Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

İnsan doğasını anlamaya meraklı, araştırmaya ve öğrenmeye açık, bilimsel düşünme becerilerine sahip, edindiği bilimsel bilgiler doğrultusunda insanların psikolojik sorunlarını çözme sürecinde onlara hizmet sunan, lisans eğitimi boyunca öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilen, mesleğin etik ve ilkelerine uygun davranışlar sergileyen, alanında yetkin meslek profesyonelleri yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa TM 3 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
PCG1182970BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİİngilizce3-5
PCG1182850ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ ITürkçe2-3
PCG1182870TÜRK DİLİ ITürkçe3-5
PCG1110151YABANCI DİL Iİngilizce2-3
PCG1110113EĞİTİM SOSYOLOJİSİİngilizce2-3
PCG1110116EĞİTİME GİRİŞİngilizce2-3
PCG1110026PSİKOLOJİYE GİRİŞİngilizce2-4
PCG1110027KÜLTÜREL ANTROPOLOJİİngilizce2-4
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
PCG1282890ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ IITürkçe2-3
PCG1282910TÜRK DİLİ IITürkçe3-5
PCG1210152YABANCI DİL IIİngilizce2-3
PCG1210114EĞİTİM FELSEFESİİngilizce2-3
PCG1210115ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİİngilizce2-3
PCG1210028OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMAİngilizce2-5
PCG1210029GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Iİngilizce2-4
PCG1210031FİZYOLOJİK PSİKOLOJİİngilizce2-4

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.


İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanlar çoğunlukla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kadrosunda rehber öğretmen olarak çalışmaktadır. Adalet Bakanlığı'na bağlı mahkemelerde pedagog olarak çalışma fırsatı olan mezunlar, diğer kamu ve özel kurumlarda da danışmanlık alanında çalışabilmektedir.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Servet BAYRAM

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders12345678910111213141516
AİLE DANIŞMANLIĞI4454454542454404
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I0000000203300000
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II0000020203000000
BESLENME VE SAĞLIK4443344544555333
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ0100000000000300
BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI I5544455544554545
CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ 5554344555445333
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI I5552334554455355
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI II3335445244412331
EĞİTİM FELSEFESİ1020200203202000
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ2222222433453222
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK4335344453403442
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ1214521234203455
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME4435314345204353
EĞİTİME GİRİŞ2222323443324222
ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ2222323332332334
FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ4322222311254200
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I5543334534435433
GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA5534435553455332
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ2140201231223134
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM4335455535555532
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ3302322334454423
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ5535543555555353
KİŞİLİK KURAMLARI4553222323254231
KRİZE MÜDAHALE4345344044354455
MANEVİ DANIŞMANLIK 4443334544555322
MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR5315512255555452
MESLEKİ REHBERLİK5555554535555555
MESLEKİ REHBERLİK UYGULAMALARI5555555545555555
OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA5552434554455454
OKULLARDA RPD UYGULAMALARI II5435435354325552
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ5453433545455333
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ4422322424454322
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ1100210422200101
PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ5544333524145444
PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ5554434434445423
PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI5555555555555555
PSİKOLOJİK TESTLER 5225434544435353
PSİKOLOJİYE GİRİŞ4321210401154100
SINIF YÖNETİMİ2342314141402341
SOSYAL PSİKOLOİJİ3342222424453203
TEMEL İSTATİSTİK2223523333342353
TEST DIŞI TEKNİKLER5554555545555555
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI4443334544555322
TRAVMA SONRASI PSİKOLOJİK DANIŞMA5555334544455442
TÜRK DİLİ I1110000005000000
TÜRK DİLİ II1110100005000000
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ1102323334301000
TÜRK EĞİTİM TARİHİ5554554435525555
YABANCI DİL I2211224533353211
YABANCI DİL II5522222525255222
YAKIN İLİŞKİLER PSİKOLOJİSİ4454333423345314
YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM SORUNLARI3343214524343321
İlişkili Ders Sayısı / 53/0184174160155162137158194161193176177192155145132

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu