Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Düşünce ve bilim üreten anlayışla uluslararası düzeyde tıp eğitimi vermek. Akademik ve öğrenciye yönelik bilimsel araştırma projeleri yönetmek. Uzmanlık eğitimi yanında toplumun sağlık gereksinimine duyarlı, bilimsel araştıma kapasitesi yüksek, uluslararası bilimsel literatürü kolaylıkla takip eden, çözüm üreten, bilgi ve becerisi ile yetkin ideal hekimler yetiştirmek.

Kazanılan Derece

Bütünleşik Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa sayısal puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 360 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Sınıf Yıllık Dersler
01. DERS KURULU HEKİMLİĞE GİRİŞ ISM İngilizce 88+8 - 6
Kodu Ders Dil
ISM1083840 TIP TARİHİ VE ETİK İngilizce
ISM1013854 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK İngilizce
ISM1013852 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ İngilizce
ISM1013853 ORGANİK KİMYA İngilizce
ISM1011233 BİLİM FELSEFESİ VE TIP İngilizce
ISM1020390 DAVRANIŞ BİLİMLERİ İngilizce
ISM1012709 TIP VE İNSAN BİLİMLERİ İngilizce
02. DERS KURULU MOLEKÜLDEN HÜCREYE ISM İngilizce 90+16 - 8
Kodu Ders Dil
ISM1013854 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK İngilizce
ISM1013853 ORGANİK KİMYA İngilizce
ISM1013851 BİYOKİMYA İngilizce
ISM1011234 BİYOFİZİK İngilizce
ISM1013868 FİZYOLOJİ İngilizce
ISM1020460 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE BİLGİYE ERİŞİM İngilizce
03. DERS KURULU HÜCRE YAPISI ISM İngilizce 76+18 - 8
Kodu Ders Dil
ISM1013854 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK İngilizce
ISM1013852 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ İngilizce
ISM1013851 BİYOKİMYA İngilizce
TP1019270 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ İngilizce
ISM1013849 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM BİLİMİ İngilizce
04. DERS KURULU BİYOLOJİK DÜZENLEME ISM İngilizce 85+28 - 8
Kodu Ders Dil
ISM1020470 TEMEL İSTATİSTİK İngilizce
ISM1013854 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK İngilizce
ISM1013852 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ İngilizce
ISM1013851 BİYOKİMYA İngilizce
ISM1013867 ANATOMİ İngilizce
05. DERS KURULU HÜCREDEN İNSANA ISM İngilizce 85+16 - 8
Kodu Ders Dil
ISM1013854 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK İngilizce
ISM1013852 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ İngilizce
ISM1013851 BİYOKİMYA İngilizce
ISM1013867 ANATOMİ İngilizce
ISM1020490 İLKYARDIM VE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ İngilizce
06. DERS KURULU KAS-İSKELET SİSTEMİ ISM İngilizce 84+16 - 8
Kodu Ders Dil
ISM1011241 FİZYOPATOLOJİ İngilizce
ISM1013852 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ İngilizce
ISM1011234 BİYOFİZİK İngilizce
ISM1013868 FİZYOLOJİ İngilizce
ISM1013867 ANATOMİ İngilizce
ISM1091800 TIBBİ İNGİLİZCE I İngilizce 64 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ISM1112703 MESLEKİ BECERİ I İngilizce - 2
TDL1110400 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
ATA1110300 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I İngilizce 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ISM1212704 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ I İngilizce - 3
ISM1213855 İNTEGRATİF TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ İngilizce 32 - 2
TDL1210600 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
ATA1210500 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II İngilizce 2 2
2. Sınıf Yıllık Dersler
07. DERS KURULU SİNİR SİSTEMİ ISM İngilizce 133+22 - 11
Kodu Ders Dil
ISM2012711 BİYOFİZİK İngilizce
ISM2013843 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ İngilizce
ISM2013869 ANATOMİ İngilizce
ISM2012713 FİZYOPATOLOJİ İngilizce
ISM2013871 FİZYOLOJİ İngilizce
08. DERS KURULU KALP-DAMAR VE SOLUNUM SİSTEMİ ISM İngilizce 143+40 - 14
Kodu Ders Dil
ISM2012711 BİYOFİZİK İngilizce
ISM2013843 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ İngilizce
ISM2013869 ANATOMİ İngilizce
ISM2012713 FİZYOPATOLOJİ İngilizce
ISM2013871 FİZYOLOJİ İngilizce
ISM2083870 BİYOKİMYA İngilizce
ISM2013844 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ İngilizce
09. DERS KURULU BESLENME VE METABOLİZMA ISM İngilizce 78+24 - 7
Kodu Ders Dil
ISM2013843 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ İngilizce
ISM2013869 ANATOMİ İngilizce
ISM2012713 FİZYOPATOLOJİ İngilizce
ISM2013871 FİZYOLOJİ İngilizce
ISM2083870 BİYOKİMYA İngilizce
10. DERS KURULU ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEM ISM İngilizce 111+26 - 10
Kodu Ders Dil
ISM2013843 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ İngilizce
ISM2013869 ANATOMİ İngilizce
ISM2012713 FİZYOPATOLOJİ İngilizce
ISM2013871 FİZYOLOJİ İngilizce
ISM2083870 BİYOKİMYA İngilizce
11. DERS KURULU KLİNİĞE GİRİŞ ISM İngilizce 94+22 - 8
Kodu Ders Dil
ISM2083890 ENFEKSİYON HASTALIKLARI İngilizce
ISM2011229 HALK SAĞLIĞI İngilizce
ISM2013844 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ İngilizce
ISM2013842 FARMAKOLOJİ İngilizce
ISM2013845 TIBBİ PATOLOJİ İngilizce
ISM2012692 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İngilizce
ISM2013846 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ II İngilizce - 5
ISM2094000 TIBBİ İNGİLİZCE II İngilizce 64 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ISM2113872 SAĞLIK ANTRO. VE SAĞLIĞIN SOSYAL BİLEŞENLERİ İngilizce 32 - 2
ISM2113847 İNTEGRATİF TIP BİLİMLERİ I İngilizce 32 - 2
ISM2112698 KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK YÖNETİMİ İngilizce 32 - 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ISM2212695 MESLEKİ BECERİ II İngilizce - 1
ISM2213848 İNTEGRATİF TIP BİLİMLERİ II İngilizce 32 - 2
ISM2213872 SAĞLIK ANTRO. VE SAĞLIĞIN SOSYAL BİLEŞENLERİ İngilizce 32 - 2
3. Sınıf Yıllık Dersler
12. DERS KURULU NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM ISM İngilizce 113+40 - 10
Kodu Ders Dil
ISM3012423 BİYOKİMYA İngilizce
ISM3012656 BİLİMSEL ARAŞTIRMA İngilizce
ISM3013823 FARMAKOLOJİ İngilizce
ISM3012651 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İngilizce
ISM3013822 ENFEKSİYON HASTALIKLARI İngilizce
ISM3012664 RADYOLOJİ İngilizce
ISM3012657 HALK SAĞLIĞI İngilizce
ISM3013832 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ İngilizce
ISM3013833 TIBBİ PATOLOJİ İngilizce
ISM3013826 İÇ HASTALIKLARI İngilizce
13. DERS KURULU ENDOKRİN VE BESLENME ISM İngilizce 94+16 - 7
Kodu Ders Dil
ISM3012656 BİLİMSEL ARAŞTIRMA İngilizce
ISM3013823 FARMAKOLOJİ İngilizce
ISM3012651 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İngilizce
ISM3012664 RADYOLOJİ İngilizce
ISM3012657 HALK SAĞLIĞI İngilizce
ISM3013832 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ İngilizce
ISM3013833 TIBBİ PATOLOJİ İngilizce
ISM3013826 İÇ HASTALIKLARI İngilizce
14. DERS KURULU DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ ISM İngilizce 109+32 - 9
Kodu Ders Dil
ISM3013825 GÖĞÜS HASTALIKLARI İngilizce
ISM3012656 BİLİMSEL ARAŞTIRMA İngilizce
ISM3013823 FARMAKOLOJİ İngilizce
ISM3012651 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İngilizce
ISM3013822 ENFEKSİYON HASTALIKLARI İngilizce
ISM3012664 RADYOLOJİ İngilizce
ISM3012657 HALK SAĞLIĞI İngilizce
ISM3013832 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ İngilizce
ISM3013833 TIBBİ PATOLOJİ İngilizce
ISM3013827 KARDİYOLOJİ İngilizce
15. DERS KURULU GASTRO-İNTESTİNAL SİSTEM ISM İngilizce 110+28 - 8
Kodu Ders Dil
ISM3012656 BİLİMSEL ARAŞTIRMA İngilizce
ISM3013823 FARMAKOLOJİ İngilizce
ISM3012651 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İngilizce
ISM3013822 ENFEKSİYON HASTALIKLARI İngilizce
ISM3012664 RADYOLOJİ İngilizce
ISM3012657 HALK SAĞLIĞI İngilizce
ISM3013832 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ İngilizce
ISM3013833 TIBBİ PATOLOJİ İngilizce
ISM3013826 İÇ HASTALIKLARI İngilizce
ISM3012655 GENEL CERRAHİ İngilizce
16. DERS KURULU ÜROGENİTAL SİSTEM ISM İngilizce 98+24 - 8
Kodu Ders Dil
ISM3045780 ÜROLOJİ İngilizce
ISM3012656 BİLİMSEL ARAŞTIRMA İngilizce
ISM3013823 FARMAKOLOJİ İngilizce
ISM3012651 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İngilizce
ISM3013822 ENFEKSİYON HASTALIKLARI İngilizce
ISM3012664 RADYOLOJİ İngilizce
ISM3012657 HALK SAĞLIĞI İngilizce
ISM3013832 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ İngilizce
ISM3013833 TIBBİ PATOLOJİ İngilizce
ISM3013826 İÇ HASTALIKLARI İngilizce
ISM3012655 GENEL CERRAHİ İngilizce
ISM3011226 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM İngilizce
17. DERS KURULU NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ISM İngilizce 111+16 - 8
Kodu Ders Dil
ISM3013831 PSİKİYATRİ İngilizce
ISM3012656 BİLİMSEL ARAŞTIRMA İngilizce
ISM3013823 FARMAKOLOJİ İngilizce
ISM3012651 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İngilizce
ISM3013822 ENFEKSİYON HASTALIKLARI İngilizce
ISM3012664 RADYOLOJİ İngilizce
ISM3012657 HALK SAĞLIĞI İngilizce
ISM3013832 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ İngilizce
ISM3013833 TIBBİ PATOLOJİ İngilizce
ISM3013828 NÖROLOJİ İngilizce
18. DERS KURULU KAS-İSKELET SİSTEMİ ISM İngilizce 97+16 - 8
Kodu Ders Dil
ISM3045890 SAĞLIK HUKUKU İngilizce
ISM3013829 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ İngilizce
ISM3012656 BİLİMSEL ARAŞTIRMA İngilizce
ISM3013823 FARMAKOLOJİ İngilizce
ISM3012651 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İngilizce
ISM3013822 ENFEKSİYON HASTALIKLARI İngilizce
ISM3012664 RADYOLOJİ İngilizce
ISM3012657 HALK SAĞLIĞI İngilizce
ISM3013832 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ İngilizce
ISM3013833 TIBBİ PATOLOJİ İngilizce
ISM3013826 İÇ HASTALIKLARI İngilizce
ISM3013824 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON İngilizce
ISM3013821 ADLİ TIP İngilizce
ISM3013834 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ III İngilizce - 5
ISM3013835 MESLEKİ BECERİ III İngilizce 2+10 - 1
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ISM3113836 İNTEGRATİF TIP BİLİMLERİ III İngilizce 32 - 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ISM3213837 İNTEGRATİF TIP BİLİMLERİ IV İngilizce 32 - 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ISM4178520 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI İngilizce 180+80 - 15
ISM4113816 İÇ HASTALIKLARI STAJI İngilizce 110+46 - 15
ISM4113865 SEÇ.KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ STAJI İngilizce - 2
ISM4112646 SEÇ.KLİNİK MİKROBİYOLOJİ STAJI İngilizce 40 - 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ISM4212645 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI İngilizce 40+60 - 9
ISM4213817 GENEL CERRAHİ STAJI İngilizce 50+110 - 9
ISM4213818 SOLUNUM DOLAŞIM BLOĞU İngilizce 95+90 - 10
ISM4213819 RASYONEL FARMAKOTERAPİ STAJI İngilizce 18+28 - 2
ISM4212646 SEÇ.KLİNİK MİKROBİYOLOJİ STAJI İngilizce 40 - 2
ISM4213865 SEÇ.KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ STAJI İngilizce - 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ISM5178680 ÜROLOJİ STAJI İngilizce 23+39 - 5
ISM5112352 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİN. MİK. STAJI İngilizce 62+40 - 6
ISM5113807 KAS-İSKELET BLOĞU İngilizce 65+80 - 7
ISM5113808 ACİL TIP STAJI İngilizce 45+45 - 5
ISM5113809 NÖROLOJİK BİLİMLER BLOĞU İngilizce 60+70 - 7
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ISM5278650 KANITA DAYALI TIP STAJI İngilizce 28+42 - 4
ISM5278660 KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI STAJI İngilizce 27+42 - 5
ISM5211208 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON STAJI İngilizce 30+36 - 4
ISM5213811 DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI STAJI İngilizce 32+70 - 5
ISM5211212 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI İngilizce 80+50 - 6
ISM5213812 SEÇ.İNTEGRATİF TIP BİLİMERİ İngilizce - 3
ISM5213813 SEÇ.GÖZ HASTALIKLARI İngilizce - 3
ISM5213814 SEÇ.RADYOLOJİ İngilizce - 3
ISM5213815 SEÇ.PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ İngilizce - 3
ISM5213884 SEÇ.ONKOLOJİDE KLİNİK ARAŞTIRMA İngilizce - 3
ISM5213891 SEÇ.YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM İngilizce - 3
ISM5213879 SEÇ.KLİNİK BİYOKİMYA İngilizce - 3
ISM5213893 SEÇ.YETİŞKİN YOĞUN BAKIM İngilizce - 3
ISM5213883 SEÇ.DİYABET YÖNETİMİ İngilizce - 3
ISM5213892 SEÇ.YETİŞKİN KALP HAST. PERKÜTAN TED. VE ARİTMOLOJİ İngilizce - 3
ISM5213888 SEÇ.REJENERATİF ORTOPEDİ İngilizce - 3
ISM5213882 SEÇ.NÜKLEER TIP İngilizce - 3
ISM5213875 SEÇ.BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ İngilizce - 3
ISM5213885 SEÇ.PEDİA. YAPI. KALP HAST.PERKÜTAN TED. VE ARİTM. İngilizce - 3
ISM5213877 SEÇ.ÇOCUK CERRAHİSİ İngilizce - 3
ISM5213878 SEÇ.EPİLEPSİ YÖNETİMİ İngilizce - 3
ISM5213874 SEÇ.AİLE HEKİMLİĞİ İngilizce - 3
ISM5213889 SEÇ.TIBBİ PATOLOJİ İngilizce - 3
ISM5213887 SEÇ.PEDİATRİK YOĞUN BAKIM İngilizce - 3
ISM5213873 SEÇ.ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ İngilizce 10+30 - 3
ISM5213876 SEÇ.BİYOİSTATİSTİK İngilizce - 3
ISM5213881 SEÇ.NÖROLOJİDE KLİNİK ARAŞTIRMA İngilizce - 3
ISM5213886 SEÇ.RADYASYON ONKOLOJİSİ İngilizce - 3
6. Sınıf Yıllık Dersler
ISM6010868 HALK SAĞLIĞI İngilizce 80+280 - 10
ISM6011171 İÇ HASTALIKLARI İngilizce 45+315 - 10
ISM6011174 ACİL TIP İngilizce 20+340 - 10
ISM6011175 GENEL CERRAHİ İngilizce 10+230 - 6
ISM6011176 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM İngilizce 10+230 - 6
ISM6011177 ADLİ TIP İngilizce 10+70 - 4
ISM6011178 SEÇ.ACİL TIP İngilizce - 4
ISM6011179 SEÇ.AİLE HEKİMLİĞİ İngilizce - 4
ISM6011181 SEÇ.ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İngilizce - 4
ISM6011182 SEÇ.DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI İngilizce - 4
ISM6011183 SEÇ.FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON İngilizce - 4
ISM6011184 SEÇ.GÖĞÜS HASTALIKLARI İngilizce - 4
ISM6011185 SEÇ.ENFEKSİYON HAST. VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ İngilizce - 4
ISM6011186 SEÇ.İÇ HASTALIKLARI İngilizce - 4
ISM6011187 SEÇ.KARDİYOLOJİ İngilizce - 4
ISM6011188 SEÇ.NÖROLOJİ İngilizce - 4
ISM6011189 SEÇ.NÜKLEER TIP İngilizce - 4
ISM6011191 SEÇ.RADYOLOJİ İngilizce - 4
ISM6011192 SEÇ.RADYASON ONKOLOJİSİ İngilizce - 4
ISM6011193 SEÇ.RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İngilizce - 4
ISM6011194 SEÇ.ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON İngilizce - 4
ISM6011195 SEÇ.GENEL CERRAHİ İngilizce - 4
ISM6011196 SEÇ.GÖZ HASTALIKLARI İngilizce - 4
ISM6011197 SEÇ.KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM İngilizce - 4
ISM6011198 SEÇ.KALP VE DAMAR CERRAHİSİ İngilizce - 4
ISM6011199 SEÇ.KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI İngilizce - 4
ISM6011201 SEÇ.ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ İngilizce - 4
ISM6011203 SEÇ.TIBBİ PATOLOJİ İngilizce - 4
ISM6011204 SEÇ.ÜROLOJİ İngilizce - 4
ISM6011205 SEÇ.GÖĞÜS CERRAHİSİ İngilizce - 4
ISM6011206 SEÇ.BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ İngilizce - 4
ISM6011207 SEÇ.ÇOCUK CERRAHİSİ İngilizce - 4
ISM6013003 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İngilizce 45+345 - 10

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
PY2: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerinin temel bilimsel yaklaşımlarla araştırılması, tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
PY6: İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.

Öğrenme Yetkinliği

PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, tıp doktoru olarak, Türkiye;de hekimlik yapmak isterlerse Sağlık bakanlığının zorunlu devlet yükümlülüğü ile ilgili kanunlarına tabidirler. Mezunlar uzmanlık eğitimine kabul edilmek üzere tıpta uzmanlık sınavlarına müracaat edebilirler. Türkiye de hekimlik haricinde özel sektör veya araştırma kuruluşlarında görev yapabilirler. Mezunlar Türkiye dışında uzmanlık programlarına müracaat edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Ayhan TAŞTEKİN

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ACİL TIP 2200010001200200000
ADLİ TIP 2200222001021203000
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON STAJI 5545445434544355040
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ I 1514400144055135552
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI 5353355401213330021
DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ ISM 3433044542430444020
ENDOKRİN VE BESLENME ISM 5555555434553555453
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİN. MİK. STAJI 3344453534544400000
GASTRO-İNTESTİNAL SİSTEM ISM 4340222402044210033
GENEL CERRAHİ 4454534444105504440
GENEL CERRAHİ STAJI 5554444545045435554
HALK SAĞLIĞI 2251222454300000000
HEKİMLİĞE GİRİŞ ISM 3002000001011000011
İÇ HASTALIKLARI 5543454334434443332
İÇ HASTALIKLARI STAJI 5543454334434443332
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI 5544344322220435020
KANITA DAYALI TIP STAJI 0001203031005201100
KAS-İSKELET SİSTEMİ ISM 4453334434002000003
KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI STAJI 4443232222202200030
MESLEKİ BECERİ I 1514400144055135552
MESLEKİ BECERİ II 3324054100430005051
MESLEKİ BECERİ III 1313311112133111111
NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM ISM 5544544444554555555
NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ISM 4332244333444230030
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI 3200000000000000000
SEÇ.KARDİYOLOJİ 2322222222222203320
SEÇ.KLİNİK MİKROBİYOLOJİ STAJI 1455345401515535220
SOLUNUM DOLAŞIM BLOĞU 3553455413333331142
ÜROLOJİ STAJI 5555445313351415151
İlişkili ders sayısı / 29/56951049084808687786276667279745473437433
İlişki ağırlığı3333333322333333332

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu