Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

İnşaat Teknolojisi Programının eğitim amacı; İnşaat sektöründe mal/hizmet üreten, İnşaat firmalarında, Mimari bürolarda, Şantiyede uygulama yapan firmalarda, Beton santrallerinde, Yalıtım firmalarında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında proje üretip uygulama yapabilen bilgi ve beceriye sahip teknik eleman yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli TYT puanı almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız

1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İNŞ1111800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
İNŞ1127160 MALZEME BİLİMİ Türkçe 3 4
İNŞ1127180 MEKANİK VE STATİK Türkçe 3 5
İNŞ1160890 GENEL MATEMATİK Türkçe 3 4
İNŞ1160910 TEKNİK RESİM Türkçe 2+2 5
İNŞ1160920 YAPI TEKNOLOJİSİ I Türkçe 3 3
İNŞ1160980 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Türkçe 2 2
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
İNG1110900 İNGİLİZCE I İngilizce 2 2
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İNŞ1227230 YAPI STATİĞİ Türkçe 3 4
İNŞ1227250 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I Türkçe 3 4
İNŞ1260930 MUKAVEMET I Türkçe 3 5
İNŞ1260940 YAPI TEKNOLOJİSİ II Türkçe 3 3
İNŞ1260950 MESLEKİ MATEMATİK Türkçe 3 4
İNŞ1265270 YAPI MALZEMELERİ I Türkçe 3 4
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
İNG1212000 İNGİLİZCE II İngilizce 2 2
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İNŞ2110951 PROJE VE SÖZLEŞME YÖNETİMİ Türkçe 2 3
İNŞ2176940 BETONARME YAPILAR Türkçe 3 4
İNŞ2176950 YAPI METRAJI VE MALİYETİ Türkçe 3 3
İNŞ2111115 ŞANTİYE YÖNETİMİ Türkçe 3 4
İNŞ2112222 HİDROLİK VE HİDROLOJİ Türkçe 3 4
İNŞ2176960 ARAZİ ÖLÇMELERİ Türkçe 3 4
İNŞ2176970 YALITIM TEKNOLOJİSİ Türkçe 3 4
İNŞ2176980 KAYNAK TEKNOLOJİSİ Türkçe 3 4
İNŞ2176990 MUKAVEMET II Türkçe 3 4
İNŞ2177010 KONSERVASYON Türkçe 3 4
İNŞ2177020 DEPREME DAYANIKLI TASARIM Türkçe 3 4
İNŞ2177030 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM II Türkçe 3 4
İNŞ2177070 KARAYOLU İNŞAATI Türkçe 3 4
İNŞ2127260 STAJ Türkçe - 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İNŞ2244420 SU TEMİNİ VE İLETİMİ Türkçe 3 4
İNŞ2277040 ŞANTİYE ORGANİZASYONU Türkçe 2 3
İNŞ2277050 ÇELİK YAPILAR Türkçe 2 3
İNŞ2277060 ZEMİN MEKANİĞİ Türkçe 3 4
İNŞ2227260 STAJ Türkçe - 5
İNŞ2212222 HİDROLİK VE HİDROLOJİ Türkçe 3 4
İNŞ2276920 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Türkçe 3 4
İNŞ2276930 YAPI MALZEMELERİ II Türkçe 3 4
İNŞ2277070 KARAYOLU İNŞAATI Türkçe 3 4
İNŞ2277080 YAPI ONARIMI VE GÜÇLENDİRME Türkçe 3 4
İNŞ2277090 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DETAY ÇİZİMİ Türkçe 3 4
İNŞ2277110 MEKANSAL DÖNÜŞÜMLER Türkçe 3 4
İNŞ2277120 MİMARİ PROJE Türkçe 3 4

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

İnşaat Teknolojileri alanında, ihtiyaç duyulan konularda, uygulama ve çözüm önerileri sunar.
İnşaat Teknolojisi alanında uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Yapı elemanlarının tasarımı, onarımı ve güçlendirilmesi ile ilgili teknik uygulama becerisi gösterir.
Mimari ve statik projelerin çiziminde en az bir CAD programı kullanır.
Yapı malzemelerini tanıma ve seçme becerisi gösterir.

YETKİNLİKLER


Öğrenme Yetkinliği

Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle inşaat teknolojisi alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
İnşaat projelerinin hazırlanma ve uygulama aşamalarında aktif rol üstlenir.

Alana Özgü Yetkinlik

Yapı malzemeleri ve zemin mekaniği alanlarında yapılan gerekli deneyleri uygular ve bu deneylerin raporlarını hazırlar.
Yapı metraj, maliyet ve hak ediş hesaplarını yaparak, gerekli raporları hazırlar.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

İnşaat Teknolojisi alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Sorumluluk bilinciyle şantiye ekibi ve diğer yardımcı birimlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.

İstihdam Olanakları

Yapı malzemeleri laboratuvarları, Yapı işleri, Mimarlık büroları, Şantiyeler, Yapı denetim firmaları.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Serkan BAŞLAYICI

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ARAZİ ÖLÇMELERİ 320005355422
BETONARME YAPILAR 440235353521
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 000004000000
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I 435024503303
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM II 205034323300
BİLGİSAYAR DESTEKLİ DETAY ÇİZİMİ 345030524404
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 315205552300
ÇELİK YAPILAR 441325253330
DEPREME DAYANIKLI TASARIM 220325254300
GENEL MATEMATİK 120222333333
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 342334333332
KARAYOLU İNŞAATI 331105353300
KAYNAK TEKNOLOJİSİ 330355354421
KONSERVASYON 540555041140
MALZEME BİLİMİ 330255051451
MEKANİK VE STATİK 450523300500
MEKANSAL DÖNÜŞÜMLER 220015253400
MESLEKİ MATEMATİK 220323233333
MİMARİ PROJE 225025553303
MUKAVEMET II 550435153500
STAJ 554545555535
SU TEMİNİ VE İLETİMİ 300440505500
ŞANTİYE ORGANİZASYONU 330105455302
TEKNİK RESİM 323332525504
YALITIM TEKNOLOJİSİ 550450000500
YAPI MALZEMELERİ II 550234153531
YAPI METRAJI VE MALİYETİ 220035355305
YAPI ONARIMI VE GÜÇLENDİRME 550545153400
YAPI STATİĞİ 450523300500
YAPI TEKNOLOJİSİ 550550000500
YAPI TEKNOLOJİSİ I 550550000500
YAPI TEKNOLOJİSİ II 550550200500
ZEMİN MEKANİĞİ 340125253451
İlişkili ders sayısı / 33/3711110636839011884104881253841
İlişki ağırlığı333334343332

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu