMİ 334350230545
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I 001040000003
BİYOMALZEMELER 554440400335
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ 554552054535
ELEKTRİK DEVRELERİ I 330303335033
ELEKTRİK DEVRELERİ II 330303335033
ELEKTRONİK ÖLÇME VE ENSTRÜMANTASYON 445535555333
FİZYOLOJİ 334350230545
HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER 334535355312
İMPLANT TEKNOLOJİSİ 223230510535
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 132313132333
İŞ VE MESLEK ETİĞİ 001200000125
İŞİTME CİHAZLARI 321352150542
LABORATUVAR CİHAZLARI 442534253343
MATEMATİK I 002105255203
MATEMATİK II 013015235324
MEDİKAL CİHAZLARDA ARIZA ANALİZİ I 443535254435
MEDİKAL CİHAZLARDA ARIZA ANALİZİ II 343515454322
MİKRODENETLEYİCİLER 314331513515
STAJ 555535454454
STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ 232353241453
TIBBİ BİLİŞİM 334341011545
TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA 234411241525
İlişkili ders sayısı / 24/31626468776258577458766491
İlişki ağırlığı333333233333

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu