Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

İşletmecilik bilgisine ve hastane yönetimi bilgisine sahip nitelikli ara elemanları sağlık sektörüne kazandırmaktır.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli TYT puanı almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Students who have completed all of the courses, practices, and who have taken the 120 ECTS have a right to receive a diploma. Graduation eligibility is determined by academic average score. For this purpose, the sum of the weighted scores of all courses taken throughout the education of management of health facilities is divided by the sum of ECTS values.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız

1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SKİ1124400 TIBBİ TERMİNOLOJİ Türkçe 2 4
SKİ1126440 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 2 3
SKİ1126500 HALK SAĞLIĞI Türkçe 2 4
SKİ1125970 RADYOBİYOLOJİ Türkçe 2 2
SKİ1125990 TEMEL HUKUKA GİRİŞ Türkçe 2 4
SKİ1124500 İLKYARDIM Türkçe 1+1 2
SKİ1124600 MESLEK ETİĞİ Türkçe 2 2
SKİ1124700 İLETİŞİM Türkçe 2 2
SKİ1124800 İŞ GÜVENLİĞİ Türkçe 2 2
SKİ1124900 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 2 2
SKİ1112350 RADYASYONDAN KORUNMA Türkçe 2 2
SKİ1121810 LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE GÜVENLİĞİ Türkçe 2 2
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
İNG1110900 İNGİLİZCE I İngilizce 2 2
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SKİ1226450 SAĞLIK EKONOMİSİ Türkçe 2 5
SKİ1248650 SAĞLIK KURUMLARINDA MUHASEBE Türkçe 3 5
SKİ1278020 SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ Türkçe 2 2
SKİ1228700 SUNUM TEKNİKLERİ Türkçe 2 4
SKİ1228800 EPİDEMİYOLOJİ Türkçe 2 4
SKİ1263200 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER Türkçe 2 4
SKİ1225100 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Türkçe 2 2
SKİ1225600 SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ Türkçe 2 2
SKİ1211800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
SKİ1226460 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 2 2
SKİ1278030 SAĞLIK TURİZMİ Türkçe 2 2
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
İNG1212000 İNGİLİZCE II İngilizce 2 2
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SKİ2111988 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİNDE MES. UYG. I Türkçe 6
SKİ2142070 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ I Türkçe 3 5
SKİ2142080 SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3 5
SKİ2142090 HASTANE YÖNETİMİ Türkçe 2 5
SKİ2142110 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Türkçe 2 4
SKİ2142120 TIBBİ DOKÜMANTASYON Türkçe 2 4
SKİ2142130 HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Türkçe 2 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SKİ2242150 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ II Türkçe 3 5
SKİ2242160 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Türkçe 3 5
SKİ2242170 SAĞLIK HUKUKU Türkçe 3 5
SKİ2242190 SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA Türkçe 2 5
SKİ2242210 HASTANE YÖNETİMİNDE BİLİŞİM SİSTEMLERİ Türkçe 2 5
SKİ2242220 SAĞLIK KURUMLARI İŞLET. MESLEKİ UYGULAMA II Türkçe 6
SKİ2248610 SAĞLIK SİGORTACILIĞI Türkçe 2 5

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

Öğrenme Yetkinliği

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

İstihdam Olanakları

Üst Dereceye Geçiş

May apply to first cycle programmes.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Nihal KALAYCI OFLAZ

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9
EPİDEMİYOLOJİ 444444555
HALK SAĞLIĞI 444444555
HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 430330010
İŞ GÜVENLİĞİ 030340454
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 101340221
RADYASYONDAN KORUNMA 000000555
SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA 533441414
SAĞLIK HUKUKU 340210155
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİM 431220102
SAĞLIK KURUMLARI İŞLET. MESLEKİ UYGULAMA II 540000555
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİNDE MES. UYG. I 540000555
SAĞLIK KURUMLARINDA MUHASEBE 432442555
SAĞLIK SİGORTACILIĞI 431320124
SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ 131241534
TEMEL HUKUKA GİRİŞ 444344444
TIBBİ TERMİNOLOJİ 420440040
İlişkili ders sayısı / 16/37524721414416525758
İlişki ağırlığı332332334

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu