Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Düşünce ve bilim üreten anlayışla uluslararası düzeyde tıp eğitimi vermek. Akademik ve öğrenciye yönelik bilimsel araştırma projeleri yönetmek. Uzmanlık eğitimi yanında toplumun sağlık gereksinimine duyarlı, bilimsel araştıma kapasitesi yüksek, uluslararası bilimsel literatürü kolaylıkla takip eden, çözüm üreten, bilgi ve becerisi ile yetkin ideal hekimler yetiştirmek.

Kazanılan Derece

Bütünleşik Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa sayısal puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 360 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Sınıf Yıllık Dersler
01. DERS KURULU HEKİMLİĞE GİRİŞ İngilizce 72+10 - 5
Kodu Ders Dil
ISM1011239 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK İngilizce
ISM1011237 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ İngilizce
ISM1059830 ORGANİK KİMYA İngilizce
ISM1083840 TIP TARİHİ VE ETİK İngilizce
ISM1011233 BİLİM FELSEFESİ VE TIP İngilizce
ISM1011232 TIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ İngilizce
ISM1011238 TIP VE İNSAN BİLİMLERİ İngilizce
02. DERS KURULU MOLEKÜLDEN HÜCREYE İngilizce 96+16 - 7
Kodu Ders Dil
ISM1011239 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK İngilizce
ISM1059830 ORGANİK KİMYA İngilizce
ISM1082950 BİYOKİMYA İngilizce
ISM1011234 BİYOFİZİK İngilizce
ISM1011235 FİZYOLOJİ İngilizce
ISM1020460 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE BİLGİYE ERİŞİM İngilizce
03. DERS KURULU HÜCRE YAPISI İngilizce 90+18 - 7
Kodu Ders Dil
ISM1011239 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK İngilizce
ISM1011237 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ İngilizce
ISM1082950 BİYOKİMYA İngilizce
TP1019270 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ İngilizce
ISM1020390 DAVRANIŞ BİLİMLERİ İngilizce
04. DERS KURULU BİYOLOJİK DÜZENLEME İngilizce 88+28 - 8
Kodu Ders Dil
ISM1011239 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK İngilizce
ISM1011237 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ İngilizce
ISM1082950 BİYOKİMYA İngilizce
ISM1011236 ANATOMİ İngilizce
ISM1020470 TEMEL İSTATİSTİK İngilizce
05. DERS KURULU HÜCREDEN İNSANA İngilizce 93+26 - 8
Kodu Ders Dil
ISM1011239 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK İngilizce
ISM1011237 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ İngilizce
ISM1082950 BİYOKİMYA İngilizce
ISM1011236 ANATOMİ İngilizce
ISM1020490 İLKYARDIM VE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ İngilizce
06. DERS KURULU KAS-İSKELET SİSTEMİ İngilizce 86+18 - 8
Kodu Ders Dil
ISM1011237 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ İngilizce
ISM1011235 FİZYOLOJİ İngilizce
ISM1011236 ANATOMİ İngilizce
ISM1011234 BİYOFİZİK İngilizce
ISM1011241 FİZYOPATOLOJİ İngilizce
07. DERS KURULU MESLEKİ BECERİ VE BİLİMSEL ARAŞ. PROJ.-I İngilizce - 4
Kodu Ders Dil
ISM1020510 MESLEKİ BECERİ VE BİLİMSEL ARAŞ. PROJ.-I İngilizce
ISM1065770 AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ I İngilizce 64 - 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ATA1110300 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I İngilizce 2 2
TDL1110400 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ATA1210500 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II İngilizce 2 2
TDL1210600 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
2. Sınıf Yıllık Dersler
08. DERS KURULU KAS-İSKELET SİSTEMİ İngilizce 84+18 - 8
Kodu Ders Dil
ISM2083860 BİYOFİZİK İngilizce
ISM2083930 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ İngilizce
ISM2083850 ANATOMİ İngilizce
ISM2011228 FİZYOPATOLOJİ İngilizce
TP2079530 FİZYOLOJİ İngilizce
09. DERS KURULU SİNİR SİSTEMİ İngilizce 146+24 - 11
Kodu Ders Dil
ISM2083860 BİYOFİZİK İngilizce
ISM2083930 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ İngilizce
ISM2083850 ANATOMİ İngilizce
ISM2011228 FİZYOPATOLOJİ İngilizce
TP2079530 FİZYOLOJİ İngilizce
10. DERS KURULU KALP-DAMAR VE SOLUNUM SİSTEMİ İngilizce 153+52 - 14
Kodu Ders Dil
ISM2083860 BİYOFİZİK İngilizce
ISM2083930 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ İngilizce
ISM2083850 ANATOMİ İngilizce
ISM2011228 FİZYOPATOLOJİ İngilizce
TP2079530 FİZYOLOJİ İngilizce
ISM2083870 BİYOKİMYA İngilizce
TP2079510 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ İngilizce
11. DERS KURULU MESLEKİ BECERİ VE BİLİMSEL ARAŞ. PROJ.-II İngilizce - 4
Kodu Ders Dil
ISM2083940 MESLEKİ BECERİ VE BİLİMSEL ARAŞ. PROJ.-II İngilizce
12. DERS KURULU BESLENME VE METABOLİZMA İngilizce 74+22 - 7
Kodu Ders Dil
ISM2083930 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ İngilizce
ISM2083850 ANATOMİ İngilizce
ISM2011228 FİZYOPATOLOJİ İngilizce
TP2079530 FİZYOLOJİ İngilizce
ISM2083870 BİYOKİMYA İngilizce
13. DERS KURULU ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEM İngilizce 118+28 - 10
Kodu Ders Dil
ISM2083930 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ İngilizce
ISM2083850 ANATOMİ İngilizce
ISM2011228 FİZYOPATOLOJİ İngilizce
TP2079530 FİZYOLOJİ İngilizce
ISM2083870 BİYOKİMYA İngilizce
14. DERS KURULU KLİNİĞE GİRİŞ İngilizce 83+24 - 6
Kodu Ders Dil
TP2079510 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ İngilizce
ISM2083900 FARMAKOLOJİ İngilizce
ISM2083960 TIBBİ PATOLOJİ İngilizce
ISM2083890 ENFEKSİYON HASTALIKLARI İngilizce
ISM2083880 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İngilizce
ISM2011229 HALK SAĞLIĞI İngilizce
ISM2065780 AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ II İngilizce 64 - 4
3. Sınıf Yıllık Dersler
15. DERS KURULU MESLEKİ BECERİ VE BİLİMSEL ARAŞ. PROJ.-III İngilizce - 5
Kodu Ders Dil
ISM3011214 MESLEKİ BECERİ VE BİLİMSEL ARAŞ. PROJ.-III İngilizce
16. DERS KURULU NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM İngilizce 105+12 - 8
Kodu Ders Dil
ISM3011215 TIBBİ PATOLOJİ İngilizce
ISM3011216 FARMAKOLOJİ İngilizce
ISM3011217 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İngilizce
ISM3011218 İÇ HASTALIKLARI İngilizce
ISM3011219 ENFEKSİYON HASTALIKLARI İngilizce
ISM3011221 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ İngilizce
ISM3045760 RADYOLOJİ İngilizce
ISM3011222 HALK SAĞLIĞI İngilizce
ISM3011223 BİYOKİMYA İngilizce
17. DERS KURULU ENDOKRİN VE BESLENME İngilizce 72+14 - 7
Kodu Ders Dil
ISM3011215 TIBBİ PATOLOJİ İngilizce
ISM3011216 FARMAKOLOJİ İngilizce
ISM3011217 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İngilizce
ISM3011218 İÇ HASTALIKLARI İngilizce
ISM3011221 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ İngilizce
ISM3045760 RADYOLOJİ İngilizce
ISM3011222 HALK SAĞLIĞI İngilizce
ISM3045790 GENEL CERRAHİ İngilizce
18. DERS KURULU DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ İngilizce 91+19 - 8
Kodu Ders Dil
ISM3011215 TIBBİ PATOLOJİ İngilizce
ISM3011216 FARMAKOLOJİ İngilizce
ISM3011217 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İngilizce
ISM3011219 ENFEKSİYON HASTALIKLARI İngilizce
ISM3011221 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ İngilizce
ISM3045760 RADYOLOJİ İngilizce
ISM3011222 HALK SAĞLIĞI İngilizce
ISM3011224 GÖĞÜS HASTALIKLARI İngilizce
ISM3011225 KARDİYOLOJİ İngilizce
19. DERS KURULU GASTRO-İNTESTİNAL SİSTEM İngilizce 80+12 - 6
Kodu Ders Dil
ISM3011215 TIBBİ PATOLOJİ İngilizce
ISM3011216 FARMAKOLOJİ İngilizce
ISM3011217 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İngilizce
ISM3011218 İÇ HASTALIKLARI İngilizce
ISM3011219 ENFEKSİYON HASTALIKLARI İngilizce
ISM3011221 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ İngilizce
ISM3045760 RADYOLOJİ İngilizce
ISM3011222 HALK SAĞLIĞI İngilizce
ISM3045790 GENEL CERRAHİ İngilizce
20. DERS KURULU ÜROGENİTAL SİSTEM İngilizce 79+12 - 8
Kodu Ders Dil
ISM3011215 TIBBİ PATOLOJİ İngilizce
ISM3011216 FARMAKOLOJİ İngilizce
ISM3011217 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İngilizce
ISM3011218 İÇ HASTALIKLARI İngilizce
ISM3011219 ENFEKSİYON HASTALIKLARI İngilizce
ISM3011221 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ İngilizce
ISM3045760 RADYOLOJİ İngilizce
ISM3011222 HALK SAĞLIĞI İngilizce
ISM3011226 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM İngilizce
ISM3045780 ÜROLOJİ İngilizce
21. DERS KURULU NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ İngilizce 95+4 - 9
Kodu Ders Dil
ISM3011215 TIBBİ PATOLOJİ İngilizce
ISM3011216 FARMAKOLOJİ İngilizce
ISM3011217 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İngilizce
ISM3011219 ENFEKSİYON HASTALIKLARI İngilizce
ISM3011221 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ İngilizce
ISM3045760 RADYOLOJİ İngilizce
ISM3011222 HALK SAĞLIĞI İngilizce
ISM3045810 NÖROLOJİ İngilizce
ISM3083970 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ İngilizce
ISM3084020 PSİKİYATRİ İngilizce
22. DERS KURULU KAS-İSKELET SİSTEMİ İngilizce 73+4 - 9
Kodu Ders Dil
ISM3011215 TIBBİ PATOLOJİ İngilizce
ISM3011216 FARMAKOLOJİ İngilizce
ISM3011217 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İngilizce
ISM3011218 İÇ HASTALIKLARI İngilizce
ISM3011219 ENFEKSİYON HASTALIKLARI İngilizce
ISM3011221 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ İngilizce
ISM3045760 RADYOLOJİ İngilizce
ISM3011222 HALK SAĞLIĞI İngilizce
ISM3045850 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON İngilizce
ISM3045860 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ İngilizce
ISM3045880 ADLİ TIP İngilizce
ISM3045890 SAĞLIK HUKUKU İngilizce
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ISM4178560 KARDİYOLOJİ STAJI İngilizce 37+62 - 6
ISM4178520 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI İngilizce 180+80 - 15
ISM4111251 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI İngilizce 68+90 - 9
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ISM4278540 GENEL CERRAHİ STAJI İngilizce 48+96 - 9
ISM4278510 İÇ HASTALIKLARI STAJI İngilizce 108+46 - 15
ISM4211249 GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI İngilizce 50+30 - 6
3.Yarıyıl Ders Planı (Yaz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ISM4311249 GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI İngilizce 50+30 - 6
ISM4378510 İÇ HASTALIKLARI STAJI İngilizce 108+46 - 15
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ISM5178650 KANITA DAYALI TIP STAJI İngilizce 28+42 - 4
ISM5178570 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON STAJI İngilizce 19+30 - 3
ISM5178580 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ STAJI İngilizce 39+45 - 5
ISM5178690 GÖZ HASTALIKLARI STAJI İngilizce 24+18 - 5
ISM5178680 ÜROLOJİ STAJI İngilizce 23+39 - 5
ISM5178620 RADYOLOJİ STAJI İngilizce 24+27 - 3
ISM5178800 SEÇ.EPİLEPSİ YÖNETİMİ İngilizce - 3
ISM5178760 SEÇ.NÜKLEER TIP İngilizce - 3
ISM5110043 SEÇ.REJENERATİF ORTOPEDİ İngilizce - 3
ISM5110042 SEÇ.RADYASYON ONKOLOJİSİ İngilizce - 3
ISM5178720 SEÇ.AİLE HEKİMLİĞİ İngilizce - 3
ISM5110044 SEÇ.YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM İngilizce - 3
ISM5110039 SEÇ.PEDİA. YAPI. KALP HAST.PERKÜTAN TED. VE ARİTM. İngilizce - 3
ISM5110036 SEÇ.KLİNİK MİKROBİYOLOJİ İngilizce - 3
ISM5178740 SEÇ.BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ İngilizce - 3
ISM5178780 SEÇ.DİYABET YÖNETİMİ İngilizce - 3
ISM5111213 SEÇ.ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ İngilizce 10+30 - 3
ISM5110045 SEÇ.YETİŞKİN KALP HAST. PERKÜTAN TED. VE ARİTMOLOJİ İngilizce - 3
ISM5110046 SEÇ.YETİŞKİN YOĞUN BAKIM İngilizce - 3
ISM5178750 SEÇ.BİYOİSTATİSTİK İngilizce - 3
ISM5178790 SEÇ.TIBBİ PATOLOJİ İngilizce - 3
ISM5110037 SEÇ.NÖROLOJİDE KLİNİK ARAŞTIRMA İngilizce - 3
ISM5110041 SEÇ.PEDİATRİK YOĞUN BAKIM İngilizce - 3
ISM5178710 SEÇ.ACİL TIP İngilizce - 3
ISM5110035 SEÇ.KLİNİK BİYOKİMYA İngilizce - 3
ISM5110034 SEÇ.KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ İngilizce - 3
ISM5178770 SEÇ.ÇOCUK CERRAHİSİ İngilizce - 3
ISM5110038 SEÇ.ONKOLOJİDE KLİNİK ARAŞTIRMA İngilizce - 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ISM5278660 KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI STAJI İngilizce 27+42 - 5
ISM5278670 DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI STAJI İngilizce 32+10 - 3
ISM5278640 PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ STAJI İngilizce 19+31 - 3
ISM5211208 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON STAJI İngilizce 30+36 - 4
ISM5211209 NÖROLOJİ STAJI İngilizce 29+45 - 5
ISM5211211 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİN. MİK. STAJI İngilizce 33+40 - 6
ISM5211212 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI İngilizce 80+50 - 6
3.Yarıyıl Ders Planı (Yaz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ISM5311211 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİN. MİK. STAJI İngilizce 33+40 - 6
6. Sınıf Yıllık Dersler
ISM6010868 HALK SAĞLIĞI İngilizce 80+280 - 10
ISM6011171 İÇ HASTALIKLARI İngilizce 45+315 - 10
ISM6011173 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İngilizce 15+345 - 10
ISM6011174 ACİL TIP İngilizce 20+340 - 10
ISM6011175 GENEL CERRAHİ İngilizce 10+230 - 6
ISM6011176 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM İngilizce 10+230 - 6
ISM6011177 ADLİ TIP İngilizce 10+70 - 4
ISM6011178 SEÇ.ACİL TIP İngilizce - 4
ISM6011179 SEÇ.AİLE HEKİMLİĞİ İngilizce - 4
ISM6011181 SEÇ.ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İngilizce - 4
ISM6011182 SEÇ.DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI İngilizce - 4
ISM6011183 SEÇ.FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON İngilizce - 4
ISM6011184 SEÇ.GÖĞÜS HASTALIKLARI İngilizce - 4
ISM6011185 SEÇ.ENFEKSİYON HAST. VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ İngilizce - 4
ISM6011186 SEÇ.İÇ HASTALIKLARI İngilizce - 4
ISM6011187 SEÇ.KARDİYOLOJİ İngilizce - 4
ISM6011188 SEÇ.NÖROLOJİ İngilizce - 4
ISM6011189 SEÇ.NÜKLEER TIP İngilizce - 4
ISM6011191 SEÇ.RADYOLOJİ İngilizce - 4
ISM6011192 SEÇ.RADYASON ONKOLOJİSİ İngilizce - 4
ISM6011193 SEÇ.RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İngilizce - 4
ISM6011194 SEÇ.ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON İngilizce - 4
ISM6011195 SEÇ.GENEL CERRAHİ İngilizce - 4
ISM6011196 SEÇ.GÖZ HASTALIKLARI İngilizce - 4
ISM6011197 SEÇ.KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM İngilizce - 4
ISM6011198 SEÇ.KALP VE DAMAR CERRAHİSİ İngilizce - 4
ISM6011199 SEÇ.KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI İngilizce - 4
ISM6011201 SEÇ.ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ İngilizce - 4
ISM6011202 SEÇ.PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİSİ İngilizce - 4
ISM6011203 SEÇ.TIBBİ PATOLOJİ İngilizce - 4
ISM6011204 SEÇ.ÜROLOJİ İngilizce - 4
ISM6011205 SEÇ.GÖĞÜS CERRAHİSİ İngilizce - 4
ISM6011206 SEÇ.BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ İngilizce - 4
ISM6011207 SEÇ.ÇOCUK CERRAHİSİ İngilizce - 4

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
PY2: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerinin temel bilimsel yaklaşımlarla araştırılması, tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
PY6: İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.

Öğrenme Yetkinliği

PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, tıp doktoru olarak, Türkiye;de hekimlik yapmak isterlerse Sağlık bakanlığının zorunlu devlet yükümlülüğü ile ilgili kanunlarına tabidirler. Mezunlar uzmanlık eğitimine kabul edilmek üzere tıpta uzmanlık sınavlarına müracaat edebilirler. Türkiye de hekimlik haricinde özel sektör veya araştırma kuruluşlarında görev yapabilirler. Mezunlar Türkiye dışında uzmanlık programlarına müracaat edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Sabahattin AYDIN

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ACİL TIP 2200010001200200000
ADLİ TIP 2200222001021203000
AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ I 0000000000000005000
AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ II 0000000000000005000
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON STAJI 5545445434544355040
BESLENME VE METABOLİZMA 2111101111121003334
BİYOLOJİK DÜZENLEME 3222100000011005041
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI 5353355401213330021
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI STAJI 4445355325553435555
DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ 3433044542430444020
ENDOKRİN VE BESLENME 5555555434553555453
ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEM 3332411221132111111
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİN. MİK. STAJI 3344453534544400000
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON STAJI 5444133311055333335
GASTRO-İNTESTİNAL SİSTEM 4340222402044210033
GENEL CERRAHİ 4454534444105504440
GENEL CERRAHİ STAJI 5554444545045435554
GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI 3553455413333331142
GÖZ HASTALIKLARI STAJI 4332233424432415131
HALK SAĞLIĞI 2251222454300000000
HEKİMLİĞE GİRİŞ 3002000001011000011
HÜCRE YAPISI 3115500000045000101
HÜCREDEN İNSANA 1122211112021112123
İÇ HASTALIKLARI STAJI 5543454334434443332
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI 5544344322220435020
KALP-DAMAR VE SOLUNUM SİSTEMİ 4343353433534455554
KANITA DAYALI TIP STAJI 0001203031005201100
KARDİYOLOJİ STAJI 4000000000000000000
KAS-İSKELET SİSTEMİ 5253334434052000003
KLİNİĞE GİRİŞ 3332333210111000003
KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI STAJI 4443232222202200030
MESLEKİ BECERİ VE BİLİMSEL ARAŞ. PROJ.-I 1514400144055135552
MESLEKİ BECERİ VE BİLİMSEL ARAŞ. PROJ.-II 1514400144055135552
MESLEKİ BECERİ VE BİLİMSEL ARAŞ. PROJ.-III 1313311112133111111
MOLEKÜLDEN HÜCREYE 2200200000000000000
NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM 5544544444554555555
NÖROLOJİ STAJI 5444544555455444445
NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ 4332244333444230030
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ STAJI 3000002300000000000
PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ STAJI 5555355324255554451
RADYOLOJİ STAJI 4423304303343340030
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI 3200000000000000000
SEÇ.ACİL TIP 3320033000200200000
SEÇ.AİLE HEKİMLİĞİ 5555455435555553355
SEÇ.BİYOİSTATİSTİK 0000000050002000540
SEÇ.DİYABET YÖNETİMİ 5553355505454535440
SEÇ.KARDİYOLOJİ 2322222222222203320
SEÇ.KLİNİK BİYOKİMYA 0404400302124040344
SEÇ.KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 0422203011001202001
SİNİR SİSTEMİ 3101200000002001000
ÜROGENİTAL SİSTEM 4333233020021400000
ÜROLOJİ STAJI 5555445313351415151
İlişkili ders sayısı / 52/501621551341301281181281169011391127127112861188111974
İlişki ağırlığı3333333322333333332

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu