Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

İnsan doğasını anlamaya meraklı, araştırmaya ve öğrenmeye açık, bilimsel düşünme becerilerine sahip, edindiği bilimsel bilgiler doğrultusunda insanların psikolojik sorunlarını çözme sürecinde onlara hizmet sunan, lisans eğitimi boyunca öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilen, mesleğin etik ve ilkelerine uygun davranışlar sergileyen, alanında yetkin meslek profesyonelleri yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa TM 3 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PCG1182850 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Türkçe 2 3
PCG1182970 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İngilizce 3 5
PCG1182870 TÜRK DİLİ I Türkçe 3 5
PCG1110151 YABANCI DİL I İngilizce 2 3
PCG1110113 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ İngilizce 2 3
PCG1110116 EĞİTİME GİRİŞ İngilizce 2 3
PCG1110027 KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ İngilizce 2 4
PCG1110026 PSİKOLOJİYE GİRİŞ İngilizce 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PCG1210152 YABANCI DİL II İngilizce 2 3
PCG1282890 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II Türkçe 2 3
PCG1282910 TÜRK DİLİ II Türkçe 3 5
PCG1210114 EĞİTİM FELSEFESİ İngilizce 2 3
PCG1210115 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ İngilizce 2 3
PCG1210029 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I İngilizce 2 4
PCG1210031 FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ İngilizce 2 4
PCG1210028 OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA İngilizce 2 5
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PCG2110247 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ İngilizce 2 3
PCG2111107 SOSYAL PSİKOLOİJİ İngilizce 2 4
PCG2111108 TEMEL İSTATİSTİK İngilizce 2 4
PCG2111105 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II İngilizce 2 4
PCG2111106 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ İngilizce 2 4
PCG2113227 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ İngilizce 2 3
PCG2113157 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI İngilizce 2 4
PCG2110743 ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ İngilizce 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PCG2211109 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI İngilizce 1+2 3
PCG2210249 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İngilizce 2 3
PCG2210248 TÜRK EĞİTİM TARİHİ İngilizce 2 3
PCG2211111 KİŞİLİK KURAMLARI İngilizce 2 2
PCG2211113 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ İngilizce 2 3
PCG2211112 YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM SORUNLARI İngilizce 2 2
PCG2211114 TEST DIŞI TEKNİKLER İngilizce 1+2 3
PCG2211716 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK İngilizce 2 3
PCG2211158 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ İngilizce 2 4
PCG2211717 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İngilizce 2 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PCG3111037 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İngilizce 2 3
PCG3111038 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ İngilizce 2 3
PCG3112061 MESLEKİ REHBERLİK İngilizce 2 2
PCG3112059 PSİKOLOJİK TESTLER İngilizce 1+2 3
PCG3112058 PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI İngilizce 2 2
PCG3112062 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI I İngilizce 2 3
PCG3112063 PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ İngilizce 2 3
PCG3111159 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM İngilizce 2 3
PCG3111039 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME İngilizce 2 4
PCG3112064 CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ İngilizce 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PCG3211157 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK İngilizce 2 3
PCG3211032 SINIF YÖNETİMİ İngilizce 2 3
PCG3212068 MESLEKİ REHBERLİK UYGULAMALARI İngilizce 1+2 2
PCG3212067 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA İngilizce 2 3
PCG3212066 MANEVİ DANIŞMANLIK İngilizce 2 2
PCG3212069 PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ İngilizce 1+2 4
PCG3212065 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI II İngilizce 2 2
PCG3212071 BESLENME VE SAĞLIK İngilizce 2 3
PCG3212072 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU İngilizce 2 4
PCG3212073 ÇOCUK VE ERGENLERE PSİKOLOJİK DANIŞMA İngilizce 2 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PCG4112096 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA İngilizce 2 3
PCG4113782 OKULLARDA RPD UYGULAMALARI I İngilizce 2+6 10
PCG4113229 AİLE DANIŞMANLIĞI İngilizce 2 2
PCG4113231 BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI I İngilizce 1+2 3
PCG4113233 MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR İngilizce 2 2
PCG4113234 RPD'DE PROGRAM GELİŞTİRME İngilizce 2 2
PCG4113235 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İngilizce 2 4
PCG4113236 OKULDA RUH SAĞLIĞI İngilizce 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PCG4213783 OKULLARDA RPD UYGULAMALARI II İngilizce 2+6 10
PCG4213237 ÇOCUK HUKUKU İngilizce 2 3
PCG4213238 TRAVMA SONRASI PSİKOLOJİK DANIŞMA İngilizce 2 3
PCG4213239 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ İngilizce 2 3
PCG4213232 BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI II İngilizce 1+2 3
PCG4213159 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA İngilizce 2 4
PCG4213241 EVLİLİK ÖNCESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA İngilizce 2 4

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.

Öğrenme Yetkinliği

Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.

Alana Özgü Yetkinlik

Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanlar çoğunlukla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kadrosunda rehber öğretmen olarak çalışmaktadır. Adalet Bakanlığı'na bağlı mahkemelerde pedagog olarak çalışma fırsatı olan mezunlar, diğer kamu ve özel kurumlarda da danışmanlık alanında çalışabilmektedir.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Doç.Dr. Ülkü TOSUN

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I 0000000203300000
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II 0000020203000000
BESLENME VE SAĞLIK 4443344544555333
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 0100000000000300
CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ 5554344555445333
ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ 5523533555555310
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI I 5552334554455355
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI II 3335445244412331
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 4553434554455454
EĞİTİM FELSEFESİ 1020200203202000
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2222222433453222
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK 4335344453403442
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1214521234203455
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 4435314345204353
EĞİTİME GİRİŞ 2222323443324222
EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK 0030210005050004
FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ 4322222311254200
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I 5543334534435433
GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA 5534435553455332
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 4335455535555532
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3302322334454423
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 5535543555555353
KİŞİLİK KURAMLARI 4553222323254231
MANEVİ DANIŞMANLIK 4443334544555322
MESLEKİ REHBERLİK 5555554535555555
MESLEKİ REHBERLİK UYGULAMALARI 5555555545555555
OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA 5552434554455454
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 5453433545455333
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 4422322424454322
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 1100210422200101
PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ 5544333524145444
PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ 5554434434445423
PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI 5555555555555555
PSİKOLOJİK TESTLER 5225434544435353
PSİKOLOJİYE GİRİŞ 4321210401154100
SINIF YÖNETİMİ 2342314141402341
SOSYAL PSİKOLOİJİ 3342222424453203
TEMEL İSTATİSTİK 2223523333342353
TEST DIŞI TEKNİKLER 5554555545555555
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 4443334544555322
TÜRK DİLİ I 1110000005000000
TÜRK DİLİ II 1110100005000000
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 1102323334301000
TÜRK EĞİTİM TARİHİ 5554554435525555
YABANCI DİL I 2211224533353211
YABANCI DİL II 5522222525255222
YAKIN İLİŞKİLER PSİKOLOJİSİ 4454333423345314
YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM SORUNLARI 3343214524343321
YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME 4445455535555533
İlişkili ders sayısı / 49/0165161146136149126142184142186161165175137125115
İlişki ağırlığı3333323433344332

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu