Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Çocuk Gelişimi Önlisans Programının amacı, 0-18 yaşlar arasındaki tipik ve atipik gelişim gösteren, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu ve hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan tüm birimlere ara eleman yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli TYT puanı almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Students who have completed all of the courses, practices, and who have taken the 120 ECTS have a right to receive a diploma. Graduation eligibility is determined by academic average score. For this purpose, the sum of the weighted scores of all courses taken throughout the education of Child Development is divided by the sum of ECTS values.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız

1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇCG1142960 ÇOCUK GELİŞİMİ I Türkçe 3 5
ÇCG1142970 ÖZEL EĞİTİM Türkçe 3 5
ÇCG1142990 ÇOCUKLA İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ Türkçe 2 3
ÇCG1143010 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Türkçe 2 3
ÇCG1143020 AİLE EĞİTİMİ Türkçe 2 3
ÇCG1162640 KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLAR Türkçe 2 3
ÇCG1124500 İLKYARDIM Türkçe 1+1 2
ÇCG1124600 MESLEK ETİĞİ Türkçe 2 2
ÇCG1124900 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 2 2
ÇCG1112350 RADYASYONDAN KORUNMA Türkçe 2 2
ÇCG1143030 ÇOCUK VE SPOR Türkçe 2 2
ÇCG1121810 LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE GÜVENLİĞİ Türkçe 2 2
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
İNG1110900 İNGİLİZCE I İngilizce 2 2
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇCG1226260 EĞİTİMDE MATERYAL TASARLAMA Türkçe 2 2
ÇCG1243040 ÇOCUK GELİŞİMİ II Türkçe 3 5
ÇCG1277850 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Türkçe 2 4
ÇCG1277860 ÇOCUKTA FEN, MATEMATİK VE TEKNOLOJİ Türkçe 2 4
ÇCG1277870 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA I Türkçe 10
ÇCG1225100 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Türkçe 2 2
ÇCG1225200 İŞLETME YÖNETİMİ Türkçe 2 2
ÇCG1225600 SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ Türkçe 2 2
ÇCG1211800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
ÇCG1262660 ÇOCUK VE DRAMA Türkçe 2+1 3
ÇCG1211521 YARATICI EĞİTİM MODÜLLERİ Türkçe 2+1 3
ÇCG1262670 ÇOCUK VE MÜZİK Türkçe 2+1 3
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
İNG1212000 İNGİLİZCE II İngilizce 2 2
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇCG2143090 ÇOCUK VE OYUN Türkçe 3 6
ÇCG2143110 ÖZEL EĞİTİM GÖZLEM ÇALIŞMASI Türkçe 6
ÇCG2177880 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA II Türkçe 10
ÇCG2177890 ÇOCUK EDEBİYATI Türkçe 2 4
ÇCG2177910 DUYU EĞİTİMİ Türkçe 2 4
ÇCG2177920 ÇOCUK BESLENMESİ Türkçe 2 2
ÇCG2143160 ÇOCUK VE MEDYA Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇCG2243190 ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI Türkçe 2 4
ÇCG2243210 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK Türkçe 2 4
ÇCG2243240 ALAN ÇALIŞMASI Türkçe 10
ÇCG2277930 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI Türkçe 2 5
ÇCG2277940 EĞİTSEL YAKLAŞIMLAR Türkçe 2 2
ÇCG2243250 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE SINIF YÖNETİMİ Türkçe 2 3
ÇCG2243260 ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA Türkçe 2 3

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

Öğrenme Yetkinliği

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

İstihdam Olanakları

Üst Dereceye Geçiş

May apply to first cycle programmes.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9
AİLE EĞİTİMİ 455231244
ALAN ÇALIŞMASI 453433455
ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI 442335412
ÇOCUK BESLENMESİ 442332344
ÇOCUK EDEBİYATI 443334113
ÇOCUK GELİŞİMİ I 552342345
ÇOCUK GELİŞİMİ II 553553355
ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA 555531355
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI 443342244
ÇOCUK VE DRAMA 442552445
ÇOCUK VE MEDYA 555555555
ÇOCUK VE MÜZİK 442542545
ÇOCUK VE OYUN 553543434
ÇOCUK VE SPOR 555555555
ÇOCUKLA İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ 552352445
ÇOCUKTA FEN, MATEMATİK VE TEKNOLOJİ 545532445
ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK 535533311
DUYU EĞİTİMİ 344455000
EĞİTİMDE MATERYAL TASARLAMA 544452445
EĞİTSEL YAKLAŞIMLAR 444445111
KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLAR 553442444
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA I 221322322
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA II 535553311
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 555555555
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE SINIF YÖNETİMİ 535542411
ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ 233424224
ÖZEL EĞİTİM 333332235
ÖZEL EĞİTİM GÖZLEM ÇALIŞMASI 545533444
RADYASYONDAN KORUNMA 000000555
SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ 131241534
YARATICI EĞİTİM MODÜLLERİ 454442435
İlişkili ders sayısı / 31/3812612410412111585105101118
İlişki ağırlığı443432333

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu