Geri
AKADEMİK

Fakültemizde 2015 yılında öğrenci kabulüne başlanmış ve halen beş alanda, altı programda lisans eğitimi verilmektedir.Fakültemizin önemli bir vizyonu, okullarda yürütülen uygulamalarla yeterlik kazanmış öğretmenler ve psikolojik danışmanların yetiştirilmesidir. Mesleki yeterliklerin yanı sıra mezunlarımızın genel kültürle donanımlı, etik ilkelere uygun davranan profesyonel bir mesleki kimliğe sahip olmaları hedeflenmiştir. Öğrencilerimizin bu vizyona uygun yetişmesi için güncel bilgi birikimini sürekli geliştiren, aynı zamanda Dünyadaki ve Ülkemizin eğitim geçmişini bilen, teknoloji ve yenilikleri izleyebilen öğrenciler olarak yetiştirilmesi en belirgin misyonumuzdur. Ayrıca Fakültemizde, bilimsel ve özgür düşünme, yaratıcılık ve özgünlük, akademik dürüstlük ve şeffaflık, çok kültürlülük ve saygı en önem verilen değerlerimiz arasındadır.
Fakültemizdeki altı program aşağıda belirtilmiştir:
 
•         İlköğretim Matematik Öğretmenliği
•         İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
•         Okul Öncesi Öğretmenliği
•         Özel Eğitim Öğretmenliği
•         Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
•         Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce)

Bilgi Talep Formu