Ana içeriğe atla

İstanbul Medipol Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Program Bilgileri

Program Bilgileri

Amaç

Çocuk Gelişimi Önlisans Programının amacı, 0-18 yaşlar arasındaki tipik ve atipik gelişim gösteren, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu ve hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan tüm birimlere ara eleman yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli TYT puanı almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Students who have completed all of the courses, practices, and who have taken the 120 ECTS have a right to receive a diploma. Graduation eligibility is determined by academic average score. For this purpose, the sum of the weighted scores of all courses taken throughout the education of Child Development is divided by the sum of ECTS values.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ÇCG1142960ÇOCUK GELİŞİMİ ITürkçe3-5
ÇCG1142970ÖZEL EĞİTİMTürkçe3-5
ÇCG1142990ÇOCUKLA İLETİŞİM VE BEDEN DİLİTürkçe2-3
ÇCG1143010OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRMETürkçe2-3
ÇCG1143020AİLE EĞİTİMİTürkçe2-3
ÇCG1162640KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLARTürkçe2-3
ÇCG1124500İLKYARDIMTürkçe1+1-2
ÇCG1124600MESLEK ETİĞİTürkçe2-2
ÇCG1124900DAVRANIŞ BİLİMLERİTürkçe2-2
ÇCG1112350RADYASYONDAN KORUNMATürkçe2-2
ÇCG1143030ÇOCUK VE SPORTürkçe2-2
ÇCG1121810LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE GÜVENLİĞİ Türkçe2-2
ATA1110800ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITürkçe2-2
İNG1110900İNGİLİZCE Iİngilizce2-2
TDL1110200TÜRK DİLİ ITürkçe2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ÇCG1226260EĞİTİMDE MATERYAL TASARLAMATürkçe2-2
ÇCG1243040ÇOCUK GELİŞİMİ IITürkçe3-5
ÇCG1277850ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİTürkçe2-4
ÇCG1277860ÇOCUKTA FEN, MATEMATİK VE TEKNOLOJİTürkçe2-4
ÇCG1277870OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA ITürkçe-10
ÇCG1225100ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİTürkçe2-2
ÇCG1225200İŞLETME YÖNETİMİTürkçe2-2
ÇCG1225600SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİTürkçe2-2
ÇCG1211800BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI ITürkçe2-2
ÇCG1262660ÇOCUK VE DRAMATürkçe2+1-3
ÇCG1211521YARATICI EĞİTİM MODÜLLERİTürkçe2+1-3
ÇCG1262670ÇOCUK VE MÜZİKTürkçe2+1-3
ATA1210000ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITürkçe2-2
İNG1212000İNGİLİZCE IIİngilizce2-2
TDL1220000TÜRK DİLİ IITürkçe2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.


İstihdam Olanakları

Üst Dereceye Geçiş

May apply to first cycle programmes.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bölüm/Program Başkanı

Öğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders123456789
AİLE EĞİTİMİ455231244
ALAN ÇALIŞMASI453433455
ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI442335412
ÇOCUK BESLENMESİ442332344
ÇOCUK EDEBİYATI443334113
ÇOCUK GELİŞİMİ I552342345
ÇOCUK GELİŞİMİ II553553355
ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA555531355
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI443342244
ÇOCUK VE DRAMA442552445
ÇOCUK VE MEDYA555555555
ÇOCUK VE MÜZİK442542545
ÇOCUK VE OYUN553543434
ÇOCUK VE SPOR555555555
ÇOCUKLA İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ552352445
ÇOCUKTA FEN, MATEMATİK VE TEKNOLOJİ545532445
ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK535533311
DUYU EĞİTİMİ344455000
EĞİTİMDE MATERYAL TASARLAMA544452445
EĞİTSEL YAKLAŞIMLAR444445111
KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLAR553442444
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA I221322322
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA II535553311
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME555555555
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE SINIF YÖNETİMİ535542411
ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ233424224
ÖZEL EĞİTİM333332235
ÖZEL EĞİTİM GÖZLEM ÇALIŞMASI545533444
RADYASYONDAN KORUNMA000000555
SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ131241534
YARATICI EĞİTİM MODÜLLERİ454442435
İlişkili Ders Sayısı / 31/38161154137156145108124111132

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu